Campingplads Området

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer

I forbindelse med vedtagelsen af en sti gennem skoven på campingpladsen vil dette projekt nu blive påbegyndt. Det forventes, at entreprenøren laver den store sti allerede i næste uge.

 

Et nyt udvalg bestående af 7 personer med tilknytning til Vellerup Sommerby, har kastet sig ud i opgaven, og har med stort engagement tilbudt deres assistance for at medvirke til at gøre sommerbyen endnu mere attraktiv for den forskellige aldersgrupper, der nyder naturen. Det nye udvalg består af:

 

 • Kim Lunde
 • Carsten Nielsen
 • Henrik Kirkestrup
 • Maria Aakjær
 • Jan Olsen
 • Anders Hansen
 • Marianne Strube
 • Kim Strube

 

Arbejdsgruppen har af bestyrelsen fået tilladelse til at lave flere, men mindre stier gennem skoven. De nye stier vil være stier, som i forvejen har været på området, men som efter mange år er groet til.

Gruppen har ligeledes fået lov til at lave en plan for benyttelse af det frie areal nord for skoven.

 

Gruppen har meddelt bestyrelsen, at der arbejdes med at få etableret forskellige nye muligheder for aktiviteter, som f.eks.:

 

 • Naturlegeplads
 • En båd som legeplads
 • Bord og bænke
 • Petanque bane
 • Parkeringsplads
 • Grillplads
 • Legemuligheder langs stierne i skoven
 • Bord bænke i skoven ved de åbne arealer
 • Fodboldbane
 • En sti fra Mejsevænget planlægges, som vil gå fra den nordlige del til området, hvor aktiviteterne skal være.
 • Toiletfaciliteter fra toiletbygningen hvis det er muligt
 • Badminton / Tennisbane
 • Lukket areal til hunde (hundeskov)
 • Bænksæt ved udkanten af skoven ud mod fjorden

 

Ovennævnte er muligheder, som gruppen har tænkt på og fortsat vil arbejder med.

 

Gruppen har meddelt bestyrelsen, at de vil sørge for såvel planlægningen som selve arbejdet. På nuværende tidspunkt vil udgifterne bl.a. blive søgt dækket ved sponsorater og egen frivillig drift.

Når arbejdet påbegyndes, vil der via hjemmesiden blive udsendt en invitation, hvis der skulle være frivillige, som vil hjælpe til.

 

I den nordvestlige del af skoven har vi allerede nu fået klippet, beskåret og lavet små stier, så man igen kan færdes i området. Ligeledes er fjordstien blevet slået og blevet gjort bredere. Dette arbejde er udført af Mejsegaarden, og er givet som et sponsorat til foreningen. En stor tak til Henrik fra Mejsegaarden for indsatsen.

 

hjemmesiden har bestyrelsen givet lov til, at gruppen kan få en side, hvor de kan holde medlemmerne orienteret løbende med tekst og billeder.

Gruppen håber på, at det meste står klart til næste sommersæson.

 

Hvis der er nogen som tænker, at de gerne vil assistere udvalget med arbejdskraft, værktøj mm. vil det allerede nu være muligt at kontakte til gruppen.

 

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke gruppen for deres foreløbige indsats og ser positivt frem til, at området vil blive taget i brug frem for at det står øde hen.

 

Bestyrelsen er naturligvis med ind over alle tiltag.

 

På bestyrelsens vegne

 

Formanden.

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!