Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Arbejdsdag i naturen nærmer sig

I forbindelse med vedligeholdelse af den gamle campingplads, nærmer vi den 2. planlagte dato, hvor vi har inviteret jer til at komme ned og hjælpe med oprydning, beskæring af træer og buske mv.

Den planlagte arbejdsdag er den lørdag 10. april 2021 i tidsrummet 09:00 – 16:0, hvor vi planlægger der skal laves:

 • Fjerne gamle ledninger
 • Fjerne gamle vandrør
 • Fjerne fliser
 • Fjerne affald
 • Nedskærer træer og buske som er gået ud
 • Bortkørsel af ovennævnte til genbrugsstationen i Skibby.
 • Generel oprydning
 • Klargøring til bla. hundeskoven
 • Klargøring til legepladsen
 • Samle bord / bænksæt
 • En gammel bil skal fjernes

  Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

Vi vil vende tilbage på et andet tidspunkt med nærmere oplysninger med hensyn til evt. materialer og hjælpemidler, som vi har brug for såsom:

 • Bil og trailere
 • Motorsave
 • Torv
 • Redskaber
 • Dsl

Vi håber at vi kan samle ca 20-30 personer til disse 2 datoer og gerne flere således vi kan få ryddet det sidste op. 😊

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

Tag gerne jeres børn og madpakken med, vi sørger for drikkevarer og en hyggelig fælles arbejdsdag i naturen.

I forbindelse med COVID-19 vil vi opdele dem, som tilmelder sig i mindre hold, og fordele os rundt i skoven og på området.

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

På vegne af campingudvalget

Henrik Kirkestrup

Tid til forundring…..

I forbindelse vi i arbejdsgruppen på den gamle campingplads skrev en artikel den 27. januar 2021 omhandlende “Kedeligt nyt fra campingudvalget“, og vedhæftede et officielt brev, som var sendt til Frederikssund Kommune af Niels Høgstrup på vegne af “Tid til forandring”, er vi gjort bekendt med, at bestyrelsen har modtaget en skrivelse fra Ivar Foli, hvor Ivar Foli meddeler, at han ikke er medunderskriver af brevet til Frederikssund Kommune og at han ikke er en del af Tid til forandring. Vi kan desværre ikke redigerer eller censurerer offentlige breve sendt til Kommunen, hvor der er søgt agtindsigt, men hermed har vi informeret om at Ivar Foli ikke er medunderskriver af brevet.

Vores tidligere indlæg kan læses her…

Hilsen

Arbejdsgruppen

Formanden har følgende kommentar til ovennævnte:

 

De fremmødte på generalforsamlingen i 2020 blev vidende til en afsløring af Niels Høgstrup, som havde fremsendt en falsk fuldmagt til bestyrelsen, og først gik til bekendelse da han blev afsløret. Hans mange forklaringer på, hvordan det var lykkedes ham at udfylde samtlige rubrikker med falsk navn, falsk medlemsnummer, falsk adresse, falsk telefonnummer og falsk underskrift var der ikke mange, der troede på. Det kræver dog en del arbejde at nå så langt.

 

Nu er noget tilsvarende sket igen.

 

Niels Høgstrup har fremsendt et ”bekymringsbrev” på vegne at TTF til en offentlig myndighed, og med sin underskrift gjort sig til talsmand for en navngiven gruppe af medunderskrivere, hvor mindst 1 person (Ivar Foli) intet kendte til, at hans navn stod opført på dokumentet.

 

Bestyrelsen har begæret aktindsigt, og modtaget ”bekymringsbrevet”, som er lagt på FB. Kort tid efter at indlægget blev bragt modtog undertegnede en skarp anmodning fra Ivar Foli, som bad om, at hans navn måtte blive slettet, da han intet kendte til den omtalte skrivelse.

 

Man kan ikke rette i et offentligt dokument, men jeg skal bede dem, der har læst brevet om at se bort fra Ivar Foli som medunderskriver.

 

Niels Høgstrup bekræfter hændelsen, men anfører. at TTF ingen andel har i Ivar Folis skrivelse, hvori han kræver at få slettet sit navn på dokumentet. Dette giver ingen mening.

