Driftsforstyrrelse på vandværket

Opdatering kl. 11:30

 

Kære alle.

Problemerne med boringspumperne er nu løst, og det vil ikke være nødvendigt at involvere teknikere udefra alligevel.

 

Vi modtog i morges en alarm fra vores ene boring,  at der var problemer.

Det viste sig, at en defekt kontraventil sendte indvindingen fra den ene boring retur til grundvandet via den anden boring.

 

Det er lykkedes undertegnede, at etablere lukning og omkobling, således at den reelle indvinding allerede nu har øget vandindholdet i vandtankene til et sikkert niveau.

 

Vi nåede ikke et niveau, hvor vi ikke kunne forsyne vores medlemmer, men vi var tæt på.

 

I morgen mandag den 24. januar 2022 vil der komme teknikker og udskifte den defekte kontraventil. Dette får ikke indflydelse på levering af vandforsyningen.

 

Tak for jeres forståelse i den opståede usædvanlige situation.

 

Vandværket afblæser hermed den udsendte advarsel.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

henrik@vellerupsommerby.dk

————————————————————————————————

Kære medlemmer.

 

Vi oplever i øjeblikket større driftsforstyrrelse på vandværket, hvilket kan give forstyrrelser i vandforsyningen og muligvis helt afbrydelse af vandforsyningen.

 

Idet fejlen ikke kan udbedres manuelt, er der rekvireret en teknikker/montør, som vil udbedre fejlen, idet her muligvis er tale om en ventil, som hænger i systemet.

 

Der er udsendt en e-mail til alle medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsbreve på foreningens hjemmeside. Er du ikke tilmeldt kan du tilmelde dig på foreningens hjemmeside eller klik her….

Jeg vender tilbage til vores medlemmer, når vi ved mere.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Ledningsbrud

Opdatering:

Vandforsyningen er nu oprettet igen, men vi er nødsaget til at lukke for vandet igen i morgen den 08. december 2021 i tidsrummet 09:30 – 17:00

——————————————-

I forbindelse med ledningsbrud på Spurvevænget er vi nødsaget til at lukke for vandet på følgende adresser:

Spurvevænget nr. 1 – 10

Falkevænget nr. 15 – 32

Vandet lukkes kl. 10:30 og vi forventer at åbne for vandforsyningen igen senest kl 17:00.

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Aflæsning af vandmålere

Til alle medlemmer.

Tiden er snart inde til, at der skal aflæses vandmålere.

Vandmålere aflæses af vandværket omkring 01. oktober 2021.

Vi oplever ved tidligere måleraflæsninger desværre, at flere gundejere har tildækket deres målerbrønde enten med dæksler, jord, buske, krat eller andet vækst som gør, at vi ikke kan finde målerbrøndene. Andre har spærret deres grunde af, så vi ikke kan komme ind til målerbrøndene.

De fleste målerbrønde er placeret ud til vejen, og skal kunne aflæses fra vejen / rabatten.

Vandværket henstiller til, at medlemmerne sikre sig, at målerbrøndene er synligt og frit tilgængelige.

 

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Lukning for vand i vinterhalvåret

Nu nærmer tiden sig for at flere medlemmer lukker ned for sommerhuset. Vinteren står for døren og derfor er det vigtigt, at lukke for vandet i målerbrønden for at undgå frostskader.

Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftnings- skruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Lukning for vandet grundet ledningsbrud

Kære medlemmer,

 

Vi har desværre fået endnu et ledningsbrud – denne gang ud for Spurvevænget 51, og det vil være nødvendigt at reparere bruddet snarest muligt.

 

Vi graver op fredag og lørdag morgen, men der kan ikke aflukkes for denne sektion alene. Der er tale om et ledningsbrud i en forgrening på begge sider af vejen.

 

Vandforsyningen vil derfor blive afbrudt ved nedlukning af vandværket:

 

Lørdag d. 28. august 2021 i perioden kl. 10:00 – kl. 14:00.

 

Vi skal bestræbe os på at gøre vandlukningen så kort som overhovedet mulig.

 

Vandværket beklager de med reparationen uundgåelige gener for vores forbrugere.

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Lukning af vandforsyningen i hele Vellerup Sommerby

Opdatering på tidligere meddelelse vedr. ledningsbrud på Stærevænget.

 

Kære medlemmer,

 

Som følge af et kompliceret ledningsbrud på Stærevænget som skrevet om i går den 15. juli 2021, er vi desværre nødt til at standse vandværket imens der repareres.

 

Det er i dette tilfælde ikke muligt at sektionsafbryde vandforsyningen.

 

Afbrydelse af vandforsyningen vil ske i morgen lørdag d. 17. juli mellem kl. 09:00 og ca. kl.12:00.

 

Vandværket beklager de gener der er forbundet med vandafbrydelsen, og vender tilbage når der er nyt.

 

For spørgsmål til ovennævnte kan undertegnede kontaktes på tlf. 53809514

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Mejsevænget 69

4050 Skibby

Ledningsbrud Stærevænget

Der er desværre sket et ledningsbrud i Stærevænget ved nr. 18.

Mandskab er rekvireret, og der vil blive givet meddelelse, når vi kender tidsplanen for gravearbejde og reparation.

 

Vi forventer at der kun vil blive lukket for vandet lokalt, og kun kortvarigt.

 

Vi håber på alles forståelse for de ulemper reparationen vil medføre.

 

For spørgsmål kan jeg kontaktes telefonisk.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!