Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Nye Facebookgrupper

Vi har det sidste år testet en gruppe på Facebook kun for beboere på Mejsevænget.

Efter en stor succes har vi nu fået oprettet en gruppe til hvert vænge i Vellerup Sommerby på Facebook.

Gruppens formål er at informere sine tætteste naboer f.eks om nabohjælp, arrangere lokale arrangementer som vejfester dsl. stille et spørgsmål til den lokale vejformand (hvis han er på Facebook) og informationer, som måske ikke nødvendigvis omhandler hele Vellerup Sommerby, men kun jer beboere på vejen. Det er ikke meningen, at de skal erstatte hovedsiden og gruppen “Vellerup Sommerby”, men et supplement.

Da det er et stort administrativ udfordring at skulle administrerer så mange sider, er det på sigt meningen, at der vælges 1-2 ordstyrer i hver gruppe. Det er så de 2 udvalgte, som skal styre selve gruppen.

Vi håber, at I vil tage godt imod grupperne og samtidig invitere naboen med ind i gruppen.

Grupperne findes ved at søge efter “vejnavnet, Vellerup Sommerby” f.eks. Mejsevænget, Vellerup Sommerby.

Det er selvfølgelig kun medlemmer og beboere på de respektive veje, som må være medlem.

Klik her…. for at få en oversigt over Vellerup Sommerby’s grupper

Grupperne er stadig under udvikling, så bær over med gruppens indhold.

 

 

Hjertestarterkursus og nabohjælp

Naboværnet i Vellerup Sommerby har arrangeret et hjertestarterkursus for alle dem som skulle have lyst.

Michael fra Safe Consulting vil komme på vandværket, Birkebækvej og der vil blive lavet i alt 6 kurser.

Kurserne kan have 8-10 deltagere på hvert hold.

Tiderne er:

10:30, 11:15, 12:00, 1245, 1330 og kl. 14:00

Tilmelding sker via facebookgruppen “Vellerup Sommerby”. Skulle alle hold blive booket vil der blive lavet flere hold på et senere tidspunkt. Er du ikke medlem af Facebook, kan du som altid kontakte naboværnet på tlf.: 70 22 91 94

Naboværnets medlemmer vil også denne dag være tilstede, hvis nogle medlemmer skulle få lyst til at hilse på dem eller skulle have spørgsmål til nabohjælp.

På vegne af naboværnet i Vellerup Sommerby

Henrik Kirkestrup

Klik her for at komme til facebookgruppen.

Afgørelse om opstilling af telemast i Vellerup

AFGØRELSE

i klagesag om Frederikssund Kommunes landzonetilladelse til opstilling af telemast på Solsortevænget, Skibby

Frederikssund Kommune har den 17. december 2019 givet landzonetilladelse til opstilling af en telemast på 36 m på ejendommen Solsortevænget 1, 4050 Skibby, matr.nr. 10a Vellerup By, Vellerup.

Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen.

Planklagenævnet stadfæster afgørelsen. Det betyder, at kommunens afgørelse gælder.

Læs hele planklagenævnets afgørelse her….

Anonyme henvendelser

Kære medlemmer i Vellerup Sommerby.

Der har været et par henvendelser fra medlemmerne vedr. anonyme henvendelser som går på, om bestyrelsen har lagt kopi af ordensreglementerne i medlemernes postkasser og markeret enkelte punkter fra ordensreglementet.

Bestyrelsen skal hermed oplyse, at henvendelser fra bestyrelsen til medlemmerne altid vil blive fremsendt som officielle skrivelser med navns nævnelse.

! Bestyrelsen udsender naturligvis ikke anonyme breve til medlemskredsen.

Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer som oplever anonyme breve vedr. foreningen.

Hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Vedr. bemalingen på Birkebækvej

Vej og Park i Frederikssund har haft folk ovre og kikke på udfordringen med bemalingen af Birkebækvej. De melder tilbage, at malingen ikke kan fjernes.

Andre muligheder undersøges , når alle er tilbage fra ferie.

Vej og Park vil gerne kontaktes, hvis nogen har viden om hvem, der har malet på vejen.

Information vedr. fiber i Vellerup Sommerby

En mindre opdatering men desværre intet nyt.

Der er i dag spurgt TDC NET om der er kommet en beslutning som lovet inden for de 14 dage.

Svaret er:

Desværre intet nyt, men tingene er stadig i proces. Jeg ville ønske det hele rullede lidt hurtigere, men det er en større strategisk beslutning – ikke kun vedr. jeres område, men sommerhusområder i det hele taget. Vi har nemlig aldrig bygget fiber i stor skala til sommerhusområder.
Der bliver regnet på tingene, og der er mange afhængigheder, så det tager desværre noget tid.

Jeg håber bestemt på snarlig afgørelse, og jagter den fortsat i næste uge, hvor vi kan tage en status igen. Bevar modet – det ser stadig ret fint ud!

 

God weekend.

error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!