Rengøring og oliering af borde og bænke

Kære medlemmer
Alle bordbænksæt i foreningen inkl. dem på campingområdet er nu rengjorte, olieret og står klar til endnu en sæson i vores skønne område.
 
En stor tak til de frivillige Steen og Stanis for deres store arbejde med rengøring og oliering til glæde for os alle.
På bestyrelsens og medlemmernes vegne
Henrik Kirkestrup
Foreningsformand

Julestjerneløbet

Vi vil gerne takke alle fremmødte til julestjerneløbet for deres deltagelse og dejlige humør trods vejret her 3. adventsdag.

Efter løbet blev der serveret Gløgg, varm kakao og æbleskiver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruterne har været markeret med afspærringsbånd, og vi skulle gerne have fået fjernet alle sammen. Skulle vi have glemt en enkelt eller 2 må I, som ser dem meget gerne tage dem ned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glædelig 3 advent.

Hilsen

Carsten Nielsen, Charlotte Hammenshøj, Claus Pollas og Henrik Kirkestrup

Invitation til Julestjerneløb

Reminder:

Kære beboer i Vellerup Sommerby

Vi vil godt invitere dig, børn, børnebørn, venner og hunde til en hyggelig formiddag sammen søndag den 12. december 2021 kl. 10:00

Der vil være mulighed for at løbe, gå og cykle.

Løbe og gåruten er planlagt som et stjerneløb, hvor du selv vælger om du vil løbe/gå en eller flere af de ruter, som vi har planlagt.

Der er ruter som er på 1 km, 1,5 km 3,5 km, 5,5 km eller mere. Ruterne kan ses på foreningens hjemmeside.

 

Cykelturen foregår som en fælles cykeltur, hvor vi cykler samlet og alle kan være med her, der vil blive cyklet lidt i terræn (græs og grusstier). Cykelturen er ca. 15 km

Såvel løbe/gårute som cykelrute fremgår af kort som vi viser senere på foreningens hjemmeside og endvidere udleverer på dagen.

 

Vi mødes alle ved ishuset, hvor der vil blive budt velkommen kl. 9.50.

Kl. 9.55 går dem der skal løbe/gå/cykle sammen de få hundrede meter op til startstedet hvor løbet/gåturen/cykelturen sættes i gang kl. 10.00.

Det koster ikke noget at deltage og der vil ikke være tidtagning.

Efter vi har løbet/gået/cyklet vil der fra ishuset kl. ca. 11 være gløgg, æbleskiver, varm kakao og brunkager.

Af hensyn til planlægning vil vi godt vide hvor mange der kommer og også hvor mange der bliver til gløgg/æbleskiver mm. hvilket du bedes oplyse ved tilmeldingen.

 

Tilmeldingen, som kan ske på foreningens hjemmeside klik her… eller sende en mail til Henrik på nabovaern@vellerupsommerby.dk eller ved aflevering af nedenstående tilmelding i postkassen ved vandværket senest den 7. december 2021

Vi håber at mange har lyst til at tilbringe et par hyggelige timer med os.

Mange hilsner

Claus Pollas, Charlotte Hammenshøj, Henrik Kirkestrup og Carsten Nielsen og MTB Hornsherred Kreds 57

Ruterne. Klik på billedet for at forstørre

Tilmelding

Information vedr. campingpladsen

Kære alle i Vellerup Sommerby

 

På generalforsamlingen den 28. august 2021 havde vi et punkt på dagsordenen i fm. fremtiden på campingpladsen.

 

Der var flertal på generalforsamlingen om, at vi skulle fortsætte med at få lavet følgende på området og forslaget med dermed vedtaget.:

 

 • Gynger rundt omkring i træerne mv.
 • Leg jorden er giftig langs stierne
 • Naturlegeplads
 • Parkeringsplads ved Vigvejen (Er lavet)
 • Handicaptoilet i toiletbygningen (Er lavet)
 • Petanquebane i skoven
 • Indhegnet hundeskov
 • Grillsted
 • Græsplæne til fri afbenyttelse ved den store bygning bla. til fodbold mm.
  mv. (Er lavet)

 

I denne forbindelse mangler vi nu myndighederne accept til, at gå videre med vores planlagte projekter. Vi har i dag den 29. oktober 2021 taget kontakt til myndighederne og rykket for svar. Pt. er der lang sagsbehandlingstid og vores projekt er endnu ikke påbegyndt sagsbehandling. De forventer at se på sagen medio 2022.

 

Indtil da må vi nøjes med at nyde området som det er.

