Resultat af urafstemning

Kære medlemmer.

 

Grundejerforeningens eksterne revisionsselskab har den 22. juni 2022 fremsendt urafstemningsresultatet til bestyrelsen.

 

I denne forbindelse udsendes referat fra bestyrelsesmødet den 23. juni 2022, hvor det fremgår, at forslaget omhandlende vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk er vedtaget med et klart flertal.

 

Referatet kan læses her….

 

Der var 392 (mere end 2/3 af de fremsendte stemmer) for forslagene svarende til 67,70% af de fremsendte stemmer. I alt stemmeantal 579.

 

Bestyrelsen har på foreningens hjemmeside opdateret vedtægterne, hvor de nye vedtægtsændringer er indskrevet.

 

Klik her for at læse foreningens vedtægter.

Klik her for at læse vandværkets vedtægter.

 

Bestyrelsen ser frem til, at vi nu kan mødes på generalforsamlingerne, hvor spørgsmålet om fuldmagter til bestyrelsen ikke længere bør debatteres.

 

Med et ønske om en god Sankt Hans aften.

 

På vegne af bestyrelsen

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

 

 

Formandens rubrik

Foråret er omme, uret stillet en time frem og vi bevæger os nu ind i sommeren. Varmen er så småt begyndt at ramme os (det tog sin tid), og vi er vist alle klar til mere udendørsliv og sol.

 

I skrivende stund skinner solen, varmegraderne stiger dag for dag og de smukke blomstrende forårstræer, det grønne græs, japanske kirsebær og de mange øvrige træsorter med videre pryder i den grad Vellerup Sommerby.

 

Badebroen er vedligeholdt og udsat af vores flittige brobisser med Marianne i spidsen, som dirigerer slagets gang ved verdens ende og afventer nu de første badende gæster.

 

Desværre er et brofag defekt, men det forventes, at vi får repareret skaden således børnebroen kommer ud i år.

En stor tak til alle de frivillige, som har været med til at vedligeholde og sætte badebroen ud i Isefjorden.

 

Til de mange, som fisker i Isefjorden skal vi venligst henstille til, at der ikke fiskes fra og omkring badebroen. En tabt fiskekrog er ikke rar, at få i foden.

I Vellerup Sommerby skal der være plads til alle.

 

Sommeren giver anledning til mange besøgende og især i medlemmernes sommerhuse, hvor der holdes festlige arrangementer inde som ude, med musik og glade mennesker.

 

Der skal naturligvis være plads til festlighederne, men også naboen og de omkringliggende sommerhuse. En opfordring herfra er, at vi skal tage hensyn til hinanden og samtidig skal der være plads til os alle. Skriv evt. en besked til de omkringliggende naboer dsl. hvis du holder havefest eller lign.

 

I Vellerup Sommerby afholdes der pinselørdag den 04. juni 2022 kl.  10:00 loppemarked på vandværksgrunden.

Loppemarkedet arrangeres af Charlotte og Annelise. En stor tak til jer begge for at ville arrangere loppemarkedet til gavn for mange.

 

Traditionen tro holder vi Sankt Hans i Vellerup Sommerby -en højtid, der bærer præg af en masse forskellige traditioner med hjemlig hygge i haverne og hvor vi mødes ved bålpladsen. Igen i år afholdes der Sankt Hans, men måske ikke helt som vi plejer. Vi har så længe jeg husker tilbage afholdt Sankt Hans på en lørdag, hvor flere medlemmer befinder sig i sommerhuset.

 

Som jeg tidligere har skrevet til medlemskredsen, må vi desværre nu kun afbrænde bål på selve Sankt Hans.

 

Sankt Hans afholdes derfor torsdag den 23. juni 2022 ved verdens ende.

De 2 lørdage forud for Sankt Hans har medlemmerne mulighed for, at komme af med deres grenaffald.

I kan læse mere om arrangementet i det kommende foreningsblad og på foreningens hjemmeside.

