Nabohjælp i fm. stormvejret.

Kære alle i Vellerup Sommerby
Nabohjælp er andet end at forebygge indbrud.
Husk at være hinanden behjælpelige de næste par dage mht. stormvejret.
Gå en tur rundt om naboens hus og sikre genstande, som dermed ikke kan flyve rundt inden stormen rammer landet.
Kontakt ejeren, hvis træer viser tegn på at vælte eller ved andre opståede situationer.
Kontakt evt. din afdelingsformand eller foreningsformand, som vil være behjælpelig med kontakt til ejeren i tilfælde af akut opståede problemer på ejendommen. Telefonliste findes her…
Stil skraldespande op igen, hvis de er væltet.
Og til jer med trampoliner, husk at få dem spændt ordentlig fast.
Naboværnet vil køre og spadsere rundt og holde øje i området.
Læs mere om nabohjælp og naboværn i Vellerup Sommerby her…
Husk at installere app nabohjælp.
God weekend.
Hilsen
Naboværnet i Vellerup Sommerby.
Henrik Kirkestrup

Elektronisk post

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

I forbindelse med tilmelding til elektronisk post har 221 medlemmer allerede tilmeldt sig. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at få tilmeldt sig elektronisk post inden udgangen af januar 2022.

 

Som tidligere beskrevet er tiden inde til at gå den digitale vej i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. (Elektronisk post) Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har allerede implementeret PBS for mange år siden, nyhedsbreve og nu er tiden kommet til at udvide foreningen med digitale løsninger. I henhold til foreningens vedtægter §18.2 giver vedtægten mulighed for, at udsende bl.a. indkaldelser til generalforsamlingerne via e-mail.

 

I denne forbindelse vil der være mulighed for allerede fra 2022 at modtage følgende via e-mail.

 • Faktura på e-mail til de medlemmer, som ikke har tilmeldt sig PBS.
 • Medlemsbladet kan frameldes enkeltvis og fremadrettet læses på foreningens hjemmeside for de medlemmer, som ønsker dette.
 • Indkaldelse til generalforsamlinger og øvrige meddelelser på e-mail.
 • Kommunikation fra / til bestyrelsen på e-mail.

I skrivende stund har 221 tilmeldt sig elektronisk post.

 

Med digitalisering, vil dette indebære, en reducering af bl.a. porto og tryksager og herudover vil Grundejerforeningen være miljøbevidste.

 

Som udgangspunkt er alle i skrivende stund tilmeldt fysisk post. For at Grundejerforeningen kan implementere digital forening kræver det, at medlemmerne enten via foreningens hjemmeside eller ved udfyldelse af en slip som udkommer med næste foreningsblad oplyser bestyrelsen om Deres e-mailadresse og samtidig accepterer digital post. Tilmeldingen kan ske løbende.

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk overholder i denne forbindelse GDPR lovgivningen.

 

Du kan tilmelde dig digital post her….

 

Udover digital post kan du også tilmelde dig PBS. Tilmeld dig PBS her….

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Hjertestarteraftale

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

I forbindelse med foreningens hjertestarteraftale besluttet af medlemmerne på en generalforsamling i 2015 har bestyrelsen besluttet at forlænge aftalen med vores nuværende leverandør Safee i 3 år.

 

Undertegnede havde tidligere på året genforhandlet prisen med Safee for de kommende 3 år. Den årlige leje udgør pr. 01/01-2022 kr. 72.000 kr. hvilket svarer til 83,33 kr. årligt pr. medlem. Opkrævningen for 2022 vil blive tilrettet til dette beløb.

 

Den nuværende aftale med Safee er på lejebasis besluttet på generalforsamlingen og indeholder 15 stk. hjertestartere alt inkl. serviceaftale, forsikring, udskiftning af batterier, udskiftning af elektroder mm. og udskiftning til nye hjertestartere efter behov.

 

Med den nuværende leverandør kender vi prisen og der kommer ikke yderligere omkostninger. Herudover har foreningen siden 2015 ikke oplevet problemer med, hverken hjertestartere eller andre øvrige forhold. Hjertestarterende har været i brug 13 gange.

 

Et af de nye bestyrelsesmedlemmer havde påtaget sig at undersøge markedet for hjertestartere, men de fremlagte tilbud gav ikke anledning til skift af leverandør. Der var fremlagt tilbud fra bla. Falck og Safeday til sammenligning.

