Bliv medlem på Facebook

Frederikssund Kommune:

Afbrænding af haveaffald er ikke længere tilladt.

Dog er det tilladt med bål på Sankt Hans aften d. 23. juni – og bålet må altså gerne indeholde haveaffald.

Det er også tilladt at bruge grill og brænde rent og tørt træ af på særligt indrettet bålplads (snobrøds bål).

Det er altså IKKE tilladt at afbrænde haveaffald eller andet i haverne i Vellerup Sommerby.

Bliv medlem på Facebook