Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Annoncering i foreningsbladet

Kære alle medlemmer, forretningsforbindelser, lokale håndværkere og butikker.

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har vi vores foreningsblad, som udkommer 4. gange om året.

 

Foreningsbladet udsendes til alle foreningens medlemmer og lægges endvidere på foreningens hjemmeside og Facebookside som elektronisk udgave. Herudover deles bladet med de forskellige tilknyttede Facebookgrupper omhandlende Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

På foreningens hjemmeside og Facebook tillader vi ikke annonceringer fra erhvervslivet. Hvis du ønsker at annoncerer for medlemmerne i Vellerup Sommerby skal du kontakte vores redaktion.

Vi har i skrivende stund 26 annoncører i foreningbladet.

 

Du kan kontakte redaktionen og fremsende din annonce ved at udfylde nedenstående formular.

 

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Maks 3 filer

 

Hilsen

Lis Guldberg

Redaktør

Kære naboer i Vellerup Sommerby

Et læserbrev er modtaget redaktionen fra Lene Leth på Spurvevænget m. fl. som også er sendt til Hornsherred Lokalavis.

Kære naboer i Vellerup Sommerby.

 

Solen skinner i en kold tid 😎  Udenfor er det koldt her på en søndag i januar 2021, men solen skinner, jeg kryber ud på min lille bænk med et tæppe og en kop varm kaffe, titter til solen, som varmer mit ansigt.

 

Jeg har læst Niels Høgstrup læserbrev i Hornsherred Lokalavis den 08. december 2020 og kan slet ikke genkende det billede, som han tegner af vores skønne sommerhusområde / forening.

 

Jeg lader tankerne få frit løb, jeg bor i et skønt område, hvilket jeg glædes over. Jeg kigger tilbage på de sidste 13 år her i Vellerup Sommerby, og hold nu op, hvor er der sket mange forandringer, siden jeg kom til Vellerup Sommerby.

 

Vi har en formand og en frivillig bestyrelse, som også har givet plads til ildsjæle. Ildsjæle, der har udført mange aktiviteter på frivillig basis. Her tænker jeg på badebrolauget, nabohjælp, hjertestartere, Danmark dejligst arrangement, loppemarked, løbeklub, fibernet, telemast, campingudvalg, hjemmeside, facebooksider og grupper.

 

Fantastisk mange tiltag og forandringer gennem de sidste 10 år, et samarbejde mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer og beboere m.v.

 

Hvor har det været en fornøjelse at opleve de mange aktiviteter, der ses i sommerbyen.

 

Badebrolauget led en grum skæbne da Henrik og arbejdsholdet forlod arbejdet efter at være blevet generet groft af personer, som ønskede at nedsætte arbejdsholdets omdømme mest muligt.

Heldigvis blev tråden taget op af et nyt hold med Marianne i spidsen, og såvel broen som det rekreative område i græsset ud for broen har undergået en betydelig forandring til alles bedste.

 

Borde og bænke er opsat og alle er glade. Det bliver nok svært at ødelægge glæden ved at opholde sig i området.

 

Tjørnemosen, Nord er gennemgået, og et betydeligt og meget ambitiøst projekt med at renovere søen har set dagens lys for nyligt. Vi er mange, der venter os en sø, der bestemt vil være et aktiv for alle med interesse for naturen.

 

Hastighedsdæmpning på Skjoldagervej er måske undervejs – projektet har fået en helt ny start efter en lang række meningsudvekslinger, der ikke førte til noget.

 

Åbent hus på vandværket har givet rig mulighed for at komme i kontakt med bestyrelsen for alle interesserede. Selv har jeg hentet megen information i min kontakt med bestyrelsen. En stor ros til formanden, bestyrelsen og alle jer ildsjæle, som gør Vellerup Sommerby til en velfungerende forening og dejligt sted at være en del af.

 

Fortsæt jeres gode intensioner for at skabe værdi for vores medlemmer og forening, fuld opbakning herfra, kan kun klappe i mine hænder af begejstring over alle de tiltag og forandringer, som har fundet sted de sidste 10 år.

 

En lang række opgaver er som bekendt blevet ført ud i livet, og det glæder mig hver dag. Jeg vil ikke nævne de utallige forsøg på at spænde ben for vores formand, bestyrelsesmedlemmer og ildsjæle i foreningen – vi ved jo alle, hvem det er.

