Til interesserede medlemmer

Som bekendt har bestyrelsen valgt at tage tydeligt afstand til de 2 ny-opstillede kandidater i afd. 2 og afd. 4.

 

Bestyrelsen har naturligvis intet imod udskiftninger i bestyrelsen, tvært imod – der har faktisk været en udskiftning på 27 medlemmer i min formandstid – men det må være en forudsætning, at der kan tildeles de nye medlemmer den nødvendige tillid, og at et frugtbart samarbejde kan etableres.

 

Dette er desværre ikke tilfældet.

 

I forbindelse med de ny-opstillede kandidaters fremfærd i de offentlige medier og flere andre steder, har disse 2 – sammen med en lille håndfuld sympatisører – udvist en sådan adfærd, at bestyrelsen ikke kan – eller vil – tage ansvaret for, hvad disse personer kan finde på, hvis de som medlemmer af bestyrelsen vil kunne fortsætte deres stærkt misvisende udlægninger af de beslutninger, der af generalforsamlingerne gennem tiden er henlagt til bestyrelsens behandling.

 

Jeg har beskrevet et lille udpluk af forskellige indlæg på FB (mere end 800!) og de hændelser, der er kommet til bestyrelsens kendskab, senest uddeling af flyers og opklæbning af klistermærker.

 

For at give mulighed for at interesserede medlemmer – specielt i afd. 2 og 4 kan få et lille indblik i forholdene – har jeg som formand besluttet at bringe lidt yderligere oplysninger til medlemskredsen.

 

Jeg ønsker på ingen måde at bidrage til en i forvejen overophedet debat, og har derfor besluttet, at tilbyde at fremsende mine bemærkninger på mail til dem, der måtte være interesseret i at modtage materialet. Hvis sådanne anmodninger er betydeligt i antal, vil jeg i stede lægge materialet på hjemmesiden. Jeg forventer naturligvis, at der vil fremkomme forsøg på at benægte de oplistede forhold, men hvis nogen skulle have lyst til at få belyst forholdene nærmere vil dette kunne ske telefonisk.

 

Materialet kan rekvireres på: mail@vellerupsommerby.dk.

 

Kun medlemmer af foreningen kan forvente svar, og materialet vil blive udsendt – eller bragt på hjemmesiden – senest ca. 1 uge inden generalforsamlingen d. 22. august 2020.

 

Jeg anbefaler naturligvis alle at overveje hvilke konkrete beviser modparten fremfører for deres påstande, og herefter til at tage deres beslutning efter egen overbevisning. Der skal dog ikke herske tvivl om, at bestyrelsen på det kraftigste anbefaler, at de 2 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, Per Bjerregård og Knud Nielsen, bliver genvalgt. Forlydender om at Per ikke opstiller er usandt.

 

Formanden

 

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!