Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

Kære medlemmer,

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

 

Det har været en dag – og en oplevelse – jeg sent vil glemme.

 

9 timers hårdt arbejde med at ”frisere” området har været alle anstrengelser værd. Der er indsamlet betydelige mængder af affald, kabler, plastik, beton, hegn, gamle lokummer, bilvrag og meget andet skrammel. Hvis nogen vil se, hvor meget, er det blot at vende forbi på stedet. Affaldsbunkerne taler for sig selv, og glædeligt er det, at det opsamlede affald ikke længere befinder sig i vores smukke naturområde.

 

Men vigtigst af alt var det at opleve så mange glade medlemmer, som sammen har udført et kæmpe arbejde, som ellers ville blive vanskeligt at gennemføre uden betydelige omkostninger.

 

Man kan tydeligt fornemme, at glade medlemmer er mere engagerede, og en sund fælles arbejdskultur har med sikkerhed ledt til nye bekendtskaber, og et særdeles positivt velvære kunne opleves af alle de mere end 30 voksne tilstedeværende og mange glade børn.

 

Den fællesskabsfølelse, der har hersket omkring hele dette projekt, vil uden tvivl lede til, at medlemmer vil blive inspireret til at fortsætte bestræbelserne på at gøre Vellerup Sommerby og dens attraktive omgivelser til et endnu mere unikt sted at tilbringe sin fritid.

 

På bestyrelsens og egne vegne vil jeg rette en dybtfølt tak til alle for den store indsats, der har gjort vores skønne natur endnu skønnere. En særlig tak skal rettes til Bakkelygård og Mejsegaarden, som venligt har udlånt de store maskiner.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Arbejdsdagen på den gamle campingplads

Kære alle i Vellerup Sommerby

 

Den anden arbejdsdag nede på den gamle campingplads er nu overstået og det var en fantastisk dag. Vejret var med os og alle var i godt humør.

 

Vi var 31 voksne og 6 børn tilstede heriblandt bestyrelsen.

 

Vi fik udført følgende opgaver:

 • Beskåret træer
 • Fjernet ledninger og kabler
 • Fjernet 3 skure
 • Fjernet gamle dæk
 • Fjernet fliser og sten
 • Fjernet den gamle bil
 • Lavet indgangsparti ved toilettet
 • Opsat sten ved bygningen så man ikke længere kan køre ind på området.
 • Vedligeholdt den gamle vej rundt om skoven.
 • Fjernet plastvandrør fra jorden
 • Fjernet raftehegn
 • Fjernet metalhegn
 • Fjernet støbte stolper
 • Ryddet de fleste stier fra grenaffald mv.
 • Alm. affald er fjernet
 • Fjernet toiletter
 • Fjernet eltavler inkl. ledeninger
 • Fjernet vandinstallationer i jern og haner
 • etc

 

 

Alt affaldet er lagt sorteret op på vejen, hvor Entreprenør Bakkelygård vil komme og grabbe alt affaldet op og køre det væk.

 

 

 

 

Billederne viser det store arbejder, som er lagt for dagen.

 

 

Arbejdsgruppen vil gerne takke alle fremmødte og sige tusinde tak for jeres hjælp. Uden jer var vi aldrig nået så langt.

 

Også en stor tak til Entreprenør Bakkelygård og Mejsegaarden for lån af maskiner og materiel.

 

Hvad så nu ?

 

Nu mangler vi generalforsamlingens og myndighederne accept til, at gå videre med vores planlagte projekter, som vi tidligere har udmeldt. Vi håber og tror på, at vi på den kommende generalforsamling for opbakning til vores projekt. Et fælles område, hvor vi i fælleskab kan nyde naturen både som voksen og børn.

Projekter som vi ønsker lavet:

 • Gynger rundt omrking i træerne mv.
 • Leg jorden er giftig langs stierne
 • Naturlegeplads
 • Parkeringsplads ved Vigvejen (Er lavet)
 • Handicaptoilet i toiletbygningen (Er lavet)
 • Petanquebane i skoven
 • Indhegnet hundeskov
 • Grillsted
 • Græsplæne til fri afbenyttelse ved den store bygning bla. til fodbold mm.
  mv

 

På vegne af arbejdsgruppen

 

Henrik Kirkestrup

Nyt vedr. TDC og antennemast

Som lovet har jeg rykket TDC for status på om, hvornår TDC kommer på antennemasten i Vellerup Sommerby.