 

Det synes at være ufattelig egoistisk at tage en hel grundejerforenings omdømme som gidsel i et slet skjult forsøg på at pleje et ubetydeligt mindretals interesser. Jeg er bevidst om, at vi er mange medlemmer/beboere med mange forskellige interesser og værdier.

 

Der har været mange forandringer, gennem de sidste 10 år, ikke alle har været parate til forandring og omstilling og det har for foreningen skabt nogle udfordringer, bl.a. med et forsøg på angreb på bestyrelsen og udvalg af ildsjæle via de sociale medier.

 

Der er af et fåtal af medlemmer blevet holdt møder for at oprette alternative sider og grupper på Facebook med det formål at sabotere, de allerede oprettede sider og grupper på facebook. At skabe splid og forsøg på at misinformere medlemmer og især nye tilflyttere. Vi ved jo alle i Vellerup Sommerby, hvorfor de 6 personer ikke længere kan skrive i vores Facebookgrupper. Hvorfor fortæller Niels Høgstrup ikke det i sit læserbrev. Chikane, forfølgelse, injurierende udtalelser osv. er årsagen til, at få ikke længere er i fællesskabets gruppe med næsten 1.000 medlemmer. Havde Niels mfl. nu bare overholdt Facebooks regler, ja så havde de stadig været i Facebookgrupperne.

 

Der blev sågar oprettet en Vellerup Vandreklub på Facebook med det formål her igennem at tiltrække medlemmer fra foreningen til deres gruppe. Det er så åbentlyst, hvad de forsøger på.

 

Jeg bemærker, at Niels Høgstrup på sidste generalforsamling ikke blev valgt til bestyrelsen i sin afdeling. Ja han fik stort set ingen stemmer. Nu stiller Niels Høgstrup op som kandidat til formandsposten på kommende generalforsamling.

Så er det, at jeg tænker, hvorfor har Niels så travlt med at udstille vores bestyrelse? Måske det i virkeligheden skyldes Niels Høgstrups forsøg på at samle stemmer.

 

I Vellerup Sommerby har vi har vores årlige generalforsamling og det er der demokratiet med et flertal beslutter, hvordan foreningen skal drives. Det må nu være på tide, at man enten accepterer demokratiets beslutninger og tier eller alternativt finder et andet sted at have sommerhus.

 

Ikke et eneste sted i Niels Høgstrups læserbrev, er der noget indhold, som passer til den virkelige verden.

 

Nu har Niels Høgstrup skrevet et brev til Frederikssund Kommune, hvor Niels Høgstrup på vegne af en gruppe “Tid til forandring” underskriver brevet med personer, som efterfølgende har taget kontakt til bestyrelsen, og fortæller at de ikke kender til indholdet i brevet og ej heller er medunderskriver af brevet.

 

På sidste års generalforsamling forsøgte Niels Høgstrup, at fremsende en fuldmagt til bestyrelsen i en anden persons navn. Navnet var fiktivt opfundet.

 

Niels Høgstrup har selv efterfølgende bekræftet de 2 forhold.

 

Er det sådan en person Grundejerforeningen Vellerup Sommerby skal have som afdelingsformand / formand ?

 

Lad os vende ryggen til skyggen, og gå frem mod lyset, nyd vores dejlige Vellerup Sommerby, en velfungerende forening og vær stolt af at være en del af dette fællesskab.

 

Nu er min kaffe blevet kold og den flotte solnedgang er i udsigt – og jeg må konkludere, at jeg i de sidste 10 år har boet og levet i en forening med store forandringer – tak for det til bestyrelsen og ildsjæle.

 

Hilsen

 

Lene Leth m.fl.

En glad borger i Vellerup Sommerby

En “glad borger i Vellerup Sommerby” har skrevet et læserbrev til Hornsherred lokalavis.

Overskrift Glad borger i Vellerup Sommerby

Kommentar til Niels Høgstrup læserbrev 8. december 2020.

Jeg vil opfordre gruppen til at sælge deres huse her i Vellerup Sommerby.

Det er jo gunstige tider.

Således ville alle vi meget tilfredse beboer få fred til at nyde de grønne arealer på den gamle campingplads og leje med børnebørnene på natur legepladsen.

Her i Sommerbyen har vi ordnede forhold, gode veje, plejede grønne arealer, om vinteren bliver der saltet og ryddet skønt.

