Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

Kære medlemmer,

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

 

Det har været en dag – og en oplevelse – jeg sent vil glemme.

 

9 timers hårdt arbejde med at ”frisere” området har været alle anstrengelser værd. Der er indsamlet betydelige mængder af affald, kabler, plastik, beton, hegn, gamle lokummer, bilvrag og meget andet skrammel. Hvis nogen vil se, hvor meget, er det blot at vende forbi på stedet. Affaldsbunkerne taler for sig selv, og glædeligt er det, at det opsamlede affald ikke længere befinder sig i vores smukke naturområde.

 

Men vigtigst af alt var det at opleve så mange glade medlemmer, som sammen har udført et kæmpe arbejde, som ellers ville blive vanskeligt at gennemføre uden betydelige omkostninger.

 

Man kan tydeligt fornemme, at glade medlemmer er mere engagerede, og en sund fælles arbejdskultur har med sikkerhed ledt til nye bekendtskaber, og et særdeles positivt velvære kunne opleves af alle de mere end 30 voksne tilstedeværende og mange glade børn.

 

Den fællesskabsfølelse, der har hersket omkring hele dette projekt, vil uden tvivl lede til, at medlemmer vil blive inspireret til at fortsætte bestræbelserne på at gøre Vellerup Sommerby og dens attraktive omgivelser til et endnu mere unikt sted at tilbringe sin fritid.

 

På bestyrelsens og egne vegne vil jeg rette en dybtfølt tak til alle for den store indsats, der har gjort vores skønne natur endnu skønnere. En særlig tak skal rettes til Bakkelygård og Mejsegaarden, som venligt har udlånt de store maskiner.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Arbejdsdagen på den gamle campingplads

Kære alle i Vellerup Sommerby

 

Den anden arbejdsdag nede på den gamle campingplads er nu overstået og det var en fantastisk dag. Vejret var med os og alle var i godt humør.

 

Vi var 31 voksne og 6 børn tilstede heriblandt bestyrelsen.

 

Vi fik udført følgende opgaver:

 • Beskåret træer
 • Fjernet ledninger og kabler
 • Fjernet 3 skure
 • Fjernet gamle dæk
 • Fjernet fliser og sten
 • Fjernet den gamle bil
 • Lavet indgangsparti ved toilettet
 • Opsat sten ved bygningen så man ikke længere kan køre ind på området.
 • Vedligeholdt den gamle vej rundt om skoven.
 • Fjernet plastvandrør fra jorden
 • Fjernet raftehegn
 • Fjernet metalhegn
 • Fjernet støbte stolper
 • Ryddet de fleste stier fra grenaffald mv.
 • Alm. affald er fjernet
 • Fjernet toiletter
 • Fjernet eltavler inkl. ledeninger
 • Fjernet vandinstallationer i jern og haner
 • etc

 

 

Alt affaldet er lagt sorteret op på vejen, hvor Entreprenør Bakkelygård vil komme og grabbe alt affaldet op og køre det væk.

 

 

 

 

Billederne viser det store arbejder, som er lagt for dagen.

 

 

Arbejdsgruppen vil gerne takke alle fremmødte og sige tusinde tak for jeres hjælp. Uden jer var vi aldrig nået så langt.

 

Også en stor tak til Entreprenør Bakkelygård og Mejsegaarden for lån af maskiner og materiel.

 

Hvad så nu ?

 

Nu mangler vi generalforsamlingens og myndighederne accept til, at gå videre med vores planlagte projekter, som vi tidligere har udmeldt. Vi håber og tror på, at vi på den kommende generalforsamling for opbakning til vores projekt. Et fælles område, hvor vi i fælleskab kan nyde naturen både som voksen og børn.

Projekter som vi ønsker lavet:

 • Gynger rundt omrking i træerne mv.
 • Leg jorden er giftig langs stierne
 • Naturlegeplads
 • Parkeringsplads ved Vigvejen (Er lavet)
 • Handicaptoilet i toiletbygningen (Er lavet)
 • Petanquebane i skoven
 • Indhegnet hundeskov
 • Grillsted
 • Græsplæne til fri afbenyttelse ved den store bygning bla. til fodbold mm.
  mv

 

På vegne af arbejdsgruppen

 

Henrik Kirkestrup

Vellerup Vig frosset til

Vinteren har ramt Vellerup Sommerby, men selv om det er koldt, så er her stadig smukt.

Vinterlige billeder

Sneen er kommet til Vellerup Sommerby.

Vellerup Sommerby by night

Vellerup Sommerby by night den 14. januar 2021.

! Klik på billedet for fuld størrelse.

Billederne er taget af Professioneldroneflyvning.

Billed konkurrence

Indsendelse af billeder til efterårskonkurrencen er nu slut og de modtagne billeder vises på Facebook og på foreningens hjemmeside.

Vi skal nu have fundet det bedste efterårsbillede, hvor fotografen vil få billedet i næste foreningsblad og modtage en god flaske rødvin.

Det billede, som får flest “like” på Facebook senest den 01. december 2020 bliver vinderen. Det er tilladt at “like” mere end et billede.

Tak for indsendelsen af de flotte billeder og god weekend.

Billed konkurrence

Så er tiden inde til, at vi skal have kameraet frem igen i Vellerup Sommerby.

Når du har taget dit efterårsbillede, som skal være af / i Vellerup Sommerby, så læg dit billede op i vores lukkede Facebookgruppe og send herefter dit billede til “billeder@vellerupsommerby.dk” inden den 15. november 2020.

Det er kun billeder sendt til “billeder@vellerupsommerby.dk” som kommer med i konkurrencen. Der må gerne tages mere end 1. billede.

Den 15. november 2020 når konkurrencen er slut, vil vi samle alle de modtagne billeder og lægge dem op på vores Facebookgruppe til afstemning.

Alle kan så “like” det billede, som de mener skal vinde konkurrencen og være vores nye profilbillede på Facebook.

Billedet vil også komme med i næste udgave af Vellerup Sommerby bladet.

Vinderen vil også af redaktionen modtage en god flaske Rødvin 🙂

PS. Alle billeder vil blive vist på foreningens hjemmeside.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!