Bjørneklo på fællesområderne

Kære alle

 

I Vellerup Sommerby er der steder, hvor der stadig findes bjørneklo. Foreningen fortsætter som sædvanlig med at bekæmpe disse.

At bekæmpe bjørneklo er en gensidig fælles indsats, således at både grundejerforeningen og alle grundejere fjerner planten på deres arealer. Du har pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen jord.
Det er særdeles vigtigt, at sikre at planterne bekæmpes / slås ned så de ikke kaster frø.


Bekæmpelse

Den bedste måde at bekæmpe på er afhængig af hvor store arealer, det drejer sig om. Har du kun enkelte planter i din have, så giver rodstikning det bedste resultat, men også slåning kan anvendes. Hvis planten har dannet blomst, skal skærmen skæres af og i en affaldssæk, så frøene ikke falder på jorden.

 

En farlig planteBjørnekloens saft er giftig. Hvis børn leger i en bevoksning med bjørneklo og får plantesaft på sig, kan de få alvorlige hudskader. Hudcellerne dør ved berøringen, og det kan tage lang tid, før sårene heler.

Brug altid gummihandsker og vandtæt tøj samt beskytte hud og øjne, når I bekæmper planten. Er uheldet ude, anbefales det, at man hurtigst muligt vasker sig med vand og sæbe og eventuelt søger læge, hvis der opstår store væskefyldte blærer.

Saften er giftig
Bjørnekloens saft er giftig, for i saften er der furocoumarin, og det kan give det fænomen, der hedder fotodermatitis. Det vil sige, at saften fra bjørnekloen kan give noget, der minder om brandsår og et eksemagtig udslet i huden, hvis du får saften på huden og solen samtidig skinner. Begge faktorer skal være til stede.

Giftlinien
hvis der er tvivl om giftighed og mængde, er det vigtig at søge hjælp. Du kan ringe til Giftlinjen på tlf. 82 12 12 12 døgnet rundt.

Førstehjælp og behandling
 • Skyl med kuldslået vand.
 • Fjern tøj fra personen
 • Fortsæt vandbehandling, gerne med lunkent vand og vask området grundigt med sæbe.
 • Fortsæt med vandbehandling.
 • Der kan være væskende sår op til et halvt år efter påvirkningen
 • Pas på med sollys som forstærker giften og påvirker her ved helingsprocessen.

 

Sørg for at jeres børn kender til denne plante.

 

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

Kære medlemmer,

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

 

Det har været en dag – og en oplevelse – jeg sent vil glemme.

 

9 timers hårdt arbejde med at ”frisere” området har været alle anstrengelser værd. Der er indsamlet betydelige mængder af affald, kabler, plastik, beton, hegn, gamle lokummer, bilvrag og meget andet skrammel. Hvis nogen vil se, hvor meget, er det blot at vende forbi på stedet. Affaldsbunkerne taler for sig selv, og glædeligt er det, at det opsamlede affald ikke længere befinder sig i vores smukke naturområde.

 

Men vigtigst af alt var det at opleve så mange glade medlemmer, som sammen har udført et kæmpe arbejde, som ellers ville blive vanskeligt at gennemføre uden betydelige omkostninger.

 

Man kan tydeligt fornemme, at glade medlemmer er mere engagerede, og en sund fælles arbejdskultur har med sikkerhed ledt til nye bekendtskaber, og et særdeles positivt velvære kunne opleves af alle de mere end 30 voksne tilstedeværende og mange glade børn.

 

Den fællesskabsfølelse, der har hersket omkring hele dette projekt, vil uden tvivl lede til, at medlemmer vil blive inspireret til at fortsætte bestræbelserne på at gøre Vellerup Sommerby og dens attraktive omgivelser til et endnu mere unikt sted at tilbringe sin fritid.

