Lukning for vandet grundet ledningsbrud

Kære medlemmer,

 

Vi har desværre fået endnu et ledningsbrud – denne gang ud for Spurvevænget 51, og det vil være nødvendigt at reparere bruddet snarest muligt.

 

Vi graver op fredag og lørdag morgen, men der kan ikke aflukkes for denne sektion alene. Der er tale om et ledningsbrud i en forgrening på begge sider af vejen.

 

Vandforsyningen vil derfor blive afbrudt ved nedlukning af vandværket:

 

Lørdag d. 28. august 2021 i perioden kl. 10:00 – kl. 14:00.

 

Vi skal bestræbe os på at gøre vandlukningen så kort som overhovedet mulig.

 

Vandværket beklager de med reparationen uundgåelige gener for vores forbrugere.

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Lukning af vandforsyningen i hele Vellerup Sommerby

Opdatering på tidligere meddelelse vedr. ledningsbrud på Stærevænget.

 

Kære medlemmer,

 

Som følge af et kompliceret ledningsbrud på Stærevænget som skrevet om i går den 15. juli 2021, er vi desværre nødt til at standse vandværket imens der repareres.

 

Det er i dette tilfælde ikke muligt at sektionsafbryde vandforsyningen.

 

Afbrydelse af vandforsyningen vil ske i morgen lørdag d. 17. juli mellem kl. 09:00 og ca. kl.12:00.

 

Vandværket beklager de gener der er forbundet med vandafbrydelsen, og vender tilbage når der er nyt.

 

For spørgsmål til ovennævnte kan undertegnede kontaktes på tlf. 53809514

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Mejsevænget 69

4050 Skibby

Ledningsbrud Stærevænget

Der er desværre sket et ledningsbrud i Stærevænget ved nr. 18.

Mandskab er rekvireret, og der vil blive givet meddelelse, når vi kender tidsplanen for gravearbejde og reparation.

 

Vi forventer at der kun vil blive lukket for vandet lokalt, og kun kortvarigt.

 

Vi håber på alles forståelse for de ulemper reparationen vil medføre.

 

For spørgsmål kan jeg kontaktes telefonisk.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Vandafbrydelse på Spurvevænget

Der vil være afbrydelse af vandforsyningen visse steder i Spurvevænget som følge af udskiftning af en ødelagt stikledning i dag den 22. juni 2021.

 

Vi håber at kunne begrænse afbrydelsen til de nærmeste ejendomme og vil gøre alt for at gøre afbrydelsen så kort som muligt.

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Vedr. driftsforstyrrelse på vandværket

Kære alle

Vandværket har fået genetableret programmeringen og indvinder nu vand igen og dermed har alle vandværkets medlemmer nu fået etableret normal vandforsyning.

Afbrydelsen – der udelukkende skyldes udefra kommende forhold – har teknisk set været omfattende, og kunne ikke være undgået eller afhjulpet på kortere tid.

 

Årsagen skyldes jf. Radius et defekt kabel fra en 12,5 kV transformerstation i Skibby, som leverer strøm til vandværket.

I første omgang meddelte el-selskabet da vi kontaktede dem, at strømafbrydelsen skyldes lynnedslag, hvilket dog viste sig ikke at være tilfældet.

Vi er ikke sårbare for lynnedslag på vandværket da vi har fuld transientbeskyttelse, potentialudligning og jording, men udefra kommende forhold f.esk. lynnedslag andets sted, er vi desværre ikke herre over.

I fm. strømafbrydelsen på vandværket blev vores programmering af systemerne i væsentlig grad slettet, hvorfor systemerne ikke kunne genstartes.

 

Der blev arbejdet hele natten og morgenen på programmering og først ved 9-tiden, var programmøren færdig.

Vandværket beklager denne langvarige afbrydelse af vandforsyningen.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Driftsforstyrrelser på vandet

Opdatering kl 09:18

 

Kære alle

Vandværket har genetableret programmeringen og indvinder nu vand igen.

Der vil gå lidt tid inden trykket er normalt, men vi regner med at situationen er normal inden for en times tid.

Afbrydelsen – der udelukkende skyldes udefra kommende forhold – har teknisk set været omfattende, og kunne ikke være undgået eller afhjulpet på kortere tid.

Jeg håber at alle snart har fået vand, og at denne afbrydelse snart kommer på afstand.

Vandværket beklager denne langvarige afbrydelse af vandforsyningen.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

_________________________________________________________________
Opdatering kl. 02:52

En situation med lynnedslag og strømafbrydelse har fået langt værre konsekvenser for vores vandværk end nogen havde regnet med.

Frekvensstyringerne på boringspumperne er brændt af og det vil ikke være muligt at udmelde forventet igangsætning før mandag morgen ved 9-tiden.

Vandværket er naturligvis beskyttet med transientbeskyttelse, potentialudligning og jordingsanlæg, men skaden er desværre alligevel sket.

Jeg beklager på vandværkets vegne, og håber på den nødvendige tålmodighed.

Hilsen
Allan Kirkestrup
Foreningsformand.

_________________________________________________________________

Opdatering kl. 20:30

I fm. strømafbrydelsen tidligere i dag fik vi vandværket op og køre igen. Desværre er programmeringen, som styrer ventilerne blevet beskadiget, hvorfor kun få beboere oplevede, at få vand igen da tankende hurtigt blev tømt.

 

Vores programmør er på sagen og vi håber, at kunne leverer vand igen omkring kl. 23:00

_________________________________________________________________

Opdatering kl. 18:55

Så er vandværket i gang igen. Der er muligvis sket en sletning af programmer, og derfor overvåges alt til det bliver muligt at gennemføre en test i morgen tidligt. Der kan være mindre tryk på vandet end der plejer indtil da.

_________________________________________________________________

Opdatering kl. 17:39

Vandværket er stoppet grundet strømafbrydelse. Det samme er sket i de omkringliggende byer.
Vi arbejder på sagen.

_________________________________________________________________

Vi oplever i skrivende stund kl. 16:22 driftsforstyrrelse på vandet i Vellerup Sommerby.

Vi arbejder på sagen.

 

Hilsen

 

Torben Jarnit

Driftsleder

Vil du modtage mail med seneste nyt ? Tilmeld dig foreningens nyhedbrev her…

Driftsmeddelelse

Opdatering kl. 07:32

Pumperne kører igen, men der kan stadig forekomme driftsforstyrrelser imens fejlen udledes.

Vi oplever i øjeblikket driftsforstyrrelser fra udpumpningsanlægget fra vandværket.

Nogle vil opleve lavt vandtryk imens andre ikke får vand.
Vi arbejder på sagen.
Hilsen
Allan Kirkestrup
Foreningsformand
Vellerup Sommerby Vandværk

Vandafbrydelse

I morgen den 24. marts 2021 i tidsrummet 09:00 – 11:00 lukkes vandforsyningen i en periode på 30. min.

Årsagen er omlægning af indvendingsanlægget på vandværket.

Til orientering forventes det, at ombygningen af vandværket afsluttes på fredag den 26. marts 2021.

Jeg vil senere beskrive de ændringer, der er foretaget på vandværket.

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!