Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Billed konkurrence

Så er tiden inde til, at vi skal have kameraet frem igen i Vellerup Sommerby.

Når du har taget dit efterårsbillede, som skal være af / i Vellerup Sommerby, så læg dit billede op i vores lukkede Facebookgruppe og send herefter dit billede til “billeder@vellerupsommerby.dk” inden den 15. november 2020.

Det er kun billeder sendt til “billeder@vellerupsommerby.dk” som kommer med i konkurrencen. Der må gerne tages mere end 1. billede.

Den 15. november 2020 når konkurrencen er slut, vil vi samle alle de modtagne billeder og lægge dem op på vores Facebookgruppe til afstemning.

Alle kan så “like” det billede, som de mener skal vinde konkurrencen og være vores nye profilbillede på Facebook.

Billedet vil også komme med i næste udgave af Vellerup Sommerby bladet.

Vinderen vil også af redaktionen modtage en god flaske Rødvin 🙂

PS. Alle billeder vil blive vist på foreningens hjemmeside.

Ændring af plan over området ved campingpladsen

Vi har i arbejdsgruppen været samlet et par gange de sidste par uger og været en del nede på campingarealet.

Der er blevet ryddet en del stier i skoven, stier der har været der før, men som var vokset helt til.

Arbejdet vil fortsætte i de kommende uger.

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra folk ift. de projekter vi har planer om, at sætte i værk og også fået tilsagn fra flere om, at de godt vil hjælpe til når vi indkalder til arbejdsdage.

I bygningen der er dernede og som pt. er udlejet er der et fint handicap toilet som vi har fået mulighed for at bruge. Der vil blive sat lås på og som bruger af området og medlem af grundejerforeningen, kan man så for et minde beløb købe en nøgle til toilettet.

Der er nogle af de omkringboende der har været/er lidt bekymrede for projektet og vores planer.

Vi har været i dialog med flere af dem og har på baggrund heraf revideret i den plan vi tidligere havde.
Vi har forsøgt at rykke flere af aktiviteterne ind i skoven – hvor det forhåbentligt ikke genere nogen.

Vi har også reduceret i antallet og størrelsen på stierne på det åbne areal og vi vil holde aktiviteterne på det åbne område længst mod øst, så der er så langt som muligt til beboerne på Mejsevænget som muligt.

Såvel indhegnet hundeskov, petanque bane samt legeplads vil blive rykket ind i skoven. Der vil disse steder samt ved nogle flere lysninger i skoven blive opsat borde/bænke. Ift legepladsen som bliver placeret i kanten af skoven ud til det åbne område, hvor vi fået en båd som vil blive opsat som legeredskaber.

På vedhæftede kort fremgår hvor de forskellige ting vil blive placeret.

Vi vil snart melde ud med tilmelding til den første arbejdsdag – så hold øje med siden her 😊

Vi glæder os til sammen med jer at lave et fint område til glæde og gavn for os alle.

Opsummering på det som er planlagt nu og som vi arbejder videre med er:

– Petanque bane inde i skoven.
– Hundeskov inde i skoven
– Bænke inde i skoven
– Bænk ved udsigtsposten
– Bænke ved det store område
– Båd (har vi fået) graves ned ved skovkant
– Legeplads ved båden men inde i skoven
– Sti 2 meters bredde op til Mejsevænget 8, hvor der laves en mindre åbning.
– Sti genetableres i skoven
– Leg, gynger, jorden brænder mv. gennem skoven i træer og på jorden.
– Områder åbnes op og der beskæres inde i skoven
– Parkeringsplads ved bygningen
– Parkeringsplads langs træerne
– Det store areal fra båd til Vigvejen skal slås hver 14 dag.
– Stensætning op mod området så biler ikke kan køre ind
– Handicaptoilet ved bygningen og renovering samt rengøring.

 

Skulle du have et ønske kan du sende os en besked ved at klikke her…

– Der laves naturligvis ansøgning til kystdirektoratet vedr. de punkter, som kræver ansøgning.

Mvh arbejdsgruppen.

Streger og placeringer på kortet er ca. placeringer.

