Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Information fra bestyrelsen

Kære medlemmer

 

Til at starte med vil vi fra bestyrelsen gerne ønske alle vore medlemmer et rigtigt godt nytår. Vi håber du og dine nærmeste er kommet godt ind i det nye år, selvom nytåret for mange denne gang var lidt anderledes.

 

Desværre efterlod vi ikke helt COVID-19 i 2020, hvorfor store dele af Danmark igen er lukket ned for at begrænse udbredelsen af Corona smitten, i dens efterhånden mange forskellige varianter.

 

I grundejerforeningen gør vi alt for at opretholde den sædvanlige drift og administration på alle vores områder, hvor aktiviteter normalt finder sted ud fra de forholdsregler og vejledninger som myndighederne opstiller.

 

Sommerbyens bestyrelse deltager ikke i fysiske møder med medlemmer og forretningsforbindelser

 

Af hensyn til vores samarbejdspartnere og alles sundhed samt myndighedernes løbende vejledninger og retningslinjer, har bestyrelsen besluttet, at vores deltagelse i alle fysiske møder indstilles – foreløbigt frem til det tidspunkt, hvor de nugældende restriktioner lempes.

Dette betyder, at samtlige møder i denne periode sker uden bestyrelsens fysiske deltagelse såfremt vi vælger at gennemføre dem.

 

Bestyrelsen afgør om generalforsamling og møder gennemføres

 

Det er alene bestyrelsen, der vurderer, om det er forsvarligt at gennemføre en generalforsamling eller et møde, og om det kan gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes gældende retningslinjer.

 

Det skal bemærkes, at gennemførelse af en generalforsamling på et senere tidspunkt end foreskrevet i vedtægterne ifølge retspraksis ikke medfører, at generalforsamlingen er ulovlig.

 

En indkaldt generalforsamling vil således blive gennemført med den dagsorden og de frister, som er angivet i foreningens vedtægter. Der kan ikke ændres på andet end datoen for generalforsamlingens afvikling.

 

Adgangsbetingelser til kommende generalforsamlinger

 

Som noget nyt vil adgangskort/fuldmagter/stemmesedler blive udsendt til vore medlemmer separat i god tid inden generalforsamlingen. Udsendelsen vil ske pr. brev til alle på den adresse, der er opgivet til foreningen. Adgangskortene vil være forsynet med stregkode, der indlæses ved indgangen. Vi skulle dermed kunne registrere medlemmernes fremmøde meget hurtigt, og dermed undgå kødannelser ved indgangen.

 

Bestyrelsen vil bringe en udførlig beskrivelse af det nye system i foreningsbladet samtidig med selve indkaldelsen.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Vinterlige billeder

Sneen er kommet til Vellerup Sommerby.

Mobilmastudvidelse TDC og 3 mobil i Vellerup Sommerby og fiber

Kære alle i Vellerup Sommerby.

TDC NET meddeler, at mange personer fra Vellerup Sommerby de sidste par dage har taget kontakt til Yousee kundeservice og forespurgt til Fiber og antennemast.

Hvis man ringer til Yousee og spørger ind til antennemast og fiber i Vellerup Sommerby, vil man blive misinformeret. Yousee har intet at gøre med Fiber eller udvidelse af antennemasten og kan derfor ikke give korrekt information.

Jeg skal derfor venligst opfordre til, at i væbner jer med tålmodighed og læser det jeg tidligere har udsendt vedr. gratis fiber i Vellerup Sommerby og vedr. antennemasten,. Alt materialet ligger på foreningens hjemmeside.

Ingen uanset manglende mailbekræftelse bliver glemt i den endelige fase, hvor vi skal bestille fiber.

I forbindelse med antennemasten kan jeg nu oplyse følgende:

 

TDC har igen i dag bekræftet, at de forventer at komme på antennemasten 1. halvår 2021.

Vi har langt om længe i dag fået kontakt til den ansvarlige for 3. mobil’s antennemaster, som har meddelt, at de er i gang med at projekterer deres udstyr til masten i Vellerup Sommerby. De håber at komme på masten 1. halvår 2021.

 

Nedenfor lidt informationer om hvem, der kører på de forskellige netværk.