 

Det er også denne tid på året, hvor vi under normale omstændigheder har afholdt generalforsamling, og valgt eller genvalgt en bestyrelse. Som bestyrelsen i det udsendte materiale, på hjemmesiden og i kommende foreningsblad har beskrevet er generalforsamlingen udsat til den 03. september 2022. Generalforsamlingen er ikke aflyst, som rygtet lyder.

 

I forbindelse med den udsatte generalforsamling, er afdelingsformanden fra afdeling 6 udtrådt af bestyrelsen, idet han ikke ønskede genvalg.

I denne forbindelse varetager Flemming fra bestyrelsen afdeling 6’s interesser indtil vi har valgt et nyt bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen den 03. september 2022.

 

På vegne af bestyrelsen og medlemmerne vil jeg gerne takke Carsten for det store stykke arbejde, som han trods den korte valgperiode fik opnået.

Carsten har lovet at være bestyrelsen behjælpelig med campingprojektet, som Carsten har været en del af nu i 2 år.

 

I forbindelse med campingpladsen er vi i fuld gang med planlægning og kommunikation med Kystinspektoratet så vi kan få udført de opgaver, som er besluttet på generalforsamlingen i 2021.

 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke de frivillige, som var med til at indsamle affald på affaldsindsamlingsdagen og til jer, som har været behjælpelige med at oliere alle vores borde og bænke i Vellerup Sommerby.

 

Slutteligt vil jeg på vegne af bestyrelsen ønske alle en rigtig god sommer om det bliver i Vellerup Sommerby eller, hvor sommeren måtte bringe jer hen.

 

! Medlemmerne er til enhver tid velkommen til at kontakte undertegnede på mail eller telefonisk, hvis I skulle have spørgsmål eller blot ønsker at få en snak om vores område.

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

Formandens beretning

Kære medlemmer

 

Formandens beretning oplæses normalt på generalforsamlingen.

Idet generalforsamlingen den 30. april 2022 er udsat til den 03. september 2022 udsendes beretningen derfor i elektronisk udgave på foreningens hjemmeside.

 

Beretningen vil forud for generalforsamlingen blive tilføjet perioden fra den 30. april – 03. september 2022.

 

Beretningen kan læses her…

 

Herudover skal jeg minde om vores urafstemning, hvor I allerede nu kan stemme for vedtægtsændringen. I kan stemme her….

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Vedr. Sankt hans og mulighed for aflevering af grenaffald

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

I forbindelse med afholdelse af Sankt Hans i Vellerup Sommerby fik Grundejerforeningen den 16. juni 2021 et afslag på afbrænding andre dage end på selve Sankt Hans aften i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

 

Frederikssund Kommune kan dispenserer fra ovennævnte regel, men Frederikssund Kommune har besluttet, at der ikke længere gives dispensationer udover afbrænding på Sankt Hans aften i Vellerup Sommerby.

 

Sankt Hans afholdes derfor i Vellerup Sommerby torsdag den 23. juni 2022.

 

Medlemmerne har mulighed for, at komme af med beskæringsmaterialer følende dage:

11. og 18. juni 2022 i tidsrummet: 09:00 – 12:00.

 

Rødder modtages ikke.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at få beskåret mest muligt af det, som hænger ud over skellinjen og op i 3,5 meters højde, således vores entreprenører kan komme til med bla. græsslåningsmateriellet.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

God påske

Kære medlemmer,

 

Nu nærmer påsken sig, og det er ved denne lejlighed vi normalt lægger vinteren bag os og tager hul på forårets- og sommerens glæder.

 

I min indtil videre korte periode som formand, men også i de sidste 15 år, har jeg ofte været rundt omkring i Vellerup Sommerby, og mødt mange engagerede og aktive mennesker, der brænder for sommerbyen. Medlemmer som er hjælpsomme og træder til, når b. la. badebroen skal udsættes, campingpladsen ordnes, arrangerer loppemarkeder, affaldsindsamling og meget mere. Tak for det.

Med glæde kan jeg og bestyrelsen konstatere, hvor levende et foreningsliv der er rundt omkring i vores smukke område.