Begge alternativer var dyrere og foreningen ville ikke få den samme serviceniveau som i dag.

Herudover skulle foreningen lave en førstegangsinvestering første år på kr. 72.252 / 82.580,- Ved begge tilbud skulle foreningen efter lejeaftalen på  4. år eje hjertestarterende og herefter selv stå for vedligeholdelsen mm.

 

Til orientering udskiftes en hjertestarter i gennemsnit hvert 6 år.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Vedr. hjertestartere i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Vedr. hjertestartere i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

 

Da rygterne i Vellerup Sommerby florerer blandt medlemmer i Vellerup Sommerby, at foreningens leverandør af Hjertestarter bl.a.

 

 • Ikke har serviceret hjertestarterende siden 2019 (Usandt)
 • At et bestyrelsesmedlem’s søn har fået opgaven og her er tale om nepotisme (Usandt)
 • At virksomheden ikke længere eksisterer (Usandt)
 • Formanden søn (jeg) skulle modtage 90.000 kr. pr. år for hjertestartere (usandt)

 

Skal jeg hermed for god orden skyld medvirke til, at de korrekte oplysninger meldes ud til medlemskredsen.

 

Da jeg som naboværnshjælper i samarbejde med Thomas Brixtofte mfl. tilbage i 2014 kunne konstaterer, at vi i Vellerup Sommerby kun havde en enkelt (privat) registreret hjertestarter på Stærevænget nr. 71 hos Torben Bodi og den nærmeste var i Ferslev satte vi os for, at undersøge mulighederne for om medlemmerne ville have hjertestartere i Vellerup Sommerby.

 

Vi lavede derfor en privat indsamlingsblanket, således vi kunne få flere hjertestartere sat op. Vi fik hurtigt 71 tilmeldinger så vi havde penge til en hjertestarter mere.

 

Den 21. december 2014 blev der opsat en hjertestarter mere på Mejsegaarden. Mejsevænget nr. 87. (Drevet af private) registreret hjertestarter.

 

Hjertestarterende var baseret på leje inkl. forsikring og årligt service.

 

Interessen for hjertestartere i Vellerup Sommerby blev så stor, at medlemmerne anbefalede, at dette ikke skulle være i privatregi, men en foreningsopgave. Vi i naboværnet kontaktede derfor 2 virksomheder og fik fremsendt 2 tilbud.

 

På generalforsamlingen den 11. april 2015 kl. 09.30 fremlagde naboværnet ved Bente og John Sørensen, Mejsevænget 7  forslaget om etablering af hjertestartere i hele Vellerup Sommerby som en foreningsopgave. Herudover frembragte Karl og Inge Zacho, Tjørnevænget 28 deres ønske om, at alle fik hjertestartere.

Michael fra SOS Group var tilstede på generalforsamlingen og fortalte om hjertestartere og tilbuddet.

 

Indkomne forslag:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#17


Forslaget i sin helhed:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#51

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#53

 

Tilbud generalforsamlingen stemte om:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#54

 

Beslutningsreferat:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Juni/files/assets/basic-html/index.html#52

 

Der blev årene efter suppleret op med 2 yderligere hjertestartere efter henvendelser fra medlemsskredsen.

 

Konklusion:

Her er tale om en virksomhed, der ændrer virksomhedsstatus fra privat til Aps samtidig med, at virksomheden skifter navn fra SOS Group til Safee Consulting ApS.

 

Virksomhedsoverdragelsen kan læses her:

https://vellerupsommerby.dk/wp-content/uploads/2021/10/Virksomhedsoverdragelse-2019.pdf

 

Safee Consulting drives stadig af samme ejer og har stadig samme telefonnummer.

Safee Consulting fremsender et tillæg til foreningen i 2019, hvor det fremgår, at de har skiftet virksomhedsnavn og type og stadig servicerer hjertestarterene i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby på samme vilkår, som indgået i 2015.

Samtidig udskiftes alle klistermærker på hjertestarterende i fm. virksomhedsændringen, med samme telefonnummer som før.  Alle i foreningen har mulighed for, at se på hjertestarterende, hvor det tydeligt fremgår, hvem, der servicere hjertestarterende.

