Resultat af urafstemning

Kære medlemmer.

 

Grundejerforeningens eksterne revisionsselskab har den 22. juni 2022 fremsendt urafstemningsresultatet til bestyrelsen.

 

I denne forbindelse udsendes referat fra bestyrelsesmødet den 23. juni 2022, hvor det fremgår, at forslaget omhandlende vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk er vedtaget med et klart flertal.

 

Referatet kan læses her….

 

Der var 392 (mere end 2/3 af de fremsendte stemmer) for forslagene svarende til 67,70% af de fremsendte stemmer. I alt stemmeantal 579.

 

Bestyrelsen har på foreningens hjemmeside opdateret vedtægterne, hvor de nye vedtægtsændringer er indskrevet.

 

Klik her for at læse foreningens vedtægter.

Klik her for at læse vandværkets vedtægter.

 

Bestyrelsen ser frem til, at vi nu kan mødes på generalforsamlingerne, hvor spørgsmålet om fuldmagter til bestyrelsen ikke længere bør debatteres.

 

Med et ønske om en god Sankt Hans aften.

 

På vegne af bestyrelsen

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

 

 

Sankt Hans 2022

Sankt Hans bål
i Vellerup Sommerby

torsdag den 23. juni 2022

 

Program:

21.00 – Fakkeltog afgår fra vandværket

21.15 – Bålet tændes

21:30 – Der synges Vellerup Valsen og midsommervisen

Sange udleveres samt is til børnene.

 

Hilsen

 

Bestyrelsen

 

Elektronisk post

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

I forbindelse med tilmelding til elektronisk post har 344 medlemmer i skrivende stund  tilmeldt sig elektronisk post. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at få tilmeldt sig elektronisk post hurtigst muligt.

 

Som tidligere beskrevet er tiden inde til at gå den digitale vej i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. (Elektronisk post) Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har allerede implementeret PBS for mange år siden, nyhedsbreve og nu er tiden kommet til at udvide foreningen med digitale løsninger. I henhold til foreningens vedtægter §18.2 giver vedtægten mulighed for, at udsende bl.a. indkaldelser til generalforsamlingerne via e-mail.

 

I denne forbindelse vil der være mulighed for allerede fra 2022 at modtage følgende via e-mail.

  • Faktura på e-mail til de medlemmer, som ikke har tilmeldt sig PBS.
  • Medlemsbladet kan frameldes enkeltvis og fremadrettet læses på foreningens hjemmeside for de medlemmer, som ønsker dette.
  • Indkaldelse til generalforsamlinger og øvrige meddelelser på e-mail.
  • Kommunikation fra / til bestyrelsen på e-mail.

 

Med digitalisering, vil dette indebære, en reducering af bl.a. porto og tryksager og herudover vil Grundejerforeningen være miljøbevidste.

 

Som udgangspunkt er alle i skrivende stund tilmeldt fysisk post. For at Grundejerforeningen kan implementere digital forening kræver det, at medlemmerne enten via foreningens hjemmeside eller ved udfyldelse af en slip som udkommer med næste foreningsblad oplyser bestyrelsen om Deres e-mailadresse og samtidig accepterer digital post. Tilmeldingen kan ske løbende.

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk overholder i denne forbindelse GDPR lovgivningen.

 

Du kan tilmelde dig digital post her….

 

Udover digital post kan du også tilmelde dig PBS. Tilmeld dig PBS her….

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Tjørnemosen status

I forbindelse med vedligeholdelse af området omkring Tjørnemosen, forventes det, at entreprenøren fortsætter arbejdet i kommende uge (25).

 

I forbindelse med vandstanden i Tjørnemosen skyldes dette som i alle andre søer og moser i DK.

 

Grundvandsspejlet synker når der er tørke i en længere periode, som vi har haft i Danmark de sidste mange måneder.

 

Tjørnemosen kan naturligvis ikke bibeholde vandstanden grundet ovennævnte.

 

Når grundtvandsreservoiret igen er normaliseret stiger vandet naturligt i Tjørnemosen igen.

 

Hilsen

 

Bestyrelsen

Aflevering af grenaffald

Kære medlemmer

 

Husk du i morgen den 18. Juni 2022 i tidsrummet 09:00 – 12:00 kan afleverer grenaffald til Sankt Hans bålet ved bålstedet ved verdens ende på Birkebækvej.

 

Bestyrelsen vil tage imod jeres grenaffald og tager i samme forbindelse også gerne en snak med medlemmerne.

 

Benyt muligheden for at få beskåret jeres træer, mv. eller henlagte grenbunker og kom ned til bålpladsen med grenaffaldet.

 

Der tages ikke imod rødder.

 

Gennemgang efter fibernedlæggelse

Kære medlemmer.

 

Mandag den 20. juni 2022 får vi besøg af Frederikssund Kommune, TDC og entreprenøren, hvor bestyrelsen endnu engang vil gå Grundejerforeningens veje igennem, således vi kan få afsluttet de mange mangelfulde vedligeholdelser efter ned gravning af fiber sidste år.

 

Bestyrelsen har på forhånd været rundt og taget billeddokumentation og fremsendt til Frederikssund Kommune, som er enige i, at området ikke er efterladt ordentligt.

