Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Arbejdsdag i naturen

I forbindelse med vedligeholdelse af den gamle campingplads, har vi som lovet fundet 2 datoer, hvor vi vil invitere jer til at komme ned og hjælpe med oprydning, beskæring af træer og buske mv.

 

 

 

 

Lørdag den 28. november 2020 i tidsrummet 09:00 – 16:00 hvor vi har planer om at:

 

 • Fjerne gamle ledninger
 • Fjerne gamle vandrør
 • Fjerne fliser
 • Fjerne affald
 • Nedskærer træer og buske som er gået ud
 • Bortkørsel af ovennævnte til genbrugsstationen i Skibby.
 • Generel oprydning
 • Klargøring til bla. hundeskoven
 • Klargøring til legepladsen
 • Samle bord / bænksæt
 • En gammel bil skal fjernes

Tilmeld dig arbejdsdagen 28. november 2020 her…

 

Den næste arbejdsdag vil være lørdag 10. april 2021 i tidsrummet 09:00 – 16:0, hvor vi planlægger der skal laves:

 

 • Bygge petanquebane
 • Få gravet båden ned til legepladsen
 • Bygge hundeskoven
 • Indrette de gamle haver
 • Bygge grillpladsen
 • Bygge legeplads
 • Lave leg gennem, skoven for børn og unge
 • Diverse

 

Vi vil vende tilbage på et andet tidspunkt med nærmere oplysninger med hensyn til evt. materialer og hjælpemidler, som vi har brug for såsom:

 

 • Bil og trailere
 • Motorsave
 • Torv
 • Redskaber
 • Dsl

 

Vi håber at vi kan samle ca 20-30 personer til disse 2 datoer og gerne flere. 😊

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

 

Tag gerne jeres børn og madpakken med, vi sørger for drikkevarer og en hyggelig fælles arbejdsdag i naturen.

 

I forbindelse med COVID-19 vil vi opdele dem, som tilmelder sig i mindre hold, og fordele os rundt i skoven og på området.

 

Tilmeld dig arbejdsdagen 28. november 2020 her…

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

 

På vegne af campingudvalget

 

Henrik Kirkestrup

 

Hunde i Vellerup Sommerby

En reminder til alle hundeejere  og hundegæster.

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen ved lov. Der findes dog et par undtagelser.

 

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby er det på en generalforsamling besluttet, at hunde ikke må være løse og skal gå i snor. Dermed gælder det beskrevet på skiltet, at hunde skal være i snor i hele Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. 

Under normale forhold, hvor ejeren har givet tilladelse til f.eks løse hunde i en skov, så må de gerne det. Men ikke i Vellerup Sommerby.

I sommerhalvåret, 1. april – 30. september, skal hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret, 1. oktober – 31. marts, må du gerne lade din hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade.

 

Stranden langs Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, er ikke en del af foreningen og hunde må dermed gerne være løse (uden snor) på stranden i perioden 1. oktober – 31. marts.

 

Nyt vedr. camping / skovområdet

Lidt info vedr. vores fælles område nede på den gamle campingplads.

 

Den aftalte sti, som blev besluttet på generalforsamlingen er nu lavet færdig og denne del af projektet er afsluttet.

 

 

Herudover har udvalget lavet de gamle små stier tilbage til næsten den oprindelige stand.

 

Der er lang vej endnu, og vi mangler bla. at få ryddet op, men området kan allerede nu besigtiges og naturen nydes.

 

Vi planlægger en arbejdsweekend, hvor vi tilbyder frivillige til, at komme og hjælpe med oprydning. Der skal beskæres lidt på udvalgte områder, træer som er gået ud skal fældes (brænde fra træerne er til dem som fælder træerne), plast, elmålere, fliser, jern, mv. skal bortkøres.

 

I hører nærmere fra udvalget når vi når til arbejdsweekenden.

 

Indtil da nyd vores dejlige område nede på den gamle campingplads.

