Ændring af plan over området ved campingpladsen

Published by Vellerup Sommerby on

Vi har i arbejdsgruppen været samlet et par gange de sidste par uger og været en del nede på campingarealet.

Der er blevet ryddet en del stier i skoven, stier der har været der før, men som var vokset helt til.

Arbejdet vil fortsætte i de kommende uger.

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra folk ift. de projekter vi har planer om, at sætte i værk og også fået tilsagn fra flere om, at de godt vil hjælpe til når vi indkalder til arbejdsdage.

I bygningen der er dernede og som pt. er udlejet er der et fint handicap toilet som vi har fået mulighed for at bruge. Der vil blive sat lås på og som bruger af området og medlem af grundejerforeningen, kan man så for et minde beløb købe en nøgle til toilettet.

Der er nogle af de omkringboende der har været/er lidt bekymrede for projektet og vores planer.

Vi har været i dialog med flere af dem og har på baggrund heraf revideret i den plan vi tidligere havde.
Vi har forsøgt at rykke flere af aktiviteterne ind i skoven – hvor det forhåbentligt ikke genere nogen.

Vi har også reduceret i antallet og størrelsen på stierne på det åbne areal og vi vil holde aktiviteterne på det åbne område længst mod øst, så der er så langt som muligt til beboerne på Mejsevænget som muligt.

Såvel indhegnet hundeskov, petanque bane samt legeplads vil blive rykket ind i skoven. Der vil disse steder samt ved nogle flere lysninger i skoven blive opsat borde/bænke. Ift legepladsen som bliver placeret i kanten af skoven ud til det åbne område, hvor vi fået en båd som vil blive opsat som legeredskaber.

På vedhæftede kort fremgår hvor de forskellige ting vil blive placeret.

Vi vil snart melde ud med tilmelding til den første arbejdsdag – så hold øje med siden her 😊

Vi glæder os til sammen med jer at lave et fint område til glæde og gavn for os alle.

Opsummering på det som er planlagt nu og som vi arbejder videre med er:

– Petanque bane inde i skoven.
– Hundeskov inde i skoven
– Bænke inde i skoven
– Bænk ved udsigtsposten
– Bænke ved det store område
– Båd (har vi fået) graves ned ved skovkant
– Legeplads ved båden men inde i skoven
– Sti 2 meters bredde op til Mejsevænget 8, hvor der laves en mindre åbning.
– Sti genetableres i skoven
– Leg, gynger, jorden brænder mv. gennem skoven i træer og på jorden.
– Områder åbnes op og der beskæres inde i skoven
– Parkeringsplads ved bygningen
– Parkeringsplads langs træerne
– Det store areal fra båd til Vigvejen skal slås hver 14 dag.
– Stensætning op mod området så biler ikke kan køre ind
– Handicaptoilet ved bygningen og renovering samt rengøring.

 

Skulle du have et ønske kan du sende os en besked ved at klikke her…

– Der laves naturligvis ansøgning til kystdirektoratet vedr. de punkter, som kræver ansøgning.

Mvh arbejdsgruppen.

Streger og placeringer på kortet er ca. placeringer.

  • De røde streger er store stier.
  • De blå streger er små stier.
  • Alle stier er stier, som altid har været der, men vi rydder op og renovere så vi igen kan færdes på dem.
  • Det grønne område er et område, hvor der slås græs jævnligt
  • De blå cirkler eer græsplæner

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!