Bliv medlem på Facebook

Ordensreglement for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby beskriver retningslinjer og regler for, hvordan vi bor og lever sammen i Vellerup Sommerby.

Ordensreglementet er vedtaget på den ordinære generalforsamling.

Du kan læse ordensreglementet her.