Reetablering efter fibernedlægning

Kære medlemmer

 

I forbindelse med reetableringen efter ned gravning af fiber i 2021 meddelte TDC, at de var færdige i vores område, og at de havde afsluttet sagen hos Frederikssund Kommune.

 

Bestyrelsen har i denne forbindelse gået alle vejende igennem og taget billeddokumentation og fremsendt dokumentation til TDC. TDC fastholder, at de er færdige.

 

Bestyrelsen har derfor sendt dokumentationen til Frederikssund Kommune, som i dag har skrevet følgende til foreningen:

 

Hej Henrik

TDC har ikke overdraget reetableringen til Kommunen. Det er derfor stadig TDC´s opgave at gøre arbejdet færdigt.

Vi tager kontakt til TDC og gør dem opmærksom på at de mangler reetablering i området.

 

Efterfølgende har undertegnede dd. haft telefonmøde med Kommunen og skrevet til TDC.

 

Kommunen vil nu forlange, at TDC reetablerer hele området.

 

På bestyrelsens vegne

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Antennemasten i Vellerup Sommerby (TDC)

Kære alle i Vellerup Sommerby.

 

Som de fleste er bekendt har jeg det sidste år knoklet for at få fibernet i Vellerup Sommerby og forbedret mobilsignal i Vellerup Sommerby.

 

Som tidligere udmeldt ville TDC få antenne opsat på antennemasten som Telia opsatte sidste år omkring sommerferien 2021,

 

Jeg har nu fået et svar fra TDC om, at de forventer at TDC kommer på antennemasten til september 2021.

 

Desværre vil 3 mobil stadig ikke planlægge opsætning på nuværende tidspunkt, men……..

Kunderne hos 3 og Oister sendes nu over på TDC mobilnetværk i områder, hvor 3’s eget netværk ikke dækker godt nok. Dvs. når 3’s kunder bevæger sig ud af 3’s dækningsområde, så skifter mobilen automatisk over på TDC’s net. Du skal altså ikke foretage dig noget. Det er det man også kalder ”seamless handover”.

3’s kunder får ikke adgang til hele TDC’s netværk, men kommer automatisk over på TDC’s net i de områder, hvor 3’s netværk har mindre god eller ingen dækning.

 
Kunderne får adgang til 4G i disse områder, hvor det er muligt og på et niveau som burde række rigeligt til, at de kan tjekke nyheder, sociale medier og streame Youtube, film og serier mv. i god kvalitet.
 
3 oplyser ikke, hvilken hastighedsbegrænsning der er på 4G via TDC’s netværk. De oplyser heller ikke om der er en grænse.

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Fibertilslutning forsinket

Kære alle I Vellerup Sommerby

 

Vi skriver til jer, fordi I har bestilt en tilslutning til TDC NET Fiber

 

Vi er gået i gang med arbejdet, så I kan få adgang til lynhurtigt og stabilt internet, men desværre er vi blevet forsinket i processen. Det betyder, at vi må udskyde den dato, vi forventer at være færdige med at etablere fibernet i jeres område.

 

I ordrebekræftelsen oplyste vi om, at vi er jeres område i perioden april 2021 til august 2021. Det er nu ændret til perioden april 2021 til september 2021. Hvis I allerede har modtaget en booking til teknikerbesøg, gælder den dato stadig, medmindre I får besked om andet.

 

Der er flere forhold, som har betydning for, om vi er forsinket i et område, for eksempel gravningen på vejen eller installationen af fibertilslutningen på jeres adresse. Den nuværende situation i Danmark med COVID-19 kan også medføre, at perioden, det tager at installere din fibertilslutning, bliver længere, fordi vi har begrænset vores teknikerbesøg. Vi gør alt, hvad vi kan for at fortsætte arbejdet, så I hurtigst muligt kan tage jeres fibertilslutning i brug.

 

Hvad sker der nu?
I skal ikke foretage jer noget. Vi sørger for at færdiggøre jeres fibertilslutning så hurtigt som muligt.

