Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Sociale medier i Vellerup Sommerby

Sociale medier og hjemmesider i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har vi en hjemmeside og en facebookside.

Hjemmesiden er den officielle kanal, hvor bestyrelsen deler informationer ud til sine medlemmer og benyttet bla. flittigt af medlemmerne, ejendomsmæglere og vores samarbejdspartnere.

Facebooksiden benyttes primært til, at dele informationer ud på de sociale medier fra hjemmesiden.

Alt kommunikation til og fra foreningens bestyrelse foregår enten telefonisk eller via mail.

Herudover har Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, @vellerupsommerby’ flere grupper på Facebook til glæde for de fleste medlemmer.

Her kan du kommentere på alt, hvad der sker i vores område (og også udenfor), og du kan søge hjælp eller gode råd hos andre beboere i Vellerup Sommerby. Du kan også følge med i de fællesarrangementer, som bliver afholdt i løbet af året.

Hvis du har taget et flot, sjovt eller spændende billede i Vellerup Sommerby, så del det med os andre, så vi kan se hvor smukt, sjovt eller anderledes der kan være i vores område. Ind i mellem har vi konkurrencer om de bedste fotos.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, så kan du ikke forvente et svar på de sociale medier. Har du brug for det, skal du henvende dig til dem direkte. Ofte vil en anden medborger dog kunne hjælpe med spørgsmålet – og selvfølgelig følger bestyrelsen naturligvis med i gruppen.

De nævnte Facebookgrupper mfl. nævnt her er godkendt af bestyrelsen, men ejes og administreres ikke af bestyrelsen. Facebookgrupperne administreres af flere medlemmer og beboere i foreningen og som de fleste ved, ejes Facebook sider og grupper af Facebook.

Så kom og være med i fællesskabet, og lad os skabe hygge, sammenhold og sjov i Vellerup Sommerby. Søg på “@vellerupsommerby” på Facebook og meld dig til gruppen.

 

Desværre findes der personer, som opretter andre hjemmesider, Facebooksider, grupper og Facebook profiler, for at vildlede medlemmer og beboere og samtidig miskredittere bestyrelse og andre medlemmer. Bestyrelsen og de fleste medlemmer tager kraftig afstand fra disse sider og grupper.

For at skelne mellem de forskellige Facebooksider og grupper henvises til vores hovedside på Facebook, hvor du til enhver tid kan se de tilknyttede grupper i menuen grupper.

Vores tilknyttede sider og grupper:

Facebookside med mere end 1065 følgere.

Facebook gruppe med mere end 930 medlemmer.

Køb og salg gruppe med mere end 865 medlemmer.

Udlejning, leje, køb og salg af sommerhuse med mere end 500 medlemmer.

Øvrige grupper

Udover de ovennævnte Facebooksider og grupper er vi naturligvis også på Instagram, Twitter og Linkedin.

Forvirret ? eller har du spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Er det lovligt at efterlade hundelorte ?

En hundeejer lader sin hund besørge på fortovet, vejen eller stien foran dit hus – og går sin vej uden at samle hundelorten op. Men må man egentlig det? Og kan du selv risikere bøde for hundelorten på dit stedet? Få svar her.

Det er faktisk IKKE lovligt at lade sin hunds hundelorte ligge på fortovet.

Der er ikke nogen lov, der konkret henviser til hundes efterladenskaber, så i praksis henvises til både Vejloven og Færdselsloven.

Ifølge Vejloven er det forbudt at efterlade affald på vejarealer, herunder fortove, og det gælder altså også hundelort. Reglen gælder både offentlige veje og private fællesveje i byer.

Politiet har dog ikke den store erfaring med sager på området. Østjyllands Politi kender til sager fra andre politikredse, hvor der er foretaget sigtelse efter færdselsloven, der siger at: Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.

! Hundelort kan straffes med bøde

Lader du din hunds efterladenskaber ligge på fortovet, kan du straffes med bøde. Det siger Vejlovens § 70 og Privatvejslovens § 98.

