For alles sikkerhed

Published by Vellerup Sommerby on

Der er desværre tiltagende ophobning af brændbart materiale på flere og flere grunde i sommerbyen, og jeg beder derfor vore medlemmer om at være opmærksomme på forholdene, og læse følgende vejledning grundigt:

Uddrag af Beredskabsstyrelsens brandvejledning:

”Afstand til naboskel, vej- eller stimidte:

Oplag skal placeres i en sådan afstand fra naboskel, vej- og stimidte, at risikoen for brandspredning til og fra anden ejendom er minimal.

Opmærksomheden henledes på, at det bl.a. er oplagets karakter, brændværdi, antændelighed og hvorvidt oplaget er jorddækket, der har betydning for risikoen for brandspredning.

Et ikke jorddækket oplag med middel brændværdi bør ikke placeres nærmere naboskel, vej- eller stimidte end 20 m. Oplaget bør ikke placeres nærmere vej- eller stiskel end 5 m af hensyn til brandspredning til eventuelle parkerede biler samt brug af arealet til kørevej i tilfælde af brand.”

Formanden:

Beskæringsaffald klarificeres som klasse ”middel brændværdi”.

Næsten alle grunde i sommerbyen er alt for smalle til at de 20 m kan overholdes. Derfor opfordres alle til at fjerne gammelt og nyt beskæringsaffald fra parcellerne.Tænk på os alle – især når der i tørkeperioder er betydelig øget risiko for brandspredning.

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Categories: Formandens rubrik

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!