Skr. til Kommunen i fm. den invasive art “Japansk Pileurt”

I Vellerup Sommerby er vi på fællesarealerne og især på området omkring den gamle campingplads plaget af den invasive art Japansk Pileurt.

 

Grundet beliggenheden af pileurt bestanden vil bekæmpelse med overdækning eller gentagen nedslåning medføre en høj sandsynlighed for at bekæmpelsesindsatsen fejler og sprede bestandene af Japansk Pileurt yderligere i området og til haverne i Vellerup Sommerby.

 

Området med Japansk pileurt på området er ca. 180 m2 og 140 m2

 

Herudover er der også Pileurt på de mindre fællesarealer mod fjorden et område på ca. 150 m2.

 

Jf. miljøministeriet / naturstyrelsens ”praktiske vejledning i forebyggelse og bekæmpelse af de store pileurt” anbefales det ved veletablerede bevoksninger som i Vellerup Sommerby at gøre følgende:

 

 • Slåning min. 4 gange i løbet af sæsonen
 • Intensiv græsslåning hver 2. uge i vækstsæsonen
 • Fræsning
 • Harvning eller stubfræsning flere gange i løbet af sæsonen
 • Græsning
 • Tildækning med plastik
 • Herbicider* Sprøjtning/pensling af bladene med roundup Sprøjtning med roundup ned i stænglen efter slåning i 5 cm’s højde Injektion af roundup i stænglen
 • Opgravning med fjernelse af det opgravede materiale, sigtning af jorden eller rodfræsning
 • Biologisk bekæmpelse

 

 

Af de ovennævnte anbefalinger for at komme af med den invasive art ønsker Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, at benytte sig af metoden, som er den mest effektive metode.

 

 • Kemisk bekæmpelse med Glyphosat

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby søger hermed dispensation til at kunne bekæmpe den invasive art Japansk Pileurt, hvis dispensation skal gives.

 

Kommunen anmodes om, at rådgive grundejerforeningen anderledes, hvis de mener at ovennævnte skal bekæmpes på anden vis. Grundejerforeningens bestyrelse afholder gerne et besigtigelsesmøde på de omtalte områder.

 

 

I forbindelse med ovennævnte vil praksis være:

 

 • Skaffe et overblik over forekomsterne. (Er foretaget)
 • Forebygge yderligere spredning. (I gang ved slåning)
 • Fjerne nye bevoksninger så snart de dukker op . (I gang)
 • Lave en strategi for bekæmpelse . (I gang)
 • Foretage en systematisk bekæmpelse af de bevoksninger, der skal fjernes.
 • Følge op på afsluttet bekæmpelse i mindst to vækstsæsoner .
 • Anvende forskellige kombinationer af bekæmpelsesmetoder afpasset efter de lokale forhold
 • Sikre, at alle der arbejder med pleje af grønne område kender pileurterne . (I gang)
 • Stille krav til entreprenører mv. om rengøring af benyttede maskiner efter kontakt med pileurterne .
 • Stille krav til entreprenører mv. om at der ikke transporteres inficeret jord og grus.
 • Sørge for medinddragelse af vores medlemmer og vedvarende information. (I gang)

 

Pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Billedgalleri fra den gamle campingplads

Du får her et udpluk af billederne fra den gamle campingplads.

Se flere billeder på Facebook klik her…

Billedgalleri fra rundbold på fællesområdet ved den gamle campingplads.

En dejlig eftermiddag på vores store fællesområde nede ved den gamle campingplads, hvor mere end 40 personer var tilstede heraf 35, som deltog i rundbold og fælles hygge.
Der planlægges allerede nu en ny dag med rundbold.
I mellemtiden kan alle gå ned og benytte området, hvor der er bord/bænke og fodboldmål.
Gå også gerne en tur gennem skovområdet, som er en smuk natur i Vellerup Sommerby.
Se flere billeder i Facebook-gruppen, hvor du også kan se andre aktiviteter i foreningen.
Besøg Facebookgruppen her:
Besøg Facebook gruppen her

Besøg Facebook-gruppen ved at klikke på ikonet

Tryk på billederne for at se dem i fuld størrelse.

 

Facebookgruppen

Bjørneklo på fællesområderne

Kære alle

 

I Vellerup Sommerby er der steder, hvor der stadig findes bjørneklo. Foreningen fortsætter som sædvanlig med at bekæmpe disse.

At bekæmpe bjørneklo er en gensidig fælles indsats, således at både grundejerforeningen og alle grundejere fjerner planten på deres arealer. Du har pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen jord.
Det er særdeles vigtigt, at sikre at planterne bekæmpes / slås ned så de ikke kaster frø.


Bekæmpelse

Den bedste måde at bekæmpe på er afhængig af hvor store arealer, det drejer sig om. Har du kun enkelte planter i din have, så giver rodstikning det bedste resultat, men også slåning kan anvendes. Hvis planten har dannet blomst, skal skærmen skæres af og i en affaldssæk, så frøene ikke falder på jorden.

