Fra foreningsbladet.

Kære medlemmer,

Med stor beklagelse må bestyrelsen konstatere, at den lille gruppe af medlemmer – som åbenlyst fortsætter deres chikane imod formanden og bestyrelsen – igen har skrevet særdeles ærekrænkende og urigtige beskyldninger på deres Facebook side og endvidere spredt en større mængde af usandheder om formandens og bestyrelsens arbejde angiveligt for på denne måde at forsøge at finde tilhængere til deres usmagelige forehavende blandt medlemmer, som kan have svært ved at gennemskue forholdene.

De fremførte påstande ligger ikke langt fra de forhold, der førte til domfældelse af et medlem i Fyrvænget, og det vil derfor være naturligt at lade forfatterne til de nævnte særdeles ærekrænkende udmeldinger dokumentere deres påstande i Retten, når ”advokatferien” er overstået. Jeg ønsker ikke at kommentere på de nævnte ytringer på nuværende tidspunkt, da dette kan forringe foreningens muligheder for at få bragt alle de nævnte urigtigheder til ophør. Materialet er videresendt til foreningens advokat.

Jeg håber ikke, at der er nogen overhovedet, der stiller sig op i rækken af sympatisører med den nævnte gruppe. På foreningens hjemmeside blev alle med eventuelle spørgsmål til diverse udmeldinger fra den nævnte gruppe opfordret til at rette henvende til bestyrelsen pr. mail: mail@vellerupsommerby.dk.<

Jeg forstår godt hvis ingen gider høre mere fra denne gruppe.

Hvis der er enkelte der er i tvivl om hvad de skal tro synes jeg det vil være en god ide at udbede sig dokumentation for gruppens påstande. En sådan kan de ikke fremskaffe, hvilket de jo selv skriver.

Alene af denne grund burde gruppen tie med deres grundløse, ærekrænkende beskyldninger.

Gruppen ønsker demokrati, der jo i ordets bogstaveligste forstand betyder ”FOLKESTYRE” hvor det er flertallet der bestemmer.

Det er jo netop sådan foreningen fungerer.

Den samme gruppe vil ikke efterleve flertallets beslutninger.

Som jeg tolker det har gruppens aktiviteter intet som helst med bilag at gøre. De har blot sat sig for, at få formanden og bestyrelsen fjernet – uanset omkostningerne for foreningens medlemmer.

Trods de nævnte forhold ønskes alle en god sommer.

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!