Her er TDC svar:

 

De har som nævnt planer om at sætte antenner op i Telia-Telenor Networks’ (TTN) mast. Der mangler dog noget papirarbejde over mod TTN, men de regner med at være i luften inden sommerferien.

 

Det er bedste bud lige nu 😊

 

VH xxxx

Commercial Manager
TDC NET

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Hunde på stranden

Nu er det forbudt igen: Her risikerer hundeejere at få bøder

Hundeejere skal fra den 1. april tænke sig godt om, hvis de lufter deres hund på stranden.

Mange hunde elsker at komme på stranden.

Men hvis det foregår uden hundesnor, risikerer man som hundeejer at få udskrevet en bøde, og den er ikke billig.

Fra den 1. april til den 30. september skal hundeejere ifølge naturbeskyttelsesloven holde deres hund i snor, når den luftes på de danske strande.

Sker det ikke, kan man få en bøde på 2.000 kroner.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er loven til for at respektere de badende gæster. Der er dog også en anden god grund til at holde hunden i snor i denne periode.

– Efter 1. april er det vigtigt at tage hensyn til de ynglende fugle rundt omkring på strandene. Vi kan ofte ikke selv se dem, men vores hundes snuder kan nemt finde dem. Det er derfor vigtigt at give fuglene fred til at passe sine unger uden at skulle frygte løse rovdyr som hunde, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef ved Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.

Ødelægger strandtur

Der er også strande, hvor det er helt forbudt at lufte sin hund.

Derfor skal man altid holde øje med skiltningen, uanset hvad tid på året, hunden bliver luftet, lyder det fra dyreværnsorganisationen.

Selvom hunden skal i snor, så ødelægger det dog ikke strandturen for hunden, der stadig vil få en masse sanseoplevelser.

– En af de vigtigste ting ved hundens daglige gåture er aktivering, og her er stranden helt fantastisk. På stranden får hunden som regel en masse uvante sanseindtryk, og det er uanset, om den er i snor eller ej, siger Jens Jokumsen.

Artikel fra TV2 Lorry

Information vedr. Fiber i Vellerup Sommerby

Kære alle

Jeg har her til morgen modtaget følgende besked fra TDC NET efter at have spurgt ind til antal tilmeldinger og, hvornår de begynder med at grave.

“Hej Henrik

Yes, vi afsluttede ved midnat, og har nået 90%. Det er 9% point bedre end vores næstbedste område hidtil. Så tillykke med et historisk godt resultat 😊

Graveperioden er medio april til ultimo juni.
Hvis alt går som planlagt, vil I have aktive forbindelser fra sidste halvdel af august måned (vejledende tidsplan).

Husk, at I allerede nu kan bestille jeres abonnementer hos jeres foretrukne udbydere. På den måde sikrer man sig, at alt er klart til brug, så snart der er lys i fiberen.

VH

TDC NET

Find din udbyder her…

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Driftsmeddelelse

Opdatering kl. 07:32

Pumperne kører igen, men der kan stadig forekomme driftsforstyrrelser imens fejlen udledes.

Vi oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser fra udpumpningsanlægget fra vandværket.

Nogle vil opleve lavt vandtryk imens andre ikke får vand.
Vi arbejder på sagen.
Hilsen
Allan Kirkestrup
Foreningsformand
Vellerup Sommerby Vandværk

Arbejdsdagen på campingområdet nærmer sig

I forbindelse med vedligeholdelse af den gamle campingplads, nærmer vi os den 2. planlagte dato, hvor vi har inviteret jer til at komme ned og hjælpe med oprydning, beskæring af træer og buske mv.