Hvor mange af de andre medunderskrivere er mon uvidende om, at deres navn bliver misbrugt? Hvor ofte er det sket? Hvornår vil det ske igen?

 

Jeg er noget chokeret over, at en person med en formandspost på ønskesedlen kan opføre sig på denne måde og regne med at opnå medlemmernes tillid.

 

Dette er kun en lille del af de forhold, der trænger til en belysning overfor vore medlemmer – resten kommer senere, hvis nogen er interesseret i at høre på dem.

 

Formanden

 

Kedeligt nyt fra campingudvalget

Kære alle i Vellerup Sommerby

I forbindelse med vores projekt nede i området ved den gamle campingplads er vi gjort bekendt med, at gruppen i Vellerup Sommerby, som kalder sig “Tid til forandring” kontakter diverse myndigheder, lokalaviser, beboere i Vellerup Sommerby dsl. med det formål, at stoppe arbejdsgruppens formål – At vi rent faktisk kan nyde naturen ved den gamle campingplads og benytte området til glæde for os alle.

Gruppen som for de fleste er bekendt, har fremsendt en offentlig bekymringsskrivelse til Frederikssund Kommune, som for det første ikke afspejler det, som arbejdsgruppen foretager sig, og hvor de udtrykker deres bekymringer. Denne skrivelse deler vi med jer andre da vi har modtaget en kopi fra en grundejer i Vellerup Sommerby.  De underskrevne navne er for de fleste bekendte. Nederst på siden kan i læse brevet.

I forhold til deres punkter har vi følgende bemærkninger:

 

 • Vores arbejdsgruppe er ikke udpeget af bestyrelsen, men vi har selv foranlediget gruppen og taget kontakt til bestyrelsen og fået lov til, at foretage oprydning mv.
 • Der ødelægges ikke noget, men stier genetableres og området bliver igen muligt at opholde sig på.
 • Området er stadig tilgængelig for habitat.
 • Åbent område er ikke planen. Som de fleste ved, er der lavet stier gennem skoven og de “åbne” områder og stier nu er fremkommelig igen.
 • En grundejerforening skal ikke ansøge en Kommune om lov til, at foretage vedligeholde af naturen, som at slå græs, klippe hæk eller beskære træer dsl. (Dette forhold har naturligvis undersøgt inden gruppen gik i gang)

 

Hvad Tid til forandring’s  egentlige formål er, kan vi kun gisne om, men de har tidligere fået ødelagt badebrolauget, naboværnet mm. og nu virker det som om, at de forsøger, at ødelægge arbejdsgruppens planer med området nede på den gamle Campingplads. Er der i virkeligheden tale om, at skabe splid i foreningen og mistro til bestyrelsen og medlemmer, frem for at bibringe noget positivt til foreningen. ?

De kalder sig “tid til forandring”, men i virkeligheden virker de til at være imod forandring. ?

 

Vi har i dag talt med bestyrelsen i Vellerup Sommerby og forelagt dem brevet sendt til kommunen. Bestyrelsen bekræfter, at det vi indtil videre har lavet nede på området er helt efter reglerne.  Bestyrelsen meddeler ligeledes, at de har forespurgt myndighederne og modtaget mail retur fra Frederikssund Kommune, Miljøstyrelsen og kystdirektoratet som alle bekræfter, at vi må foretage de allerede foretagne handlinger.

 

Bestyrelsen har bla. modtaget følgende fra Kystdirektoratet:

 

Kære Allan Kirkestrup

Tilstandsændringer indenfor beskyttelseslinjerne kræver normalt en dispensation. Du har som grundejer (Grundejerforeningen) dog ret til på et strandbeskyttet areal, uden dispensation, at fjerne den bevoksning du ønsker i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 15.

En åbning af stien ved fjernelse af bevoksning kræver derfor ikke en dispensation fra Kystdirektoratet.

Svaret på dit spørgsmål om åbning af stien, hvor du oplyser at der udelukkende er tale om at fælde træer og fjerne buske, kan således gøres uden dispensation.

 

Vi i arbejdsgruppen fortsætter naturligvis vores planlægning af området og har uanset, hvad gruppen ellers går rundt og fortæller de nødvendige tilladelser og har fremsendt ansøgninger til de respektive myndigheder, som vi tidligere har beskrevet.

