Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Omdelte skrivelser mm.

På given foranledning kan jeg oplyse, at ingen af de anonyme skrivelser, der er omdelt i weekenden har noget som helst med bestyrelsen at gøre.

 

Det drejer sig primært om skrivelsen ”Tid til forandring” og skrivelsen vedr. ”40-km zone”.

 

Ligeledes er opklæbningen af klistermærker med stærkt kritisabel tekst naturligvis sket med bestyrelsens misbilligelse, men vi har identificeret trykkeriet og har anmeldt sagen som hærværk.

 

Formanden

Information fra formanden

Til interesserede medlemmer

Som bekendt har bestyrelsen valgt at tage tydeligt afstand til de 2 ny-opstillede kandidater i afd. 2 og afd. 4.

 

Bestyrelsen har naturligvis intet imod udskiftninger i bestyrelsen, tvært imod – der har faktisk været en udskiftning på 27 medlemmer i min formandstid – men det må være en forudsætning, at der kan tildeles de nye medlemmer den nødvendige tillid, og at et frugtbart samarbejde kan etableres.

 

Dette er desværre ikke tilfældet.

 

I forbindelse med de ny-opstillede kandidaters fremfærd i de offentlige medier og flere andre steder, har disse 2 – sammen med en lille håndfuld sympatisører – udvist en sådan adfærd, at bestyrelsen ikke kan – eller vil – tage ansvaret for, hvad disse personer kan finde på, hvis de som medlemmer af bestyrelsen vil kunne fortsætte deres stærkt misvisende udlægninger af de beslutninger, der af generalforsamlingerne gennem tiden er henlagt til bestyrelsens behandling.

 

Jeg har beskrevet et lille udpluk af forskellige indlæg på FB (mere end 800!) og de hændelser, der er kommet til bestyrelsens kendskab, senest uddeling af flyers og opklæbning af klistermærker.

 

For at give mulighed for at interesserede medlemmer – specielt i afd. 2 og 4 kan få et lille indblik i forholdene – har jeg som formand besluttet at bringe lidt yderligere oplysninger til medlemskredsen.

 

Jeg ønsker på ingen måde at bidrage til en i forvejen overophedet debat, og har derfor besluttet, at tilbyde at fremsende mine bemærkninger på mail til dem, der måtte være interesseret i at modtage materialet. Hvis sådanne anmodninger er betydeligt i antal, vil jeg i stede lægge materialet på hjemmesiden. Jeg forventer naturligvis, at der vil fremkomme forsøg på at benægte de oplistede forhold, men hvis nogen skulle have lyst til at få belyst forholdene nærmere vil dette kunne ske telefonisk.

 

Materialet kan rekvireres på: mail@vellerupsommerby.dk.

 

Kun medlemmer af foreningen kan forvente svar, og materialet vil blive udsendt – eller bragt på hjemmesiden – senest ca. 1 uge inden generalforsamlingen d. 22. august 2020.

 

Jeg anbefaler naturligvis alle at overveje hvilke konkrete beviser modparten fremfører for deres påstande, og herefter til at tage deres beslutning efter egen overbevisning. Der skal dog ikke herske tvivl om, at bestyrelsen på det kraftigste anbefaler, at de 2 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, Per Bjerregård og Knud Nielsen, bliver genvalgt. Forlydender om at Per ikke opstiller er usandt.

 

Formanden

 

 

Skrivelse fra den interne revisor til alle medlemmer

Efter de mange skriverier har jeg lige brugt en del tid på, at gennemgå posteringerne i regnskaberne for 2019 og 2020, ekstra grundigt.

Jeg kontrollerer følgende når jeg går bilagene igennem:

1:

Er bilagene stilet til Grundeejerforeningen Vellerup Sommerby eller til Vandværket i VS?

2:

Er udgifterne i overensstemmelse med Generalforsamlingens beslutninger, om hvad der må bruges penge på i følge det opstillede og vedtagne budget?

 

Konklusion for 2019:

 

Samtlige bilag for 2019 har jeg gemmengået primo februar 2020, og har i den forbindelse fundet at samtlige bilag er stilet til Grundejerforeningen eller til Vandværket. alle bilaget er attesteret af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

De dække de udgifter som blev vedtaget på sidste generalforsamling.

