Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Hjertestarteraftale

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

I forbindelse med foreningens hjertestarteraftale besluttet af medlemmerne på en generalforsamling i 2015 har bestyrelsen besluttet at forlænge aftalen med vores nuværende leverandør Safee i 3 år.

 

Undertegnede havde tidligere på året genforhandlet prisen med Safee for de kommende 3 år. Den årlige leje udgør pr. 01/01-2022 kr. 72.000 kr. hvilket svarer til 83,33 kr. årligt pr. medlem. Opkrævningen for 2022 vil blive tilrettet til dette beløb.

 

Den nuværende aftale med Safee er på lejebasis besluttet på generalforsamlingen og indeholder 15 stk. hjertestartere alt inkl. serviceaftale, forsikring, udskiftning af batterier, udskiftning af elektroder mm. og udskiftning til nye hjertestartere efter behov.

 

Med den nuværende leverandør kender vi prisen og der kommer ikke yderligere omkostninger. Herudover har foreningen siden 2015 ikke oplevet problemer med, hverken hjertestartere eller andre øvrige forhold. Hjertestarterende har været i brug 13 gange.

 

Et af de nye bestyrelsesmedlemmer havde påtaget sig at undersøge markedet for hjertestartere, men de fremlagte tilbud gav ikke anledning til skift af leverandør. Der var fremlagt tilbud fra bla. Falck og Safeday til sammenligning.

Begge alternativer var dyrere og foreningen ville ikke få den samme serviceniveau som i dag.

Herudover skulle foreningen lave en førstegangsinvestering første år på kr. 72.252 / 82.580,- Ved begge tilbud skulle foreningen efter lejeaftalen på  4. år eje hjertestarterende og herefter selv stå for vedligeholdelsen mm.

 

Til orientering udskiftes en hjertestarter i gennemsnit hvert 6 år.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Åbent hus på vandværket

Kære medlemmer.

Bestyrelsen har besluttet at genoptage en gammel tradition med at holde åbent hus på vandværket.

Åbent hus giver mulighed for, at interesserede medlemmer kan møde formanden og bestyrelsesmedlemmer, i håbet om at skabe en dialog, der kan bringe foreningens medlemmer i tættere kontakt med foreningens drift.

Bestyrelsen vil i hvert nummer af foreningsbladet oplyse, hvornår bestyrelsen kan træffes under åbent hus.

Der vil i denne forbindelse på foreningens hjemmeside medio december blive lavet en tilmeldingsblanket, hvor man som medlem af foreningen har mulighed for at tilmelde sig. Samtidig kan man informerer bestyrelsen om sine spørgsmål således bestyrelsen evt. kan forberede sig til mødet.

 

Datoer for de første møder er:

 

Lørdag d. 22. januar 2022

Lørdag d. 09. april 2022

I tidsrummet 10:00 – 12:00.

 

Afhængig af interessen for afholdelse af disse møder vil flere møder blive planlagt og annonceret i foreningsbladet.

Vi håber, at medlemmer, der på en eller anden måde sidder med spørgsmål af hvilken art det måtte være, vil møde op, uddele ris eller ros eller blot kigge forbi for at hilse på.

 

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

 

 

 

Information fra bestyrelsen

Kære medlemmer.

 

På vores bestyrelsesmøde i mandags, drøftede bestyrelsen om, hvorvidt vores bestyrelsesmødereferater og dagsordener skulle lægges frit tilgængelig på foreningens hjemmeside eller på anden måde offentliggøres til medlemskredsen.

 

Bestyrelsen har besluttet at der fortsat ikke udsendes interne arbejdsdokumenter til medlemskredsen – herunder dagsorden og referater fra bestyrelsesmøderne.

 

I stedet udsendes information om bestyrelsens beslutninger, hvor dette måtte være relevant på foreningens hjemmeside, nyhedsbrev og foreningsbladet.

 

Årsagen til at bestyrelsen ikke udsender de omtalte dokumenter skyldes bla. erfaring, at selv de bedste intentioner om offentliggørelse på f. eks hjemmeside eller Facebook, fører til unødige diskussioner og kontroverser og dels – frem for alt – kan indebære en overtrædelse af Persondataloven.

 

På bestyrelsesmøder behandles der ofte ”personsager”, hvor det skrives ind i referatet, hvem det drejer sig om, hvilket kan identificerbare personer fra medlemskredsen. Der er tidligere i andre foreninger faldet domme, hvor en bestyrelse desværre ved en fejl har forbrudt sig på Persondataloven. Selv i foreninger, hvor der i vedtægten står, at referater skal offentliggøres, hvor bestyrelsen så har offentliggjort referaterne, er det faldet dom til fordel for medlemmet.