 

Vi i arbejdsgruppen ønsker naturligvis ikke, at overtræde nogen lovgivning og de arbejder, som er ansøgt om, vil først blive udført når en evt. tilladelse forelægger. Vi har dog mundtligt fået tilkendegivet af myndighederne, at vores planer sandsynligvis kan lade sig gøre med respektive tilladelser.

 

! Husk at vi har arbejdsdag nede i området den 10. april 2021 i tidsrummet 09:00 – 16:00. Du / I kan tilmelde jer arbejdsdagen på foreningens hjemmeside.

 

!! Til sidst skal vi gøre opmærksom på, at der nu kan købes nøgler til toiletrummet nede i toiletbygningen.

Nøglerne kan rekvireres ved at kontakte Henrik på mail.: campingudvalget@vellerupsommerby.dk. En nøgle koster kr. 50,-

 

!!! Til sidst kunne vi godt tænke os at høre jeres mening om vores projekt nede på området. 

 

Syntes I, at vi skal fortsætte, eller skal vi stoppe med projektet som tid til forandring ønsker? Dette kan I svare på i Facebookgruppen, hvor opslaget vil blive slået op.

 

Med venligs hilsen

Arbejdsgruppen

 

Arbejdsdagen i Vellerup Sommerby

Kære alle jer, som har tilmeldt jer til arbejdsdagen nede i skoven i morgen.

Vi ser frem til at få en hyggelig arbejdsdag nede i skoven, hvor vi forhåbentligt får ryddet så meget op som muligt.

De af jer som har mulighed for, at medbringe trailere og bil må gerne tage dem med.

Husk varmt tøj og arbejdshandsker.

I morgen er det planen, at følgende skal ryddes op.

– Fliser bortkøres
– Raftehegn tages ned og bortkøres
– Plastrør fjernes
– 2 små træskure rives ned og bortkøres
– Parkeringsområdet og vejen vedligeholdes
– Jern fjernes og bortkøres
– Håndvasken opsættes og der males færdig
– Plasticpresseninger fjernes

Herudover er der behov for følgende redskaber.

– Grensakse eller sav til at klippe plastrør.
– Spader
– Skovle
– Koben
– Hammer
– Vinkelsliber på batteri

Da vi i morgen har lånt en minigraver til at rette vejen af, op til badehuset og rundt om, skal vi bede jer parkere jeres biler nede ved Ishuset, hvor vi mødes kl. 09:00.

Medbring frokosten og evt the / kaffe, vi har drikkevarerne klar.

Toiletrummet har vi fået rengjort og er i gang med, at male så det står klar til at blive benyttet. Vi mangler dog håndvasken og blandingsbatteriet som blikkenslageren kommer og opsætter i morgen tidlig.

Vi glæder os til at se alle jer som har tilmeldt sig arbejdsdagen.

Har du ikke tilmeldt dig endnu, er du mere end velkommen til at dukke op og give en hånd med.

Vi er nede på pladsen mellem kl 09:00 – 16:00 medmindre vi bliver færdige før tid.

På vegne af arbejdsgruppen.

Henrik Kirkestrup

 

Arbejdsdag i naturen

Så nærmer tiden sig for arbejdsdagen nede på den gamle campingplads.

Lørdag den 28. november 2020 i tidsrummet 09:00 – 16:00 hvor vi har planer om at:

 • Fjerne gamle ledninger
 • Fjerne gamle vandrør
 • Fjerne fliser
 • Fjerne affald
 • Nedskærer træer og buske som er gået ud
 • Bortkørsel af ovennævnte til genbrugsstationen i Skibby.
 • Generel oprydning
 • Klargøring til bla. hundeskoven
 • Klargøring til legepladsen
 • Samle bord / bænksæt
 • En gammel bil skal fjernes

Tilmeld dig arbejdsdagen 28. november 2020 her…

Til jer som har tilmeldt jer til arbejdsdagen, mødes vi ved ishuset nede ved vandet.

Medbring gerne trailer, bil, arbejdshandsker, motorsav, spade, skovl, grensaks hvis muligt, ol.

