Forbedre afleveringsmulighederne for genanvendeligt affald fra husstandene mm.

Published by Vellerup Sommerby on

Kære alle i Vellerup Sommerby.
 
Kommunen har skrevet til bestyrelsen vedr. forbedring af affaldsmuligheder i sommerbyen.
 
Nedenfor er korrenspondancen.
 
Det er bestyrelsens holdning, at affaldsøerne ikke skal være til gene for de sommerhuse, som har udsigt til Isefjorden.
 
Da det ikke er vores område, men Kommunens kan vi ikke gøre så meget, men vi er blevet hørt.
 
Desværre vil kommunen ikke imødese vores ønske helt.
 
Bestyrelsen så gerne, at beholderne stod længst op mod græsarealet længst mod Nord Øst og længst til venstre, således at husene ikke skal se på dem.
 
Hilsen
 
Bestyrelsen.
Grundejerforeningen Vellerup Sommerby
 
Kommunen har skrevet således til bestyrelsen:
 
“Frederikssund Kommune ønsker at forbedre afleveringsmulighederne for genanvendeligt affald fra husstandene.
Derfor bliver der etableret nye beholdere til glas, papir, metal og plast i hele kommunen. Vi laver også tolv større stationer, hvor der tillige kan afleveres pap og batterier.
For enden af Birkebækvej på Grundejerforeningens areal vil vi gerne have lov til at etablere en mindre station til papir, glas, metal og plast. Vi vedlægger projektet til jeres kommentering og godkendelse.
Det vedlagte projekt består af en plantegning og en visualisering. Bemærk at illustrationen ikke er målfast, og at perspektiv og dimensioner kan afvige fra faktiske forhold. Skilte og eventuel skraldekurv er udeladt fra illustrationen. Visualiseringen er derfor kun vejledende.
Arbejdet vil blive udført i løbet af foråret, og forventes færdigt senest til august 2018.
Kommunen afholder naturligvis alle udgifter i forbindelse med etableringen og fjernelse af de gamle beholdere.
Hvis I har spørgsmål, eller vil høre mere om jeres nye nærgenbrugsstation, er I meget velkomne til at skrive eller ringe til Affaldskontoret. Vi kommer også gerne ud til jer og forklarer om projektet, hvis I ønsker det.””
 
Bestyrelsen har efterfølgende haft et telefonmøde og skrevet følgende til Kommunen:
 
“Hej Jakob,
Tak for din mail vedr. opstilling af affaldscontainere.
Først skal jeg nævne, at Birkebækvej og parkeringspladsen ikke tilhører grundejerforeningen, men kommunen.
Dernæst skal jeg anføre, at opstilling af affaldscontainere i et rekreativt område ikke just er vores livret.
Kan det ikke være anderledes, vil jeg bede kommunen overveje om placeringen ikke vil være bedre bag forhøjningen mod øst. Så vil den være mindre synlig for beboerne i Fjordvænget.
Jeg er af gode grunde bekymret for det svineri sådanne pladser ofte medfører, og – naturligvis også tiltrækningen fra oplandet.
Jeg har noteret mig at kommunen vil sørge for at holde området i god og ryddelig stand. Hvis det som frygtet bliver anderledes håber jeg det vil være muligt at få pladsen nedlagt og flyttet til et mindre generende sted.”
 
Kommunens besvarelse:
 
“Hej Allan
Tak for din hurtige tilbagemelding og kommentering på projektet.
Vi sørger for, at vores entreprenør placerer beholderne så langt mod øst som muligt i det sydøstlige hjørne af p-pladsen. Hermed vil beholderne komme til at fylde mindre visuelt end hvad tilfældet er på den fremsendte illustration.
Vi forstår, at du er bekymret for, at enkelte beboere til tider vil stille andet affald ved siden af beholderne. Dette er også en udfordring, vi oplever i dag. Vi vil sørge for faste oprydningsruter, så der ikke kommer til at ophobe sig affald.
Hvad angår tiltrækning af beboere fra omegnen, skal jeg gøre opmærksom på, at der også samtidig vil blive opstillet nye genbrugsbeholdere i både Venslev og Ferslev. Ligesom i Vellerup, vil beboerne i omegnsbyerne altså også få deres egne beholdere til at aflevere plast og metal.
Hvis det mod forventning skulle vise sig, at beboerne på sigt kommer til at opleve store gener ved de nye beholdere, fjerner vi dem igen.”
 
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!