 

På bestyrelsens og egne vegne vil jeg rette en dybtfølt tak til alle for den store indsats, der har gjort vores skønne natur endnu skønnere. En særlig tak skal rettes til Bakkelygård og Mejsegaarden, som venligt har udlånt de store maskiner.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Arbejdsdagen på den gamle campingplads

Kære alle i Vellerup Sommerby

 

Den anden arbejdsdag nede på den gamle campingplads er nu overstået og det var en fantastisk dag. Vejret var med os og alle var i godt humør.

 

Vi var 31 voksne og 6 børn tilstede heriblandt bestyrelsen.

 

Vi fik udført følgende opgaver:

 • Beskåret træer
 • Fjernet ledninger og kabler
 • Fjernet 3 skure
 • Fjernet gamle dæk
 • Fjernet fliser og sten
 • Fjernet den gamle bil
 • Lavet indgangsparti ved toilettet
 • Opsat sten ved bygningen så man ikke længere kan køre ind på området.
 • Vedligeholdt den gamle vej rundt om skoven.
 • Fjernet plastvandrør fra jorden
 • Fjernet raftehegn
 • Fjernet metalhegn
 • Fjernet støbte stolper
 • Ryddet de fleste stier fra grenaffald mv.
 • Alm. affald er fjernet
 • Fjernet toiletter
 • Fjernet eltavler inkl. ledeninger
 • Fjernet vandinstallationer i jern og haner
 • etc

 

 

Alt affaldet er lagt sorteret op på vejen, hvor Entreprenør Bakkelygård vil komme og grabbe alt affaldet op og køre det væk.

 

 

 

 

Billederne viser det store arbejder, som er lagt for dagen.

 

 

Arbejdsgruppen vil gerne takke alle fremmødte og sige tusinde tak for jeres hjælp. Uden jer var vi aldrig nået så langt.

 

Også en stor tak til Entreprenør Bakkelygård og Mejsegaarden for lån af maskiner og materiel.

 

Hvad så nu ?

 

Nu mangler vi generalforsamlingens og myndighederne accept til, at gå videre med vores planlagte projekter, som vi tidligere har udmeldt. Vi håber og tror på, at vi på den kommende generalforsamling for opbakning til vores projekt. Et fælles område, hvor vi i fælleskab kan nyde naturen både som voksen og børn.

Projekter som vi ønsker lavet:

 • Gynger rundt omrking i træerne mv.
 • Leg jorden er giftig langs stierne
 • Naturlegeplads
 • Parkeringsplads ved Vigvejen (Er lavet)
 • Handicaptoilet i toiletbygningen (Er lavet)
 • Petanquebane i skoven
 • Indhegnet hundeskov
 • Grillsted
 • Græsplæne til fri afbenyttelse ved den store bygning bla. til fodbold mm.
  mv

 

På vegne af arbejdsgruppen

 

Henrik Kirkestrup

Arbejdsdagen på campingområdet nærmer sig

I forbindelse med vedligeholdelse af den gamle campingplads, nærmer vi os den 2. planlagte dato, hvor vi har inviteret jer til at komme ned og hjælpe med oprydning, beskæring af træer og buske mv.

Den planlagte arbejdsdag er den lørdag 10. april 2021 i tidsrummet 09:00 – 16:00, hvor vi planlægger der skal laves:

 • Fjerne gamle ledninger
 • Fjerne gamle vandrør
 • Fjerne fliser
 • Fjerne affald
 • Nedskærer træer og buske som er gået ud
 • Generel oprydning
 • Klargøring til bla. hundeskoven
 • Klargøring til legepladsen
 • Samle bord / bænksæt
 • En gammel bil skal fjernes, hvis vi kan nå det.Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

Vi håber at vi kan samle ca 20-30 personer til disse 2 datoer og gerne flere således vi kan få ryddet det sidste op. 😊

Vi har brug for et par trailere, som køres ind i skoven. Vi skal ikke på genbrugspladsen, men opmagasinere affaldet på græsområdet, hvorefter Bakkelygård vil afhente affaldet. Dog skal det sorteres i bunker. Vi slipper dermed for, at skulle køre på genbrugspladsen og kan bruge tiden på oprydning.