 

Derfor af ovennævnte grunde udsendes information om bestyrelsens beslutninger, hvor dette måtte være relevant på foreningens hjemmeside, nyhedsbrev og foreningsbladet i stedet for at offentliggøre interne arbejdsdokumenter.

 

For spørgsmål til ovennævnte kan bestyrelsen kontaktes via mail eller tlf.

 

Pbv

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

 

 

 

Renovering af Tjørnemosen

Kære medlemmer.

I forbindelse med beslutningen på generalforsamlingen om vedligeholdelse af Tjørnemosen på Tjørnevænget kan bestyrelsen meddele, at entreprenøren har fået besked om at påbegynde arbejdet i det nye år.

Arbejdet skal jf. Kommunens dispensation være afsluttet 01. marts 2022.

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har givet entreprisen til Martin fra Bakkelygård.

For spørgsmål til ovennævnte kan undertegnede kontaktes.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

 

Sankt Hans 2022 og mulighed for at komme af med beskærings materiale.

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

I forbindelse med afholdelse af Sankt Hans i Vellerup Sommerby fik Grundejerforeningen den 16. juni 2021 et afslag på afbrænding andre dage end på selve Sankt Hans aften i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

 

Frederikssund Kommune kan dispenserer fra ovennævnte regel, men Frederikssund Kommune har besluttet, at der ikke længere gives dispensationer udover afbrænding på Sankt Hans aften i Vellerup Sommerby.

 

Sankt Hans afholdes derfor i Vellerup Sommerby torsdag den 23. juni 2022.

 

Medlemmerne har mulighed for, at komme af med beskæringsmaterialer følende dage:

 

11. og 18. juni 2022 i tidsrummet: 09:00 – 12:00.

 

Rødder modtages ikke.

 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at få beskåret mest muligt af det, som hænger ud over skellinjen og op i 3 meters højde, således vores entreprenører kan komme til med bla. græsslåningsmateriellet.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Formandens rubrik

Fra medlemsbladet december 2021.

 

Kære medlemmer,

 

Julen og nytåret er som bekendt traditionernes tid.

 

Det er nu blevet december, og julen nærmer sig hastigt. Juleforberedelserne er nok mange steder godt i gang, hvad enten man vælger at holde jul i Vellerup Sommerby eller et andet sted.

 

Blandt Vellerup Sommerby’s medlemmer vælger mange – år efter år – at holde julen i Vellerup Sommerby, og medvirker dermed til at skabe en behagelig og hyggelig julestemning i området, som jo ellers kaldes ”sommerbyen”. I mine mange år i sommerbyen har jeg erfaret, at flere og flere holder jul og nytår i sommerbyen.

 

Man ser hvert år flere pyntede og oplyste huse, og når juleaften nærmer sig fornemmes mange steder en duft af flæskesteg, andesteg, brune kartofler med rødkål og brun sovs, som selv alle kan genkende.

 

For de medlemmer, som modstår sommerbyens fristelser i vinterhalvåret, vil det være en god ide at sikre, at huset er vinterklart. Det betyder bl.a. at det vil være en god ide, at lukket for vandet, og at vandet er aftappet, medmindre huset er opvarmet. Vi har gennem tidligere år set alt for mange frostsprængninger, som kunne være undgået, og store udgifter dermed sparet. Foreningens driftsleder og bestyrelsesmedlem Torben Jarnit står gerne til rådighed, hvis medlemmerne har spørgsmål i denne forbindelse.

På foreningens hjemmeside er der ligeledes en beskrivelse af, hvordan I lukker for vandet ude ved vandmåleren. Når vinteren nu nærmer sig skal jeg venligst huske vore medlemmer på, at hvis vi er så heldige at få en hvid jul, er det en god ide at være godt forberedt på alle områder. Grundejerforeningen og vores entreprenører skal nok sørge for, at holde vejene farbare, men jeg håber at alle må få mulighed for at holde juleaften sammen med familien og ikke kun på vejene med en snerydder.

 

Jeg vil samtidig se frem til den kommende generalforsamling i april 2022, hvor bestyrelsen som sædvanligt skal til ”eksamen”, og hvor dialogen mellem medlemmer og bestyrelse skal afstikke retningslinjerne for den kommende periodes udvikling.

 

Traditionen tro skal der vælges medlemmer til bestyrelsen. I 2022 er afdelingerne 2, 4 og 6 på valg.

 

Kandidater, der ønsker at opstille til valget, skal – for at kunne vælges – meddele deres kandidatur til bestyrelsen senest den 20. januar 2022.

 

Den nuværende nyvalgte bestyrelse i forbindelse med urafstemningen i november 2021 har alle meddelt, at de genopstiller til bestyrelsen i 2022.

