Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Information vedr. Fiber til Vellerup Sommerby

Lidt information fra TDC Net vedr. Fiber i Vellerup Sommerby.

 
Vi må desværre afvente til efter de er kommet tilbage fra sommerferie.

TDC NET undersøger med stor interesse grundlaget for at levere fiber til Vellerup Sommerby. Jeres projekt har opnået en meget høj interesseprocent på meget kort tid, og vi har ikke set lignende effektivitet noget sted. Rigtig flot arbejde!

Sommerhusområder er dog ikke noget, vi tidligere har haft med i vores fiberudrulningsstrategi, og derfor skal der træffes en større principiel beslutning, som desværre tager noget tid.
Vi er dog i den endelige fase ift. jeres projekt, hvor sagen blot skal afklares, og det forventer vi sker i august måned.

Hvis sagen bliver godkendt, vil alle, som har afgivet interesse til jeres bestyrelse, modtage yderligere information direkte fra os.

Afvises projektet, vil vi informere bestyrelsen direkte.

Rigtig god sommer til alle.

Hilsen

TDC NET

Information vedr. fiber i Vellerup Sommerby

En mindre opdatering men desværre intet nyt.

Der er i dag spurgt TDC NET om der er kommet en beslutning som lovet inden for de 14 dage.

Svaret er:

Desværre intet nyt, men tingene er stadig i proces. Jeg ville ønske det hele rullede lidt hurtigere, men det er en større strategisk beslutning – ikke kun vedr. jeres område, men sommerhusområder i det hele taget. Vi har nemlig aldrig bygget fiber i stor skala til sommerhusområder.
Der bliver regnet på tingene, og der er mange afhængigheder, så det tager desværre noget tid.

Jeg håber bestemt på snarlig afgørelse, og jagter den fortsat i næste uge, hvor vi kan tage en status igen. Bevar modet – det ser stadig ret fint ud!

 

God weekend.

Vedr. fiber i Vellerup Sommerby

Så er der lidt nyheder vedr. fiber i Vellerup Sommerby

Vi har i dag talt med TDC Net som oplyser følgende:

Det er 90 % besluttet at lave fiber i Vellerup Sommerby. Den endelige beslutning træffes inden for de næste 3 uger.

Der er i øjeblikket ved at blive indhentet tilbud fra div. leverandører og entreprenører i forbindelse med gravearbejdet og trækning af kabler.

Vi vender tilbage når der er nyt i sagen.

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Fibernet

Kære medlemmer

Alle venter spændt på en udmelding fra fiberleverandøren, men til trods for at vi nu er tilmeldt 95% af de mulige husstande, har leverandøren endnu ikke en plan, der kan viderebringes til medlemmerne.

I må derfor alle væbne jer med tålmodighed – planen for installation af fibernettet vil blive udmeldt så snart vi modtager informationer fra udbyderen.

En plan eller tilkendegivelse ventes senest pr. 1. juni 2020, men det er for sent til at komme med i dette nr. af bladet.

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Vedr. Fibernet.

Kære alle

 

Fra Henrik:

 

Jeg har nu manuelt på foreningens hjemmeside tastet alle de tilmeldinger, som er kommet til bestyrelsens postkasser. I alt 46 stk.

Tallet, som i skrivende stund er 584 tilkendegivelser indeholder altså også dem, som har afleveret en slip til bestyrelsen.

Husk at nævne tilkendegivelsen til din nabo og dem du møder på din tur i Vellerup Sommerby.

Vi har snart nået de 600 tilkendegivelser, men ser gerne at vi får mange flere.

På vegne af naboværnet som har uddelt skrivelsen fra bestyrelsen til samtlige postkasser i Vellerup Sommerby vil jeg gerne sige et stort tak.

Jeg er bekendt med, at tilkendegivelsen også kommer med i næste udgave af foreningsbladet.

Til jer som evt. bor til leje, kontakt udlejer og fortæl dem om skrivelsen her på Facebook og om ikke de lige har lyst til at give deres tilkendegivelse.

Ser du ikke jeres nabo så tit, så ring til dem eller send dem en sms og orienter dem om Fibernet, så de kan give en tilkendegivelse.

God aften til alle.

/Henrik Kirkestrup

Telemast og Fibernet – måske???

Tja….  Glæder og forventninger kan vare kort…

Den længe savnede telemast i Solsortevænget var godkendt og projekteret til opsætning nu.

Desværre har en klage fra én person fået den virkning, at klagenævnet skal tage stilling til klagen, hvilket kan tage op til 1-2- år.

Når klagenævnet har behandlet sagen vil der være mulighed for at føre sagen videre i byretten og landsretten, hvilket kan trække sagen i langdrag.

Der kommer således ikke nogen telemast foreløbig.

