Campingområdet

Published by Vellerup Sommerby on

Kære alle i Vellerup Sommerby.

 

Som alle ved, har en gruppe personer, der har tilbudt deres arbejdskraft, fået lov af bestyrelsen til at rydde op nede på den gamle campingplads. De har været et stort aktiv mht. at få anlægget af den aftalte sti gennemført, sådan som det blev besluttet på en generalforsamling. Det skal bemærkes, at der på generalforsamlingen opstod en livlig debat med mange gode indlæg, og på denne baggrund konkluderede dirigenten at bestyrelsen kan bruge kr.100.000,- på projektet. Referatet fra generalforsamlingen rummer naturligvis alle de mange forskellige tilkendegivelser fra medlemskredsen, men en utvetydig konklusion, der i årene efter generalforsamlingen ikke er modsagt.

 

Herudover er der blevet genoprettet stier, som de sidste par år var blevet ubrugelige på grund af tilgroning, og dermed til gene for dem, som gerne vil færdes i området.

 

På generalforsamlingen blev det bl.a. besluttet at opsætte 2 stispærer. Disse stispærer kræver dog dispensation fra myndighederne.

 

Bestyrelsen har efter råd og vejledning fra myndighederne besluttet, at benytte natursten i stedet for metalbomme. Det giver god mening i naturen, da bommene blot skulle forhindre køretøjer i skoven.

 

Som tidligere nævnt, har en gruppe proaktive personer hjulpet til fysisk nede på området og sørget for, at forhandle nye priser med entreprenører så vi dermed har opnået en betydelig besparelse i forhold til projektet, som det blev aftalt på generalforsamlingen.

 

Gruppen har ligeledes afholdt en arbejdsdag sidste år, og endnu en venter sig den 10. april 2021. På disse arbejdsdage, foretages oprydning og bortkørsel i området ved blandt andet at fjerne:

 

 • Gammelt jern
 • Ledninger fra jorden
 • Vandledninger i PVC
 • Gamle fliser
 • Nedbrudt træhegn
 • Gamle skure
 • Kassabel bil
 • Forrådnede træer, som er væltet
 • Etc

 

En stor opgave, som vi alle kun kan være taknemmelige for. Bestyrelsen tør slet ikke tænke på, hvad ovennævnte opgaver mht. oprydning ville koste, hvis vi skulle afholde udgiften ved at bruge udefrakommende entreprenører.

Herudover ved vi nok alle, hvor længe bla. jern og plast er om at blive nedbrudt i naturen.

Du kan tilmelde dig arbejdsdagen her…

Gruppen har spurgt bestyrelsen, om gruppen kan arbejde videre med planlægning af diverse projekter. En samlet bestyrelse har givet dem opbakning til at planlægge og ansøge myndighederne om følgende:

 

 • Opsætning bænke rundt i skoven
 • Gynger rundt omkring i træerne mv.
 • Leg jorden er giftig langs stierne
 • Naturlegeplads
 • Parkeringsplads ved Vigvejen (er der i forvejen)
 • Handicaptoilet i toiletbygningen (er der i forvejen)
 • Petanquebane i skoven
 • Indhegnet hundeskov
 • Bålsted
 • Græsplæne til fri afbenyttelse ved den store bygning
 • Etc.

Gruppen har fremsendt et forslag til førstkommende generalforsamling, hvor vi skal stemme om hvilke af projekterne, der skal føres ud i livet på området.

De planlagte projekter vil blive afholdt inden for rammen af det budgeterede og vil bla. blive tilført midler via sponsorater.

Det er bestyrelsens anbefaling, at området benyttes som gruppen foreslår, og naturligvis kun, hvis der gives dispensation fra myndighederne ifm. strandbeskyttelsen.

Der er altså ikke givet tilladelse fra bestyrelsen som nogen påstår, til at igangsætte  projekterne uden om en generalforsamlingsbeslutning.

 

Bestyrelsen har i dag kontaktet myndighederne for at spørge ind til sagsbehandlingstiden. De oplyser, at de forventer at have et positivt svar inden for 3. måneder. De oplyser ligeledes, at projektet som ansøgt, umiddelbart vil kunne regne med få den ansøgte dispensation (tilladelse).

 

De oplyser endvidere at 6 personer har kontaktet dem for at gøre indsigelser imod ansøgningen. Herudover er der fremkommet påstande om, at gruppen har ødelagt skoven og at gruppen bla. vil nedfælde alle træer.

 

Myndigheden oplyser, at de har meddelt følgende til de 6 personer:

 

 • Det er bestyrelsen i en forening, som vi samarbejder med og ikke enkelte medlemmer med egne holdninger.
 • Det er bestyrelsen, som er det øverste ledelsesorgan i foreningen og dem, som kan ansøge om dispensationer over udvikling af foreningens områder.
 • Det der indtil videre er oplyst udført, er fuldt ud lovligt.

 

“Grundejerforeningen har jf. Miljø- og Fødevareministeriet / Kystdirektoratet ret til på et strandbeskyttet areal, uden dispensation, at fjerne den bevoksning man ønsker.” Som de nævnte, alt hvad der kan fjernes med en buskrydder, traktor, motorsav mv. kræver ikke tilladelse.

Der skal altså ikke søges om tilladelse til at vedligeholde området. I princippet kan vi fælde hele området og lave en mark. Men det sker selvfølgelig ikke 🙂

Det blev igen bekræftet af myndighederne, at intet af det, som indtil dato er udført på området, kræver dispensation eller er ulovligt.

 

Bestyrelsen tager naturligvis kraftig afstand fra de få personer, som ustandselig spreder usandheder om bestyrelsens virker og om de medlemmer og beboere, som gør en forskel for vores område. Hertil skal nævnes, at ikke en eneste af de omtalte personer (klagerne) i mine 30 år som formand har gjort noget positivt for foreningen eller meldt sig som frivillige for noget projekt i Vellerup Sommerby.

 

Bestyrelsen vil i denne anledning gerne takke gruppen og alle de mange frivillige som hjælper til nede på området.

 

Uden at blande tingene for meget sammen, kan bestyrelsen oplyse, at dette projekt langt fra er det eneste projekt, som denne mindre gruppe har forsøgt at spænde ben for. Bestyrelsen er overbevist om, at medlemmerne generelt godt kan gennemskue, hvad der ligger bag deres handlinger og udsagn.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!