Det er glædeligt, at så mange bakker op om foreningens drift og aktiviteter, men også kedeligt at en minoritet forsøger, at spolere glæden og påskehyggen i grundejerforeningen ved deres utrættelige forsøg på at bringe andre i miskredit.

 

Fra foreningens side har vi allerede disse ting for øje, men vi har brug for medlemmernes indsats og forståelse til at gøre op med denne skadelige gruppe, som åbenbart har så svært ved at finde sig til rette under fællesskabets betingelser – lad os begrave stridsøksen og leve fredeligt sammen.

 

Senest i dag i medlemmernes postkasser, er der kommet skrivelser fra dem, som kalder sig oppositionen b l.a ved Lene Larsen, Tjørnevænget 20.

 

I denne forbindelse skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at oppositionen igen bringer forkerte oplysninger til medlemskredsen.

 

Der skrives b.la. at en fuldmagt til bestyrelsen hæmmer demokratiet og at der ikke kan indsamles fuldmagter til bestyrelsen.

Jf. foreningens vedtægter og praksis siden 2017 kan medlemmerne naturligvis modtage fuldmagter fra foreningens medlemmer. Det er netop medlemmerne, med deres stemmer, som afgør demokratiet i foreningen.

 

Der skrives endvidere, at foreningens bestyrelse de seneste år har brugt flere penge end budgetteret.  Hvordan kan den siddende bestyrelse have gjort dette når den kun har været valgt side november 2021? Igen et forsøg på at miskrediterer den siddende nyvalgte bestyrelse.

 

Den nuværende bestyrelse har naturligvis set på denne påstand, og kan konstaterer, at der på generalforsamlingerne er redegjort for, hvad pengene er anvendt til og at generalforsamlingen har godkendt dette. At oppositionen så frembringer godkendte regnskaber uden at fortælle årsagen til det må være et bevidst forsøg på at udstille foreningens bestyrelse, men også medlemmerne, som trods alt har godkendt regnskaberne.

 

Samlet egenkapital for samtlige forretningsområder er kr. 1.092.439,-

Og ikke som de beskriver.

 

Endvidere kan det konstateres, at en del af forklaringen på overskridelse af budgetterne de seneste år, b.la. skyldes oppositionens handlinger, hvilket naturligvis ikke har kunne være budgetteret. Bestyrelsen skrev til medlemskredsen tidligere, at oppositionen  har kostet foreningen 498.000,- de seneste 3 år.

Dette kan I læse mere om her…

 

At oppositionen nu forsøger at miskrediterer den tidligere bestyrelse og nu den siddende er ganske uhørt.

Hvis oppositionen havde accepteret demokratiet havde budgetterne b.la. ikke været overskredet.

 

En anden ting i fm. oppositionens seneste brev i medlemmernes postkasser er deres hjemmelavede fuldmagt.

 

I denne forbindelse henvises der til indkaldelsesmaterialet i det udsendte materiale.

Det er udelukkende den udsendte fra bestyrelsens adgangsbillet/fuldmagt med stregkode fra foreningen, som giver adgang til generalforsamlingen og udelukkende den, der kan anvendes som fuldmagt til et andet medlem. Herudover kan der gives fuldmagt til bestyrelsen på foreningens hjemmeside. Øvrige fuldmagter vil ved adgangskontrollen på generalforsamlingen blive afvist som beskrevet.

Vi har tidligere set forsøg på snyd / svindel med fuldmagter og det er b.la. på denne baggrund at foreningen har fået lavet et stregkodesystem, således der ikke kan snydes. Dette system virker som adgangskontrol ved indgangen til generalforsamlingen. Oppositionen vil fortælle, at det kan bestyrelsen ikke bestemme. Hertil skal det nævnes, at det kan bestyrelsen / foreningen godt idet vedtægterne ikke forhindrer dette.

