Blog

Bjørneklo på fællesområderne

Kære alle

 

I Vellerup Sommerby er der steder, hvor der stadig findes bjørneklo. Foreningen fortsætter som sædvanlig med at bekæmpe disse.

At bekæmpe bjørneklo er en gensidig fælles indsats, således at både grundejerforeningen og alle grundejere fjerner planten på deres arealer. Du har pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen jord.
Det er særdeles vigtigt, at sikre at planterne bekæmpes / slås ned så de ikke kaster frø.


Bekæmpelse

Den bedste måde at bekæmpe på er afhængig af hvor store arealer, det drejer sig om. Har du kun enkelte planter i din have, så giver rodstikning det bedste resultat, men også slåning kan anvendes. Hvis planten har dannet blomst, skal skærmen skæres af og i en affaldssæk, så frøene ikke falder på jorden.

 

En farlig planteBjørnekloens saft er giftig. Hvis børn leger i en bevoksning med bjørneklo og får plantesaft på sig, kan de få alvorlige hudskader. Hudcellerne dør ved berøringen, og det kan tage lang tid, før sårene heler.

Brug altid gummihandsker og vandtæt tøj samt beskytte hud og øjne, når I bekæmper planten. Er uheldet ude, anbefales det, at man hurtigst muligt vasker sig med vand og sæbe og eventuelt søger læge, hvis der opstår store væskefyldte blærer.

Saften er giftig
Bjørnekloens saft er giftig, for i saften er der furocoumarin, og det kan give det fænomen, der hedder fotodermatitis. Det vil sige, at saften fra bjørnekloen kan give noget, der minder om brandsår og et eksemagtig udslet i huden, hvis du får saften på huden og solen samtidig skinner. Begge faktorer skal være til stede.

Giftlinien
hvis der er tvivl om giftighed og mængde, er det vigtig at søge hjælp. Du kan ringe til Giftlinjen på tlf. 82 12 12 12 døgnet rundt.

Førstehjælp og behandling
  • Skyl med kuldslået vand.
  • Fjern tøj fra personen
  • Fortsæt vandbehandling, gerne med lunkent vand og vask området grundigt med sæbe.
  • Fortsæt med vandbehandling.
  • Der kan være væskende sår op til et halvt år efter påvirkningen
  • Pas på med sollys som forstærker giften og påvirker her ved helingsprocessen.

 

Sørg for at jeres børn kender til denne plante.

 

Affaldsindsamling i Vellerup Sommerby

Nu nærmer vi os dagen, hvor vi skal holde affaldsindsamling i Vellerup Sommerby.

Datoen er sat til den 22. maj 2021 i tidsrummet 09:00 – 12:00.

Vi har i Vellerup Sommerby en smuk natur, med begrænset affald på de grønne områder, men alligevel er der personer, som ikke respekterer naturen.

Derfor laves der nu en affaldsindsamling med fokus på fællesområderne.

Det er ikke et krav, at man deltager i hele tidsrummet. 1 time pr. husstand er med til at gøre en forskel for naturen.

Der skal især være særlig fokus på områderne:

– Parkeringspladsen ved verdens ende
– De grønne områder
– Skrænterne ned til vandet
– Stranden
– Strandområdet ved Vigvejen (gamle ødelagte både kan også fjernes)
– Campingområdet

Tilmelding:

 Hvis du har lyst til at deltage i affaldsarrangementet kan du på foreningens hjemmeside tilmelde dig arrangementet. Klik her…. for at tilmelde dig.

Det er vigtigt grundet COVID-19, at du tilmelder dig arrangementet således vi kan planlægge, hvor mange, som deltager i affaldsindsamlingen. Tag gerne børnene med ud i naturen denne dag.

 

Vi mødes på parkeringspladsen ved verdens ende, hvor affaldet ligeledes vil blive samlet sammen.

Vi har skraldesække og affaldsopsamlere.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Tilmeld dig affaldsindsamlingen

Bruges så vi kan skrive tilbage til jer
Ikke nødvendigt, men rart, hvis vi vil ringe til jer med en besked

Verdens ende

Kære medlemmer

 

Der har været rejst spørgsmål vedr. ejerskabet og vedligeholdelsen af den store parkeringsplads og den sidste del af Birkebækvej mod vest.

