Elmesyge !

Kære medlemmer

Elmesygen er desværre ankommet til sommerbyen. Foreløbig til Stærevænget, nederste del af Skjoldagervej og evt. Mejsevænget. Men vi har mange elmetræer i sommerbyen, også små enkeltstående skud i hække mm. Frøene spredes let og sår sig selv. Sygdommen breder sig desværre med ekspresfart.

 

 

 

De første synlige tegn er enkelte grene med gule, visne blade. Efter 3-4 dage er samtlige blade på træet faldet af, og træet er totalt dødt. Sygdommen smitter lynhurtigt til nabo-træer og nærtstående træer.

 

Der findes ingen midler mod sygdommen. Eneste mulighed for at begrænse sygdommen er omgående at fælde hele træet. Hurtigst muligt!

 

Bladene bør samles i sække og køres til forbrænding, pas på de ikke spredes af vinden. Træet kan bruges i brændeovnen, men har ingen stor brændværdi. Træet bør dog ikke transporteres over store afstande af hensyn til smitte.

 

Elmesygen skyldes svampestoffer, som elmebarkbillen og dens larver fører med sig. Disse svampe bevirker, at træet lukker af for tilførsel af vand og dør hurtigt derefter. Svampestofferne kan desuden spredes via træernes rødder, op til 20 m. væk. Biller kan flyve flere kilometer væk.

Når de førsteplante-doktor.dk/elmesyge gule blade ses, er træet døende.

Derfor: Gule blade er IKKE et tegn på tørke! Det er sygdom. Fæld træet – straks, så svampene ikke spredes.

 

Læs evt. mere på www.plante-doktor.dk/elmesyge

 

 

 

Fortsat god sommer!

På bestyrelsens vegne

Anne Adelgaard

næstformand

Resultat af urafstemning

Kære medlemmer.

 

Grundejerforeningens eksterne revisionsselskab har den 22. juni 2022 fremsendt urafstemningsresultatet til bestyrelsen.

 

I denne forbindelse udsendes referat fra bestyrelsesmødet den 23. juni 2022, hvor det fremgår, at forslaget omhandlende vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk er vedtaget med et klart flertal.

 

Referatet kan læses her….

 

Der var 392 (mere end 2/3 af de fremsendte stemmer) for forslagene svarende til 67,70% af de fremsendte stemmer. I alt stemmeantal 579.

 

Bestyrelsen har på foreningens hjemmeside opdateret vedtægterne, hvor de nye vedtægtsændringer er indskrevet.

 

Klik her for at læse foreningens vedtægter.

Klik her for at læse vandværkets vedtægter.

 

Bestyrelsen ser frem til, at vi nu kan mødes på generalforsamlingerne, hvor spørgsmålet om fuldmagter til bestyrelsen ikke længere bør debatteres.

 

Med et ønske om en god Sankt Hans aften.

 

På vegne af bestyrelsen

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

 

 

Sankt Hans 2022

Sankt Hans bål
i Vellerup Sommerby

torsdag den 23. juni 2022

 

Program:

21.00 – Fakkeltog afgår fra vandværket

21.15 – Bålet tændes

21:30 – Der synges Vellerup Valsen og midsommervisen

Sange udleveres samt is til børnene.

 

Hilsen

 

Bestyrelsen

 

Elektronisk post

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

I forbindelse med tilmelding til elektronisk post har 344 medlemmer i skrivende stund  tilmeldt sig elektronisk post. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at få tilmeldt sig elektronisk post hurtigst muligt.

 

Som tidligere beskrevet er tiden inde til at gå den digitale vej i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. (Elektronisk post) Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har allerede implementeret PBS for mange år siden, nyhedsbreve og nu er tiden kommet til at udvide foreningen med digitale løsninger. I henhold til foreningens vedtægter §18.2 giver vedtægten mulighed for, at udsende bl.a. indkaldelser til generalforsamlingerne via e-mail.