Som det fremgår af det udsendte regnskab for 2019, er der konti, hvor der er brugt mere end budgetteret.  Det må bestyrelsen forklare på den kommende generalforsamling senere på måneden.

 

Kommentarer til rejste spørgsmål:

 

At der skulle være købt store mængder rødvin, kan jeg ikke finde bilag på!

I 2020 kan jeg se at der er købt 6 vinkurve á 350 kr. som tak for at de 6, som har delt breve ud omhandlende oplysninger om fibernettet.

 

Jeg vil gerne oplyses om hvilke bilag jeg ikke har fået læst godt nok, når det påstås at bestyrelsen har fået fyldt vinkældrene op på foreningens regning.

 

“ Hvor er pengene Allan”, jeg vil gerne oplyses om hvad der ligge bag dette spørgsmål!

 

Jeg har ikke kunne konstatere at der mangler penge på foreningens bankkonto.

 

Konklusion for 2020 frem til den 30.7.:

 

Regnskabet føres i regnskabsprogrammet ForeningLet.

Her kan jeg følge samtlige posteringer ført i 2020. Ved hver postering er knyttet et PDF bilag, som jeg kan åbne og gennemgå, idet samtlige bilag fra i år bliver scannet ind i regnskabet.

Jeg kan på alle tidspunkter  logge ind på ForeningLet og følge regnskabet, gennemgå bilagene.

Jeg har senest været inde og se på de 3876 bogførte linjer som regnskabet bestået af frem til den 30.7. Alt ser ud som forventet den 1.8.2020, alle bilag er attesteret af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Jeg så også at foreningen har ca 178.000 kr. tilgode, det ville være rart at få disse penge indsat på foreningens konto.

 

Jesper Janholm

Intern Revisor.

Information vedr. Fiber til Vellerup Sommerby

Lidt information fra TDC Net vedr. Fiber i Vellerup Sommerby.

 
Vi må desværre afvente til efter de er kommet tilbage fra sommerferie.

TDC NET undersøger med stor interesse grundlaget for at levere fiber til Vellerup Sommerby. Jeres projekt har opnået en meget høj interesseprocent på meget kort tid, og vi har ikke set lignende effektivitet noget sted. Rigtig flot arbejde!

Sommerhusområder er dog ikke noget, vi tidligere har haft med i vores fiberudrulningsstrategi, og derfor skal der træffes en større principiel beslutning, som desværre tager noget tid.
Vi er dog i den endelige fase ift. jeres projekt, hvor sagen blot skal afklares, og det forventer vi sker i august måned.

Hvis sagen bliver godkendt, vil alle, som har afgivet interesse til jeres bestyrelse, modtage yderligere information direkte fra os.

Afvises projektet, vil vi informere bestyrelsen direkte.

Rigtig god sommer til alle.

Hilsen

TDC NET

Loppemarked i Vellerup Sommerby

Kære Sommerhusejere i Vellerup Sommerby.

Det er med glæde, at 2 frivillige Lise og Charlotte fra Gøgevænget har meldt sig til, at få loppemarkedet kørt videre i Vellerups Sommerby efter Vivan er flyttet.

Vi kan derfor meddele, at der afholdes loppemarked i Vellerup Sommerby den 05. september 2020 fra kl. 10 – 15 ved Vandværket på Birkebækvej.

Lige som sidste år glæder vi os til at se jer og alle jeres mange gode loppeting til Vellerup Sommerby Loppemarked.

Vi håber det bliver godt vejr så det kan lokkede rigtig mange til at komme.

En stadeplads koster 10 kr. og pengene går til tryksager og annoncer i lokal- aviserne.

I år grundet COVID-19 vil det der ikke være mulighed for at købe drikkevarer, kager mv.

Skulle retningslinjerne for COVID-19 ændre sig, vil vi se på muligheden igen.

Dem som køber en stadeplads skal blive frem til kl. 15:00 – det er synd at gæsterne skal komme til et halvtomt loppemarked.

Uddeling af stadepladser sker fra kl. 8.00-10.00
Hvis i ønsker en stadeplads , så ring til Lise på: tlf. 51 44 59 90

Der tages forbehold for vejr og COVID-19.

error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!