 

Alle hjertestartere har fået foretaget service i sommeren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021

 

Da Torben Bodi ikke sad i bestyrelsen i 2015, hvor det blev besluttet at benytte sig af SOS Group kan et bestyrelsesmedlem’s søn ikke have fået opgaven. Her kan umuligt være tale om nepotisme.

Torben Bodi opstillede for første gang til bestyrelsen på generalforsamlingen den 22. april 2017 kl. 09:30, altså 2 år efter, at Grundejerforeningen Vellerup Sommerby besluttede, at anvende SOS Group.

 

Torben Bodi opstilling:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2017/Marts/files/assets/basic-html/index.html#19

 

At undertegnede skulle have modtaget kr. 90.000 om året for hjertestartere er som alle kan se en usand påstand.  Dette må falde tilbage på de personer, som både i skrift og tale har udspredt de nævnte usandheder.

 

Her er ikke kun tale om hjertestartere, men forsikring mod hærværk og tyveri, servicering, vedligeholdelse såsom udskiftning af elektroder og batterier, 3 afholdte kurser for medlemmerne og et aflyst grundet COVID-19.

Jeg håber hermed, at alle nu har fået klarhed over, hvordan situationen med hjertestarterene er kommet til i Vellerup Sommerby. Jeg håber, at de personer, som spreder usande oplysninger, en anden gang  vil tage kontakt til de respektive personer således oplysningerne er korrekte.

 

Foreningens Interne revisor Jesper Janholm skriver citat: “Jeg kan oplyse at jeg lige så på bilaget for hjertestarteren forleden dag. Vi betaler for leje af hjertestarterne og for vedligeholdelse. Jeg har ingen steder set et bilag eller en udbetaling på 90.000 til andre end til Safee Consultation, som vi har en aftale med.” Citat slut.

 

De nedennævnte påstande er altså usande:

 • Ikke har serviceret hjertestarterende siden 2019 (Usandt)
 • At et bestyrelsesmedlem’s søn har fået opgaven og her er tale om nepotisme (Usandt)
 • At virksomheden ikke længere eksisterer (Usandt)
 • Formanden søn (jeg) skulle modtage 90.000 kr. pr. år for hjertestartere (usandt)
På vegne af naboværnet

Henrik Kirkestrup

Mejsevænget 87

 

 

 

 

Hjertestartere i Vellerup Sommerby

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har vi 15 hjertestartere. På kortet kan du se, hvor hjertestarterende er opsat.

 

På oversigtskortet ved vandværket og ved Mejsevænget er der på kortet indtegnet, hvor hjertestarterene er placeret.

 

Har du spørgsmål i f.m hjertestartere i Vellerup Sommerby, kan du til enhver tid kontakte Naboværnet V/Henrik Kirkestrup på tlf.: 70229194 eller bestyrelsen i Vellerup Sommerby.

 

Med TrygFondens Hjertestart-app kan du og din mobiltelefon være med til at redde menneskeliv.

TrygFonden har udviklet en app, du kan downloade til din smartphone og være med til at redde liv.

Appen kan vise dig vej til de hjertestartere, som er registreret på hjertestarter.dk og er udviklet på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen som en mobil løsning med oplysninger om hjertestarternes placering i Danmark. I en akut situation skal man dog aldrig begynde at lede efter hjertestartere på mobilen, men i stedet ringe 1-1-2.
“TrygFonden Hjertestart” er udviklet i en iPhone- og en Android-version. Med app’en på din smartphone har du mulighed for at orientere dig om, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret.

 

Har du lyst til at være hjerteløber, så hent app hjerteløber og tilmeld dig. Her vil du få besked, hvis der er behov for en hjertestarter i området. Det er alarmcentralen 1-1-2 som udsender en alarm til din telefon, hvis der er ringet 1-1-2 og der skulle opstå behov for en hjertestarter.

 

Du kan downloade TrygFonden Hjertestart til iPhone her.

Du kan downloade TrygFonden Hjertestart til Android her.

Læs mere om hjertestartere på hjertestarter.dk

 

Naboværn og nabohjælp i Vellerup Sommerby

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har vi et frivilligt naboværn, som er baseret på frivillige kræfter og skal derfor opfattes som en fritidsbeskæftigelse.

 

Vellerup Sommerby byder på en herlig blanding af grønne områder, stier, veje og ca. 850 private grunde.

