Bliv medlem på Facebook
Grundejerforeningen Vellerup Sommerby er på Linkedin og kan findes ved at søge på vellerupsommerby.

Du kan også finde os her…