Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

Kære medlemmer,

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

 

Det har været en dag – og en oplevelse – jeg sent vil glemme.

 

9 timers hårdt arbejde med at ”frisere” området har været alle anstrengelser værd. Der er indsamlet betydelige mængder af affald, kabler, plastik, beton, hegn, gamle lokummer, bilvrag og meget andet skrammel. Hvis nogen vil se, hvor meget, er det blot at vende forbi på stedet. Affaldsbunkerne taler for sig selv, og glædeligt er det, at det opsamlede affald ikke længere befinder sig i vores smukke naturområde.

 

Men vigtigst af alt var det at opleve så mange glade medlemmer, som sammen har udført et kæmpe arbejde, som ellers ville blive vanskeligt at gennemføre uden betydelige omkostninger.

 

Man kan tydeligt fornemme, at glade medlemmer er mere engagerede, og en sund fælles arbejdskultur har med sikkerhed ledt til nye bekendtskaber, og et særdeles positivt velvære kunne opleves af alle de mere end 30 voksne tilstedeværende og mange glade børn.

 

Den fællesskabsfølelse, der har hersket omkring hele dette projekt, vil uden tvivl lede til, at medlemmer vil blive inspireret til at fortsætte bestræbelserne på at gøre Vellerup Sommerby og dens attraktive omgivelser til et endnu mere unikt sted at tilbringe sin fritid.

 

På bestyrelsens og egne vegne vil jeg rette en dybtfølt tak til alle for den store indsats, der har gjort vores skønne natur endnu skønnere. En særlig tak skal rettes til Bakkelygård og Mejsegaarden, som venligt har udlånt de store maskiner.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Foråret på vej

Nede på campingområdet kan man rigtig se, at foråret er på vej.
Det begynder så småt, at blive smukt nede på den gamle campingplads.
Flere steder skydes der op med erantis og vintergækker mm.
Har du endnu ikke været nede i området kan det varmt anbefales.

 

! Husk at sætte kryds i kalenderen den 10. april 2021, hvor en gruppe initiativ tagere har inviteret til oprydning nede på området. Du kan tilmelde dig arbejdsdagen her…

Hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Bænksæt udskiftet

Den nedslidte bænk ved campingområdet med udsigt over Isefjorden er nu blevet udskiftet med en mere moderne som gerne skulle kunne holde i mange år frem.
Inde på selve campingområdet er der også udskiftet og opsat nye bænksæt.
Endnu engang en stor tak for hjælpen til jer, som har hjulpet til med at få samlet bænkene.
Har du endnu ikke været nede og se området kan det varmt anbefales. Jeg selv har gået rundt nede i skoven i dag og nydt det store arbejde i det dejlige vejr.
! Husk at sætte kryds i kalenderen den 10. april 2021, hvor en gruppe initiativ tagere har inviteret til oprydning nede på området. Du kan tilmelde dig arbejdsdagen her…
Hilsen
Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Vedr. 40 km – zone i Vellerup Sommerby

 

 

 

 

Kære medlemmer,

 

Efter meget langtrukne forhandlinger om etablering af en 40-km zone i Vellerup Sommerby, er en konklusion rykket nærmere. Politiet og vejmyndigheden har fremsendt følgende:

 

”Hej Allan

 

Som vi tidligere har været inde på, så kan der ikke etableres 40 km zone i hele området, hvorved Fyrvænget ikke vil være en del af 40 km zonen. Det er fordi Nordvejen ikke lægger op til 40 km/t pga. dens bredde og randbebyggelsen. Når det er sagt, så kan politiet godt tillade 40 km fra starten af Birkebækvej. Dette kan udføres i 2 modeller.

 

Løsning 1: Der er allerede 40 km/t begrænsning på Birkebækvej. Dette forlænges til Skjoldagervej og vil kræve etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger pr. 100 meter på Skjoldagervej, hvilket vil udgøre 11 stk. Jeg vil foreslå indsnævringer/forsætninger, som etableret på Birkebækvej, da de har mindst gene. Med denne løsning vil sidevejene ikke inkluderes i hastighedsbegrænsningen.

 

Løsning 2: 40 km zone fra Birkebækvej til den sydligste del på Skjoldagervej. Her oplyser politiet, at de også kræver hastighedsdæmpende foranstaltning på de primære sideveje, som har et bredt vejprofil på over 6 meter.  På de primære sideveje skal foranstaltningerne etableres pr. 150 meter.

 

En foranstaltning koster inklusiv montering mellem 7-10.000 kr. Derudover vil der være omkostninger til opsætning af skiltning. Jeg vil lige høre din mening om, hvilken løsningsmodel jeg skal gå videre med.”