 

Naboværnet blev tilbage i 2014 stiftet af Thomas Brixtofte og Henrik Kirkestrup, efter at der i Vellerup Sommerby havde været 2 hjemmerøverier med vold, og mere end 10 indbrud.

Vellerup Sommerby naboværn har mere end 20 aktive hjælpere, som patruljere i området året rundt.

 

Vi søger efter frivillige naboværnsmedlemmer på Hybenvænget, Tjørnevænget og Fyrvænget. Send os en mail på nabovaern@vellerupsommerby.dk, hvis du har lyst til at holde øje med dine naboer i Vellerup Sommerby.

Vi i naboværnet vil gøre hvad vi kan for at være synlige i området, holde øje med forholdene og støtte vores naboer i videst mulig omfang. At holde øje med hele Vellerup Sommerby er dog en umulig opgave, og det skal vi bestemt heller ikke.

 

Vores og andres erfaringer er at synlighed og omtale virker præventivt. Du vil altid opleve naboværnet rundt i Vellerup Sommerby med gule veste påtrykt naboværn. Når en bil fra naboværnet patruljerer vil bilerne have synlig markering med teksten Vellerup Sommerby naboværn”.

 

Vellerup Sommerby naboværn er i tæt dialog med politiet og har haft adskillige møder med dem.

 

Du kan døgnet rundt kontakte naboværnet med spørgsmål eller hvis du skulle have lyst til at være en del af naboværnet. Klik her… for at kontakte naboværnet.

 

 

Vellerup Sommerby naboværn i medierne

Udover indslaget på TV2 Lorry har Vellerup Sommerby været i lokalaviserne et par gange.

 

Ikke kun naboværn, men også nabohjælp.

I Vellerup Sommerby er det ikke nok kun med naboværnet. Det er også jer som medlemmer og beboere i Vellerup Sommerby, som skal hjælpe til.

 

Hvorfor være med i nabohjælp ?

 • Netværk med alle nabolagets nabohjælpere
 • Adgang til at skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag
 • Feriehjælp, så du kan fortælle betroede feriehjælpere, hvornår dit hjem er alene hjemme
 • Mulighed for at koordinere en fokuseret indsats, hvis der er tyve på spil i nabolaget
 • Chancen for at spørge nabolaget om alt, hvad naboskabet rummer
 • Velkomstbrev med klistermærker til postkasser og døre
 • Alle de bedste tricks til forebyggelse og naboskab.

Det eneste det kræver er, at tilmelde jer på nabohjælp.dk og installere en App.

 

Nabohjælps app kan hentes ganske uden omkostninger på GOOGLE PLAY og APP STORE. Her opretter du en profil og så er du klar til Nabohjælp.

Er du ny i Vellerup Sommerby eller har du endnu ikke tilmeldt dig nabohjælp, så tilmeld dig på nabohjælp.dk

 

Dynamik og udvikling i området virker præventivt.

– Mange huse i Vellerup Sommerby benyttes kun lejlighedsvis og bærer præg af dette. Vi ser jævnlig at reklamer og aviser stikker ud af postkasserne flere dage og uger i træk. Enkelte postkasser står sågar helt åbne og skraldespande kan ligge og flyde i rabatter og indkørsler.
Når vi bevæger os rundt i sommerbyen, rejser vi gerne væltede skraldespande og sætter dem på plads, lukker om muligt åbne postkasser og fjerner gamle aviser & reklamer. Alt dette er med til at signalere, at der er aktivitet på adressen.

På billedet er vist GPS oversigt fra et køretøj, som har kørt rundt i sommerbyen.

At genkende en tyvs tegn kan forhindre indbrud.– Vi har sikkert alle hørt historier om vendte skraldespande, grene på dørtrinnet, små mærkater på postkassen eller sågar perler drysset i indkørslen. Alt sammen en tyvs værktøjer til at undersøge om et hus rent faktisk benyttes i det daglige. Opdager vi denne form for tegn, så fjernes disse og vi får forhåbentlig sendt et signal til tyven om at glemme dennes forehavende. I videst mulig omfang vil vi efterfølgende rette henvendelse til ejeren/beboeren af huset og oplyse om vores observationer.

Flere gange har vi oplevet både danske og udenlandske biler ’trille’ rundt på vejene. Ved henvendelse til billisterne kan det normalt hurtigt vurderes om vedkomne har et legalt forehavende i området. Samtidig sender det et signal til billisten om, at vi holder øje.