 

I 2022 er foreningsformanden ikke på valg.

 

Fremtiden vil for foreningen byde på utroligt mange udfordringer, og jeg ser frem til, at vi næste år kan påbegynde projektet nede i skoven på den gamle campingplads når og, hvis vi får den fornødne dispensation. Men lige nu drejer det sig om flæskesteg, and og julehygge.

 

Til alle foreningens medlemmer, beboere, ansatte, forretningsforbindelser og især de nyankomne vil jeg rette et varmt ønske om en glædelig jul og et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

 

Elektronisk post

Genudsendelse:

Pt. har 107 tilmeldt sig elektronisk post.

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

Tiden er inden til at gå den digitale vej i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. (Elektronisk post) Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har allerede implementeret PBS for mange år siden, nyhedsbreve og nu er tiden kommet til at udvide foreningen med digitale løsninger. I henhold til foreningens vedtægter §18.2 giver vedtægten mulighed for, at udsende bl.a. indkaldelser til generalforsamlingerne via e-mail.

I denne forbindelse vil der være mulighed for allerede fra 2022 at modtage følgende via e-mail.

 • Faktura på e-mail til de medlemmer, som ikke har tilmeldt sig PBS.
 • Medlemsbladet kan frameldes enkeltvis og fremadrettet læses på foreningens hjemmeside for de medlemmer, som ønsker dette.
 • Indkaldelse til generalforsamlinger og øvrige meddelelser på e-mail.
 • Kommunikation fra / til bestyrelsen på e-mail.

Med digitalisering, vil dette indebære, en reducering af bl.a. porto og tryksager og herudover vil Grundejerforeningen være miljøbevidste.

Som udgangspunkt er alle i skrivende stund tilmeldt fysisk post. For at Grundejerforeningen kan implementere digital forening kræver det, at medlemmerne enten via foreningens hjemmeside eller ved udfyldelse af en slip som udkommer med næste foreningsblad oplyser bestyrelsen om Deres e-mailadresse og samtidig accepterer digital post. Tilmeldingen kan ske løbende.

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk overholder i denne forbindelse GDPR lovgivningen.

Du kan tilmelde dig digital post her….

Udover digital post kan du også tilmelde dig PBS. Tilmeld dig PBS her….

På bestyrelsens vegne.

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Elektronisk post

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

Tiden er inden til at gå den digitale vej i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. (Elektronisk post) Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har allerede implementeret PBS for mange år siden, nyhedsbreve og nu er tiden kommet til at udvide foreningen med digitale løsninger. I henhold til foreningens vedtægter §18.2 giver vedtægten mulighed for, at udsende bl.a. indkaldelser til generalforsamlingerne via e-mail.

 

I denne forbindelse vil der være mulighed for allerede fra 2022 at modtage følgende via e-mail.

 

 • Faktura på e-mail til de medlemmer, som ikke har tilmeldt sig PBS.
 • Medlemsbladet kan frameldes enkeltvis og fremadrettet læses på foreningens hjemmeside for de medlemmer, som ønsker dette.
 • Indkaldelse til generalforsamlinger og øvrige meddelelser på e-mail.
 • Kommunikation fra / til bestyrelsen på e-mail.

 

Med digitalisering, vil dette indebære, en reducering af bl.a. porto og tryksager og herudover vil Grundejerforeningen være miljøbevidste.

 

Som udgangspunkt er alle i skrivende stund tilmeldt fysisk post. For at Grundejerforeningen kan implementere digital forening kræver det, at medlemmerne enten via foreningens hjemmeside eller ved udfyldelse af en slip som udkommer med næste foreningsblad oplyser bestyrelsen om Deres e-mailadresse og samtidig accepterer digital post. Tilmeldingen kan ske løbende.

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk overholder i denne forbindelse GDPR lovgivningen.

 

Du kan tilmelde dig digital post her….

Udover digital post kan du også tilmelde dig PBS. Tilmeld dig PBS her….

 

På bestyrelsens vegne.

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Konstituering af bestyrelsen og urafstemningsopgørelse

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

Fredag den 15. oktober 2021 blev der som bekendt indkaldt til en urafstemning vedrørende bestyrelsesvalg for samtlige medlemmer af bestyrelsen efter et mistillidsvotum til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 28. august 2021.

 

Urafstemningen blev afsluttet og resultatet forelagt foreningens medlemmer den 03. november 2021 på foreningens hjemmeside.

 

Den nyvalgte bestyrelse inkl. foreningens generalforsamlingsvalgte interne revisor Jesper Janholm afholdte gd. bestyrelsesmøde, hvor urafstemningsresultatet i henhold til vedtægtens bestemmelser skal optælles og resultatet føres til protokol og underskrives af bestyrelsen og den interne revisor. En samlet bestyrelse inkl. den interne revisor udtrykte tillid til revisionens opgørelse.

