Afbrænding af haveaffald

For private er reglerne for afbrænding af blandt andet haveaffald er lidt forskellige for de to kommuner.

Frederikssund Kommune

Afbrænding af haveaffald er ikke længere tilladt.

Dog er det tilladt med bål på Sankt Hans aften d. 23. juni – og bålet må altså gerne indeholde haveaffald.

Det er også tilladt at bruge grill og brænde rent og tørt træ på særligt indrettet bålplads (snobrøds bål).

Halsnæs Kommune

Overordnet er det ikke længere tilladt at afbrænde haveaffald.

Der er dog følgende undtagelser:

Sankt Hans bål d. 23. juni.

Grill og bål af rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser.

I landzoner i perioden 1. december til 1. marts, højst 200liter.
I forbindelse med naturplejeprojekter, efter tilladelse fra Halsnæs Kommune
Destruktion af sygdomsramte planter, efter tilladelse fra Halsnæs Kommune.

Kommunen kan oplyse, om du bor i landzone, og om det er tillad tat brænde haveaffald af, hvor du bor.

Du kan også kigge på kortet nedenfor. De ikke-skraverede områder er landzone.

Læs mere på: http://www.fh-brand.dk/erhverv-og-offentlig/lovgivning/afbraending/afbraending-af-haveaffald

Der må altså ikke brændes haveaffald i Vellerup Sommerby.

Indbrudsbølge har hærget Vellerup Sommerby

Sommerbyen har oplevet en indbrudsbølge med tyveriet – og i et enkelt tilfælde udøvelse af vold – i et hidtil ukendt omfang.

Som det kan læses i bla. Vellerupbladet, kan etablering af nabohjælp være medvirkende til at få dæmmet op for problemerne.

På foreningens hjemmeside og via Facebook er der tilkendegivet stor sympati for de tiltag der er gjort af ildsjæle der bestemt ønsker at gøre hvad der kan gøres, med det ses desværre også, at forholdene er bagatelliseret af medlemmer som åbenbart synes, at der ikke er grund til at fare frem med de nævnte tiltag.

Politiet, som ikke har de nødvendige resurser, har hilst initiativet velkomment, og støtter nabohjælpen fuldt ud.

Foreningen er blevet anbefalet at opsætte skilte med ”Nabohjælp”. Derfor er der indkøbt 15 skilte, som vil blive opsat på egnede steder i håbet om at de må få den præventive virkning, som er set andre steder.

Jeg håber at alle vil være med til at indberette observationer, som tyder på indbrud eller overvågning med henblik på indbrud.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Undgå TRICKTYVERI i din bolig

Otte gode råd, som vil være med til at mindske risikoen for tricktyveri i beboelse:

1. Luk aldrig fremmede ind i din bolig

2. Giv aldrig et glas vand, og lån aldrig toilettet til fremmede

3. Afvis fremmede personer, som forsøger at sælge postkort eller lignende ved døren

4. Monter sikkerhedskæde og dørspion på din hoveddør

5. Hav en fast aftale med hjemmehjælper om ankomsttidspunkt – aftal eventuel et kendeord

6. Aftalte besøg ændres kun efter forudgående telefonisk henvendelse

7. Lig ikke inde med større kontantbeløb – hav mærke på bankbog

8. Hav en fast aftale med en nabo ved reparationer af din bolig

Ring 114, hvis du oplever noget mistænkeligt

Ring 112, hvis nogen uberettiget forsøger at trænge ind i din bolig

Hellere ringe én gang for meget end én gang for lidt

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!