Prisstigning for levering af vand for 2022/2023.

Kære medlemmer,

 

Aftagere af vand fra Vellerup Sommerby Vandværk varsles hermed en prisstigning for levering af vand for 2022/2023.

Prisstigningen gælder indtil der måtte blive behov for en yderligere forhøjelse – eller sænkning – af afregningsprisen på el.

Prisen for en kubikmeter leveret vand forhøjes fra kr. 6,00 til kr. 8,00 – begge priser excl. moms med udfakturering fra 1. januar 2023.

Den varslede prisstigning skyldes alene en væsentlig stigning i elpriserne gennem længere tid, og er således den eneste takst, der forhøjes.

Vandværket har oplevet en væsentlig forhøjelse af produktionsprisen, og det er derfor ikke længere muligt at undgå en regulering. Reguleringen er godkendt af Frederikssund kommune.

Vandværket håber på medlemmernes forståelse for denne nødvendige regulering.

Med venlig hilsen

Vellerup Sommerby Vandværk.

Ledningsbrud og lukning for vandet 

Grundet 2 ledningsbrud henholdsvis i Fyrvænget og Spurvevænget lukkes der for vandet i hele Vellerup Sommerby.

 

! På baggrund af ovennævnte vil der på torsdag den 17. november 2022 i tidsrummet 09:00 – 16:00 blive lukket for vandet.

 

Der vil muligvis være behov for lukning fredag den 18. november 2022. I givet fald vil medlemmerne blive orienteret.

 

Vi beklager de gener, som vil være forbundet hermed.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Vandanalyser

Til orientering vedr. vandanalyser i Vellerup Sommerby.

 

På vandværket får vi løbende foretaget vandanalyser og stikprøver fra vandhaner i sommerhuse. Nedenfor kan de seneste vandanalyser læses.

 

! Hårdheden på vandet i Vellerup Sommerby er 16.

 

På foreningens hjemmeside kan du i menuen under vandværket løbende holde dig orienteret.

 

Seneste vandkontrol. (tryk på teksten)

Gruppe A parameter på Mejsevænget

Gruppe A parameter med udskyldning på Mejsevænget

Gruppe A parameter på Fyrvænget

Gruppe A parameter med udskyldning på Fyrvænget

Boringskontrol

Mikrobiologistkontrol

Gruppe A + B parameter

 

Som I kan læse, har vi i Vellerup Sommerby et godt og fungerende vandværk med nok noget af det bedste drikkevand i Danmark. Vores Driftsleder og afdelingsformand Torben Jarnit sørger dagligt for kontrol af vandværket.

Bestyrelsen holder sig løbende orienteret blandt andet på vandværksmesser, i vandrådet mm, således I forbrugere altid har et velfungerende vandværk og bestyrelsen er opdateret med de nyeste regler for drift af vandværker.

 

Vandværket er som de fleste ved blevet renoveret sidste år, og i år er vi igang med de sidste renoveringsopgaver. Vi håber, at vi kan få vandværket færdigrenoveret i år, således vi de næste 50 år har et velfungerende vandværk, med minimal vedligeholdelse.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

Lukning for vand i vinterhalvåret

Nu nærmer tiden sig for at flere medlemmer lukker ned for sommerhuset. Efteråret og vinteren står for døren og derfor er det vigtigt, at lukke for vandet i målerbrønden for at undgå frostskader.

Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftnings- skruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år.

Med venlig hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Aflæsning af vandmålere og beskæring

Til alle medlemmer.

Tiden er snart inde til, at der skal aflæses vandmålere.

Vandmålere aflæses af vandværket omkring 01. oktober 2022.

Vi oplever ved tidligere måleraflæsninger desværre, at flere gundejere har tildækket deres målerbrønde enten med dæksler, jord, buske, krat eller andet vækst som gør, at vi ikke kan finde målerbrøndene. Andre har spærret deres grunde af, så vi ikke kan komme ind til målerbrøndene.

 

De fleste målerbrønde er placeret ud til vejen, og skal kunne aflæses fra vejen / rabatten.

Vandværket henstiller til, at medlemmerne sikre sig, at målerbrøndene er synligt og frit tilgængelige.

! Hvis vandværket ikke kan komme til vandmåleren i f.m. aflæsningen vil vandforbruget blive afregnet efter et skønnet forbrug.

 

Med venlig hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Badebro

Badebroen tages op

Så nærmer tiden sig til, at badebroen tages op af vandet efter endnu en succesfuld sæson med mange badende gæster.

Badebroen tages op lørdag den 01. oktober 2022. Vi håber at vejret er med badebrolauget.

Badebroen skal i vinterperioden vedligeholdes så den kan være klar til endnu en sæson i 2023.

En stor tak til alle de frivillige hjælpere.

Parkering på foreningens rabatter mv.

De fleste af vores medlemmer er helt klar over, at der ikke må parkeres på foreningens rabatter.

Det skal selvfølgelig ikke tages så bogstaveligt, når man har gæster, men som hovedregel skal rabatterne holdes fri for parkering.

Desværre tror en del af medlemmerne, at rabatten tilhører parcellen og lader hånt om bestemmelserne i ordensreglementet.

Der er desværre også medlemmer, som – når de får en venlig påmindelse – demonstrativt sørger for at parkere i rabatten hver eneste dag.

Desværre er dette blevet et større problem i vores sommerhusområde, og vi skal derfor erinder medlemmerne på reglen.

Det samme gør sig gældende på vendepladserne, hvor mange holder parkeret dagligt. Især varevogne og større køretøjer. Dette er til stor gene for øvrige medlemmer og evt. gæster.

Hilsen

Bestyrelsen

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!