Værre er det at:

Else Marie Kristiansen, Skadevænget – et flittigt medlem af den minoritetsgruppe der uophørligt kritiserer og generer foreningens formand og bestyrelse –  har indsendt en skrivelse til vores samarbejdspartner i fibersagen med følgende tekst:

Med henvisning til vedhæftede fil, har jeg fået oplyst, at Vellerup Grundeejerforeningen i samarbejde med Jer som leverandør har indgået en aftale om gratis fibernet gravet ned ind til huset. Denne kampagne er for mig at se suspekt, da der formodentlig følger andre krav med i aftalen og derfor vil jeg gerne have oplyst om det af grundejerforeningen fremsendte er korrekt , og hvilke vilkår der vil være for ut. som grundejer hvis jeg siger ja og om der skal dannes en forening efterfølgende. Jeg har set prisliste over ydelser fra jer og kan derfor ikke forstå denne kampagne. Jeg skal gerne oplyse at jeg opfatter den som konkurrenceforvridende og salgskampagnen der skal ske med hjælp af Grundejerforeningens bestyrelse er også ude af proportion. Jeg skal oplyse om at jeg også henvender mig til forbrugerombudsmanden vedrørende denne form for kampagne.

MVH

Else Marie Kristiansenn”

 

Else Marie blander sig uønsket i foreningens anliggender, og alt tyder på, at hun intet forstår af det skrevne. Else Maries utidige indblanding i foreningens forhold kan meget let bevirke, at fibersagen lægges på is, og det er et ganske godt eksempel på, hvorfor bestyrelsen ikke vil udlevere kontrakter og bilag til medlemmerne. Vi har alt for ofte konstateret utidig indblanding i bestyrelsens dispositioner.

 

Jeg håber på et talrigt fremmøde på den kommende generalforsamling, hvor vi sammen skal varetage foreningens interesser.

 

Allan Kirkestrup

 

Formanden

 

Vi er godt på vej….

Kære medlemmer,

Den 1. dag modtog bestyrelsen mere end 220 positive tilkendegivelser vedr. gratis installation af fiberforbindelse til sommerhusene i Vellerup Sommerby. Vi er godt på vej, og håber selvfølgelig at alle vil tilkendegive deres interesse via linket på hjemmesiden.

Der har traditionen tro været forsøg på – fra de sædvanlige ganske få med interesse i at nedbryde i stedet for at opbygge – at sabotere denne unikke mulighed for at spare en betydelig installationsomkostning, men da projektet naturligvis vil blive gennemført som gratisinstallation som lovet når det ønskede tilmeldingstal er opnået, kan man blot se bort fra få skribenters ukyndige håndtering af tilbuddet.

Det er bestyrelsens håb at resten af tilmeldingerne til denne gratis installation kommer snart, så vi kan komme videre med projektet.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Tilkendegivelse om gratis fibernet i Vellerup Sommerby

Der har indtil videre været:

841

tilkendegivelser om gratis fibernet i Vellerup Sommerby.

Jeg / vi ønsker fibernet lagt gratis ind til Vores sommerhus I Vellerup Sommerby

Indtast din mail adresse
Indtast sommerhusadressen.

Fibernet til Vellerup Sommerby

Som lovet har foreningens bestyrelse nu gennem nogen tid afventet et møde med Dansk Kabel TV, som på vegne af TDC net har stillet i udsigt, at samtlige huse i Vellerup Sommerby kan få installeret fibertilslutning til ejendommene helt uden beregning. Betalingen for eventuelle abonnementer betales til udbyderen efter individuelle behov. Der skal således ikke ske nogen form for betaling for installationen af selve fibertilslutningen – ej heller lejepris.

Mødet med Dansk Kabel TV blev afholdt d. 8. januar 2020, og en aftale søges nu gennemført snarest muligt. Der vil være behov for at alle giver deres samtykke til opsætningen af en fiberboks, men det skønnes, at der bør tilmeldes mindst 600 husstande hvis ”gratis-princippet” skal være gældende. (Der skal ikke tegnes abonnement, blot ønsket om fiber til huset, hvor man på et senere tidspunkt, kan bestille et abonnement.

Der er altså ingen betaling for installationen eller gravearbejdet – betaling for denne udredes af de udbydere, man evt. indgår aftale med. Man er ligeledes heller ikke bundet til ‘en udbyder. Her vælger man frit.

Den gamle installation på kobber forbliver uændret, til de som blot ønsker de nuværende hastigheder.

Bestyrelsen har selvfølgelig presset på, men der er tale om et helt nyt koncept, som først markedsføres nu. Bestyrelsen håber at alle vil være med.

 

Der vil fremkomme yderligere information til vores medlemmer, når der foreligger konkrete tilbud fra Dansk Kabel TV, særligt vil en tidsplan være ønsket af mange medlemmer.

Der vil her på hjemmesiden inden længe, blive lavet en tilkendegivelse fra medlemmerne, hvor I kan tilkendegive om I er med.

Læs mere på tdcnet.dk

Pbv

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!