 

Hilsen arbejdsgruppen

Henrik Kirkestrup, Kim Lunde, Carsten Nielsen, Maria Aakjær, Jan Olsen, Anders Hansen, Marianne Strube og Kim Strube.

Invitation til Julestjerneløb

Kære beboer i Vellerup Sommerby

 

Vi vil godt invitere dig, børn, børnebørn, venner og hunde til en hyggelig formiddag sammen søndag den 12. december 2021 kl. 10:00

Der vil være mulighed for at løbe, gå og cykle.

 

Løbe og gåruten er planlagt som et stjerneløb, hvor du selv vælger om du vil løbe/gå en eller flere af de ruter, som vi har planlagt.

Der er ruter som er på 1 km, 1,5 km 3,5 km, 5,5 km eller mere. Ruterne kan ses på foreningens hjemmeside.

 

Cykelturen foregår som en fælles cykeltur, hvor vi cykler samlet og alle kan være med her, der vil blive cyklet lidt i terræn (græs og grusstier). Cykelturen er ca. 15 km

Såvel løbe/gårute som cykelrute fremgår af kort som vi viser senere på foreningens hjemmeside og endvidere udleverer på dagen.

 

Vi mødes alle ved ishuset, hvor der vil blive budt velkommen kl. 9.50.

Kl. 9.55 går dem der skal løbe/gå/cykle sammen de få hundrede meter op til startstedet hvor løbet/gåturen/cykelturen sættes i gang kl. 10.00.

Det koster ikke noget at deltage og der vil ikke være tidtagning.

Efter vi har løbet/gået/cyklet vil der fra ishuset kl. ca. 11 være gløgg (også alkohol frit), æbleskiver, varm kakao og brunkager.

 

Af hensyn til planlægning vil vi godt vide hvor mange der kommer og også hvor mange der bliver til gløgg/æbleskiver mm. hvilket du bedes oplyse ved tilmeldingen.

 

Tilmeldingen, som kan ske på foreningens hjemmeside klik her… eller sende en mail til Henrik på nabovaern@vellerupsommerby.dk eller ved aflevering af nedenstående tilmelding i postkassen ved vandværket senest den 7. december 2021

 

Vi håber at mange har lyst til at tilbringe et par hyggelige timer med os.

 

Mange hilsner

Claus Pollas, Charlotte Hammenshøj, Henrik Kirkestrup og Carsten Nielsen og MTB Hornsherred Kreds 57

 

Ruterne. Klik på billedet for at forstørre

 

Tilmelding

Skr. til Kommunen i fm. den invasive art “Japansk Pileurt”

I Vellerup Sommerby er vi på fællesarealerne og især på området omkring den gamle campingplads plaget af den invasive art Japansk Pileurt.

 

Grundet beliggenheden af pileurt bestanden vil bekæmpelse med overdækning eller gentagen nedslåning medføre en høj sandsynlighed for at bekæmpelsesindsatsen fejler og sprede bestandene af Japansk Pileurt yderligere i området og til haverne i Vellerup Sommerby.

 

Området med Japansk pileurt på området er ca. 180 m2 og 140 m2

 

Herudover er der også Pileurt på de mindre fællesarealer mod fjorden et område på ca. 150 m2.

 

Jf. miljøministeriet / naturstyrelsens ”praktiske vejledning i forebyggelse og bekæmpelse af de store pileurt” anbefales det ved veletablerede bevoksninger som i Vellerup Sommerby at gøre følgende:

 

 • Slåning min. 4 gange i løbet af sæsonen
 • Intensiv græsslåning hver 2. uge i vækstsæsonen
 • Fræsning
 • Harvning eller stubfræsning flere gange i løbet af sæsonen
 • Græsning
 • Tildækning med plastik
 • Herbicider* Sprøjtning/pensling af bladene med roundup Sprøjtning med roundup ned i stænglen efter slåning i 5 cm’s højde Injektion af roundup i stænglen
 • Opgravning med fjernelse af det opgravede materiale, sigtning af jorden eller rodfræsning
 • Biologisk bekæmpelse

 

 

Af de ovennævnte anbefalinger for at komme af med den invasive art ønsker Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, at benytte sig af metoden, som er den mest effektive metode.

 

 • Kemisk bekæmpelse med Glyphosat

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby søger hermed dispensation til at kunne bekæmpe den invasive art Japansk Pileurt, hvis dispensation skal gives.

 

Kommunen anmodes om, at rådgive grundejerforeningen anderledes, hvis de mener at ovennævnte skal bekæmpes på anden vis. Grundejerforeningens bestyrelse afholder gerne et besigtigelsesmøde på de omtalte områder.

