Bliv medlem på Facebook

Velkommen til Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

Elektronisk fuldmagt til førstkommende ordinære generalforsamling i 2020 klik her…


På nuværende tidspunkt er der:

815

som har tilkendegivet, at de ønsker gratis fibernet lagt ind til deres sommerhus.
Hvis du ønsker at få gratis fibernet lagt ind til dit hus læs mere ved at klikke her….

Billedet er taget af Jan Holk april 2020

Vi er en Grundejerforening for Vellerup Sommerby i Frederikssund Kommune.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, og virke for medlemmernes fælles interesser.

Som ejer kan du få adgang til en masse informationer på vores hjemmeside, og hjemmesiden opdateres løbende.

Der er praktiske informationer om f.eks. hvilke regler fællesskabet har besluttet, og som gælder for alle vore medlemmer. Her tænkes der specielt på foreningens– og vandværkets vedtægter og ordensreglementer.

Brug lidt tid på at læse hjemmesidens indhold – det kan forhåbentligt give dig indsigt, så du lettere kender muligheder, rettigheder og begrænsninger samt gensidige hensyn. Alt for mange misforståelser kan skabes ved manglende kendskab til de forskellige dokumenter, der er til rådighed, og som regulerer bestyrelsens adfærd. Ufravigelig lovgivning er naturligvis ikke til debat i en grundejerforening.

Billedet er taget af Gitte Hanberg april 2020