 

På vegne af udvalget.

 

Henrik Kirkestrup

Opdatering vedr. området ved den gamle campingplads.

En opdatering og billeder efter en lang arbejdsdag nede på det området ved den gamle Campingplads.

I dag har vi fået genopfrisket nogle af de gamle stier og veje, og fået fjernet knækkede træer og grene.

 

Vi nåede desværre ikke, at blive færdige i dag, da maskinen fik en hjulkapsel fra en gammel campingvogn ind i maskineriet. Vi forventer at få lavet de sidste stier på fredag den 06. november 2020.

 

I øjeblikket er der på området pløret flere steder, da det har regnet hele dagen. Hvis man vil ned og gå en tur, anbefales det at tage fodtøj på til dettte.

Når stierne er lavet, er der stadig mange ting, som skal gøre bla:

 • Stierne skal rives efter og de sidste grene fjernes.
 • Enkelte steder skal der sås græs
 • Beskæres grene og buske
 • Affald skal fjernes bla:
  • Ledninger
  • Gammelt jern
  • En bil
  • Dæk
  • Skure
  • Hegn
  • Plastik
  • El målere
  • Mursten og fortovsfliser mm.
  • Vandslanger
  • Osv

Herudover er det planen at vi ønsker at lave:

 • Opsætning bænke rundt i skoven
 • Gynger rundt omrking i træerne mv.
 • Leg jorden er giftig langs stierne
 • Naturlegeplads
 • Parkeringsplads ved Vigvejen
 • Handicaptoilet i toiletbygningen
 • Petanquebane i skoven
 • Indhegnet hundeskov
 • Bålsted
 • Græsplæne til fri afbenyttelse ved den store bygning
 • Mv

 

I forbindelse med oprydningen, vil vi inviterer dem, som har lyst til en arbejdsweekend i den nærmeste fremtid. Vi informerer mere om dette når vi er klar.

 

Vedr. handicaptoilettet har vi fået adgang til dette. Det bliver sådan, at man kan købe en nøgle, hvis man har et ønske om, at benytte toilettet. Når vi har fået malet og rengjort toilettet vil vi fortælle mere om dette.

 

Stien fra Mejsevænget nr. 8 er i dag lavet. Vi vil på denne sti lave en mindre trappe, så alle kan komme denne vej. Vi henstiller til, at man ikke kører i bil og parkerer på Mejsevænget, men parkerer nede på Vigvejen, hvis man kommer i bil.

 

I morgen mødes udvalget igen og har arbejdsdag nede på området, hvor I er mere end velkomne til at komme og hilse på.

 

Der har været et par enkelte beboere tæt på skoven, som mener at vi skal have tilladelse eller dispensation fra Kommunen, kystministeriet mv. Denne debat har nu kørt i mange år.

 

Grundejerforeningen har naturligvis talt med alle myndigheder og har på skrift fået meddelt følgende:

 

“Grundejerforeningen har jf. Miljø- og Fødevareministeriet / Kystdirektoratet ret til på et strandbeskyttet areal, uden dispensation, at fjerne den bevoksning man ønsker.”

Der skal altså ikke søges om tilladelse til at vedligeholde området. I princippet kan vi fælde hele området og lave en mark. Men det sker selvfølgelig ikke 🙂

 

 

I forbindelse med de øvrige tiltag kræves der til nogle af punkterne dispensation. Dette vil selvfølgelig blive gjort.

Myndighederne har til vores projekter meddelt, at det vi vil med området, forventes der at blive givet en dispensation til.

 

Med et ønske om en god weekend til alle.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

 

Lidt flere billeder fra området

 

 

Ændring af plan over området ved campingpladsen

Vi har i arbejdsgruppen været samlet et par gange de sidste par uger og været en del nede på campingarealet.

Der er blevet ryddet en del stier i skoven, stier der har været der før, men som var vokset helt til.

Arbejdet vil fortsætte i de kommende uger.

