Hjertestartere i Vellerup Sommerby

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har vi 15 hjertestartere. På kortet kan du se, hvor hjertestarterende er opsat.

 

På oversigtskortet ved vandværket og ved Mejsevænget er der på kortet indtegnet, hvor hjertestarterene er placeret.

 

Har du spørgsmål i f.m hjertestartere i Vellerup Sommerby, kan du til enhver tid kontakte Naboværnet V/Henrik Kirkestrup på tlf.: 70229194 eller bestyrelsen i Vellerup Sommerby.

 

Med TrygFondens Hjertestart-app kan du og din mobiltelefon være med til at redde menneskeliv.

TrygFonden har udviklet en app, du kan downloade til din smartphone og være med til at redde liv.

Appen kan vise dig vej til de hjertestartere, som er registreret på hjertestarter.dk og er udviklet på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen som en mobil løsning med oplysninger om hjertestarternes placering i Danmark. I en akut situation skal man dog aldrig begynde at lede efter hjertestartere på mobilen, men i stedet ringe 1-1-2.
“TrygFonden Hjertestart” er udviklet i en iPhone- og en Android-version. Med app’en på din smartphone har du mulighed for at orientere dig om, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret.

 

Har du lyst til at være hjerteløber, så hent app hjerteløber og tilmeld dig. Her vil du få besked, hvis der er behov for en hjertestarter i området. Det er alarmcentralen 1-1-2 som udsender en alarm til din telefon, hvis der er ringet 1-1-2 og der skulle opstå behov for en hjertestarter.

 

Du kan downloade TrygFonden Hjertestart til iPhone her.

Du kan downloade TrygFonden Hjertestart til Android her.

Læs mere om hjertestartere på hjertestarter.dk

 

Naboværn og nabohjælp i Vellerup Sommerby

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har vi et frivilligt naboværn, som er baseret på frivillige kræfter og skal derfor opfattes som en fritidsbeskæftigelse.

 

Vellerup Sommerby byder på en herlig blanding af grønne områder, stier, veje og ca. 850 private grunde.

 

Naboværnet blev tilbage i 2014 stiftet af Thomas Brixtofte og Henrik Kirkestrup, efter at der i Vellerup Sommerby havde været 2 hjemmerøverier med vold, og mere end 10 indbrud.

Vellerup Sommerby naboværn har mere end 20 aktive hjælpere, som patruljere i området året rundt.

 

Vi søger efter frivillige naboværnsmedlemmer på Hybenvænget, Tjørnevænget og Fyrvænget. Send os en mail på nabovaern@vellerupsommerby.dk, hvis du har lyst til at holde øje med dine naboer i Vellerup Sommerby.

Vi i naboværnet vil gøre hvad vi kan for at være synlige i området, holde øje med forholdene og støtte vores naboer i videst mulig omfang. At holde øje med hele Vellerup Sommerby er dog en umulig opgave, og det skal vi bestemt heller ikke.

 

Vores og andres erfaringer er at synlighed og omtale virker præventivt. Du vil altid opleve naboværnet rundt i Vellerup Sommerby med gule veste påtrykt naboværn. Når en bil fra naboværnet patruljerer vil bilerne have synlig markering med teksten Vellerup Sommerby naboværn”.

 

Vellerup Sommerby naboværn er i tæt dialog med politiet og har haft adskillige møder med dem.

 

Du kan døgnet rundt kontakte naboværnet med spørgsmål eller hvis du skulle have lyst til at være en del af naboværnet. Klik her… for at kontakte naboværnet.

 

 

Vellerup Sommerby naboværn i medierne

Udover indslaget på TV2 Lorry har Vellerup Sommerby været i lokalaviserne et par gange.

 

Ikke kun naboværn, men også nabohjælp.

I Vellerup Sommerby er det ikke nok kun med naboværnet. Det er også jer som medlemmer og beboere i Vellerup Sommerby, som skal hjælpe til.

 

Hvorfor være med i nabohjælp ?

 • Netværk med alle nabolagets nabohjælpere
 • Adgang til at skrive, læse og kommentere advarsler i dit nabolag
 • Feriehjælp, så du kan fortælle betroede feriehjælpere, hvornår dit hjem er alene hjemme
 • Mulighed for at koordinere en fokuseret indsats, hvis der er tyve på spil i nabolaget
 • Chancen for at spørge nabolaget om alt, hvad naboskabet rummer
 • Velkomstbrev med klistermærker til postkasser og døre
 • Alle de bedste tricks til forebyggelse og naboskab.

Det eneste det kræver er, at tilmelde jer på nabohjælp.dk og installere en App.

 

Nabohjælps app kan hentes ganske uden omkostninger på GOOGLE PLAY og APP STORE. Her opretter du en profil og så er du klar til Nabohjælp.

Er du ny i Vellerup Sommerby eller har du endnu ikke tilmeldt dig nabohjælp, så tilmeld dig på nabohjælp.dk

 

Dynamik og udvikling i området virker præventivt.