 

Når skaden er sket.
– Før eller siden ender vi i situationen hvor et indbrud har fundet sted, og det er os som opdager det. Her gælder det primært om at få kontakt til ejeren/beboeren af huset og meddele hændelsen. Det er herefter op til ejeren/beboeren at kontakte politiet. Kan der ikke opnås kontakt med ejeren/beboeren, retter vi direkte henvendelse til politiet, som så må skabe kontakten til ejeren/beboeren.

– Vi assisterer gerne med at lukke et ’åbent’ hus af. Af hensyn til politiets efterforskning, sker dette dog først, efter at politiet eller ejeren har sagt god for det.

 

Deling af observationer og hændelser skaber tryghed.
– Vi deler observationer og hændelser med Vellerup Sommerbys beboere på naboværnets Facebook side, grundejerforeningens hjemmeside og via nabohjælp.dk. Oplysning og information er med til at skabe tryghed blandt beboerne. Det er vores succes kriterie.

 

Din og vores sikkerhed er den vigtigste.
– Som nabohjælper i Vellerup Sommerby bærer vi synligt naboværnets mærker til glæde og tryghed, for langt de fleste af Vellerup Sommerbys beboere. Vi har kun oplevet en enkelt beboers vrede over vores tilstedeværelse i Vellerup Sommerby på vores færden i området. Enkelte beboere i området forstår ikke behovet for et naboværn, meget få vil føle sig overvåget og så er der naturligvis dem, som generelt er i mod alle nye tiltag.

– Derfor, tænker vi altid på din egen sikkerhed når vi færdes i området som nabohjælper.

– Vi kan af gode grunde ikke spå om, hvordan den enkelte beboer vil reagere på vores færden i området. Derfor går vi gerne sammen to og to.

– Ved optakt til en ubehagelig situation, så forlader vi hellere stedet og kontakter vores nærmeste nabohjælper for støtte.

 

Vellerup Sommerby naboværn laver meget andet end at forebygge indbyd.

Vellerup Sommerby naboværn har eksisteret siden 2015 og har udover, at forsøge på at forebygge indbrud dsl. foretaget bla.:

 • Hjertestartere i Vellerup Sommerby
 • Rasmus Nøhr koncert
 • Opsætning og nedtagning af badebro
 • Træfældning og sikring af huse i storm og orkaner
 • Nabohjælp til mere end 300 husstande
 • Bredbånd til Vellerup Sommerby
 • Hjertestarter kurser
 • Og nu endelig Fiber til Vellerup Sommerby

Det var planen at vi ville have lavet en koncert i 2021, men grundet COVID-19 har vi valgt ikke at arbejde videre med dette projekt, da usikkerheden for afholdelse i 2021 er for stor. Vi vil forsøge igen i 2022.

 

På vegne af naboværnet i Vellerup Sommerby

 

Henrik Kirkestrup

Vellerup Sommerby naboværn
nabovaern@vellerupsommerby.dk
Tlf.: 70229194

Naboværnet – Episode i Vellerup Sommerby

Til information er naboværnet i dag blevet kontaktet af de ældre beboere, som bor på Falkevænget nr. 34, bedre kendt som julehuset ved vandværket med julelyset.

 

I dag ca. kl. 15:00 har en person besøgt dem i en blå bil (nummerplade og model er kendt) og truet dem med bla. pistoltegn, chikane, trusler, rasisme mv., hvis de ikke omgående fjernede alt julelyset fra huset. Til alt held, var deres søn i huset og overværede det hele og konfronterede personen.

 

De blev også truet med, at de skulle flytte hjem hvor de kommer fra og at de i øvrigt intet havde at gøre i Danmark.

 

Deres søn fulgte efter personen til hans adresse på Ørnevænget for at personen kunne blive identificeret. Personen blev identificeret.

 

Her fortsatte de med at diskutere i ca. 10 min.

 

Lidt efter hændelsen forlod den pågældende sit sommerhus i fuld fart ud af Vellerup Sommerby.

 

Familien er selvfølgelig rystet og chokeret og har anmodet naboværnet om at skrive ud om episoden i håb om, at naboer vil holde ekstra øje med deres hus.

 

Skulle du se noget mistænkeligt så ring 1-1-4.

 

Familien har nu efterfølgende fået sat ekstra overvågning op på huset efter episoden i dag.