Den planlagte arbejdsdag er den lørdag 10. april 2021 i tidsrummet 09:00 – 16:00, hvor vi planlægger der skal laves:

 • Fjerne gamle ledninger
 • Fjerne gamle vandrør
 • Fjerne fliser
 • Fjerne affald
 • Nedskærer træer og buske som er gået ud
 • Generel oprydning
 • Klargøring til bla. hundeskoven
 • Klargøring til legepladsen
 • Samle bord / bænksæt
 • En gammel bil skal fjernes, hvis vi kan nå det.Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

Vi håber at vi kan samle ca 20-30 personer til disse 2 datoer og gerne flere således vi kan få ryddet det sidste op. 😊

Vi har brug for et par trailere, som køres ind i skoven. Vi skal ikke på genbrugspladsen, men opmagasinere affaldet på græsområdet, hvorefter Bakkelygård vil afhente affaldet. Dog skal det sorteres i bunker. Vi slipper dermed for, at skulle køre på genbrugspladsen og kan bruge tiden på oprydning.

Jeg udsender en særksilt mail til alle tilmeldte med mere information forud for arbejdsdagen.

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

Tag gerne jeres børn og madpakken med, vi sørger for drikkevarer og en hyggelig fælles arbejdsdag i naturen.

I forbindelse med COVID-19 vil vi opdele dem, som tilmelder sig i mindre hold, og fordele os rundt i skoven og på området.

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

På vegne af campingudvalget

Henrik Kirkestrup

Sidste chance for tilmelding til gratis fiber er i dag.

 

Kære alle i Vellerup Sommerby

I dag den 4. april 2021 er det sidste dag, hvor du kan tilmelde dig gratis fiber til sommerhuset.

Har du ikke tilmeldt dig gratis fiber så skynd dig ind og tilmeld dig. Klik her… for at tilmelde dig.

TDCNET begynder som planlagt gravearbejdet medio april og i denne forbindelse skal vi sørge for at friholde rabatterne.

En opfordring herfra. Har du ikke tilmeldt dig gratis fiber, så få det gjort. Der er ingen begrundelser for ikke at få lagt fiberkabel ind i sommerhuset.

Hilsen

Henrik Kirkestrup

 

Oprydning, sti og vej på campingområdet

I indeværende uge nede på campingområdet er der ved hjælp fra Entreprenør og Anlæg Bakkelygård blevet ryddet op efter, at beboere har smidt gren og haveaffald ind på området gennem mange år således, at man ikke kunne passere/gå på den oprindelige sti nord for området.
Der var med gren og haveaffald lavet en forhindring/chikane på 10 meter’s længde.
Ligeledes er tørv og skud planeret ud, så selv dårligt gående kan passerer.
Det er nu muligt igen, at gå rundt om hele skoven langs udkanten af området.
Stien vil blive slået regelmæssigt hen over sommeren.
Desværre blev vi ikke færdige med oprydningen efter haveaffaldet, som var efterladt da beboerne fra Mejsevænget og deres gæst kom farende ud og skræmte entreprenøren væk med trusler om politianmeldelser samtidig med, at de filmede ham.

 

 
Den gamle efterhånden nedslidte opkørsel og vej rundt om og til foreningens bygning er nu genetableret som den var oprindeligt.
Det er nu muligt, at køre helt op til skoven og rundt om træerne (rundkørsel) og ud igen, uden at skulle vende og bakke nede på området.
Husk parkering er på højre side af vejen. 😄
For god og orden skyld skal jeg huske at nævne, at alle ovennævnte arbejder, som er udført ikke kræver tilladelse fra myndighederne da her er tale om alm. oprydning og vedligeholdelse.
Vi ser frem til den store arbejdsdag den 10. April 2021.
Har du lyst til at give en hjælpende hånd? Så tilmeld dig arbejdsdagen ved at klikke her….
På vegne af arbejdsgruppen
Henrik Kirkestrup

Vandafbrydelse

I morgen den 24. marts 2021 i tidsrummet 09:00 – 11:00 lukkes vandforsyningen i en periode på 30. min.

Årsagen er omlægning af indvendingsanlægget på vandværket.

Til orientering forventes det, at ombygningen af vandværket afsluttes på fredag den 26. marts 2021.

Jeg vil senere beskrive de ændringer, der er foretaget på vandværket.

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!