For at tage jeres fibertilslutning i brug, skal I have et abonnement. Det kan I ikke få hos os, vi giver jer bare den gode forbindelse. Men vores digitale infrastruktur er åben, og alle udbydere kan få adgang til den. Så I kan helt frit vælge, hvor I vil købe abonnement på internet, tv eller telefoni.

I kan læse mere om TDC NET Fiber på tdcnet.dk/fiber.

Vi beklager ulejligheden og håber på jeres forståelse.

På gensyn

TDC NET.

Omfatter ikke levering af bredbånd, tv eller telefoni. Der kan være tilfælde, hvor TDC NET af tekniske, fysiske eller økonomiske årsager ikke kan etablere fibertilslutningen.

 

Aflevering af Fyrvænget, Vellerup

I forbindelse med afslutning af fibernedlægning på Fyrvænget er der gd. foretaget inspektion.

Afleveringsrapporten kan læses her….

I forbindelse med besigtigelsen er der følgende reparationer på Fyrvænget:

Nr. 1: Huller efter boremaskine
Nr. 7: Revne i vejside – på video er der samme revne inden at vi startede.
Nr. 10: Revne i vej efter boremaskine
Nr. 23: Huller efter boremaskine
Nr. 24: Huller efter boremaskine
Nr. 25: Indkørsel rettes
Nr. 25: Asfaltkant mangler
Nr. 31: Sten fjernes på hjørnet, samt rives
Nr. 32: Huller efter boremaskine
Nr. 34 Mangler Muld
Nr. 38: Huller efter boremaskine
Nr. 41: Huller efter boremaskine
Nr. 42: Huller efter boremaskine
Nr. 49: Huller efter boremaskine
Nr. 57: Rette fliser udfor skraldespande
Nr. 59. Mangler muld
Nr. 60 huller efter boremaskine
Nr. 61: Huller efter boremaskine
Nr. 63: Huller efter boremaskine
Hvor container har stået, skal der laves asfalt

 

Hvis der på Fyrvænget skulle være andre skader end de ovenfor oplyste bedes I senest den 17. juni 2021 rapportere dette til bestyrelsen på nedennævnte formular med billeddokumentation.

 

 

TDC kan ikke komme forbi mange af parcellerne

! Vigtigt – Haster

 

Kære alle berørte medlemmer.

 

 

Som følge af betydelig vækst ud over skellinjen har TDC store problemer med at grave forbi adskillige parceller da rabatten mange steder er næsten ikke eksisterende. Man vil ikke ødelægge asfalten, og det er nødvendigt med en omgående indsats, hvis fibernedlægningen skal kunne fortsætte. Det drejer sig om følgende vænger:

 

  • Ørnevænget
  • Skadevænget
  • Mejsevænget
  • Spurvevænget
  • Stærevænget
  • Storkevænget.

 

Der er selvfølgelig ikke problemer alle steder, men der hvor ovennævnte beskrivelse passer skal der ryddes omgående.

 

Hvis rydningen ikke udføres af ejeren, kan det blive nødvendigt at lade entreprenøren skaffe den nødvendige adgang på rabatten, men i så fald vil dette ske for ejers regning.

 

Jeg håber på alles forståelse for, at problemerne skal løses nu. Ellers risikerer vi at fibernedlægningen standses, eller parceller springes over.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Bestyrelsesformand

Tlf.: 53809514

Fiberudbydere

I fm. fiber i Vellerup Sommerby er der nu kommet yderligere 3 udbydere I kan vælge imellem.

www.tdcnet.dk kan I læse mere om dette.

Har du bestilt fiber til sommerhuset, og ønsker en aktiv forbindelse, kan du allerede nu kontakte en  af nedennævnte udbydere.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

 

Fiber forsinket

Besked fra TDC NET

Vi skriver til jer, fordi du / I har bestilt en tilslutning til TDC NET Fiber.