Jeg udsender en særksilt mail til alle tilmeldte med mere information forud for arbejdsdagen.

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

Tag gerne jeres børn og madpakken med, vi sørger for drikkevarer og en hyggelig fælles arbejdsdag i naturen.

I forbindelse med COVID-19 vil vi opdele dem, som tilmelder sig i mindre hold, og fordele os rundt i skoven og på området.

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

På vegne af arbejdsgruppen

Henrik Kirkestrup

Oprydning, sti og vej på campingområdet

I indeværende uge nede på campingområdet er der ved hjælp fra Entreprenør og Anlæg Bakkelygård blevet ryddet op efter, at beboere har smidt gren og haveaffald ind på området gennem mange år således, at man ikke kunne passere/gå på den oprindelige sti nord for området.
Der var med gren og haveaffald lavet en forhindring/chikane på 10 meter’s længde.
Ligeledes er tørv og skud planeret ud, så selv dårligt gående kan passerer.
Det er nu muligt igen, at gå rundt om hele skoven langs udkanten af området.
Stien vil blive slået regelmæssigt hen over sommeren.
Desværre blev vi ikke færdige med oprydningen efter haveaffaldet, som var efterladt da beboerne fra Mejsevænget og deres gæst kom farende ud og skræmte entreprenøren væk med trusler om politianmeldelser samtidig med, at de filmede ham.

 

 
Den gamle efterhånden nedslidte opkørsel og vej rundt om og til foreningens bygning er nu genetableret som den var oprindeligt.
Det er nu muligt, at køre helt op til skoven og rundt om træerne (rundkørsel) og ud igen, uden at skulle vende og bakke nede på området.
Husk parkering er på højre side af vejen. 😄
For god og orden skyld skal jeg huske at nævne, at alle ovennævnte arbejder, som er udført ikke kræver tilladelse fra myndighederne da her er tale om alm. oprydning og vedligeholdelse.
Vi ser frem til den store arbejdsdag den 10. April 2021.
Har du lyst til at give en hjælpende hånd? Så tilmeld dig arbejdsdagen ved at klikke her….
På vegne af arbejdsgruppen
Henrik Kirkestrup

Foråret på vej

Nede på campingområdet kan man rigtig se, at foråret er på vej.
Det begynder så småt, at blive smukt nede på den gamle campingplads.
Flere steder skydes der op med erantis og vintergækker mm.
Har du endnu ikke været nede i området kan det varmt anbefales.

 

! Husk at sætte kryds i kalenderen den 10. april 2021, hvor en gruppe initiativ tagere har inviteret til oprydning nede på området. Du kan tilmelde dig arbejdsdagen her…

Hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Bænksæt udskiftet

Den nedslidte bænk ved campingområdet med udsigt over Isefjorden er nu blevet udskiftet med en mere moderne som gerne skulle kunne holde i mange år frem.
Inde på selve campingområdet er der også udskiftet og opsat nye bænksæt.
Endnu engang en stor tak for hjælpen til jer, som har hjulpet til med at få samlet bænkene.
Har du endnu ikke været nede og se området kan det varmt anbefales. Jeg selv har gået rundt nede i skoven i dag og nydt det store arbejde i det dejlige vejr.
! Husk at sætte kryds i kalenderen den 10. april 2021, hvor en gruppe initiativ tagere har inviteret til oprydning nede på området. Du kan tilmelde dig arbejdsdagen her…
Hilsen
Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Campingområdet

Kære alle i Vellerup Sommerby.