 

Bestyrelsens kommentarer til afgørelsen:

 

Fyrvænget kommer ikke med, udgiften vil være betydelig, uanset hvilken model, der måtte blive valgt. Antallet af hastighedsforanstaltninger synes at være uacceptabelt mange, og vil næppe blive accepteret af medlemskredsen. Spørgsmålet om kravet til antallet af hastighedsdæmpende foranstaltninger på Skjoldagervej, set i forhold til de 2, der findes på Birkebækvej synes ude af proportioner, men er blevet genbekræftet. Om en sænkning af hastighedsgrænsen på 10 km/t overhovedet vil have den ønskede effekt må vores medlemmer selv vurdere.

 

Bestyrelsen foretager sig ikke mere i sagen.

 

Med venlig hilsen

 

Pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Vedr. Restancer 2021

 

 

 

 

Kære medlemmer,

 

Foreningen har d. 9. marts 2021 udsendt opkrævninger på det vedtægtsmæssige gebyr på kr. 200,- for manglende eller for sent indbetaling.

 

I skrivende stund mangler 25 medlemmer at betale hovedbidraget til foreningen og vandværket, og yderligere mangler 18 medlemmer at betale den lille efterregning, der var udsendt som følge af reguleringen af vandforbruget.

 

Tilbagebetalingen af for meget opkrævet vand er næsten afsluttet, men der er 12 medlemmer med et tilgodehavende på over kr. 200,- hver, som vi ikke har hørt fra.

 

I slutningen af denne uge vil der blive udsendt rykkere til restanterne, med et rykkergebyr på kr. 100,-, jf. vedtagne takster. Jeg håber at alle når at betale inden da, og at foreningen således slet ikke behøver at rykke medlemmerne, men reglerne er ens for alle, og uanset beløbets størrelse skal der rykkes.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Vedr. saldo-udligning m.v.

Kære medlemmer,

 

I fortsættelse af min skrivelse dateret 7. marts 2021 vedr. tilbagebetaling af for meget opkrævet vand, har bestyrelsen – i samråd med foreningens statsaut. revisor – besluttet, at alle beløb under kr. 200,- der ikke senest d. 15. marts 2021 er ønsket tilbagebetalt, blot vil blive debiteret den enkelte grundejers konto.

 

Det vil betyde, at seneste måleraflæsning vil blive justeret med de få m3 der ellers skulle være tilbagebetalt, og faktureringen i 2022 vil være fratrukket det nu opkrævede vandforbrug.

 

Jeg håber på alles forståelse for denne beslutning, der primært har til formål at reducere foreningens meget lange saldoliste.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

53809514

 

Vedr. saldo-udligning m.v.

Kære medlemmer,

 

Efter bogføringen af årets indbetalinger er der en del af vore medlemmer der skal have penge tilbage.

 

For at kunne udbetale medlemmernes tilgodehavende skal jeg bede om et kontonummer til den bank, hvortil beløbet skal overføres. Det drejer sig nu om over 190 medlemmer, og der er tale om beløb mellem kr. 30,- og kr. 3.000,-

 

Alle der har et tilgodehavende har nu fået besked – enten direkte eller ved brev i postkassen på adressen i Vellerup Sommerby.

 

Kontooplysninger kan sendes til: mail@vellerupsommerby.dk. Alle oplysninger slettes efter brug.

 

Det er desværre ikke mere end ca. 60 medlemmer der har reageret, men jeg håber at alle vil medvirke til at få løst dette usædvanlige problem, som skyldes en opkrævningsfejl, og som forhåbentlig ikke vil ske fremover. Opkrævningsfejlen består i at der er anvendt forrige periodes vandforbrug.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

53809514

Vedr. saldo-udligning m.v.

Kære medlemmer,

 

Efter bogføringen af årets indbetalinger er der en del af vore medlemmer der skal have penge tilbage.

 

For at kunne udbetale medlemmernes tilgodehavende skal jeg bede om et kontonummer til den bank, hvortil beløbet skal overføres. Det drejer sig om over 200 medlemmer, og der er tale om beløb mellem kr. 30,- og kr. 3000,-

 

Jeg vil opfordre alle, der ønsker at checke deres konto til at kontakte mig eller blot sende kontooplysninger.

 

Kontooplysninger kan sendes til: mail@vellerupsommerby.dk. Alle oplysninger slettes efter brug.

 

Der er også en del restancer, som kan checkes på samme måde.

 

Jeg håber at alle vil medvirke til at få løst dette usædvanlige problem, som skyldes en opkrævningsfejl, og som forhåbentlig ikke vil ske fremover.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

53809514

Regn og oversvømmelse

Flere steder ser vi, at det voldsomme regnskyl i nat har forårsaget dannelse af store søer og oversvømmelse af grunde.

 

Dette skyldes primært, at jorden nedenunder er bundfrossen, og at vandet derfor ikke kan sive ned.

 

Fænomenet ses over det meste af landet, men vejrudsigten synes at pege i retning af, at problemet snart vil være løst.

 

Vi vil observere afledningssystemet og oprense eventuelle tilstoppelser.

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!