 • De røde streger er store stier.
 • De blå streger er små stier.
 • Alle stier er stier, som altid har været der, men vi rydder op og renovere så vi igen kan færdes på dem.
 • Det grønne område er et område, hvor der slås græs jævnligt
 • De blå cirkler eer græsplæner

 

Stier og hyggekroge i skoven

I forbindelse med arbejdsgruppens oprydning i skoven kan vi hermed meddele, at næsten alle stisystemer jf. den viste tegning / oversigtskort nu er gangbare og fremkommelige.

 
Græsset er slået, krat er klippet / fjernet, hække mm. er klippet.
 
Vi opfordrer nu alle til, at komme ned i skoven og går en tur og nyde, at vi nu kan bevæge os frit i skoven.
 
Næste skridt er så oprydning i skoven, bordbænksæt og beskæring div. steder og i weekenden åbner vi stien fra Mejsevænget ved. nr. 8.
 
Dette planlægger vi at gøre efter den store sti er lavet i næste uge.
 
Oversigtskortet viser:
 
– Røde markeringer er store stier.
 
– Blå markeringer er små stier.
 
– Blå cirkler er græsplæner / opholdsteder, hvor det påtænkes, at opstille bord og bænke.
 
– Stor blå firkant er hvor der planlægges aktiviteter mm.
 
– Lille blå firkant er hvor vi muligvis laver hundeskoven.
 

Den store sti gennem skoven er planlagt til, at blive lavet i næste uge, men allerede nu er stien gangbar igen.

På vegne af arbejdsgruppen
Henrik Kirkestrup

! Stierne er ikke 100% overens med skitsen.

Lidt billeder af skoven, efter vi har fået lavet stier, områder mm. (tryk på billedet for at forstørre)

 

Antennemast ved Vellerup

Vi kan nu meddele, at den omtalte antennemast på Solsortevænget i Vellerup Sommerby er ved at blive opsat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den permanente antennemast forventes at blive opført medio december 2020. De afventer levering af masten.

Den midlertidige mast er nedtaget og fundamentet til den nye mast er lavet.

Campingplads Området

Kære medlemmer

I forbindelse med vedtagelsen af en sti gennem skoven på campingpladsen vil dette projekt nu blive påbegyndt. Det forventes, at entreprenøren laver den store sti allerede i næste uge.

 

Et nyt udvalg bestående af 7 personer med tilknytning til Vellerup Sommerby, har kastet sig ud i opgaven, og har med stort engagement tilbudt deres assistance for at medvirke til at gøre sommerbyen endnu mere attraktiv for den forskellige aldersgrupper, der nyder naturen. Det nye udvalg består af:

 

 • Kim Lunde
 • Carsten Nielsen
 • Henrik Kirkestrup
 • Maria Aakjær
 • Jan Olsen
 • Anders Hansen
 • Marianne Strube
 • Kim Strube

 

Udvalget har af bestyrelsen fået tilladelse til at lave flere, men mindre stier gennem skoven. De nye stier vil være stier, som i forvejen har været på området, men som efter mange år er groet til.

Udvalget har ligeledes fået lov til at lave en plan for benyttelse af det frie areal nord for skoven.

 

Udvalget har meddelt bestyrelsen, at der arbejdes med at få etableret forskellige nye muligheder for aktiviteter, som f.eks.:

 

 • Naturlegeplads
 • En båd som legeplads
 • Bord og bænke
 • Petanque bane
 • Parkeringsplads
 • Grillplads
 • Legemuligheder langs stierne i skoven
 • Bord bænke i skoven ved de åbne arealer
 • Fodboldbane
 • En sti fra Mejsevænget planlægges, som vil gå fra den nordlige del til området, hvor aktiviteterne skal være.
 • Toiletfaciliteter fra toiletbygningen hvis det er muligt
 • Badminton / Tennisbane
 • Lukket areal til hunde (hundeskov)
 • Bænksæt ved udkanten af skoven ud mod fjorden

 

Ovennævnte er muligheder, som udvalget har tænkt på og fortsat vil arbejder med.

 

Udvalget har meddelt bestyrelsen, at de vil sørge for såvel planlægningen som selve arbejdet. På nuværende tidspunkt vil udgifterne bl.a. blive søgt dækket ved sponsorater og egen frivillig drift.

Når arbejdet påbegyndes, vil der via hjemmesiden blive udsendt en invitation, hvis der skulle være frivillige, som vil hjælpe til.