 

Som alle ved, har en gruppe personer, der har tilbudt deres arbejdskraft, fået lov af bestyrelsen til at rydde op nede på den gamle campingplads. De har været et stort aktiv mht. at få anlægget af den aftalte sti gennemført, sådan som det blev besluttet på en generalforsamling. Det skal bemærkes, at der på generalforsamlingen opstod en livlig debat med mange gode indlæg, og på denne baggrund konkluderede dirigenten at bestyrelsen kan bruge kr.100.000,- på projektet. Referatet fra generalforsamlingen rummer naturligvis alle de mange forskellige tilkendegivelser fra medlemskredsen, men en utvetydig konklusion, der i årene efter generalforsamlingen ikke er modsagt.

 

Herudover er der blevet genoprettet stier, som de sidste par år var blevet ubrugelige på grund af tilgroning, og dermed til gene for dem, som gerne vil færdes i området.

 

På generalforsamlingen blev det bl.a. besluttet at opsætte 2 stispærer. Disse stispærer kræver dog dispensation fra myndighederne.

 

Bestyrelsen har efter råd og vejledning fra myndighederne besluttet, at benytte natursten i stedet for metalbomme. Det giver god mening i naturen, da bommene blot skulle forhindre køretøjer i skoven.

 

Som tidligere nævnt, har en gruppe proaktive personer hjulpet til fysisk nede på området og sørget for, at forhandle nye priser med entreprenører så vi dermed har opnået en betydelig besparelse i forhold til projektet, som det blev aftalt på generalforsamlingen.

 

Gruppen har ligeledes afholdt en arbejdsdag sidste år, og endnu en venter sig den 10. april 2021. På disse arbejdsdage, foretages oprydning og bortkørsel i området ved blandt andet at fjerne:

 

 • Gammelt jern
 • Ledninger fra jorden
 • Vandledninger i PVC
 • Gamle fliser
 • Nedbrudt træhegn
 • Gamle skure
 • Kassabel bil
 • Forrådnede træer, som er væltet
 • Etc

 

En stor opgave, som vi alle kun kan være taknemmelige for. Bestyrelsen tør slet ikke tænke på, hvad ovennævnte opgaver mht. oprydning ville koste, hvis vi skulle afholde udgiften ved at bruge udefrakommende entreprenører.

Herudover ved vi nok alle, hvor længe bla. jern og plast er om at blive nedbrudt i naturen.

Du kan tilmelde dig arbejdsdagen her…

Gruppen har spurgt bestyrelsen, om gruppen kan arbejde videre med planlægning af diverse projekter. En samlet bestyrelse har givet dem opbakning til at planlægge og ansøge myndighederne om følgende:

 

 • Opsætning bænke rundt i skoven
 • Gynger rundt omkring i træerne mv.
 • Leg jorden er giftig langs stierne
 • Naturlegeplads
 • Parkeringsplads ved Vigvejen (er der i forvejen)
 • Handicaptoilet i toiletbygningen (er der i forvejen)
 • Petanquebane i skoven
 • Indhegnet hundeskov
 • Bålsted
 • Græsplæne til fri afbenyttelse ved den store bygning
 • Etc.

Gruppen har fremsendt et forslag til førstkommende generalforsamling, hvor vi skal stemme om hvilke af projekterne, der skal føres ud i livet på området.

De planlagte projekter vil blive afholdt inden for rammen af det budgeterede og vil bla. blive tilført midler via sponsorater.

Det er bestyrelsens anbefaling, at området benyttes som gruppen foreslår, og naturligvis kun, hvis der gives dispensation fra myndighederne ifm. strandbeskyttelsen.

Der er altså ikke givet tilladelse fra bestyrelsen som nogen påstår, til at igangsætte  projekterne uden om en generalforsamlingsbeslutning.

 

Bestyrelsen har i dag kontaktet myndighederne for at spørge ind til sagsbehandlingstiden. De oplyser, at de forventer at have et positivt svar inden for 3. måneder. De oplyser ligeledes, at projektet som ansøgt, umiddelbart vil kunne regne med få den ansøgte dispensation (tilladelse).

