Årets måleraflæsninger

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

Vandværket har som sædvanligt aflæst forbrugsmålere for vand i slutningen af september 2016. Afd. 3 og 4 fik nye målere og til næste år skal afd. 5 og 6 have skiftet målere.

I forbindelse med aflæsning var det største antal målerbrønde nogensinde ikke tilgængelige for aflæsning. 8-10 stykker er opkrævet for besværet med at sikre adgang til målerbrønden, og andre 6-8 medlemmer har fået skønnet deres forbrug, idet der ville være alt for tidskrævende af flytte brændestabler og lignende.

Jeg håber at vore medlemmer til næste år vil sørge for at målerbrøndene er tilgængelige for vores aflæsere.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.
Foreningsformand.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!