Følgende mobilselskaber er på TDC’s netværk:

 • Telmore
 • Eeasy
 • YouSee
 • Velkommen
 • Hallo
 • Unotel
 • Hapiimobil

 

Følgende mobilselskaber er på 3’s netværk:

 • 3
 • Oister

Følgende mobilselskaber er på Telia/Telenor’s netværk:

 • Telia
 • Telenor
 • CBB
 • Call Me
 • Greentel
 • Evercall
 • OK Mobil
 • dukaTALE
 • Glad mobil

   Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at væbne sig med tålmodighed og ikke tage kontakt til Yousee eller andre mobilselskaber, da I desværre bliver misinformeret og dermed risikerer, at give forkerte oplysninger ud til andre beboere i Vellerup Sommerby.

   Hilsen

    

   Henrik Kirkestrup

   Har du husket at lukke for vandet ?

   Vinteren er langt om længe kommet til Vellerup Sommerby. Vejrmeldingerne siger hård frost helt ned til – 12 grader i weekenden.

   Har du husket at lukke sommerhuset ned og lukket for vandet i målerbrønden for at undgå frostskader ?.

   Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftnings- skruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år.

   Med venlig hilsen

   Vandværket

   Vellerup Sommerby by night

   Vellerup Sommerby by night den 14. januar 2021.

   ! Klik på billedet for fuld størrelse.

   Billederne er taget af Professioneldroneflyvning.

   Information vedr. Fiber i Vellerup Sommerby

   Kære alle i Vellerup Sommerby.

   Jeg har i dag været i kontakt med TDC NET, idet de havde lovet at sende en bekræftelsesmail til dem, som har tilkendegivet ønske om fiber.

    

   TDC NET meddeler, at systemet burde have udsendt en mail til alle, der har givet deres tilkendegivelse. Jeg selv inkl. mange jeg har talt med, har ikke modtaget den omtalte mail.

    

   TDC NET vil i morgen gennemgå deres IT system og sørge for at I modtager mailen.

    

   Kortet nedenfor viser de adresser, som TDC NET har registreret tilkendegivelse fra. TDC NET har i dag på mail bekræftet, at de er i fuld gang med planlægningen og at vi i 2021 får fiber som lovet.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Til information kan jeg oplyse, at samtlige medlemmer i Vellerup Sommerby inkl. alle nye medlemmer vil modtage tilmeldingsblanketten på den oplyste e-mail adresse fra TDC NET ca. 6 uger før TDC graver fiber ned i Vellerup Sommerby.

    

   Personligt vil jeg gøre alt for, at I alle modtager dette brev. Brevet vil jeg sørge for udsendes til alle sommerhusadresserne som er registreret. Herudover vil brevet blive lagt på foreningrens hjemmeside, Facebookside og Facebookgruppe.

    

   Herudover vil formanden Allan foranledige, at alle dem, som ikke har tilkendegivet ønske om Fiber, bla. alle n ye medlemmer får tilsendt brevet til den oplyste postadresse.

    

   Hermed sikrer vi, at alle får muligheden for endelig tilmelding til fiber.

    

   Skulle du have spørgsmål til Fiber tilslutning i Vellerup Sommerby er du / I mere end velkommen til at kontakte mig på mail: fiber@vellerupsommerby.dk

    

   Hilsen

    

   Henrik Kirkestrup

   Hundeloven og snor – uddrag fra tidligere skrivelser m.v.

   Kære alle medlemmer og besøgende i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

   I år 2020 og i særdeleshed i juleferien og op til nytår, har bestyrelsen modtaget utallige henvendelser om hunde, som færdes med fører, men uden snor i Vellerup Sommerby.

   Her er ikke kun tale om foreningens medlemmer, men i særdeleshed også udefrakommende, som besøger vores område og natur og medbringer hunde. Det er altid dejligt at se og høre, at vores dejlige område er vel besøgt og alle er hjertens velkommen til, at benytte sig af Vellerup Sommerby’s skønne natur.

   Som de fleste er bekendt med, findes der i Danmark en hundelov, men i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby findes der også et ordensreglement (6.4), som yderligere beskriver, at hunde skal føres i snor i hele Grundejerforeningens område. Der findes skiltning i sommerbyen, men der er desværre en del hundeejere, der ikke har i sinde at rette sig efter lovgivning, ordensregler eller skiltning. Mange ansvarsbevidste hundeejere gør et virkeligt godt stykke arbejde med deres hunde, og det er naturligvis synd for disse, at der generaliseres, når man generes af løse hunde.