Der er dog stor sandsynlighed for, at politiet ikke har ressourcer til at rykke ud og tage sig af hundeefterladenskaber på fortovet, mener både Dansk Kennelklub og advokat Susan Aino Kjær.

Hundeejere kan få regning fra kommunen

Sæt dette klistermærke på din skraldespand, hvis du vil give hundeejere tilladelse til at smide hundeposer ned i din skraldesspand.

Kommunen, og i visse tilfælde politiet, kan ifølge loven fjerne hundens efterladenskaber for hundeejerens regning, hvis han eller hun ikke rydder op efter hunden. Her henviser advokat Susan Aino Kjær både til vejloven, privatvejsloven og § 17 i vintervedligeholdelsesloven. Men du kan faktisk også selv risikere at skulle betale, hvis en anden person lader sin hunds hundelort ligge på dit fortov. Du kan nemlig, ifølge loven om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, være forpligtet til at fjerne alle former for affald på fortovet foran din ejendom, hvis vejbestyrelsen har bestemt det. Der er dog flere ting, du kan gøre, for at hjælpe hundeejerne med at huske at få fjernet hundens efterladenskaber.

Hold dit fortov pænt

Dansk Kennelklub råder desuden til, at du selv holder dit fortov pænt ryddet. Det er for de fleste mere grænseoverskridende at lade en hundelort ligge på et pænt og velholdt fortov.

Tag en god snak med hundeejeren

Hvis du tager en hundeejer på fersk gerning, kan en venlig henstilling være en mulighed.

Du kan fx sige:

– Jeg vil blive glad, hvis du samler op efter din hund. Jeg synes nemlig ikke, det er særlig lækkert at skulle gøre det, og det er trods alt nemmere, når det er ens egen hund. Og så er du heller ikke med til at give andre hundeejere et dårligt ry.

Sæt klistermærke på din skraldespand

Mange hundeejere samler faktisk deres hunds efterladenskaber op i en pose, men smider så efterfølgende posen fra sig på jorden. Og her kan du faktisk hjælpe og muligvis motivere hundeejeren til at rydde op efter sig ved at lade dem bruge din skraldespand ved fortovet.

Dansk Kennel Klub og Hold Danmark Rent har udviklet et klistermærke, som husejere kan sætte på deres private, udendørs skraldespand med teksten “Her må du gerne smide din hundepose”. Klistermærkerne i kan du få gratis ved at kontakte bestyrelsen.

 

DET SIGER LOVEN

Vejloven § 70
“Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning.”

Privatvejsloven § 66
“På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse: 1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign.”

Færdselsloven § 87
“Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.”

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 13
“Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.”

Kilde: Bolius.dk

Nyhedsbrev

Vi er nu oppe på 174 abonnenter på nyhedsbrevet i Vellerup Sommerby.

Har du husket, at fortælle dine naboer, venner og bekendte i Vellerup Sommerby om vores nye nyhedsbrev.

Nyhedsbreve udsender vi kl. 20:00 om aftenen, hvis der skrevet nyt på foreningens hjemmeside.

! Husk ved tilmeld at bekræfte den mail, som i efterfølgende modtager. Modtager I ingen mail så se efter i jeres spam filter.

For spørgsmål til nyhedsbrevet er I velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Den nye tjeneste “Nyhedsbrev (e)”

Den nye tjeneste “nyhedsbrev (e)” er taget godt imod.

I skrivende stund er der tilmeldt 113 abonnenter og flere tilmelder sig hastigt nyhedsbrevet.

Da ikke alle medlemmer af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby er på Facebook, eller benytter hjemmesiden dagligt opfordres abonnenterne til, at give jeres naboer besked om den nye tjeneste.

Vi håber at I alle vil tage godt imod den nye tjeneste.

Opdatering vedr. Vellerup Valsen

En opdatering vedr. Vellerup Valsen.

Det er nu lykkedes os at få genindspillet Vellerup Valsen.

Indspilningen er foretaget af Bjørn Holmegård fra Stærevænget i september 2020.