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra folk ift. de projekter vi har planer om, at sætte i værk og også fået tilsagn fra flere om, at de godt vil hjælpe til når vi indkalder til arbejdsdage.

I bygningen der er dernede og som pt. er udlejet er der et fint handicap toilet som vi har fået mulighed for at bruge. Der vil blive sat lås på og som bruger af området og medlem af grundejerforeningen, kan man så for et minde beløb købe en nøgle til toilettet.

Der er nogle af de omkringboende der har været/er lidt bekymrede for projektet og vores planer.

Vi har været i dialog med flere af dem og har på baggrund heraf revideret i den plan vi tidligere havde.
Vi har forsøgt at rykke flere af aktiviteterne ind i skoven – hvor det forhåbentligt ikke genere nogen.

Vi har også reduceret i antallet og størrelsen på stierne på det åbne areal og vi vil holde aktiviteterne på det åbne område længst mod øst, så der er så langt som muligt til beboerne på Mejsevænget som muligt.

Såvel indhegnet hundeskov, petanque bane samt legeplads vil blive rykket ind i skoven. Der vil disse steder samt ved nogle flere lysninger i skoven blive opsat borde/bænke. Ift legepladsen som bliver placeret i kanten af skoven ud til det åbne område, hvor vi fået en båd som vil blive opsat som legeredskaber.

På vedhæftede kort fremgår hvor de forskellige ting vil blive placeret.

Vi vil snart melde ud med tilmelding til den første arbejdsdag – så hold øje med siden her 😊

Vi glæder os til sammen med jer at lave et fint område til glæde og gavn for os alle.

Opsummering på det som er planlagt nu og som vi arbejder videre med er:

– Petanque bane inde i skoven.
– Hundeskov inde i skoven
– Bænke inde i skoven
– Bænk ved udsigtsposten
– Bænke ved det store område
– Båd (har vi fået) graves ned ved skovkant
– Legeplads ved båden men inde i skoven
– Sti 2 meters bredde op til Mejsevænget 8, hvor der laves en mindre åbning.
– Sti genetableres i skoven
– Leg, gynger, jorden brænder mv. gennem skoven i træer og på jorden.
– Områder åbnes op og der beskæres inde i skoven
– Parkeringsplads ved bygningen
– Parkeringsplads langs træerne
– Det store areal fra båd til Vigvejen skal slås hver 14 dag.
– Stensætning op mod området så biler ikke kan køre ind
– Handicaptoilet ved bygningen og renovering samt rengøring.

 

Skulle du have et ønske kan du sende os en besked ved at klikke her…

– Der laves naturligvis ansøgning til kystdirektoratet vedr. de punkter, som kræver ansøgning.

Mvh arbejdsgruppen.

Streger og placeringer på kortet er ca. placeringer.

 • De røde streger er store stier.
 • De blå streger er små stier.
 • Alle stier er stier, som altid har været der, men vi rydder op og renovere så vi igen kan færdes på dem.
 • Det grønne område er et område, hvor der slås græs jævnligt
 • De blå cirkler eer græsplæner

 

Stier og hyggekroge i skoven

I forbindelse med arbejdsgruppens oprydning i skoven kan vi hermed meddele, at næsten alle stisystemer jf. den viste tegning / oversigtskort nu er gangbare og fremkommelige.

 
Græsset er slået, krat er klippet / fjernet, hække mm. er klippet.
 
Vi opfordrer nu alle til, at komme ned i skoven og går en tur og nyde, at vi nu kan bevæge os frit i skoven.
 
Næste skridt er så oprydning i skoven, bordbænksæt og beskæring div. steder og i weekenden åbner vi stien fra Mejsevænget ved. nr. 8.
 
Dette planlægger vi at gøre efter den store sti er lavet i næste uge.
 
Oversigtskortet viser:
 
– Røde markeringer er store stier.
 
– Blå markeringer er små stier.
 
