Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Afholdt ekstraordinær generalforsamling.

Published by Vellerup Sommerby on

Til foreningens medlemmer

Som bekendt afholdtes en ekstraordinær generalforsamling d. 1. juli 2017 med det formål at søge vedtagelse for et sæt nye, tidssvarende vedtægter for Vellerup Sommerby Vandværk.

De fremlagte vedtægter var gennemarbejdet af foreningens advokat, af Vandværksforeningen og af bestyrelsen, og var tilpasset den måde generalforsamlinger har været afholdt på siden vandværkets- og foreningens start.

Som det ses af referatet var de eneste, der mødte talstærkt op, de få medlemmer der for næsten enhver pris ønsker at sabotere foreningens og vandværkets drift, uden nogen som helst logisk grund.

En betydelig del af foreningens positive støtter blev simpelt hen væk, og selv om vedtægten fik flertal ved afstemningen var der ikke stemmer nok til at mønstre 2/3 af de afgivne stemmer. Bestyrelsen ser med stor bekymring på det alt for ringe fremmøde.

Vi må nu leve med de gamle vedtægter og af den grund afholde generalforsamling på en tidskrævende og uhensigtsmæssig måde. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen modtaget ikke så få beklagelser over resultatet, og et stort antal medlemmer har opfordret bestyrelsen til at genfremsætte vedtægterne for vandværket på den første ordinære generalforsamling, hvor der så kan forventes et betydeligt større fremmøde. Mange i medlemskredsen beder bestyrelsen ignorere den meget lille gruppe af modstandere af næsten alt, hvad der fremlægges.

Bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid overveje sin holdning til den fremtidige drift af foreningen og vandværket set i lyset af det alt for ringe fremmøde, og herefter træffe en beslutning om de tiltag der kan være en følge af den opståede situation.

Referatet kan læses fra vandværkets hjemmeside www.vellerupsommerbyvandværk.dk eller klik her…

Allan Kirkestrup
Formand.

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!