 

En farlig planteBjørnekloens saft er giftig. Hvis børn leger i en bevoksning med bjørneklo og får plantesaft på sig, kan de få alvorlige hudskader. Hudcellerne dør ved berøringen, og det kan tage lang tid, før sårene heler.

Brug altid gummihandsker og vandtæt tøj samt beskytte hud og øjne, når I bekæmper planten. Er uheldet ude, anbefales det, at man hurtigst muligt vasker sig med vand og sæbe og eventuelt søger læge, hvis der opstår store væskefyldte blærer.

Saften er giftig
Bjørnekloens saft er giftig, for i saften er der furocoumarin, og det kan give det fænomen, der hedder fotodermatitis. Det vil sige, at saften fra bjørnekloen kan give noget, der minder om brandsår og et eksemagtig udslet i huden, hvis du får saften på huden og solen samtidig skinner. Begge faktorer skal være til stede.

Giftlinien
hvis der er tvivl om giftighed og mængde, er det vigtig at søge hjælp. Du kan ringe til Giftlinjen på tlf. 82 12 12 12 døgnet rundt.

Førstehjælp og behandling
 • Skyl med kuldslået vand.
 • Fjern tøj fra personen
 • Fortsæt vandbehandling, gerne med lunkent vand og vask området grundigt med sæbe.
 • Fortsæt med vandbehandling.
 • Der kan være væskende sår op til et halvt år efter påvirkningen
 • Pas på med sollys som forstærker giften og påvirker her ved helingsprocessen.

 

Sørg for at jeres børn kender til denne plante.

 

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

Kære medlemmer,

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

 

Det har været en dag – og en oplevelse – jeg sent vil glemme.

 

9 timers hårdt arbejde med at ”frisere” området har været alle anstrengelser værd. Der er indsamlet betydelige mængder af affald, kabler, plastik, beton, hegn, gamle lokummer, bilvrag og meget andet skrammel. Hvis nogen vil se, hvor meget, er det blot at vende forbi på stedet. Affaldsbunkerne taler for sig selv, og glædeligt er det, at det opsamlede affald ikke længere befinder sig i vores smukke naturområde.

 

Men vigtigst af alt var det at opleve så mange glade medlemmer, som sammen har udført et kæmpe arbejde, som ellers ville blive vanskeligt at gennemføre uden betydelige omkostninger.

 

Man kan tydeligt fornemme, at glade medlemmer er mere engagerede, og en sund fælles arbejdskultur har med sikkerhed ledt til nye bekendtskaber, og et særdeles positivt velvære kunne opleves af alle de mere end 30 voksne tilstedeværende og mange glade børn.

 

Den fællesskabsfølelse, der har hersket omkring hele dette projekt, vil uden tvivl lede til, at medlemmer vil blive inspireret til at fortsætte bestræbelserne på at gøre Vellerup Sommerby og dens attraktive omgivelser til et endnu mere unikt sted at tilbringe sin fritid.

 

På bestyrelsens og egne vegne vil jeg rette en dybtfølt tak til alle for den store indsats, der har gjort vores skønne natur endnu skønnere. En særlig tak skal rettes til Bakkelygård og Mejsegaarden, som venligt har udlånt de store maskiner.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Arbejdsdagen på den gamle campingplads

Kære alle i Vellerup Sommerby

 

Den anden arbejdsdag nede på den gamle campingplads er nu overstået og det var en fantastisk dag. Vejret var med os og alle var i godt humør.

 

Vi var 31 voksne og 6 børn tilstede heriblandt bestyrelsen.

 

Vi fik udført følgende opgaver:

 • Beskåret træer
 • Fjernet ledninger og kabler
 • Fjernet 3 skure
 • Fjernet gamle dæk
 • Fjernet fliser og sten
 • Fjernet den gamle bil
 • Lavet indgangsparti ved toilettet
 • Opsat sten ved bygningen så man ikke længere kan køre ind på området.
 • Vedligeholdt den gamle vej rundt om skoven.
 • Fjernet plastvandrør fra jorden
 • Fjernet raftehegn
 • Fjernet metalhegn
 • Fjernet støbte stolper
 • Ryddet de fleste stier fra grenaffald mv.
 • Alm. affald er fjernet
 • Fjernet toiletter
 • Fjernet eltavler inkl. ledeninger
 • Fjernet vandinstallationer i jern og haner
 • etc

 

 

Alt affaldet er lagt sorteret op på vejen, hvor Entreprenør Bakkelygård vil komme og grabbe alt affaldet op og køre det væk.

 

 

 

 

Billederne viser det store arbejder, som er lagt for dagen.

 

 

Arbejdsgruppen vil gerne takke alle fremmødte og sige tusinde tak for jeres hjælp. Uden jer var vi aldrig nået så langt.

 

Også en stor tak til Entreprenør Bakkelygård og Mejsegaarden for lån af maskiner og materiel.

