Grundejerforeningen Vellerup Sommerby henviser til vores facebookside, hvor nyheder mv. skrives. Klik på Facebook ikonet og i videresendes til Grundejerforeningen Vellerup Sommerby officielle facebook side.


 

Aflevering af materiale til bestyrelsen
 
Kære medlemmer,
 
Vedtægten bestemmer, at forslag til behandling på generalforsamlinger (både for foreningen og vandværket) skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. januar - vandværket dog 1. februar.
 
Bestyrelsen er blevet kontaktet af et medlem med henblik på at få præciseret, hvortil materialet skal sendes. Jeg kan derfor oplyse, at alt materiale der skal komme i betragtning skal sendes til bestyrelsen på en – eller begge af følgende adresser:
 
Foreningens mail-adresse: mail@vellerupsommerby.dk
 
 
og/eller formandens privatadresse.
 
 
Sidstnævnte fremgår af medlemsbladet.
 
Det er uhensigtsmæssigt at aflevering principielt kan ske til et betydeligt antal bestyrelsesadresser (både privat og i Vellerup Sommerby), vandværkets postkasse eller de mailadresser man nu er kommet i besiddelse af. Derfor denne beslutning.
 
Alle der fremsender forslag vil modtage en bekræftelse på modtagelsen i løbet af 2 hverdage pr. mail, hvis mailadressen er kendt af bestyrelsen.
 
Denne beslutning træder i kraft med omgående virkning, og vil blive bragt på foreningens hjemmeside. De nævnte retningslinjer vil blive indarbejdet i førstkommende revision af foreningens- og vandværkets vedtægter.
 
Med venlig hilsen
 
Allan Kirkestrup
Foreningsformand.