 

Vi er gået i gang med arbejdet, så du / I kan få adgang til lynhurtigt og stabilt internet, men desværre er vi blevet forsinket i processen. Det betyder, at vi må udskyde den dato, vi forventer at være færdige med at etablere fibernet i jeres område.

 

Vi forventer at fiber er klar i perioden april 2021 til august 2021. Hvis du allerede har modtaget en booking til teknikerbesøg, gælder den dato stadig, medmindre du får besked om andet.

 

Der er flere forhold, som har betydning for, om vi er forsinket i et område, for eksempel gravningen på vejen eller installationen af fibertilslutningen på adressen. Den nuværende situation i Danmark med COVID-19 kan også medføre, at perioden, det tager at installere din fibertilslutning, bliver længere, fordi vi har begrænset vores teknikerbesøg. Vi gør alt, hvad vi kan for at fortsætte arbejdet, så I hurtigst muligt kan tage jeres fibertilslutning i brug.

 

Hvad sker der nu?
I skal ikke foretage jer noget. Vi sørger for at færdiggøre jeres fibertilslutning så hurtigt som muligt.

 

For at tage jeres fibertilslutning i brug, skal I have et abonnement. Det kan I ikke få hos os, vi giver jer bare den gode forbindelse. Men vores digitale infrastruktur er åben, og alle udbydere kan få adgang til den. Så I kan helt frit vælge, hvor I vil købe abonnement på internet, tv eller telefoni.

 

Du kan læse mere om TDC NET Fiber på tdcnet.dk/fiber.

 

 

 

 

Vi beklager ulejligheden og håber på jeres forståelse.

På gensyn

TDC NET.

Nyt vedr. fiberprojektet

Kære medlemmer          

 

Lidt nyt fra fiberprojektet

 

 

TDC er påbegyndt installationerne af montagekasserne på de enkelte parceller, og nedgravning af fiberkabler er påbegyndt.

 

Ved Verdens Ende er der etableret en materielgård. Denne skal forblive med indhegning indtil arbejdet med nedgravning er færdigt.

 

Om kort tid vil der blive opstillet en mandskabsvogn ved vandværket.

Mandskabsvognen forventes at stå ved vandværket i ca. 6 uger.

 

Jeg vil vende tilbage med oplysninger om forventet ibrugtagnings tidspunkt, når det er oplyst.

 

Jeg håber at alle vil tage godt imod TDC´s samarbejdspartnere.

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

 

Information vedr. Fiber i Vellerup Sommerby

Kære alle

Jeg har her til morgen modtaget følgende besked fra TDC NET efter at have spurgt ind til antal tilmeldinger og, hvornår de begynder med at grave.

“Hej Henrik

Yes, vi afsluttede ved midnat, og har nået 90%. Det er 9% point bedre end vores næstbedste område hidtil. Så tillykke med et historisk godt resultat 😊

Graveperioden er medio april til ultimo juni.
Hvis alt går som planlagt, vil I have aktive forbindelser fra sidste halvdel af august måned (vejledende tidsplan).

Husk, at I allerede nu kan bestille jeres abonnementer hos jeres foretrukne udbydere. På den måde sikrer man sig, at alt er klart til brug, så snart der er lys i fiberen.

VH

TDC NET

Find din udbyder her…

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Sidste chance for tilmelding til gratis fiber er i dag.

 

Kære alle i Vellerup Sommerby

I dag den 4. april 2021 er det sidste dag, hvor du kan tilmelde dig gratis fiber til sommerhuset.

Har du ikke tilmeldt dig gratis fiber så skynd dig ind og tilmeld dig. Klik her… for at tilmelde dig.

TDCNET begynder som planlagt gravearbejdet medio april og i denne forbindelse skal vi sørge for at friholde rabatterne.

En opfordring herfra. Har du ikke tilmeldt dig gratis fiber, så få det gjort. Der er ingen begrundelser for ikke at få lagt fiberkabel ind i sommerhuset.

Hilsen

Henrik Kirkestrup

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!