Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Til hvem dette måtte vedrøre:

Der er desværre oprettet pirathjemmesider under Vellerup Sommerbys navn.

Initiativtagerne bag disse uprofessionelle og usmagelige handlinger er udelukkende personer, som ønsker at skabe mest muligt kaos i en ellers særdeles effektiv og velfungerende forening. Flere af disse personer er ikke medlemmer af grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

Der er en alvorlig risiko for at ejendomsmæglere, advokater og andre ved opslag på en af de nævnte hjemmesider kan komme til at rådgive deres klienter på en utilsigtet, men i særdeleshed katastrofal måde. Det samme gælder nye- og kommende medlemmer, som ikke har haft mulighed for at kunne gennemskue den chikane der desværre p.t. florerer i vores gode forening.

Det hidtil sete materiale er fyldt med fejl, misforståelser, urigtige oplysninger og helt misvisende konklusioner.

På den senest afholdte generalforsamling tog et markant flertal i medlemskredsen afstand fra denne minoritetsgruppes handlinger, men de fortsætter ufortrødent deres chikanøse handlinger.

På de nævnte pirathjemmesider uploades diverse dokumenter, som på ingen måde er garanti for ægtheden af indholdet. Pas derfor godt på, når der hentes oplysninger vedr. Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk.

Jeg beklager nødvendigheden af, at måtte udsende denne advarsel, men de nævnte initiativtagere skyer tilsyneladende intet middel i deres bestræbelser på, at udføre deres ødelæggende og forvirrende aktiviteter.

Enhver er velkommen til at kontakte undertegnede, hvis der skulle være tvivl om forhold vedrørende ovennævnte.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!