 

Opgørelsen fra Revisionsfirmaet Beierholm offentliggøres efter aftale med Beierholm i nærværende skrivelse. Klik her for at se opgørelsen

 

På bestyrelsesmødet præsenterede formanden bestyrelsens fortrolighedserklæring og forretningsorden til underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Dokumenterne blev underskrevet af alle, og der blev udleveret en fortrolig kopi af fortrolighedserklæringen.

 

Konstituering af bestyrelsen

Efter en omfattende gennemgang af de påtænkte efterfølgende handlinger, som omfattede samtlige planlagte kommende ændringer i bestyrelsen, herunder formandens tilbagetræden, overdragelse af formandsposten til den nyvalgte næstformand, indsættelse af suppleanten for næstformanden, når denne er valgt, Preben Guldbergs tilbagetræden, indsættelse af suppleanten for afd. 6.

 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med valget af Henrik Kirkestrup som foreningens næstformand.

 

Efter konstitueringen meddelte formanden, at han efter eget ønske fratræder posten som foreningsformand med virkning fra afslutningen af bestyrelsesmødet.

 

Herefter indtræder næstformanden i formandens stilling, jf. vedtægternes § 14.2.

 

Suppleant Anne Adelgaard indkaldes til bestyrelsen som afdelingsformand for afd. 1.

 

Preben Guldberg, afd. 6, meddelte at han efter eget ønske fratræder posten som formand for afd. 6 med virkning fra afslutningen af bestyrelsesmødet.

 

Suppleant Carsten Nielsen indkaldes til bestyrelsen som afdelingsformand for afd.6.

 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med valg af næstformand og fordeling af opgaver bestyrelsen imellem.

 

Bestyrelsen konstituerede sig med valget af Anne Adelgaard, afd. 1 som næstformand for foreningen.

 

Bestyrelsen besluttede at ansætte Allan Kirkestrup som sekretær indtil videre. Aflønning sker inden for den vedtagne budgetramme. Arbejdsopgaverne defineres senere af bestyrelsen. Indtil videre varetager sekretærfunktionen ejerskifter, afregninger uden for hovedopkrævningerne, betaling af regninger på baggrund af godkendte bilag, færdiggørelse af årsregnskaber og udarbejdelse af budgetter til bestyrelsen.

 

Den nyvalgte bestyrelse ser således ud:

 

Foreningsformand

Henrik Brun Kirkestrup

 

Næstformand

Anne Adelgaard

 

Afdeling 1

Anne Adelgaard 

 

Afdeling 2

Flemming Nielsen 

 

Afdeling 3

Hans Rasmussen 

 

Afdeling 4

Jakob Kold 

 

Afdeling 5

Torben Jarnit

 

Afdeling 6

Carsten Nielsen 

 

Øvrige tillidshverv:

 

Driftsleder

Torben Jarnit 

 

Redaktør

Lis Guldberg

 

Sekretær/kasserer

Allan Kirkestrup

 

 

I forbindelse med valget som foreningens nye foreningsformand vil jeg gerne takke bestyrelsen for den tillid som de har udtrykt. Herudover takke den tidligere formand og næstformand for det store stykke arbejde, de igennem mere end 30 år har udført for foreningen.

 

I forbindelse med hvervet som foreningsformand for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har jeg på bestyrelsesmødet fremlagt for bestyrelsen nogle af mine ideer og de arbejdsopgaver, som jeg ønsker at arbejde videre med inden næste års generalforsamling i tæt samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne.

 

Heraf kan nævnes:

 

 • Gennemgang af foreningens vedtægter med henblik på præcisering og evt. ændringer omkring de uklarheder, som har verseret de seneste år.
 • Hjertestarter kontrakt.
 • ny advokatforbindelse med speciale i foreningsret.
 • Digital forening:
  • Medlemsbladet kan frameldes sin fysiske form.
  • Indkaldelser og post mv. fremsendes fremadrettet elektronisk, hvor dette er muligt.
 • Medlemsregister opdateres med e-mail til medlemmer, som ønsker dette til brug for udsendelser.
 • Se på muligheden for ændringer i afstemningssystemet.
 • Åbent hus

 

Det er mit og bestyrelsens mål, at vi nu med en næsten helt ny bestyrelse kan samle foreningen og dens medlemmer, se fremad og fortsætte med at styrke foreningens værdier. Den nye bestyrelse har udtrykt tillid til hinanden og ser frem til et konstruktivt samarbejde i fællesskab med foreningens medlemmer og samarbejdspartnere.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!