Bliv medlem på Facebook

Vandaflæsning foretages 2. gange årligt.

Bestyrelsen sørger for aflæsning hvert år til den 01. oktober.

Medlemmerne skal aflæse vand hver 31. december og melde dette til Frederikssund Kommune.

Ved salg af ejendom skal dette meddeles til Vellerup Sommerby Vandværk ved at benytte formularen på siden flytning.

Bliv medlem på Facebook