 

Med jævne mellemrum er der røster fremme, der erklærer grundejerforeningen for håbløst ledet. Det har der været siden Grundejerforeningen opstart. Man kan ikke forvente, at samtlige 879 medlemmer er enige. Bestyrelsen kunne ønske sig, at de ville sætte sig bedre ind i forholdene. Så ville de indse, at foreningen er sprællevende og fuld af ideer og ønsker om fredelige tilstande.

 

Vi går som bekendt til generalforsamling d. 30. ds. og mit og bestyrelsens store ønske og forventningen er naturligvis, som altid: opbakning, saglighed og fællesskab, men først og fremmest fred og ro.

 

Generalforsamlingen i år er sat til at afslutte kl. 13:00, således den ikke skal vare hele dagen og at medlemmerne, som ikke “orker” at sidde en hel dag har mulighed for at deltage. Det er bestyrelsens opfordring at alle medlemmer giver fremmøde frem for at udstede fuldmagter.

Skulle du være forhindret i at deltage har du naturligvis mulighed for at give en fuldmagt til et andet medlem eller til bestyrelsen.

 

Fuldmagter til bestyrelsen kan afgives her…

 

Bestyrelsen og undertegnede vil derfor i anledning af påsken bringe en stor tak til alle, der er med til at sørge for, at vi har et så aktivt foreningsliv som vi har, og måske vise lidt overbærenhed med den gruppe, som vil bringe dette til ophør.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god påske, og forhåbentlig kan vi nyde vejret i vores haver og i naturen uden at skulle blive forstyret af oppositionen på vores matrikler.

 

Til sidst skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at et medlem på Skadevænget, som er blevet særdeles aktiv med b. la. med Niels Høgstrup har fremsendt et forsøg på fogedforbud til Retten i Hillerød mhb. på at der på generalforsamlingen ikke kan anvendes fuldmagter til bestyrelsen den 30. april 2022.

Dette er ikke en stævning af foreningen, hvilket nogen påstår.

I givet fald, at der skulle komme et fogedforbud mod at anvende fuldmagter til bestyrelsen den 30. april 2022 vil generalforsamlingen dermed blive aflyst og der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling på et senere tidspunkt. (Endnu forøget omkostninger forbundet hermed og ikke budgetteret.)

Det pågældende medlem på Skadevænget har tidligere i fm. urafstemningen om de nye vedtægter i 2022 truet bestyrelsen med at stoppe urafstemningen med de nye vedtægter, og truet med retsager, hvis bestyrelsen ikke gjorde hvad han sagde. I denne forbindelse skal det nævnes, at bestyrelsen ikke lader sig true.

Sagen er sendt videre til foreningens advokat, som vil bistå foreningen med de omkostninger, der er forbundet hermed. Bemærk at heller ikke dette er budgetteret.

Bestyrelsen vil vende tilbage til foreningens medlemmer omkring dette når der er nyt i sagen.

 

På bestyrelsens vegne.

Henrik Kirkestrup
Foreningsformand

Vedr. affaldsindsamlingen

Kære medlemmer

 

Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til alle de mange positive deltagere i årets affaldsindsamling.

 

Det har været en stor glæde at opleve den fælles interesse for at vedligeholde de grønne områder.

 

Vi var godt 25 fremmødte – der idag brugte 3 timer på at samle diverse affald op på vores fælles arealer ( langs kysten , de grønne stier, den gamle campingplads, og langs Birkebækvej og Skjoldagervej).

 

Som det fremgår af billederne var det ikke småting der blev samlet ind og nu skal afleveret på containerpladsen.

Med en opfordring til at vi alle husker at tage vores skrald med os når vi færdes i området – vil jeg godt sige stor tak til alle der hjalp til idag 🙂
Med et ønske om, at alle får en god påske.

PS. næste års affaldsindsamling bliver lørdag den 01. april 2023

På bestyrelsens vegne
Henrik Kirkestrup

Vedligeholdelse af veje og rabatter efter fibernedlægning

Kære medlemmer

 

Som bestyrelsen gd. udmeldte via nyhedsbrev har bestyrelsen været rundt på samtlige veje og fotografere de steder, hvor der mangler genetablering og vedligeholdelse i forbindelse med nedrivning af fiber.