 

Jeg kan oplyse, at de nævnte arealer ejes af grundejerforeningen. 

 

Når en vedligeholdelse af asfalten lader vente på sig, skyldes det, at det er kommunen der i sin tid udlagde asfalten på både parkeringspladsen og vejen i den tro, at det var kommunen der var ejer af arealerne.

 

Det har senere vist sig, at de nævnte områder tilhører grundejerforeningen, og at asfalten på vejen og parkeringspladsen muligvis henligger i strid med reglerne for disses placering søværts strandbeskyttelseslinjen. Det samme gælder affaldsstationen og det lille bordsæt, der er opsat af- og ejes af kommunen.

 

For ikke at blive efterladt med et muligt krav om fjernelse af asfalten – hvilket i givet fald vil være yderst bekosteligt – har vi bedt kommunen sørge for de nødvendige tilladelser fra Kystinspektoratet til at asfalten kan bibeholdes lovligt, og der er gennem mere end 2 år rykket for en afgørelse. Det vil ikke være rigtigt at bekoste en dyr vedligeholdelse før spørgsmålene er besvaret.

 

Vi er nået dertil, hvor det kan blive nødvendigt at gennemtvinge et svar fra kommunen, hvilket vil ske, såfremt kommunen fortsat undlader at svare på foreningens henvendelse.     

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.   

Opsætning af badebroen 24. april 2021.

Så blev badebroen opsat i dag.
 
En stort tak til Badebrolauget.

Billeder er taget af Professionel Droneflyvning.

Nyt vedr. fiberprojektet

Kære medlemmer          

 

Lidt nyt fra fiberprojektet

 

 

TDC er påbegyndt installationerne af montagekasserne på de enkelte parceller, og nedgravning af fiberkabler er påbegyndt.

 

Ved Verdens Ende er der etableret en materielgård. Denne skal forblive med indhegning indtil arbejdet med nedgravning er færdigt.

 

Om kort tid vil der blive opstillet en mandskabsvogn ved vandværket.

Mandskabsvognen forventes at stå ved vandværket i ca. 6 uger.

 

Jeg vil vende tilbage med oplysninger om forventet ibrugtagnings tidspunkt, når det er oplyst.

 

Jeg håber at alle vil tage godt imod TDC´s samarbejdspartnere.

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

 

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

Kære medlemmer,

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

 

Det har været en dag – og en oplevelse – jeg sent vil glemme.

 

9 timers hårdt arbejde med at ”frisere” området har været alle anstrengelser værd. Der er indsamlet betydelige mængder af affald, kabler, plastik, beton, hegn, gamle lokummer, bilvrag og meget andet skrammel. Hvis nogen vil se, hvor meget, er det blot at vende forbi på stedet. Affaldsbunkerne taler for sig selv, og glædeligt er det, at det opsamlede affald ikke længere befinder sig i vores smukke naturområde.

 

Men vigtigst af alt var det at opleve så mange glade medlemmer, som sammen har udført et kæmpe arbejde, som ellers ville blive vanskeligt at gennemføre uden betydelige omkostninger.

 

Man kan tydeligt fornemme, at glade medlemmer er mere engagerede, og en sund fælles arbejdskultur har med sikkerhed ledt til nye bekendtskaber, og et særdeles positivt velvære kunne opleves af alle de mere end 30 voksne tilstedeværende og mange glade børn.

 

Den fællesskabsfølelse, der har hersket omkring hele dette projekt, vil uden tvivl lede til, at medlemmer vil blive inspireret til at fortsætte bestræbelserne på at gøre Vellerup Sommerby og dens attraktive omgivelser til et endnu mere unikt sted at tilbringe sin fritid.

 

På bestyrelsens og egne vegne vil jeg rette en dybtfølt tak til alle for den store indsats, der har gjort vores skønne natur endnu skønnere. En særlig tak skal rettes til Bakkelygård og Mejsegaarden, som venligt har udlånt de store maskiner.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Mejsevænget 69
4050 Skibby
Tlf.: 53 80 95 14
E-mail: mail@vellerupsommerby.dk

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!