Hjertestarterkursus og nabohjælp

Naboværnet i Vellerup Sommerby har arrangeret et hjertestarterkursus for alle dem som skulle have lyst.

Michael fra Safe Consulting vil komme på vandværket, Birkebækvej og der vil blive lavet i alt 6 kurser.

Kurserne kan have 8-10 deltagere på hvert hold.

Tiderne er:

10:30, 11:15, 12:00, 1245, 1330 og kl. 14:00

Tilmelding sker via facebookgruppen “Vellerup Sommerby”. Skulle alle hold blive booket vil der blive lavet flere hold på et senere tidspunkt. Er du ikke medlem af Facebook, kan du som altid kontakte naboværnet på tlf.: 70 22 91 94

Naboværnets medlemmer vil også denne dag være tilstede, hvis nogle medlemmer skulle få lyst til at hilse på dem eller skulle have spørgsmål til nabohjælp.

På vegne af naboværnet i Vellerup Sommerby

Henrik Kirkestrup

Klik her for at komme til facebookgruppen.

Vedr. Fibernet.

Kære alle

 

Fra Henrik:

 

Jeg har nu manuelt på foreningens hjemmeside tastet alle de tilmeldinger, som er kommet til bestyrelsens postkasser. I alt 46 stk.

Tallet, som i skrivende stund er 584 tilkendegivelser indeholder altså også dem, som har afleveret en slip til bestyrelsen.

Husk at nævne tilkendegivelsen til din nabo og dem du møder på din tur i Vellerup Sommerby.

Vi har snart nået de 600 tilkendegivelser, men ser gerne at vi får mange flere.

På vegne af naboværnet som har uddelt skrivelsen fra bestyrelsen til samtlige postkasser i Vellerup Sommerby vil jeg gerne sige et stort tak.

Jeg er bekendt med, at tilkendegivelsen også kommer med i næste udgave af foreningsbladet.

Til jer som evt. bor til leje, kontakt udlejer og fortæl dem om skrivelsen her på Facebook og om ikke de lige har lyst til at give deres tilkendegivelse.

Ser du ikke jeres nabo så tit, så ring til dem eller send dem en sms og orienter dem om Fibernet, så de kan give en tilkendegivelse.

God aften til alle.

/Henrik Kirkestrup

Farvel til badebrolauget

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har modtaget nedenstående fra badebrolauget.

Kære bestyrelse og medlemmer.

Som bekendt har jeg nu været medlem og ansvarlig for opsætning og nedtagning af badebroen i de sidste 11 år og desværre er tiden nu til at forlade den.

Årsagen til jeg vælger at stoppe i badebrolauget, skyldes udelukkende den chikane og forfølgelse af min person og i særdeleshed mine familiemedlemmer.

Senest er min datter blevet chikaneret. Chikanen er Ikke blot på Facebook, men også privat, i mine børns skole og i min egen indkørsel. Selv mine naboer i Vellerup Sommerby bliver opsøgt og stillet spørgsmål om min, formanden og bestyrelsens gøren og laden i Vellerup Sommerby.

Jeg vil ikke offentligt navngive de personer, som forfølger, chikanerer mv., men de fleste i Vellerup Sommerby bør efterhånden kende til denne gruppes følgere fra afdeling 4 med et par enkelte tilløbere.

I har for nyligt modtaget en skrivelse fra denne gruppe i jeres postkasse.

Badebroen har de sidste 10 år gennemgået en større renovering og badebrolaugets medlemmer (ikke med tilknytning til Vellerup Sommerby, men hentet udefra) har hvert forår og efterår, i kulde, blæst og en sjælden gang solrige dage haft sjove timer, men alle medlemmer har besluttet at forlade badebrolauget.

Badebroen vil derfor blive nedtaget for sidste gang den 01. oktober 2016 af det eksisterende badebrolaug.

Jeg håber at bestyrelsen dermed vil kunne nå, at finde et nyt badebrolaug inden maj 2017.

I skrivende stund overvejer jeg og størstedelen af medlemmerne fra naboværnet ligeledes at forlade naboværnet I Vellerup Sommerby.

På badebrolaugets vegne.

Hilsen

Henrik

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke sin dybfølte tak til badebrolaugets medlemmer for deres store indsats gennem 11 år.

Bestyrelsen

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!