 

Undertegnede tilskriver nu et brev til TDC NET, hvor der gives en frist for udbedring af foreningens rabatter mm.

 

Hvis TDC NET ikke imødekommer foreningens krav om genetablering og vedligeholdelse, vil sagen blive sendt videre til Frederikssund Kommune, som har påtaleretten overfor TDC NET og entreprenøren.

 

Billeddokumentationen for de pågældende afdelinger kan ses nedenunder ved at trykke på linket.

 

Afdeling 1 fiber

Afdeling 2 fiber

Afdeling 5 fiber

Afdeling 6 fiber

 

Skulle der være medlemmer, som har observeret andre forhold vedr. manglende reetablering kan i sende en mail med billeddokumentation til undertegnede på e-mail: mail@vellerupsommerby.dk

 

 

Bestyrelsen holder medlemmerne orienteret nå vi har nyt.

 

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

 

Affaldsindsamling 2022

Den 22. maj 2021 afholdtes den første affaldsindsamling i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby,  hvor vi var godt 30 fremmødte – børn, voksne og hunde – der brugte 3 timer på at samle diverse affald op på vores fælles arealer ( langs kysten , de grønne stier og langs Birkebækvej, Skjoldagervej og på den gamle campingplads).

Vi gentager affaldsindsamlingen med fokus på fællesområderne så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

 

Affaldsindsamlingen finder sted lørdag den 09. april 2022 i tidsrummet 09:00 – 12:00, hvor vi mødes ved verdens ende.

 

Det er ikke et krav, at man deltager i hele tidsrummet. 1 time pr. husstand er med til at gøre en forskel for naturen.

Der skal især være særlig fokus på områderne:

– Parkeringspladsen ved verdens ende
– De grønne områder
– Skrænterne ned til vandet
– Stranden
– Strandområdet ved Vigvejen (gamle ødelagte både kan også fjernes)
– Campingområdet

 

Tilmelding:

 Hvis du har lyst til at deltage i affaldsarrangementet kan du på foreningens hjemmeside tilmelde dig arrangementet.

 

Der vil blive informeret yderligere når vi nærmer os. Følg evt. med i Facebookgruppen klik her….

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Tilmeld dig affaldsindsamlingen

Intern revisionspåtegning

Kære medlemmer

 

Bestyrelsen har modtaget revisionspåtegning fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerby’s interne revisor valgt af medlemskredsen på generalforsamlingen.

 

Revisionspåtegningen bliver naturligvis udsendt med indkaldelsesmaterialet den ordinære generalforsamling.

 

Med udsendelsen af den interne revisorpåtegning, vil medlemmerne b.la. kunne læse, at det beskrevne fra “oppositionen” endnu engang ikke er korrekt, men igen et forsøg på manipulation af medlemmerne og i særdeleshed vores nye medlemmer.

 

Hvad er intern revision og hvordan foregår det i vores Grundejerforening.?

 

Intern revisor er en person som vælges af medlemskredsen på den ordinære generalforsamling. Den interne revisor har til formål at give Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk en form for øget sikkerhed på interne regnskaber og dermed føre tilsyn med b.la. bogføringssystemet. Derudover har den interne revisor også til formål at kontrollere evt. generalforsamlingsbeslutninger og administrative processer. 

 

I bestyrelsen i Vellerup Sommerby har vi valgt, at inddrage den interne revisor yderligere med  diverse informationer heraf b.la. kopi af ansættelseskontrakter dsl, interne arbejdsdokumenter i bestyrelsen og kopier af samtlige bestyrelsesreferater og evt. beslutninger der træffes af bestyrelsen.

 

Udover den interne revisor har foreningen naturligvis den lovpligtige Statsautoriserede revisor.

 

Du kan hente påtegningen i pdf Revisorerklæring

 

Revisionspåtegning

(Tryk på teksten for at forstørre.)

 

 

 

 

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!