Farvel

Published by Vellerup Sommerby on

Allan Kirkestrup Mejsevænget 69 4050 Skibby – Tlf.  53809514 – E-mail ak@akak.dk

 

Kære medlemmer af grundejerforeningen Vellerup Sommerby,

 

Når I læser disse linjer er jeg ikke længere foreningens formand.

 

Urafstemningen er overstået, og et meget stort antal af foreningens medlemmer har stemt.

 

Resultatet af afstemningen gik noget anderledes end det var tilfældet med afstemningen på generalforsamlingen, hvor der nærmest herskede kaos. Jeg tror at alle ved, hvem der kunne se deres fordel i at bringe vores generalforsamling til et helt uacceptabelt stade.

 

Når vi ser på resultatet af urafstemningen, er jeg personligt særdeles godt tilfreds, både på egne og på bestyrelsens vegne. En urafstemning må betegnes som noget af det mest demokratiske, der findes – ingen fuldmagter, ingen tvivlsspørgsmål eller uklarheder, med mindre, man ønsker at fremstille det sådan. Vi fik en kompetent og arbejdsduelig bestyrelse, der tidligere har vist sin samarbejdsevne og skabt resultater og værdi for foreningen og for foreningens medlemmer. Så skulle alt jo være godt.

 

Det er det desværre ikke.

 

Foreningen har gennem de seneste 6 år oplevet en massiv rundspredning af usandheder, fordrejninger og desværre også alvorlige injurier, der alle sammen har til formål at vildlede foreningens medlemmer for at opnå minoritetens sympati – og stemmer. Ophavsmændene til disse uhyrligheder har løbende stillet deres uenigheder til offentligt skue, og desværre har kun et fåtal – måske slet ingen – søgt dokumentation for det de har måtte lægge øre til. Ingen har søgt forklaringer hos bestyrelsen trods adskillige tilbud herom. Vi har set ordstyrere fra minoritetens FB-grupper smide uenige medlemmer ud af grupperne, kritisere hinanden og opdelt deres medlemmer i adskillige fraktioner. De har valgt medlemmer af flere slags bestyrelser i foreningen, som siden er splittet op i andre grupper. Det er disse grupper der tilsyneladende føler sig egnede til at lede vores grundejerforening.

 

I min tid som formand de seneste 6 år har jeg oplevet chikane – mere end 15.000 indlæg på Facebook, sprængte postkasser, hærværk på min pool, trusler om nedbrænding af mit hus, trusler om vold imod mig selv og min familie, anmeldelser til skat, politiet, kommunen, uønsket kontakt til vore samarbejdspartnere, utidig indblanding i andre foreninger, hvor min familie og jeg selv er involveret, og ganske mange andre ting. Jeg frygter desværre, at mine efterfølgere vil opleve noget tilsvarende, hvis de ikke retter ind efter mindretallet. Dette må medlemskredsen forhindre i skrift og tale, hvis Vellerup Sommerby skal vende tilbage til fredelige tilstande.

 

For nogle dage siden erfarede jeg, at Nina Groth, Bjarne Skjoldager, Niels Høgstrup m.fl. bekendtgjorde, at de vil fortsætte deres aktiviteter med øget styrke, og jeg traf – bl.a. på baggrund heraf – min beslutning om at forlade foreningens bestyrelse.

 

Det er naturligvis ikke med glæde, at jeg forlader foreningens bestyrelse, men med i mine overvejelser har jeg også set tilbage på de 32 år som foreningsformand, hvor jeg i alle årene har bestræbt mig på at søge en ledelsesform, der har tilgodeset medlemmernes mange, og ofte forskellige ønsker. Det er stort set lykkedes, men jeg ser nu ganske klart for mig en forening, hvis medlemmer har delt sig i 2 eller flere meget forskellige grupper med hver sin dagsorden.

 

Som sagerne står, er jeg ikke længere overbevist om, at denne stil vil kunne fortsætte, og at jeg som formand kan opnå de resultater, som jeg føler er en forudsætning for at kunne påtage mig opgaven som foreningsformand. Jeg viger derfor også pladsen, så nye kræfter kan komme til og måske kan opnå den form for fællesskab, der bør kendetegne en forening som Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Jeg ønsker den nye bestyrelse held og lykke med opgaverne, og jeg er overbevist om, at det vil kunne lykkes, hvis der ikke stilles urimelige hindringer i vejen.

 

Fratrædelsen vil ske på bestyrelsens konstituerende møde d. 9. november 2021.

 

Det er foreløbigt aftalt, at jeg vil være til rådighed og bistå bestyrelsen i tiden fremover, indtil anden aftale træffes. Jeg vil på denne måde være garant for en omfattende afleveringsforretning af alt, hvad der indgår i foreningens og vandværkets drift og udveksling af sager med berørte interessenter.

 

Tak til alle dem, der har støttet mig gennem årene. Jeg er ked af, at jeg ikke fremover – trods de mange personlige stemmer – kan indfri deres forventninger til mit formandskab. Hensynet til min efterhånden mishandlede familie spiller en væsentlig rolle i min beslutning.

 

Til dem, som ikke har haft interesse i at gennemskue de udmeldinger, der har været rundspredt fra mindretallets side, vil jeg sende mit ønske om, at de måtte søge og modtage en retvisende dokumentation for alt, hvad der måtte bringe dem i tvivl.

 

Igen – tak til medlemmer, bestyrelser og forretningsforbindelser for 32 års samarbejde.

 

Den nye konstituerede bestyrelse vil hurtigt meddele sig til medlemskredsen.

 

Skulle ovennævnte give anledning til spørgsmål er medlemmerne mere end velkommen til at kontakte undertegnede.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Mejsevænget 69

4050 Skibby

Tlf.: 5380 9514

Email: ak@akak.dk

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!