Ledningsbrud og lukning for vandet 

Grundet 2 ledningsbrud henholdsvis i Fyrvænget og Spurvevænget lukkes der for vandet i hele Vellerup Sommerby.

 

! På baggrund af ovennævnte vil der på torsdag den 17. november 2022 i tidsrummet 09:00 – 16:00 blive lukket for vandet.

 

Der vil muligvis være behov for lukning fredag den 18. november 2022. I givet fald vil medlemmerne blive orienteret.

 

Vi beklager de gener, som vil være forbundet hermed.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Vi lukker for vandet

Kære medlemmer

 

I forbindelse med akut vedligeholdelse af vandledningsnettet på Ørnevænget ud for nummer 1, 2, 11 og 12 er vi nødsaget til at lukke for vandet :

 

Fredag den 05. august 2022 i tidsrummet 08:00 – 15:00

 

Der vil blive lukket for vandet hos følgende husstande:

Ørnevænget nr. 1-12

Skadevænget nr. 101 – 114

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Driftsforstyrrelse på vandværket

Opdatering kl. 11:30

 

Kære alle.

Problemerne med boringspumperne er nu løst, og det vil ikke være nødvendigt at involvere teknikere udefra alligevel.

 

Vi modtog i morges en alarm fra vores ene boring,  at der var problemer.

Det viste sig, at en defekt kontraventil sendte indvindingen fra den ene boring retur til grundvandet via den anden boring.

 

Det er lykkedes undertegnede, at etablere lukning og omkobling, således at den reelle indvinding allerede nu har øget vandindholdet i vandtankene til et sikkert niveau.

 

Vi nåede ikke et niveau, hvor vi ikke kunne forsyne vores medlemmer, men vi var tæt på.

 

I morgen mandag den 24. januar 2022 vil der komme teknikker og udskifte den defekte kontraventil. Dette får ikke indflydelse på levering af vandforsyningen.

 

Tak for jeres forståelse i den opståede usædvanlige situation.

 

Vandværket afblæser hermed den udsendte advarsel.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

henrik@vellerupsommerby.dk

————————————————————————————————

Kære medlemmer.

 

Vi oplever i øjeblikket større driftsforstyrrelse på vandværket, hvilket kan give forstyrrelser i vandforsyningen og muligvis helt afbrydelse af vandforsyningen.

 

Idet fejlen ikke kan udbedres manuelt, er der rekvireret en teknikker/montør, som vil udbedre fejlen, idet her muligvis er tale om en ventil, som hænger i systemet.

 

Der er udsendt en e-mail til alle medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsbreve på foreningens hjemmeside. Er du ikke tilmeldt kan du tilmelde dig på foreningens hjemmeside eller klik her….

Jeg vender tilbage til vores medlemmer, når vi ved mere.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Ledningsbrud

Opdatering:

Vandforsyningen er nu oprettet igen, men vi er nødsaget til at lukke for vandet igen i morgen den 08. december 2021 i tidsrummet 09:30 – 17:00

——————————————-

I forbindelse med ledningsbrud på Spurvevænget er vi nødsaget til at lukke for vandet på følgende adresser:

Spurvevænget nr. 1 – 10

Falkevænget nr. 15 – 32

Vandet lukkes kl. 10:30 og vi forventer at åbne for vandforsyningen igen senest kl 17:00.

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Aflæsning af vandmålere

Til alle medlemmer.

Tiden er snart inde til, at der skal aflæses vandmålere.

Vandmålere aflæses af vandværket omkring 01. oktober 2021.

Vi oplever ved tidligere måleraflæsninger desværre, at flere gundejere har tildækket deres målerbrønde enten med dæksler, jord, buske, krat eller andet vækst som gør, at vi ikke kan finde målerbrøndene. Andre har spærret deres grunde af, så vi ikke kan komme ind til målerbrøndene.

De fleste målerbrønde er placeret ud til vejen, og skal kunne aflæses fra vejen / rabatten.

Vandværket henstiller til, at medlemmerne sikre sig, at målerbrøndene er synligt og frit tilgængelige.

 

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Lukning for vand i vinterhalvåret

Nu nærmer tiden sig for at flere medlemmer lukker ned for sommerhuset. Vinteren står for døren og derfor er det vigtigt, at lukke for vandet i målerbrønden for at undgå frostskader.

Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftnings- skruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!