Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Lukning for vand i vinterhalvåret

Nu nærmer vinteren sig, hvor mange lukker sommerhuset ned og derfor også skal lukke vandet i målerbrønden for at undgå frostskader.

Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftnings- skruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år.

 

Med venlig hilsen

Vandværket

Vandkvalitet

Kære vandforbrugere,

 

Som det kan læses i dagspressen, er en del af vores nære vandværker ramt af forurening med Coliforme bakterier. Så vidt vides er der tale om de såkaldte ler-Coli som findes overalt – også i fødevarer.

 

Der er ikke fundet E-Coli, som stammer fra afføring fra varmblodige levende væsner.

 

Medlemmer har spurgt, om der er grund til bekymring i Vellerup Sommerby, og hertil er svaret et klart nej.

 

Der er naturligvis grund til at tage vores naboers problemer meget alvorligt, og derfor har Vellerup Sommerby Vandværk øget frekvensen af prøveudtagninger med omgående virkning.

 

Vandværket forventer naturligvis, at der ikke findes – eller kommer – nogen form for forurening i vores drikkevand, bl.a. fordi vores grundvandsmagasiner ikke har samme geologiske struktur som hos vandværker, der har fået problemer.

 

Skulle der vise sig uønskede organismer i vores drikkevand, vil samtlige forbrugere få meddelelse herom omgående i alle tilgængelige sociale medier og evt. ved direkte post.

 

Slå blot koldt og rent vand i blodet – vandværket er helt på forkant med situationen.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup, Formand

Vellerup Sommerby Vandværk

Driftsforstyrrelser

Der er driftsforstyrrelser af ukendte årsager med vandforsyningen i Vellerup Sommerby.

Driftslederen er på vandværket og undersøger forholdet.

Vi vender tilbage når vi ved mere.

—————————————————————

Opdatering kl. 14:52

Begge boringer er af ukendte årsager ude af drift.

Vi vender tilbage når vi ved mere.

—————————————————————

Opdatering kl. 15:11

Der er fundet en fejl i styringsprogrammet, som i skrivende stund er ved at blive rettet af programmøren.

Vi forventer at der kommer vand igen inden for et par timer, hvis det kan programmeres udefra.

Ellers skal leverandøren forbi vandværket og tidshorisonten hedder sidst på eftermiddagen.

Vi vender tilbage når der er nyt.

——————————————————————-

Opdatering kl. 17:14

Kære alle,

 

Så er vandforsyningen etableret igen.

 

Der er – indtil i morgen – tale om en nødløsning, og vi må klare os med det vand vi har i tanken.

 

Spar på vandet indtil i morgen middag.

 

Tak for jeres tålmodighed.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Brud på vandledning

Der er i øjeblikket problemer med levering af vand.

Der er tilsyneladende et stort ledningsbrud på selve vandværket.

Forholdet er under udbedring.

Tidsplanen meldes ud når vi kender den, så hav venligst lidt tålmodighed indtil da.

Der arbejdes på sagen.
—————————————————————

Opdatering kl. 10:00

Problemet er nu lokaliseret til vandværkets østside, der hvor afgangsrørene er.

Opgravning er i gang.

Der er tale om en betydelig lækage, men der er god mulighed for at begrænse ulemperne i nogen grad indtil lækagen er repareret.
————————————————————-

Opdatering kl. 12:00

En del beboere får nu vand igen efter justering på vandværket.

Vi er stadig i gang med at reparere det utætte rør, som lækkede med 50 m3 vand i timen.

Der opdateres med nyt senere når der kan leveres vand til alle igen.
—————————————————————

Opdatering kl. 12:45

Vandafbrydelsen skyldtes et sprængning af en meget stor skydemuffe ved vandværket.

Lækagen er stoppet og forsyningen er omkoblet således at alle nu har vand.

Der må påregnes et lavere tryk visse steder end det man er vant til indtil i morgen, hvor vi kan skaffe og montere de nødvendige reservedele.

Herefter vil driften igen være normal.

SOCIALICON
error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!