Men idyllen bliver hele tiden ødelagt af alle jeres negative påfund.

Find jer dog en hobby, så vi andre kan få noget positivt at tale om. Eksempelvis rådyrene, der spiser alle vores planter.

I er vel klar over, at det kræver kun 13 muskler at grine – men over 300 at være sur.

Husk også på, at livet er kun til låns. Det er da ærgerligt at spille det på tosserier.
I kalder jer Tid til forandring.
Det vil virkelig være en forandring når i forstummer.
Det kunne gøre ca. 800 sommerhusejere virkelig glade, så vil der være en livligere snak om løst og fast og ikke om, hvad i nu har fundet på af tosserier.
Hvor stor er jeres gruppe egentlig ?
Er det 200 stk., som i skrev i det brev, hvor vi kunne tilslutte os jeres gruppe anonymt, eller er der bare de 4-5 stykker som i underskrev jer med i læserbrevet. At være en anonym gruppe fortæller vel alt om det seriøse i jeres kritik af bestyrelsen.
Jeres seneste tiltag som læserbrevet i Hornsherred af Niels Høgstrup i Lokalavis er også et grundløst angreb på vores bestyrelse. Ikke nok med det, i forstyrre også højt engagerede medarbejdere i kystinspektoratet og Frederikssund kommune . De har nok andre ting at tage sig til en jeres opspind. 

Jeg er glad for, at vores bestyrelse har holdt til alle jeres løgne og chikanerier i gennem de sidste 5år.
Jeg forstår også godt, at bestyrelsen har indført forskellig tiltag når de har sådan en flok hyæner hængende i haserne. 
Bestyrelsesmedlemmerne har sat deres præg på sommerbyen for nogens vedkommende i mere end 30 år og andre gennem de sidste 3 år.
Min kone og jeg var så heldige, at finde vores lille plet for mere en 20 år siden. De sidste 5 år har jeg virkelig haft et behov for, at ydre mig om jeres dumheder, nu gav i mig endelig chancen med jeres læserbrev.
Bestyrelsen udarbejdede et budget for afsaltning af vores veje og indhentede tilbud. Fik det godkendt af grundejerne på generalforsamlingen.
Så startede hetzen mod formanden. I fortalte at han havde fået en Mercedes som retur kommission af NCC. (En gammel taxa som har kørt jorden rundt mere end 1 gang). Han har selv købt den for sine surt opsparet penge, i den sag var der mange andre usande beskyldninger, heldigvis fik vi da ny asfalt på vejene. 🙂
En gruppe af beboere oprettede et naboværn, desværre led det en kran skæbne da det begyndte at fyge med beskyldninger om gratis mobiltelefoner til dem der gik rundt i udstykningen. Igen det pure opspind. De anvende deres egne telefoner og de gjorde det bare for at snage påstod i. Så det blev nedlagt. At bruge sin sparsomme tid for andre og så blive chikaneret har jeg heller ikke lyst til.
Næste gode og velfungerende gruppe er badebro udvalget, som havde fungeret i mange år en gruppe af yngre mennesker, der stimlede sammen 1 weekend i foråret og satte broen op og det samme om efteråret. Belønningen for det var en julefrokost. Det synes jeg er en fair
aftale.
Så kom alternativet på banen igen med usandheder og grov chikane. Resultatet blev, at udvalget blev nedlagt. Ærgerligt.
Hver eneste gang der kommer et tiltag i foreningen, som kan være beboerne til glæde og gavn, så starter tid til forandring en hetz på bestyrelsen og andre involverede; uforskammet.
Det er jo ikke kun de sager jeg har beskrevet her, men også bestyrelsens familie har i chikaneret på det groveste. En ordstyrer til en generalforsamling for et par år siden, havde nær mistet sit job grundet efterfølgende pga usandheder fra jeres side.
I bund og grund er det måske misundelse eller er det fordi i vil overtage bestyrelses posterne så i kan få snablen i honning krukken og suge den tom for nektar ?
Jeg er en beboer i sommerbyen, som har nået livets efterår og derfor ønsker fred og ro. Tænk hvis vi igen kunne fryde os over tyren Ferdinand under kork egen på blomster engen side og snuse til de vilde blomster.
Se det ville være lykke.
Krølle Stauning
Skadevænget
SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!