Skiltning i Vellerup Sommerby

Skiltning i Vellerup Sommerby

Uddrag fra Lokalplan 087, Gældende for Vellerup Sommerby:

 10.3 Skiltning

Der må ikke foretages nogen form for skiltning i området.

Med dette uddrag fra den gældende lokalplan vil bestyrelsen på flere grundejeres vegne venligst gøre opmærksom på det gældende forbud imod skiltning.

Måske er der specielt nye grundejere, der ikke er opmærksomme på denne bestemmelse.

En af grundene til at dette spørgsmål tages op nu er, at opsætning af skilte med forskellige formål er tiltagende – ikke mindst i forbindelse med invitationer til kaffemøder, medlemsmøder, loppetorv, til salg skilte, annonceringer, virksomhedsflyers og andre forhold.

Der er frygt for at vores rekreative område udvikler sig i en uønsket retning, og med tiden kan blive en hel ”skilteskov”

Det er altså ikke tilladt med skiltning uanset om de opsættes på eksisterende skilte, galger, postkasser eller plankeværker, og bestyrelsen vil derfor anbefale vores medlemmer at respektere bestemmelsen.

Væltede træer

Kære medlemmer

 

Her til aften ca. kl. 19:05 fik vi i Vellerup Sommerby skybrud med orkan.

 

I denne forbindelse er der mange steder væltede træer i Vellerup Sommerby.

Mange medlemmer har kontaktet bestyrelsen og vi har kontaktet de berørte medlemmer. Vi anbefaler dog medlemskredsen til, at komme til Vellerup Sommerby og få kontrolleret sommerhuset og matriklen.

 

Flere steder ligger der træer, buske, skraldespande mv. ud på foreningens veje og fællesområder. Der er endvidere konstateret væltede træer over flere køretøjer.

 

Observerer du væltede træer eller andet, og har du behov for, at komme i kontakt med et medlem vedr.. uvejret, opfordres der til, at kontakte bestyrelsen, som vil være behjælpelige med at kontakte de berørte.

 

Hilsen

 

Bestyrelsen

Vi lukker for vandet

Kære medlemmer

 

I forbindelse med akut vedligeholdelse af vandledningsnettet på Ørnevænget ud for nummer 1, 2, 11 og 12 er vi nødsaget til at lukke for vandet :

 

Fredag den 05. august 2022 i tidsrummet 08:00 – 15:00

 

Der vil blive lukket for vandet hos følgende husstande:

Ørnevænget nr. 1-12

Skadevænget nr. 101 – 114

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Elmesyge !

Kære medlemmer

Elmesygen er desværre ankommet til sommerbyen. Foreløbig til Stærevænget, nederste del af Skjoldagervej og evt. Mejsevænget. Men vi har mange elmetræer i sommerbyen, også små enkeltstående skud i hække mm. Frøene spredes let og sår sig selv. Sygdommen breder sig desværre med ekspresfart.

 

 

 

De første synlige tegn er enkelte grene med gule, visne blade. Efter 3-4 dage er samtlige blade på træet faldet af, og træet er totalt dødt. Sygdommen smitter lynhurtigt til nabo-træer og nærtstående træer.

 

Der findes ingen midler mod sygdommen. Eneste mulighed for at begrænse sygdommen er omgående at fælde hele træet. Hurtigst muligt!

 

Bladene bør samles i sække og køres til forbrænding, pas på de ikke spredes af vinden. Træet kan bruges i brændeovnen, men har ingen stor brændværdi. Træet bør dog ikke transporteres over store afstande af hensyn til smitte.

 

Elmesygen skyldes svampestoffer, som elmebarkbillen og dens larver fører med sig. Disse svampe bevirker, at træet lukker af for tilførsel af vand og dør hurtigt derefter. Svampestofferne kan desuden spredes via træernes rødder, op til 20 m. væk. Biller kan flyve flere kilometer væk.

Når de førsteplante-doktor.dk/elmesyge gule blade ses, er træet døende.

Derfor: Gule blade er IKKE et tegn på tørke! Det er sygdom. Fæld træet – straks, så svampene ikke spredes.

 

Læs evt. mere på www.plante-doktor.dk/elmesyge

 

 

 

Fortsat god sommer!

På bestyrelsens vegne

Anne Adelgaard

næstformand

Resultat af urafstemning

Kære medlemmer.

 

Grundejerforeningens eksterne revisionsselskab har den 22. juni 2022 fremsendt urafstemningsresultatet til bestyrelsen.

 

I denne forbindelse udsendes referat fra bestyrelsesmødet den 23. juni 2022, hvor det fremgår, at forslaget omhandlende vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk er vedtaget med et klart flertal.

 

Referatet kan læses her….

 

Der var 392 (mere end 2/3 af de fremsendte stemmer) for forslagene svarende til 67,70% af de fremsendte stemmer. I alt stemmeantal 579.

 

Bestyrelsen har på foreningens hjemmeside opdateret vedtægterne, hvor de nye vedtægtsændringer er indskrevet.

 

Klik her for at læse foreningens vedtægter.

Klik her for at læse vandværkets vedtægter.

 

Bestyrelsen ser frem til, at vi nu kan mødes på generalforsamlingerne, hvor spørgsmålet om fuldmagter til bestyrelsen ikke længere bør debatteres.

 

Med et ønske om en god Sankt Hans aften.

 

På vegne af bestyrelsen

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

 

 

Sankt Hans 2022

Sankt Hans bål
i Vellerup Sommerby

torsdag den 23. juni 2022

 

Program:

21.00 – Fakkeltog afgår fra vandværket

21.15 – Bålet tændes

21:30 – Der synges Vellerup Valsen og midsommervisen

Sange udleveres samt is til børnene.

 

Hilsen

 

Bestyrelsen

 

Elektronisk post

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

I forbindelse med tilmelding til elektronisk post har 344 medlemmer i skrivende stund  tilmeldt sig elektronisk post. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at få tilmeldt sig elektronisk post hurtigst muligt.

 

Som tidligere beskrevet er tiden inde til at gå den digitale vej i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. (Elektronisk post) Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har allerede implementeret PBS for mange år siden, nyhedsbreve og nu er tiden kommet til at udvide foreningen med digitale løsninger. I henhold til foreningens vedtægter §18.2 giver vedtægten mulighed for, at udsende bl.a. indkaldelser til generalforsamlingerne via e-mail.

 

I denne forbindelse vil der være mulighed for allerede fra 2022 at modtage følgende via e-mail.

  • Faktura på e-mail til de medlemmer, som ikke har tilmeldt sig PBS.
  • Medlemsbladet kan frameldes enkeltvis og fremadrettet læses på foreningens hjemmeside for de medlemmer, som ønsker dette.
  • Indkaldelse til generalforsamlinger og øvrige meddelelser på e-mail.
  • Kommunikation fra / til bestyrelsen på e-mail.

 

Med digitalisering, vil dette indebære, en reducering af bl.a. porto og tryksager og herudover vil Grundejerforeningen være miljøbevidste.

 

Som udgangspunkt er alle i skrivende stund tilmeldt fysisk post. For at Grundejerforeningen kan implementere digital forening kræver det, at medlemmerne enten via foreningens hjemmeside eller ved udfyldelse af en slip som udkommer med næste foreningsblad oplyser bestyrelsen om Deres e-mailadresse og samtidig accepterer digital post. Tilmeldingen kan ske løbende.

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk overholder i denne forbindelse GDPR lovgivningen.

 

Du kan tilmelde dig digital post her….

 

Udover digital post kan du også tilmelde dig PBS. Tilmeld dig PBS her….

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!