 

De oplyser endvidere at 6 personer har kontaktet dem for at gøre indsigelser imod ansøgningen. Herudover er der fremkommet påstande om, at gruppen har ødelagt skoven og at gruppen bla. vil nedfælde alle træer.

 

Myndigheden oplyser, at de har meddelt følgende til de 6 personer:

 

 • Det er bestyrelsen i en forening, som vi samarbejder med og ikke enkelte medlemmer med egne holdninger.
 • Det er bestyrelsen, som er det øverste ledelsesorgan i foreningen og dem, som kan ansøge om dispensationer over udvikling af foreningens områder.
 • Det der indtil videre er oplyst udført, er fuldt ud lovligt.

 

“Grundejerforeningen har jf. Miljø- og Fødevareministeriet / Kystdirektoratet ret til på et strandbeskyttet areal, uden dispensation, at fjerne den bevoksning man ønsker.” Som de nævnte, alt hvad der kan fjernes med en buskrydder, traktor, motorsav mv. kræver ikke tilladelse.

Der skal altså ikke søges om tilladelse til at vedligeholde området. I princippet kan vi fælde hele området og lave en mark. Men det sker selvfølgelig ikke 🙂

Det blev igen bekræftet af myndighederne, at intet af det, som indtil dato er udført på området, kræver dispensation eller er ulovligt.

 

Bestyrelsen tager naturligvis kraftig afstand fra de få personer, som ustandselig spreder usandheder om bestyrelsens virker og om de medlemmer og beboere, som gør en forskel for vores område. Hertil skal nævnes, at ikke en eneste af de omtalte personer (klagerne) i mine 30 år som formand har gjort noget positivt for foreningen eller meldt sig som frivillige for noget projekt i Vellerup Sommerby.

 

Bestyrelsen vil i denne anledning gerne takke gruppen og alle de mange frivillige som hjælper til nede på området.

 

Uden at blande tingene for meget sammen, kan bestyrelsen oplyse, at dette projekt langt fra er det eneste projekt, som denne mindre gruppe har forsøgt at spænde ben for. Bestyrelsen er overbevist om, at medlemmerne generelt godt kan gennemskue, hvad der ligger bag deres handlinger og udsagn.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Affaldsindsamling i Vellerup Sommerby

 I en meningsmåling på Facebook er der tilkendegivet ønske om en affaldsindsamling i Vellerup Sommerby.

Vi har i Vellerup Sommerby en smuk natur, med begrænset affald på de grønne områder, men alligevel er der personer, som ikke respekterer naturen.

Derfor laves der nu en affaldsindsamling med fokus på fællesområderne.

Affaldsindsamlingen finder sted lørdag den 22. maj 2021 i tidsrummet 09:00 - 15:00

Det er ikke et krav, at man deltager i hele tidsrummet. 1 timer pr. husstand er med til at gøre en forskel for naturen.

Der skal især være særlig fokus på områderne:

- Parkeringspladsen ved verdens ende
- De grønne områder
- Skrænterne ned tl vandet
- Stranden
- Strandområdet ved Vigvejen (gamle ødelagte både kan også fjernes)
- Campingområdet

 

Tilmelding:

 Hvis du har lyst til at deltage i affaldsarrangementet kan du på foreningens hjemmeside tilmelde dig arrangementet. Klik her.... for at tilmelde dig.

Det er vigtigt grundet COVID-19, at du tilmelder dig arrangementet således vi kan planlægge, hvor mange, som deltager i affaldsindsamlingen. Tag gerne børnene med ud i naturen denne dag.

Der vil blive informeret yderligere når vi nærmer os.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

 

Tilmeld dig affaldsindsamlingen

Bruges så vi kan skrive tilbage til jer
Ikke nødvendigt, men rart, hvis vi vil ringe til jer med en besked

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!