– Mange huse i Vellerup Sommerby benyttes kun lejlighedsvis og bærer præg af dette. Vi ser jævnlig at reklamer og aviser stikker ud af postkasserne flere dage og uger i træk. Enkelte postkasser står sågar helt åbne og skraldespande kan ligge og flyde i rabatter og indkørsler.
Når vi bevæger os rundt i sommerbyen, rejser vi gerne væltede skraldespande og sætter dem på plads, lukker om muligt åbne postkasser og fjerner gamle aviser & reklamer. Alt dette er med til at signalere, at der er aktivitet på adressen.

På billedet er vist GPS oversigt fra et køretøj, som har kørt rundt i sommerbyen.

At genkende en tyvs tegn kan forhindre indbrud.– Vi har sikkert alle hørt historier om vendte skraldespande, grene på dørtrinnet, små mærkater på postkassen eller sågar perler drysset i indkørslen. Alt sammen en tyvs værktøjer til at undersøge om et hus rent faktisk benyttes i det daglige. Opdager vi denne form for tegn, så fjernes disse og vi får forhåbentlig sendt et signal til tyven om at glemme dennes forehavende. I videst mulig omfang vil vi efterfølgende rette henvendelse til ejeren/beboeren af huset og oplyse om vores observationer.

Flere gange har vi oplevet både danske og udenlandske biler ’trille’ rundt på vejene. Ved henvendelse til billisterne kan det normalt hurtigt vurderes om vedkomne har et legalt forehavende i området. Samtidig sender det et signal til billisten om, at vi holder øje.

 

Når skaden er sket.
– Før eller siden ender vi i situationen hvor et indbrud har fundet sted, og det er os som opdager det. Her gælder det primært om at få kontakt til ejeren/beboeren af huset og meddele hændelsen. Det er herefter op til ejeren/beboeren at kontakte politiet. Kan der ikke opnås kontakt med ejeren/beboeren, retter vi direkte henvendelse til politiet, som så må skabe kontakten til ejeren/beboeren.

– Vi assisterer gerne med at lukke et ’åbent’ hus af. Af hensyn til politiets efterforskning, sker dette dog først, efter at politiet eller ejeren har sagt god for det.

 

Deling af observationer og hændelser skaber tryghed.
– Vi deler observationer og hændelser med Vellerup Sommerbys beboere på naboværnets Facebook side, grundejerforeningens hjemmeside og via nabohjælp.dk. Oplysning og information er med til at skabe tryghed blandt beboerne. Det er vores succes kriterie.

 

Din og vores sikkerhed er den vigtigste.
– Som nabohjælper i Vellerup Sommerby bærer vi synligt naboværnets mærker til glæde og tryghed, for langt de fleste af Vellerup Sommerbys beboere. Vi har kun oplevet en enkelt beboers vrede over vores tilstedeværelse i Vellerup Sommerby på vores færden i området. Enkelte beboere i området forstår ikke behovet for et naboværn, meget få vil føle sig overvåget og så er der naturligvis dem, som generelt er i mod alle nye tiltag.

– Derfor, tænker vi altid på din egen sikkerhed når vi færdes i området som nabohjælper.

– Vi kan af gode grunde ikke spå om, hvordan den enkelte beboer vil reagere på vores færden i området. Derfor går vi gerne sammen to og to.

– Ved optakt til en ubehagelig situation, så forlader vi hellere stedet og kontakter vores nærmeste nabohjælper for støtte.

 

Vellerup Sommerby naboværn laver meget andet end at forebygge indbyd.

Vellerup Sommerby naboværn har eksisteret siden 2015 og har udover, at forsøge på at forebygge indbrud dsl. foretaget bla.:

 • Hjertestartere i Vellerup Sommerby
 • Rasmus Nøhr koncert
 • Opsætning og nedtagning af badebro
 • Træfældning og sikring af huse i storm og orkaner
 • Nabohjælp til mere end 300 husstande
 • Bredbånd til Vellerup Sommerby
 • Hjertestarter kurser
 • Og nu endelig Fiber til Vellerup Sommerby

Det var planen at vi ville have lavet en koncert i 2021, men grundet COVID-19 har vi valgt ikke at arbejde videre med dette projekt, da usikkerheden for afholdelse i 2021 er for stor. Vi vil forsøge igen i 2022.

 

På vegne af naboværnet i Vellerup Sommerby

 

Henrik Kirkestrup

Vellerup Sommerby naboværn
nabovaern@vellerupsommerby.dk
Tlf.: 70229194

Naboværnet – Episode i Vellerup Sommerby

Til information er naboværnet i dag blevet kontaktet af de ældre beboere, som bor på Falkevænget nr. 34, bedre kendt som julehuset ved vandværket med julelyset.

 

I dag ca. kl. 15:00 har en person besøgt dem i en blå bil (nummerplade og model er kendt) og truet dem med bla. pistoltegn, chikane, trusler, rasisme mv., hvis de ikke omgående fjernede alt julelyset fra huset. Til alt held, var deres søn i huset og overværede det hele og konfronterede personen.