Tag gerne jeres børn og madpakken med, vi sørger for drikkevarer og en hyggelig fælles arbejdsdag i naturen.

I forbindelse med COVID-19 vil vi opdele dem, som tilmelder sig i mindre hold, og fordele os rundt i skoven og på området.

Arbejdsdag i naturen

I forbindelse med vedligeholdelse af den gamle campingplads, har vi som lovet fundet 2 datoer, hvor vi vil invitere jer til at komme ned og hjælpe med oprydning, beskæring af træer og buske mv.

 

 

 

 

Lørdag den 28. november 2020 i tidsrummet 09:00 – 16:00 hvor vi har planer om at:

 

 • Fjerne gamle ledninger
 • Fjerne gamle vandrør
 • Fjerne fliser
 • Fjerne affald
 • Nedskærer træer og buske som er gået ud
 • Bortkørsel af ovennævnte til genbrugsstationen i Skibby.
 • Generel oprydning
 • Klargøring til bla. hundeskoven
 • Klargøring til legepladsen
 • Samle bord / bænksæt
 • En gammel bil skal fjernes

Tilmeld dig arbejdsdagen 28. november 2020 her…

 

Den næste arbejdsdag vil være lørdag 10. april 2021 i tidsrummet 09:00 – 16:0, hvor vi planlægger der skal laves:

 

 • Bygge petanquebane
 • Få gravet båden ned til legepladsen
 • Bygge hundeskoven
 • Indrette de gamle haver
 • Bygge grillpladsen
 • Bygge legeplads
 • Lave leg gennem, skoven for børn og unge
 • Diverse

 

Vi vil vende tilbage på et andet tidspunkt med nærmere oplysninger med hensyn til evt. materialer og hjælpemidler, som vi har brug for såsom:

 

 • Bil og trailere
 • Motorsave
 • Torv
 • Redskaber
 • Dsl

 

Vi håber at vi kan samle ca 20-30 personer til disse 2 datoer og gerne flere. 😊

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

 

Tag gerne jeres børn og madpakken med, vi sørger for drikkevarer og en hyggelig fælles arbejdsdag i naturen.

 

I forbindelse med COVID-19 vil vi opdele dem, som tilmelder sig i mindre hold, og fordele os rundt i skoven og på området.

 

Tilmeld dig arbejdsdagen 28. november 2020 her…

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

 

På vegne af campingudvalget

 

Henrik Kirkestrup

 

Hunde i Vellerup Sommerby

En reminder til alle hundeejere  og hundegæster.

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen ved lov. Der findes dog et par undtagelser.

 

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby er det på en generalforsamling besluttet, at hunde ikke må være løse og skal gå i snor. Dermed gælder det beskrevet på skiltet, at hunde skal være i snor i hele Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. 

Under normale forhold, hvor ejeren har givet tilladelse til f.eks løse hunde i en skov, så må de gerne det. Men ikke i Vellerup Sommerby.

I sommerhalvåret, 1. april – 30. september, skal hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret, 1. oktober – 31. marts, må du gerne lade din hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade.

 

Stranden langs Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, er ikke en del af foreningen og hunde må dermed gerne være løse (uden snor) på stranden i perioden 1. oktober – 31. marts.

 

Nyt vedr. camping / skovområdet

Lidt info vedr. vores fælles område nede på den gamle campingplads.

 

Den aftalte sti, som blev besluttet på generalforsamlingen er nu lavet færdig og denne del af projektet er afsluttet.

 

 

Herudover har udvalget lavet de gamle små stier tilbage til næsten den oprindelige stand.

 

Der er lang vej endnu, og vi mangler bla. at få ryddet op, men området kan allerede nu besigtiges og naturen nydes.

 

Vi planlægger en arbejdsweekend, hvor vi tilbyder frivillige til, at komme og hjælpe med oprydning. Der skal beskæres lidt på udvalgte områder, træer som er gået ud skal fældes (brænde fra træerne er til dem som fælder træerne), plast, elmålere, fliser, jern, mv. skal bortkøres.

 

I hører nærmere fra udvalget når vi når til arbejdsweekenden.

 

Indtil da nyd vores dejlige område nede på den gamle campingplads.

 

På vegne af udvalget.

 

Henrik Kirkestrup

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!