 

 

I forbindelse med ovennævnte vil praksis være:

 

 • Skaffe et overblik over forekomsterne. (Er foretaget)
 • Forebygge yderligere spredning. (I gang ved slåning)
 • Fjerne nye bevoksninger så snart de dukker op . (I gang)
 • Lave en strategi for bekæmpelse . (I gang)
 • Foretage en systematisk bekæmpelse af de bevoksninger, der skal fjernes.
 • Følge op på afsluttet bekæmpelse i mindst to vækstsæsoner .
 • Anvende forskellige kombinationer af bekæmpelsesmetoder afpasset efter de lokale forhold
 • Sikre, at alle der arbejder med pleje af grønne område kender pileurterne . (I gang)
 • Stille krav til entreprenører mv. om rengøring af benyttede maskiner efter kontakt med pileurterne .
 • Stille krav til entreprenører mv. om at der ikke transporteres inficeret jord og grus.
 • Sørge for medinddragelse af vores medlemmer og vedvarende information. (I gang)

 

Pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Billedgalleri fra den gamle campingplads

Du får her et udpluk af billederne fra den gamle campingplads.

Se flere billeder på Facebook klik her…

Billedgalleri fra rundbold på fællesområdet ved den gamle campingplads.

En dejlig eftermiddag på vores store fællesområde nede ved den gamle campingplads, hvor mere end 40 personer var tilstede heraf 35, som deltog i rundbold og fælles hygge.
Der planlægges allerede nu en ny dag med rundbold.
I mellemtiden kan alle gå ned og benytte området, hvor der er bord/bænke og fodboldmål.
Gå også gerne en tur gennem skovområdet, som er en smuk natur i Vellerup Sommerby.
Se flere billeder i Facebook-gruppen, hvor du også kan se andre aktiviteter i foreningen.
Besøg Facebookgruppen her:
Besøg Facebook gruppen her

Besøg Facebook-gruppen ved at klikke på ikonet

Tryk på billederne for at se dem i fuld størrelse.

 

Facebookgruppen

Bjørneklo på fællesområderne

Kære alle

 

I Vellerup Sommerby er der steder, hvor der stadig findes bjørneklo. Foreningen fortsætter som sædvanlig med at bekæmpe disse.

At bekæmpe bjørneklo er en gensidig fælles indsats, således at både grundejerforeningen og alle grundejere fjerner planten på deres arealer. Du har pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen jord.
Det er særdeles vigtigt, at sikre at planterne bekæmpes / slås ned så de ikke kaster frø.


Bekæmpelse

Den bedste måde at bekæmpe på er afhængig af hvor store arealer, det drejer sig om. Har du kun enkelte planter i din have, så giver rodstikning det bedste resultat, men også slåning kan anvendes. Hvis planten har dannet blomst, skal skærmen skæres af og i en affaldssæk, så frøene ikke falder på jorden.

 

En farlig planteBjørnekloens saft er giftig. Hvis børn leger i en bevoksning med bjørneklo og får plantesaft på sig, kan de få alvorlige hudskader. Hudcellerne dør ved berøringen, og det kan tage lang tid, før sårene heler.

Brug altid gummihandsker og vandtæt tøj samt beskytte hud og øjne, når I bekæmper planten. Er uheldet ude, anbefales det, at man hurtigst muligt vasker sig med vand og sæbe og eventuelt søger læge, hvis der opstår store væskefyldte blærer.

Saften er giftig
Bjørnekloens saft er giftig, for i saften er der furocoumarin, og det kan give det fænomen, der hedder fotodermatitis. Det vil sige, at saften fra bjørnekloen kan give noget, der minder om brandsår og et eksemagtig udslet i huden, hvis du får saften på huden og solen samtidig skinner. Begge faktorer skal være til stede.

Giftlinien
hvis der er tvivl om giftighed og mængde, er det vigtig at søge hjælp. Du kan ringe til Giftlinjen på tlf. 82 12 12 12 døgnet rundt.

Førstehjælp og behandling
 • Skyl med kuldslået vand.
 • Fjern tøj fra personen
 • Fortsæt vandbehandling, gerne med lunkent vand og vask området grundigt med sæbe.
 • Fortsæt med vandbehandling.
 • Der kan være væskende sår op til et halvt år efter påvirkningen
 • Pas på med sollys som forstærker giften og påvirker her ved helingsprocessen.

 

Sørg for at jeres børn kender til denne plante.

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!