 

De blev også truet med, at de skulle flytte hjem hvor de kommer fra og at de i øvrigt intet havde at gøre i Danmark.

 

Deres søn fulgte efter personen til hans adresse på Ørnevænget for at personen kunne blive identificeret. Personen blev identificeret.

 

Her fortsatte de med at diskutere i ca. 10 min.

 

Lidt efter hændelsen forlod den pågældende sit sommerhus i fuld fart ud af Vellerup Sommerby.

 

Familien er selvfølgelig rystet og chokeret og har anmodet naboværnet om at skrive ud om episoden i håb om, at naboer vil holde ekstra øje med deres hus.

 

Skulle du se noget mistænkeligt så ring 1-1-4.

 

Familien har nu efterfølgende fået sat ekstra overvågning op på huset efter episoden i dag.

Hjertestarterkursus og nabohjælp

Naboværnet i Vellerup Sommerby har arrangeret et hjertestarterkursus for alle dem som skulle have lyst.

Michael fra Safe Consulting vil komme på vandværket, Birkebækvej og der vil blive lavet i alt 6 kurser.

Kurserne kan have 8-10 deltagere på hvert hold.

Tiderne er:

10:30, 11:15, 12:00, 1245, 1330 og kl. 14:00

Tilmelding sker via facebookgruppen “Vellerup Sommerby”. Skulle alle hold blive booket vil der blive lavet flere hold på et senere tidspunkt. Er du ikke medlem af Facebook, kan du som altid kontakte naboværnet på tlf.: 70 22 91 94

Naboværnets medlemmer vil også denne dag være tilstede, hvis nogle medlemmer skulle få lyst til at hilse på dem eller skulle have spørgsmål til nabohjælp.

På vegne af naboværnet i Vellerup Sommerby

Henrik Kirkestrup

Klik her for at komme til facebookgruppen.

Vedr. Fibernet.

Kære alle

 

Fra Henrik:

 

Jeg har nu manuelt på foreningens hjemmeside tastet alle de tilmeldinger, som er kommet til bestyrelsens postkasser. I alt 46 stk.

Tallet, som i skrivende stund er 584 tilkendegivelser indeholder altså også dem, som har afleveret en slip til bestyrelsen.

Husk at nævne tilkendegivelsen til din nabo og dem du møder på din tur i Vellerup Sommerby.

Vi har snart nået de 600 tilkendegivelser, men ser gerne at vi får mange flere.

På vegne af naboværnet som har uddelt skrivelsen fra bestyrelsen til samtlige postkasser i Vellerup Sommerby vil jeg gerne sige et stort tak.

Jeg er bekendt med, at tilkendegivelsen også kommer med i næste udgave af foreningsbladet.

Til jer som evt. bor til leje, kontakt udlejer og fortæl dem om skrivelsen her på Facebook og om ikke de lige har lyst til at give deres tilkendegivelse.

Ser du ikke jeres nabo så tit, så ring til dem eller send dem en sms og orienter dem om Fibernet, så de kan give en tilkendegivelse.

God aften til alle.

/Henrik Kirkestrup

Farvel til badebrolauget

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har modtaget nedenstående fra badebrolauget.

Kære bestyrelse og medlemmer.

Som bekendt har jeg nu været medlem og ansvarlig for opsætning og nedtagning af badebroen i de sidste 11 år og desværre er tiden nu til at forlade den.

Årsagen til jeg vælger at stoppe i badebrolauget, skyldes udelukkende den chikane og forfølgelse af min person og i særdeleshed mine familiemedlemmer.

Senest er min datter blevet chikaneret. Chikanen er Ikke blot på Facebook, men også privat, i mine børns skole og i min egen indkørsel. Selv mine naboer i Vellerup Sommerby bliver opsøgt og stillet spørgsmål om min, formanden og bestyrelsens gøren og laden i Vellerup Sommerby.

Jeg vil ikke offentligt navngive de personer, som forfølger, chikanerer mv., men de fleste i Vellerup Sommerby bør efterhånden kende til denne gruppes følgere fra afdeling 4 med et par enkelte tilløbere.

I har for nyligt modtaget en skrivelse fra denne gruppe i jeres postkasse.

Badebroen har de sidste 10 år gennemgået en større renovering og badebrolaugets medlemmer (ikke med tilknytning til Vellerup Sommerby, men hentet udefra) har hvert forår og efterår, i kulde, blæst og en sjælden gang solrige dage haft sjove timer, men alle medlemmer har besluttet at forlade badebrolauget.

Badebroen vil derfor blive nedtaget for sidste gang den 01. oktober 2016 af det eksisterende badebrolaug.

Jeg håber at bestyrelsen dermed vil kunne nå, at finde et nyt badebrolaug inden maj 2017.

I skrivende stund overvejer jeg og størstedelen af medlemmerne fra naboværnet ligeledes at forlade naboværnet I Vellerup Sommerby.

På badebrolaugets vegne.

Hilsen

Henrik

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke sin dybfølte tak til badebrolaugets medlemmer for deres store indsats gennem 11 år.

Bestyrelsen

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!