Betingelser for at modtage post fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerby i din mailboks

Betingelser for at modtage post fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerby i din mailboks

 

Ved tilmeldingen accepterer du, som medlem af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk, at al skriftlig korrespondance og alle dokumenter fra ovennævnte forening til dig fremover kan ske pr. e-mail.

Det betyder blandt andet, at følgende korrespondance og dokumenter kan sendes med e-mail i stedet for almindelig post:

  • indkaldelser til generalforsamlinger med bilag i henhold til vedtægterne (årsregnskaber, budgetter og forslag m.v.)
  • påkrav af enhver art (herunder påkrav om betaling af restancer til foreningen og inkassopåkrav)
  • dsl

Du er ansvarlig for, at e-mailadressen kan modtage mail fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk, samt at Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk altid har oplysning om medlemmets korrekte e-mailadresse.

Såfremt det vurderes bedst i den konkrete situation eller lovgivningen foreskriver det, kan bestyrelsen beslutte, at korrespondancen sendes pr. post.

Ændring af e-mail

Du har pligt til straks at underrette Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk ved ændring af e-mailadresse. Underretningen kan ske via formularen ændring af e-mail og træder først i kraft, når foreningen har registreret ændringen.

Hvis du ikke opfylder dine forpligtelser, bærer du selv ansvaret for eventuelle dokumenter/indkaldelser, der er sendt elektronisk, som ikke er kommet frem til dig. Foreningen kan ikke holdes ansvarlig herfor.

Skriv til os, hvis du har fået ny e-mail

Afmelding

Hvis du ikke længere ønsker at modtage korrespondance/dokumenter pr. e-mail, kan du afmelde dig denne service.

Skriv til os, hvis du vil afmelde dig denne service

Persondatabehandling

Ved at tilmelde dig kommunikation via e-mail accepterer du, at Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk opbevarer og behandler din e-mailadresse samt eventuelt cpr.nr. med henblik på entydig identifikation og kommunikation med dig.

Foreningen er dataansvarlig for personoplysninger, herunder din e-mailadresse, cpr.nr., navn og adresse. Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk er databehandler.

Du har altid mulighed for at afmelde eller ændre kommunikation via e-mail, hvilket er beskrevet ovenfor. Hvis ikke vi hører andet fra dig, så vil vi opbevare personoplysningerne indtil, at ethvert krav i forbindelse med foreningsmedlemsskabet er forældet, hvorefter de slettes. Nogle personoplysninger kan dog blive opbevaret i en kortere periode, hvis de ikke er relevante for et eventuelt senere krav, eller i en længere periode, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse, som følger af dansk ret, eller hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Foreningen kan også lade personoplysninger indgå i sædvanlig backup-procedure.

Som følge af behandlingen af personoplysninger har foreningsmedlemmet en række rettigheder i henhold til den danske persondatalovgivning: ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning af behandling, ret til underretning, ret til dataportabilitet og ret til indsigelse. Foreningsmedlemmets anmodning om udøvelse af sine rettigheder kan rettes til bestyrelsen.

Foreningsmedlemmet har også ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger. Klage skal i så fald sendes til:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K.

For nærmere oplysning om behandlingen af personoplysninger samt udøvelse af rettigheder henvises der til foreningens persondatapolitik.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!