Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Driftsmeddelelse

Opdatering kl. 07:32

Pumperne kører igen, men der kan stadig forekomme driftsforstyrrelser imens fejlen udledes.

Vi oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser fra udpumpningsanlægget fra vandværket.

Nogle vil opleve lavt vandtryk imens andre ikke får vand.
Vi arbejder på sagen.
Hilsen
Allan Kirkestrup
Foreningsformand
Vellerup Sommerby Vandværk

Vandafbrydelse

I morgen den 24. marts 2021 i tidsrummet 09:00 – 11:00 lukkes vandforsyningen i en periode på 30. min.

Årsagen er omlægning af indvendingsanlægget på vandværket.

Til orientering forventes det, at ombygningen af vandværket afsluttes på fredag den 26. marts 2021.

Jeg vil senere beskrive de ændringer, der er foretaget på vandværket.

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Nyhedsbrev / beredskabsmeddelelser

I Vellerup Sommerby udsender vi nyhedsbreve og beredskabsmeddelelser via hjemmesiden, e-mail, Facebook og ikke SMS ordning.

Årsagen til at vi anvender hjemmesiden, e-mail og Facebook siden skyldes udelukkende den store administration der skal benyttes ved, at udsende via SMS. Hertil skal det nævnes, at det bestemt ikke er gratis at udsende SMS via SMS tjenester.

Bestyrelsen har tidligere undersøgt mulighederne, men har valgt den “gratis” tjeneste vi i dag benytter frem for en større udgift via SMS ordninger.

Vi er nu oppe på 760 abonnenter på nyhedsbrevet / beredskabsmeddelelser i Vellerup Sommerby. Hvis du ikke er tilmeldt kan du tilmelde dig her…

 

 

Nyhedsbreve udsender vi, hvis der skrevet nyt på foreningens hjemmeside eller, hvis der er beredskabsmeddelelser f.eks. hvis vi er nødsaget til at lukke for vandet på Vandværket.

 

! Husk ved tilmeld at bekræfte den mail, som i efterfølgende modtager. Modtager I ingen mail så se efter i jeres spam filter.

 

For spørgsmål til nyhedsbrevet er I velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Regn og oversvømmelse

Flere steder ser vi, at det voldsomme regnskyl i nat har forårsaget dannelse af store søer og oversvømmelse af grunde.

 

Dette skyldes primært, at jorden nedenunder er bundfrossen, og at vandet derfor ikke kan sive ned.

 

Fænomenet ses over det meste af landet, men vejrudsigten synes at pege i retning af, at problemet snart vil være løst.

 

Vi vil observere afledningssystemet og oprense eventuelle tilstoppelser.

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Servicemeddelelse vedr. frostskader i Sommerhuse

De sidste par dage har der været en del frostskader på sommerhusgrunde i Vellerup Sommerby.

 

Vi udsender derfor igen denne servicemeddelelse:

De næste par dage vil der stadig være hård frost, og vinteren er for længst kommet til Vellerup Sommerby. Vejrmeldingerne siger hård frost helt ned til – 12 grader om natten og ingen plusgrader i dagstimerne.

 

For at undgå flere frostskader minder vi derfor om, at sørge for at, hvis du har forladt sommerhuset, at lukke sommerhuset ned og lukker for vandet i målerbrønden for at undgå frostskader ?.

 

Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftnings- skruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år.

 

Dernæst er det vigtigste, at du holder dit sommerhus konstant opvarmet. Din forsikring dækker nemlig ikke frostsprængninger, hvis rummet / huset ikke har været tilstrækkeligt opvarmet. Kun hvis det skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen.

 

5 ting, du skal gøre for at frostsikre sommerhuset, hvis du ikke benytter det i vinterhalvåret.:

  1. Luk for vandet ved hovedhanen.
  2. Tøm alle vandrør: Åbn alle vandhaner, også brusere, og lad vandet løbe, indtil der ikke kommer mere ud (man kan blæse rørene igennem med trykluft, så de tømmes helt).
  3. Tøm opvaskemaskiner og vaskemaskiner for vand.
  4. Tøm varmtvandsbeholdere, og afmonter blandingsbatterier, og tøm dem for vand.
  5. Tøm cisternen, og kom evt. frostvæske i toilet og afløb.

 

Har du ikke foretaget det fornødne anbefales det på det kraftigste, at køre i sommerhuset og få lukket af allerede i dag.

 

Med venlig hilsen

Vandværket

Afbrydelse af vandforsyningen

 

Som følge af ombygningen af vandværket kan der forekommen afbrydelse af vandforsyningen.

 

Mandag d. 1. februar 2021 om eftermiddagen.

 

Afbrydelsen vil være af ca. 2 timers varighed.

 

Vi håber på forståelse for de gener vandafbrydelsen kan medføre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Torben Jarnit

Driftsleder

Ombygninger på vandværket

Som det tidligere har været oplyst, skal vandværkets indvindingsanlæg moderniseres.

 

Dette skyldes myndighedernes krav om, at vandværket stedse kan levere en tilfredsstillende drikkevandskvalitet.

 

Det gamle anlæg med iltningstårne, reaktionsbassiner, filtre og vandreservoir bliver nu opgraderet til et lukket system med trykfiltre og nye vandtanke.

 

Specielt er det den 50 år gamle vandtank der er støbt i beton, og som er bygget under vandværkets gulv, der har voldt problemer med vandindtrængning.

 

Det er en meget omfattende ombygning, men vi håber det kan ske uden væsentlige afbrydelser i vandforsyningen.

 

Vandværket vil opdatere på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!