 

Hvad så nu ?

 

Nu mangler vi generalforsamlingens og myndighederne accept til, at gå videre med vores planlagte projekter, som vi tidligere har udmeldt. Vi håber og tror på, at vi på den kommende generalforsamling for opbakning til vores projekt. Et fælles område, hvor vi i fælleskab kan nyde naturen både som voksen og børn.

Projekter som vi ønsker lavet:

 • Gynger rundt omrking i træerne mv.
 • Leg jorden er giftig langs stierne
 • Naturlegeplads
 • Parkeringsplads ved Vigvejen (Er lavet)
 • Handicaptoilet i toiletbygningen (Er lavet)
 • Petanquebane i skoven
 • Indhegnet hundeskov
 • Grillsted
 • Græsplæne til fri afbenyttelse ved den store bygning bla. til fodbold mm.
  mv

 

På vegne af arbejdsgruppen

 

Henrik Kirkestrup

Arbejdsdagen på campingområdet nærmer sig

I forbindelse med vedligeholdelse af den gamle campingplads, nærmer vi os den 2. planlagte dato, hvor vi har inviteret jer til at komme ned og hjælpe med oprydning, beskæring af træer og buske mv.

Den planlagte arbejdsdag er den lørdag 10. april 2021 i tidsrummet 09:00 – 16:00, hvor vi planlægger der skal laves:

 • Fjerne gamle ledninger
 • Fjerne gamle vandrør
 • Fjerne fliser
 • Fjerne affald
 • Nedskærer træer og buske som er gået ud
 • Generel oprydning
 • Klargøring til bla. hundeskoven
 • Klargøring til legepladsen
 • Samle bord / bænksæt
 • En gammel bil skal fjernes, hvis vi kan nå det.Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

Vi håber at vi kan samle ca 20-30 personer til disse 2 datoer og gerne flere således vi kan få ryddet det sidste op. 😊

Vi har brug for et par trailere, som køres ind i skoven. Vi skal ikke på genbrugspladsen, men opmagasinere affaldet på græsområdet, hvorefter Bakkelygård vil afhente affaldet. Dog skal det sorteres i bunker. Vi slipper dermed for, at skulle køre på genbrugspladsen og kan bruge tiden på oprydning.

Jeg udsender en særksilt mail til alle tilmeldte med mere information forud for arbejdsdagen.

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

Tag gerne jeres børn og madpakken med, vi sørger for drikkevarer og en hyggelig fælles arbejdsdag i naturen.

I forbindelse med COVID-19 vil vi opdele dem, som tilmelder sig i mindre hold, og fordele os rundt i skoven og på området.

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

På vegne af arbejdsgruppen

Henrik Kirkestrup

Oprydning, sti og vej på campingområdet

I indeværende uge nede på campingområdet er der ved hjælp fra Entreprenør og Anlæg Bakkelygård blevet ryddet op efter, at beboere har smidt gren og haveaffald ind på området gennem mange år således, at man ikke kunne passere/gå på den oprindelige sti nord for området.
Der var med gren og haveaffald lavet en forhindring/chikane på 10 meter’s længde.
Ligeledes er tørv og skud planeret ud, så selv dårligt gående kan passerer.
Det er nu muligt igen, at gå rundt om hele skoven langs udkanten af området.
Stien vil blive slået regelmæssigt hen over sommeren.
Desværre blev vi ikke færdige med oprydningen efter haveaffaldet, som var efterladt da beboerne fra Mejsevænget og deres gæst kom farende ud og skræmte entreprenøren væk med trusler om politianmeldelser samtidig med, at de filmede ham.

 

 
Den gamle efterhånden nedslidte opkørsel og vej rundt om og til foreningens bygning er nu genetableret som den var oprindeligt.
Det er nu muligt, at køre helt op til skoven og rundt om træerne (rundkørsel) og ud igen, uden at skulle vende og bakke nede på området.
Husk parkering er på højre side af vejen. 😄
For god og orden skyld skal jeg huske at nævne, at alle ovennævnte arbejder, som er udført ikke kræver tilladelse fra myndighederne da her er tale om alm. oprydning og vedligeholdelse.
Vi ser frem til den store arbejdsdag den 10. April 2021.
Har du lyst til at give en hjælpende hånd? Så tilmeld dig arbejdsdagen ved at klikke her….
På vegne af arbejdsgruppen
Henrik Kirkestrup

Foråret på vej

Nede på campingområdet kan man rigtig se, at foråret er på vej.
Det begynder så småt, at blive smukt nede på den gamle campingplads.
Flere steder skydes der op med erantis og vintergækker mm.
Har du endnu ikke været nede i området kan det varmt anbefales.

 

! Husk at sætte kryds i kalenderen den 10. april 2021, hvor en gruppe initiativ tagere har inviteret til oprydning nede på området. Du kan tilmelde dig arbejdsdagen her…

Hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!