 

 

Asfaltarbejder på Nordvejen, 4550 Skibby

Frederikssund Kommune planlægger asfaltarbejder omfattende regulering samt udlægning af ny asfaltslidlag på Nordvejen, 4050 Skibby tirsdag den 07. juni 2022.

Frederikssund Kommune beder i forbindelse med arbejdet grundejerne, der har beplantning mod vejen, om at beskære beplantningen til skel.

Yderligere anmoder Frederikssund Kommune om at grundejerne vil være behjælpelige med at entreprenøren får fornøden adgang til at udføre arbejdet.

Frederikssund kommune kan lade arbejdet udføre for grundejernes regning, hvis I ikke selv har klippet hækken senest d. 5. juni 2022.

Venlig hilsen
Nawzad Abdul Karim Marouf
Vejingeniør

Formandens rubrik

Foråret er omme, uret stillet en time frem og vi bevæger os nu ind i sommeren. Varmen er så småt begyndt at ramme os (det tog sin tid), og vi er vist alle klar til mere udendørsliv og sol.

 

I skrivende stund skinner solen, varmegraderne stiger dag for dag og de smukke blomstrende forårstræer, det grønne græs, japanske kirsebær og de mange øvrige træsorter med videre pryder i den grad Vellerup Sommerby.

 

Badebroen er vedligeholdt og udsat af vores flittige brobisser med Marianne i spidsen, som dirigerer slagets gang ved verdens ende og afventer nu de første badende gæster.

 

Desværre er et brofag defekt, men det forventes, at vi får repareret skaden således børnebroen kommer ud i år.

En stor tak til alle de frivillige, som har været med til at vedligeholde og sætte badebroen ud i Isefjorden.

 

Til de mange, som fisker i Isefjorden skal vi venligst henstille til, at der ikke fiskes fra og omkring badebroen. En tabt fiskekrog er ikke rar, at få i foden.

I Vellerup Sommerby skal der være plads til alle.

 

Sommeren giver anledning til mange besøgende og især i medlemmernes sommerhuse, hvor der holdes festlige arrangementer inde som ude, med musik og glade mennesker.

 

Der skal naturligvis være plads til festlighederne, men også naboen og de omkringliggende sommerhuse. En opfordring herfra er, at vi skal tage hensyn til hinanden og samtidig skal der være plads til os alle. Skriv evt. en besked til de omkringliggende naboer dsl. hvis du holder havefest eller lign.

 

I Vellerup Sommerby afholdes der pinselørdag den 04. juni 2022 kl.  10:00 loppemarked på vandværksgrunden.

Loppemarkedet arrangeres af Charlotte og Annelise. En stor tak til jer begge for at ville arrangere loppemarkedet til gavn for mange.

 

Traditionen tro holder vi Sankt Hans i Vellerup Sommerby -en højtid, der bærer præg af en masse forskellige traditioner med hjemlig hygge i haverne og hvor vi mødes ved bålpladsen. Igen i år afholdes der Sankt Hans, men måske ikke helt som vi plejer. Vi har så længe jeg husker tilbage afholdt Sankt Hans på en lørdag, hvor flere medlemmer befinder sig i sommerhuset.

 

Som jeg tidligere har skrevet til medlemskredsen, må vi desværre nu kun afbrænde bål på selve Sankt Hans.

 

Sankt Hans afholdes derfor torsdag den 23. juni 2022 ved verdens ende.

De 2 lørdage forud for Sankt Hans har medlemmerne mulighed for, at komme af med deres grenaffald.

I kan læse mere om arrangementet i det kommende foreningsblad og på foreningens hjemmeside.

 

Det er også denne tid på året, hvor vi under normale omstændigheder har afholdt generalforsamling, og valgt eller genvalgt en bestyrelse. Som bestyrelsen i det udsendte materiale, på hjemmesiden og i kommende foreningsblad har beskrevet er generalforsamlingen udsat til den 03. september 2022. Generalforsamlingen er ikke aflyst, som rygtet lyder.

 

I forbindelse med den udsatte generalforsamling, er afdelingsformanden fra afdeling 6 udtrådt af bestyrelsen, idet han ikke ønskede genvalg.

I denne forbindelse varetager Flemming fra bestyrelsen afdeling 6’s interesser indtil vi har valgt et nyt bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen den 03. september 2022.

 

På vegne af bestyrelsen og medlemmerne vil jeg gerne takke Carsten for det store stykke arbejde, som han trods den korte valgperiode fik opnået.

Carsten har lovet at være bestyrelsen behjælpelig med campingprojektet, som Carsten har været en del af nu i 2 år.

 

I forbindelse med campingpladsen er vi i fuld gang med planlægning og kommunikation med Kystinspektoratet så vi kan få udført de opgaver, som er besluttet på generalforsamlingen i 2021.

 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke de frivillige, som var med til at indsamle affald på affaldsindsamlingsdagen og til jer, som har været behjælpelige med at oliere alle vores borde og bænke i Vellerup Sommerby.

 

Slutteligt vil jeg på vegne af bestyrelsen ønske alle en rigtig god sommer om det bliver i Vellerup Sommerby eller, hvor sommeren måtte bringe jer hen.

 

! Medlemmerne er til enhver tid velkommen til at kontakte undertegnede på mail eller telefonisk, hvis I skulle have spørgsmål eller blot ønsker at få en snak om vores område.

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!