Sortering af affald

Et nyt projekt for affaldssortering er undervejs.

Tidligere har beboerne i sommerhusområder ikke skulle kildesortere deres affald, men fremover vil der blive stillet krav til separation af madaffald på linje med de regler der gælder for helårsbeboere.

Forslaget betyder helt konkret for Vellerup Sommerby, at de nuværende beholdere bibeholdes, og der udleveres så fra kommunen en mindre beholder til madaffald.

Der udleveres bioposer, og renovationsafgiften stiger angiveligt med 8%.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.
Foreningsformand.

Farvel til badebrolauget

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har modtaget nedenstående fra badebrolauget.

Kære bestyrelse og medlemmer.

Som bekendt har jeg nu været medlem og ansvarlig for opsætning og nedtagning af badebroen i de sidste 11 år og desværre er tiden nu til at forlade den.

Årsagen til jeg vælger at stoppe i badebrolauget, skyldes udelukkende den chikane og forfølgelse af min person og i særdeleshed mine familiemedlemmer.

Senest er min datter blevet chikaneret. Chikanen er Ikke blot på Facebook, men også privat, i mine børns skole og i min egen indkørsel. Selv mine naboer i Vellerup Sommerby bliver opsøgt og stillet spørgsmål om min, formanden og bestyrelsens gøren og laden i Vellerup Sommerby.

Jeg vil ikke offentligt navngive de personer, som forfølger, chikanerer mv., men de fleste i Vellerup Sommerby bør efterhånden kende til denne gruppes følgere fra afdeling 4 med et par enkelte tilløbere.

I har for nyligt modtaget en skrivelse fra denne gruppe i jeres postkasse.

Badebroen har de sidste 10 år gennemgået en større renovering og badebrolaugets medlemmer (ikke med tilknytning til Vellerup Sommerby, men hentet udefra) har hvert forår og efterår, i kulde, blæst og en sjælden gang solrige dage haft sjove timer, men alle medlemmer har besluttet at forlade badebrolauget.

Badebroen vil derfor blive nedtaget for sidste gang den 01. oktober 2016 af det eksisterende badebrolaug.

Jeg håber at bestyrelsen dermed vil kunne nå, at finde et nyt badebrolaug inden maj 2017.

I skrivende stund overvejer jeg og størstedelen af medlemmerne fra naboværnet ligeledes at forlade naboværnet I Vellerup Sommerby.

På badebrolaugets vegne.

Hilsen

Henrik

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke sin dybfølte tak til badebrolaugets medlemmer for deres store indsats gennem 11 år.

Bestyrelsen

Afbrænding af haveaffald

For private er reglerne for afbrænding af blandt andet haveaffald er lidt forskellige for de to kommuner.

Frederikssund Kommune

Afbrænding af haveaffald er ikke længere tilladt.

Dog er det tilladt med bål på Sankt Hans aften d. 23. juni – og bålet må altså gerne indeholde haveaffald.

Det er også tilladt at bruge grill og brænde rent og tørt træ på særligt indrettet bålplads (snobrøds bål).

Halsnæs Kommune

Overordnet er det ikke længere tilladt at afbrænde haveaffald.

Der er dog følgende undtagelser:

Sankt Hans bål d. 23. juni.

Grill og bål af rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser.

I landzoner i perioden 1. december til 1. marts, højst 200liter.
I forbindelse med naturplejeprojekter, efter tilladelse fra Halsnæs Kommune
Destruktion af sygdomsramte planter, efter tilladelse fra Halsnæs Kommune.

Kommunen kan oplyse, om du bor i landzone, og om det er tillad tat brænde haveaffald af, hvor du bor.

Du kan også kigge på kortet nedenfor. De ikke-skraverede områder er landzone.

Læs mere på: http://www.fh-brand.dk/erhverv-og-offentlig/lovgivning/afbraending/afbraending-af-haveaffald

Der må altså ikke brændes haveaffald i Vellerup Sommerby.

Indbrudsbølge har hærget Vellerup Sommerby

Sommerbyen har oplevet en indbrudsbølge med tyveriet – og i et enkelt tilfælde udøvelse af vold – i et hidtil ukendt omfang.

Som det kan læses i bla. Vellerupbladet, kan etablering af nabohjælp være medvirkende til at få dæmmet op for problemerne.

På foreningens hjemmeside og via Facebook er der tilkendegivet stor sympati for de tiltag der er gjort af ildsjæle der bestemt ønsker at gøre hvad der kan gøres, med det ses desværre også, at forholdene er bagatelliseret af medlemmer som åbenbart synes, at der ikke er grund til at fare frem med de nævnte tiltag.

Politiet, som ikke har de nødvendige resurser, har hilst initiativet velkomment, og støtter nabohjælpen fuldt ud.

Foreningen er blevet anbefalet at opsætte skilte med ”Nabohjælp”. Derfor er der indkøbt 15 skilte, som vil blive opsat på egnede steder i håbet om at de må få den præventive virkning, som er set andre steder.

Jeg håber at alle vil være med til at indberette observationer, som tyder på indbrud eller overvågning med henblik på indbrud.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!