Aflysning af Sankt Hans arrangement

Published by Vellerup Sommerby on

Som det er de fleste bekendt har myndighederne indført forbud imod afbrænding af bål – herunder midsommerbål. Forbuddet er gældende indtil det igen ophæves.

Forbuddet skal ses i lyset af længere tids tørke og den dermed forbundne risiko for brandspredning. Forholdene har været drøftet med myndighederne, som ikke giver indførelsen af de indførte forbud mange chancer for at blive ophævet inden d. 23. juni.

Bestyrelsen har på baggrund af den opståede situation, og ud fra en samlet vurdering af brandrisikoen, valgt at annullere årets Sct. Hans arrangement i sin helhed.

Det bliver desværre også nødvendigt at aflyse modtagelse af grenaffald, da et afbrændingsforbud vil betyde, at foreningen kan risikere at skulle bekoste bortkørsel af det modtagne materiale.

Vi beklager den opståede situation.

 

Bestyrelsen.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!