 

I den nordvestlige del af skoven har vi allerede nu fået klippet, beskåret og lavet små stier, så man igen kan færdes i området. Ligeledes er fjordstien blevet slået og blevet gjort bredere. Dette arbejde er udført af Mejsegaarden, og er givet som et sponsorat til foreningen. En stor tak til Henrik fra Mejsegaarden for indsatsen.

 

hjemmesiden har bestyrelsen givet lov til, at udvalget kan få en side, hvor de kan holde medlemmerne orienteret løbende med tekst og billeder.

Udvalget håber på, at det meste står klart til næste sommersæson.

 

Hvis der er nogen som tænker, at de gerne vil assistere udvalget med arbejdskraft, værktøj mm. vil det allerede nu være muligt at kontakte til udvalget.

 

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke udvalget for deres foreløbige indsats og ser positivt frem til, at området vil blive taget i brug frem for at det står øde hen.

 

På bestyrelsens vegne

 

Formanden.

 

Sociale medier i Vellerup Sommerby

Sociale medier og hjemmesider i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har vi en hjemmeside og en facebookside.

Hjemmesiden er den officielle kanal, hvor bestyrelsen deler informationer ud til sine medlemmer og benyttet bla. flittigt af medlemmerne, ejendomsmæglere og vores samarbejdspartnere.

Facebooksiden benyttes primært til, at dele informationer ud på de sociale medier fra hjemmesiden.

Alt kommunikation til og fra foreningens bestyrelse foregår enten telefonisk eller via mail.

Herudover har Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, @vellerupsommerby’ flere grupper på Facebook til glæde for de fleste medlemmer.

Her kan du kommentere på alt, hvad der sker i vores område (og også udenfor), og du kan søge hjælp eller gode råd hos andre beboere i Vellerup Sommerby. Du kan også følge med i de fællesarrangementer, som bliver afholdt i løbet af året.

Hvis du har taget et flot, sjovt eller spændende billede i Vellerup Sommerby, så del det med os andre, så vi kan se hvor smukt, sjovt eller anderledes der kan være i vores område. Ind i mellem har vi konkurrencer om de bedste fotos.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, så kan du ikke forvente et svar på de sociale medier. Har du brug for det, skal du henvende dig til dem direkte. Ofte vil en anden medborger dog kunne hjælpe med spørgsmålet – og selvfølgelig følger bestyrelsen naturligvis med i gruppen.

De nævnte Facebookgrupper mfl. nævnt her er godkendt af bestyrelsen, men ejes og administreres ikke af bestyrelsen. Facebookgrupperne administreres af flere medlemmer og beboere i foreningen og som de fleste ved, ejes Facebook sider og grupper af Facebook.

Så kom og være med i fællesskabet, og lad os skabe hygge, sammenhold og sjov i Vellerup Sommerby. Søg på “@vellerupsommerby” på Facebook og meld dig til gruppen.

 

Desværre findes der personer, som opretter andre hjemmesider, Facebooksider, grupper og Facebook profiler, for at vildlede medlemmer og beboere og samtidig miskredittere bestyrelse og andre medlemmer. Bestyrelsen og de fleste medlemmer tager kraftig afstand fra disse sider og grupper.

For at skelne mellem de forskellige Facebooksider og grupper henvises til vores hovedside på Facebook, hvor du til enhver tid kan se de tilknyttede grupper i menuen grupper.

Vores tilknyttede sider og grupper:

Facebookside med mere end 1065 følgere.

Facebook gruppe med mere end 930 medlemmer.

Køb og salg gruppe med mere end 865 medlemmer.

Udlejning, leje, køb og salg af sommerhuse med mere end 500 medlemmer.

Øvrige grupper

Udover de ovennævnte Facebooksider og grupper er vi naturligvis også på Instagram, Twitter og Linkedin.

Forvirret ? eller har du spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Er det lovligt at efterlade hundelorte ?

En hundeejer lader sin hund besørge på fortovet, vejen eller stien foran dit hus – og går sin vej uden at samle hundelorten op. Men må man egentlig det? Og kan du selv risikere bøde for hundelorten på dit stedet? Få svar her.

Det er faktisk IKKE lovligt at lade sin hunds hundelorte ligge på fortovet.

Der er ikke nogen lov, der konkret henviser til hundes efterladenskaber, så i praksis henvises til både Vejloven og Færdselsloven.