   Det er medlemmerne på en generalforsamling, som har ønsket at alle skal føres deres hund i snor. Dette ordensreglement gælder også medlemmernes gæster og øvrige besøgende i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

    

   Når man tager hunden med på stranden, afhænger reglerne om snor af årstiden. I vinterhalvåret (oktober til og med marts) må din hund gerne løbe frit på stranden. I sommerhalvåret (april til og med september) skal hunden derimod være i snor.

   Skilte i Vellerup Sommerby.

    

    

   Overtrædelser af hundeloven kan anmeldes til politiet. En forenings bestyrelse eller medlemmer kan ikke gøre meget ved de genstridige hundeejere, der lader hånt om loven. Man kan anmelde til politiet ved at fotografere hunden og ejeren, men man skal kunne identificere ejeren ved at opgive dennes adresse eller bilens registreringsnummer, hvis der er tale om en kørende hundeejer.

    

   Lad dette være en opfordring til alle hundeejere om at rette sig efter reglerne. I sommerbyens bestyrelse får vi hver uge henvendelser om generende hunde og en del går så langt som at lufte tanken om et forbud imod hundehold på generalforsamlingen.

    

   Der kan skrives lange romaner om dette emne, men jeg vælger at stoppe her,

    

   Godt nytår til alle fra formanden

    

   Uddrag fra hundeloven:

   Selvom en hund er velopdragen, må den ikke løbe frit alle steder. I byer og områder med bymæssig bebyggelse, hvor man færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, skal hunde nemlig, ifølge hundeloven, være i snor eller følge en person med fuldt herredømme over den. Snoren skal kunne gøres så kort, så hundeføreren kan holde hunden tæt ind til sig. Derudover kan der i hver enkelt kommune være regler for, at en hund ikke må gå uden snor.

   Fuldt herredømme er ikke nærmere bestemt i loven, men betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr eller mennesker. Uanset om hunden må løbe frit eller skal holdes i snor, er det altid hundeførerens ansvar, at hunden ikke volder skade eller er til gene for sine omgivelser. Hvis hundens adfærd eksempelvis gør andre personer utrygge eller bange, bør den altid holdes i snor, uanset om det er tilladt for hunde at løbe frit i området. Desuden anses en hund ikke for at være under følgeskab, blot fordi den er under opsyn fra en bolig eller et forretningslokale.

   Uden for byer som eksempelvis parker og skove, har man pligt til at holde sin hund til sig, så den ikke strejfer om, medmindre det er tilladt med fritløbende hunde, som det er i de mere end 200 etablerede hundeskove over hele landet. Du kan finde en oversigt over hundeskove på Naturstyrelsens hjemmeside.

   Når man tager hunden med på stranden, afhænger reglerne om snor af årstiden. I vinterhalvåret (oktober til og med marts) må din hund gerne løbe frit på stranden. I sommerhalvåret (april til og med september) skal hunden derimod være i snor. Bemærk, at der er en del strande, hvor det er helt forbudt at medtage hund. Du bør derfor altid ligge mærke til skiltningen, inden du tager hunden med på stranden.

    

    

   Information vedr. telemasten i Solsortevænget.

   Kære medlemmer,

    

   Mange har oplevet ændringer i forbindelse med idriftsætningen af den nye telemast.

    

   TT-Netværket har netop oplyst, at den nye Telia/Telenor mobilmast i Vellerup er sat i drift og vil dermed give en rigtig god mobildækning og internetforbindelse  i vores sommerhusområde.

    

   Men som tidligere nævnt, er det kun TELIA/Call me og Telenor/CBB kunder, der nu vil opleve en markant forbedring af deres mobildækning.

    

   Vi har desværre også hørt om forringelser, men det kan vi kun viderebringe til masteejeren og de interessenter, der har kontaktet os.

    

   Hvad angår TDC og 3 mobil, har TDC meddelt at de kommer på til foråret 2021.

   3 mobil har ikke vendt tilbage.

    

   Husk venligst, at foreningen ikke har noget med masten at gøre, men vi vil gerne være ”fødselshjælpere” hvis vi kan, og hvis det kan gavne vores medlemmer.

    

   Allan Kirkestrup

   Foreningsformand.

   SOCIALICON
   error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!