Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Til alle medlemmer.

Tiden er snart inde til, at der skal aflæses vandmålere.

Vandmålere aflæses af vandværket omkring 01. oktober 2018.

Desværre er der flere gundejere, som har dækket deres målerbrønde til enten med dæksler, jord, buske, krat eller andet vækst som gør, at vi ikke kan finde målerbrøndene.

Andre har spærret deres grunde af, så vi ikke kan komme ind til målerbrøndene.

De fleste målerbrønde er placeret ud til vejen, og skal kunne aflæses fra vejen / rabatten.

Vandværket henstiller til, at medlemmerne sikre sig, at målerbrøndene er synligt og frit tilgængelige.

error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!