Indspilningen er nu indspillet som video, sang og som melodi med trompet.

Lyt til Vellerup Valsen med sang:

Lyt til Vellerup Valsen uden sang men med trompet:

Du kan også hente vellerup valsen med sang her….

Eller

Du kan også hente vellerup valsen uden sang her….

Vellerup Valsen synges i Vellerup Sommerby til bla. arrangementer herunder Sankt. Hans ved Verdens ende.

Når en sommermorgen

jeg til stranden går

og jeg hører lærken,

som en trille slår;

der vil jeg fornemme

hvilket herlig plet,

jeg finder, er ej let.

Vellerup, kun lille

med verdens øjne set

altid for os

du i solen ligger bredt.

Svaret skal klinge

til den, der spø’r hvorfor

by – vi dig elsker,

fordi at du er vor.

Nu er byen vokset

den er blevet stor,

mange sommergæster

nu herude bor,

og her vil de bygge

sig en sommerby

hvor de kan sig hygge

og synge højt mod sky:

Vellerup, kun lille

med verdens øjne set

altid for os

du i solen ligger bredt.

Svaret skal klinge

til den, der spø’r hvorfor

by – vi dig elsker,

fordi at du er vor.

Når en sommeraften

alt er ro og fred,

og den lille kirke

ringer solen ned,

lad da dine tanker

kredse fjern og nær

og du vil erfare, at

det bedste sted er her!

Vellerup, kun lille

med verdens øjne set

altid for os

du i solen ligger bredt.

Svaret skal klinge

til den, der spø’r hvorfor

by – vi dig elsker,

fordi at du er vor.

Resultatet af urafstemningen vedr. 40-km zone i Vellerup Sommerby

Grundejerforeningens bestyrelse har modtaget følgende resultat fra Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab:

 

Faktiske resultater:

Vi har modtaget 430 stemmesedler pr. post og e-mail. Stemmesedlen er gyldig når der er påført adresse i Vellerup Sommerby samt foretaget afkrydsning af JA eller NEJ felterne til afstemningsforslaget.

Stemmerne fordeles således:

 

Konklusion af revisionens oplysninger om optællingen af stemmer modtaget i forbindelse med urafstemningen vedr. 40-km zone i Vellerup Sommerby:

 

Som det fremgår af revisionens erklæring om faktiske resultater, er der ikke opnået de krævede 2/3 af afgivne, gyldige stemmesedler.

 

Forslaget er på baggrund heraf at betragte som forkastet.

De 202 ja-stemmer udgør 51,4 % af godkendte stemmer, men kun 22,9 % af samtlige, mulige stemmer.

Bestyrelsen kan på baggrund af det oplyste resultat ikke foretage sig yderligere i relation til forslaget, og henlægger herefter sagen.

Revisionens erklæring om faktiske resultater kan læses her…

Med venlig hilsen

 

p.b.v.

   

  Allan Kirkestrup

  Foreningsformand

  Lukning for vand i vinterhalvåret

  Nu nærmer vinteren sig, hvor mange lukker sommerhuset ned og derfor også skal lukke vandet i målerbrønden for at undgå frostskader.

  Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftnings- skruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år.

   

  Med venlig hilsen

  Vandværket

  Tilmeld dig nyhedsbreve

  Det er nu muligt at modtage nyhedsbreve via e-mail fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

  For at modtage nyhedsbreve fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerby kræver det, at du tilmelder dig nyhedsbrevet.

  I menuen på hjemmesiden vælger man “NYHEDSBREV (E)” og udfylder formularen.

  Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen i de fremsendte e-mails.

  Nyhedsbrevet udsendes dagligt, hvis der er nyheder på hjemmesiden. Nyhedsbrevet udsendes også ved. f.eks driftsforstyrrelser mm.

  Vi håber, at I vil tage godt imod dette tiltag.

   

  Det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet her:

  Nyhedsbrev

  Tilmeld dig her:

  websitets privatlivspolitik

  SOCIALICON
  error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!