Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Betonsagen i Storkevænget

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

 

I den tidligere omtalte sag, hvor et medlem har tilstøbt foreningens rabat med beton, og hvor det pågældende medlem har nægtet af fjerne betonen, har foreningen fjernet betonen, og bragt spørgsmålet om betaling af foreningens omkostning til fjernelse af den udlagte beton for Retten.

 

Retten har desværre ikke givet foreningen medhold i, at de opkrævede omkostninger skulle betales af sagsøgte, med henvisning til, at foreningens vedtægter og ordensreglement efterlader tvivl om forholdet, hvilket skal komme den sagsøgte til gode. Der er alene tale om, at Retten ikke finder det bevist, at der er sket skade på rabatten.

 

Bestyrelsen vil hurtigst muligt udarbejde nye ordensregler for foreningen, hvori de nævnte forhold er indarbejdet.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup.

 

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!