– Blå cirkler er græsplæner / opholdsteder, hvor det påtænkes, at opstille bord og bænke.
 
– Stor blå firkant er hvor der planlægges aktiviteter mm.
 
– Lille blå firkant er hvor vi muligvis laver hundeskoven.
 

Den store sti gennem skoven er planlagt til, at blive lavet i næste uge, men allerede nu er stien gangbar igen.

På vegne af arbejdsgruppen
Henrik Kirkestrup

! Stierne er ikke 100% overens med skitsen.

Lidt billeder af skoven, efter vi har fået lavet stier, områder mm. (tryk på billedet for at forstørre)

 

Campingplads Området

Kære medlemmer

I forbindelse med vedtagelsen af en sti gennem skoven på campingpladsen vil dette projekt nu blive påbegyndt. Det forventes, at entreprenøren laver den store sti allerede i næste uge.

 

Et nyt udvalg bestående af 7 personer med tilknytning til Vellerup Sommerby, har kastet sig ud i opgaven, og har med stort engagement tilbudt deres assistance for at medvirke til at gøre sommerbyen endnu mere attraktiv for den forskellige aldersgrupper, der nyder naturen. Det nye udvalg består af:

 

 • Kim Lunde
 • Carsten Nielsen
 • Henrik Kirkestrup
 • Maria Aakjær
 • Jan Olsen
 • Anders Hansen
 • Marianne Strube
 • Kim Strube

 

Udvalget har af bestyrelsen fået tilladelse til at lave flere, men mindre stier gennem skoven. De nye stier vil være stier, som i forvejen har været på området, men som efter mange år er groet til.

Udvalget har ligeledes fået lov til at lave en plan for benyttelse af det frie areal nord for skoven.

 

Udvalget har meddelt bestyrelsen, at der arbejdes med at få etableret forskellige nye muligheder for aktiviteter, som f.eks.:

 

 • Naturlegeplads
 • En båd som legeplads
 • Bord og bænke
 • Petanque bane
 • Parkeringsplads
 • Grillplads
 • Legemuligheder langs stierne i skoven
 • Bord bænke i skoven ved de åbne arealer
 • Fodboldbane
 • En sti fra Mejsevænget planlægges, som vil gå fra den nordlige del til området, hvor aktiviteterne skal være.
 • Toiletfaciliteter fra toiletbygningen hvis det er muligt
 • Badminton / Tennisbane
 • Lukket areal til hunde (hundeskov)
 • Bænksæt ved udkanten af skoven ud mod fjorden

 

Ovennævnte er muligheder, som udvalget har tænkt på og fortsat vil arbejder med.

 

Udvalget har meddelt bestyrelsen, at de vil sørge for såvel planlægningen som selve arbejdet. På nuværende tidspunkt vil udgifterne bl.a. blive søgt dækket ved sponsorater og egen frivillig drift.

Når arbejdet påbegyndes, vil der via hjemmesiden blive udsendt en invitation, hvis der skulle være frivillige, som vil hjælpe til.

 

I den nordvestlige del af skoven har vi allerede nu fået klippet, beskåret og lavet små stier, så man igen kan færdes i området. Ligeledes er fjordstien blevet slået og blevet gjort bredere. Dette arbejde er udført af Mejsegaarden, og er givet som et sponsorat til foreningen. En stor tak til Henrik fra Mejsegaarden for indsatsen.

 

hjemmesiden har bestyrelsen givet lov til, at udvalget kan få en side, hvor de kan holde medlemmerne orienteret løbende med tekst og billeder.

Udvalget håber på, at det meste står klart til næste sommersæson.

 

Hvis der er nogen som tænker, at de gerne vil assistere udvalget med arbejdskraft, værktøj mm. vil det allerede nu være muligt at kontakte til udvalget.

 

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke udvalget for deres foreløbige indsats og ser positivt frem til, at området vil blive taget i brug frem for at det står øde hen.

 

På bestyrelsens vegne

 

Formanden.

 

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!