Ifølge Vejloven er det forbudt at efterlade affald på vejarealer, herunder fortove, og det gælder altså også hundelort. Reglen gælder både offentlige veje og private fællesveje i byer.

Politiet har dog ikke den store erfaring med sager på området. Østjyllands Politi kender til sager fra andre politikredse, hvor der er foretaget sigtelse efter færdselsloven, der siger at: Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.

! Hundelort kan straffes med bøde

Lader du din hunds efterladenskaber ligge på fortovet, kan du straffes med bøde. Det siger Vejlovens § 70 og Privatvejslovens § 98.

Der er dog stor sandsynlighed for, at politiet ikke har ressourcer til at rykke ud og tage sig af hundeefterladenskaber på fortovet, mener både Dansk Kennelklub og advokat Susan Aino Kjær.

Hundeejere kan få regning fra kommunen

Sæt dette klistermærke på din skraldespand, hvis du vil give hundeejere tilladelse til at smide hundeposer ned i din skraldesspand.

Kommunen, og i visse tilfælde politiet, kan ifølge loven fjerne hundens efterladenskaber for hundeejerens regning, hvis han eller hun ikke rydder op efter hunden. Her henviser advokat Susan Aino Kjær både til vejloven, privatvejsloven og § 17 i vintervedligeholdelsesloven. Men du kan faktisk også selv risikere at skulle betale, hvis en anden person lader sin hunds hundelort ligge på dit fortov. Du kan nemlig, ifølge loven om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, være forpligtet til at fjerne alle former for affald på fortovet foran din ejendom, hvis vejbestyrelsen har bestemt det. Der er dog flere ting, du kan gøre, for at hjælpe hundeejerne med at huske at få fjernet hundens efterladenskaber.

Hold dit fortov pænt

Dansk Kennelklub råder desuden til, at du selv holder dit fortov pænt ryddet. Det er for de fleste mere grænseoverskridende at lade en hundelort ligge på et pænt og velholdt fortov.

Tag en god snak med hundeejeren

Hvis du tager en hundeejer på fersk gerning, kan en venlig henstilling være en mulighed.

Du kan fx sige:

– Jeg vil blive glad, hvis du samler op efter din hund. Jeg synes nemlig ikke, det er særlig lækkert at skulle gøre det, og det er trods alt nemmere, når det er ens egen hund. Og så er du heller ikke med til at give andre hundeejere et dårligt ry.

Sæt klistermærke på din skraldespand

Mange hundeejere samler faktisk deres hunds efterladenskaber op i en pose, men smider så efterfølgende posen fra sig på jorden. Og her kan du faktisk hjælpe og muligvis motivere hundeejeren til at rydde op efter sig ved at lade dem bruge din skraldespand ved fortovet.

Dansk Kennel Klub og Hold Danmark Rent har udviklet et klistermærke, som husejere kan sætte på deres private, udendørs skraldespand med teksten “Her må du gerne smide din hundepose”. Klistermærkerne i kan du få gratis ved at kontakte bestyrelsen.

 

DET SIGER LOVEN

Vejloven § 70
“Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning.”

Privatvejsloven § 66
“På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse: 1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign.”

Færdselsloven § 87
“Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.”

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 13
“Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.”

Kilde: Bolius.dk

Nyhedsbrev

Vi er nu oppe på 174 abonnenter på nyhedsbrevet i Vellerup Sommerby.

Har du husket, at fortælle dine naboer, venner og bekendte i Vellerup Sommerby om vores nye nyhedsbrev.

Nyhedsbreve udsender vi kl. 20:00 om aftenen, hvis der skrevet nyt på foreningens hjemmeside.

! Husk ved tilmeld at bekræfte den mail, som i efterfølgende modtager. Modtager I ingen mail så se efter i jeres spam filter.

For spørgsmål til nyhedsbrevet er I velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Den nye tjeneste “Nyhedsbrev (e)”

Den nye tjeneste “nyhedsbrev (e)” er taget godt imod.

I skrivende stund er der tilmeldt 113 abonnenter og flere tilmelder sig hastigt nyhedsbrevet.

Da ikke alle medlemmer af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby er på Facebook, eller benytter hjemmesiden dagligt opfordres abonnenterne til, at give jeres naboer besked om den nye tjeneste.

Vi håber at I alle vil tage godt imod den nye tjeneste.

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!