 

I denne forbindelse vil der være mulighed for allerede fra 2022 at modtage følgende via e-mail.

  • Faktura på e-mail til de medlemmer, som ikke har tilmeldt sig PBS.
  • Medlemsbladet kan frameldes enkeltvis og fremadrettet læses på foreningens hjemmeside for de medlemmer, som ønsker dette.
  • Indkaldelse til generalforsamlinger og øvrige meddelelser på e-mail.
  • Kommunikation fra / til bestyrelsen på e-mail.

 

Med digitalisering, vil dette indebære, en reducering af bl.a. porto og tryksager og herudover vil Grundejerforeningen være miljøbevidste.

 

Som udgangspunkt er alle i skrivende stund tilmeldt fysisk post. For at Grundejerforeningen kan implementere digital forening kræver det, at medlemmerne enten via foreningens hjemmeside eller ved udfyldelse af en slip som udkommer med næste foreningsblad oplyser bestyrelsen om Deres e-mailadresse og samtidig accepterer digital post. Tilmeldingen kan ske løbende.

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk overholder i denne forbindelse GDPR lovgivningen.

 

Du kan tilmelde dig digital post her….

 

Udover digital post kan du også tilmelde dig PBS. Tilmeld dig PBS her….

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Tjørnemosen status

I forbindelse med vedligeholdelse af området omkring Tjørnemosen, forventes det, at entreprenøren fortsætter arbejdet i kommende uge (25).

 

I forbindelse med vandstanden i Tjørnemosen skyldes dette som i alle andre søer og moser i DK.

 

Grundvandsspejlet synker når der er tørke i en længere periode, som vi har haft i Danmark de sidste mange måneder.

 

Tjørnemosen kan naturligvis ikke bibeholde vandstanden grundet ovennævnte.

 

Når grundtvandsreservoiret igen er normaliseret stiger vandet naturligt i Tjørnemosen igen.

 

Hilsen

 

Bestyrelsen

Aflevering af grenaffald

Kære medlemmer

 

Husk du i morgen den 18. Juni 2022 i tidsrummet 09:00 – 12:00 kan afleverer grenaffald til Sankt Hans bålet ved bålstedet ved verdens ende på Birkebækvej.

 

Bestyrelsen vil tage imod jeres grenaffald og tager i samme forbindelse også gerne en snak med medlemmerne.

 

Benyt muligheden for at få beskåret jeres træer, mv. eller henlagte grenbunker og kom ned til bålpladsen med grenaffaldet.

 

Der tages ikke imod rødder.

 

Gennemgang efter fibernedlæggelse

Kære medlemmer.

 

Mandag den 20. juni 2022 får vi besøg af Frederikssund Kommune, TDC og entreprenøren, hvor bestyrelsen endnu engang vil gå Grundejerforeningens veje igennem, således vi kan få afsluttet de mange mangelfulde vedligeholdelser efter ned gravning af fiber sidste år.

 

Bestyrelsen har på forhånd været rundt og taget billeddokumentation og fremsendt til Frederikssund Kommune, som er enige i, at området ikke er efterladt ordentligt.

 

 

Asfaltarbejder på Nordvejen, 4550 Skibby

Frederikssund Kommune planlægger asfaltarbejder omfattende regulering samt udlægning af ny asfaltslidlag på Nordvejen, 4050 Skibby tirsdag den 07. juni 2022.

Frederikssund Kommune beder i forbindelse med arbejdet grundejerne, der har beplantning mod vejen, om at beskære beplantningen til skel.

Yderligere anmoder Frederikssund Kommune om at grundejerne vil være behjælpelige med at entreprenøren får fornøden adgang til at udføre arbejdet.

Frederikssund kommune kan lade arbejdet udføre for grundejernes regning, hvis I ikke selv har klippet hækken senest d. 5. juni 2022.

Venlig hilsen
Nawzad Abdul Karim Marouf
Vejingeniør

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!