Formandens rubrik

Published by Vellerup Sommerby on

Foråret er omme, uret stillet en time frem og vi bevæger os nu ind i sommeren. Varmen er så småt begyndt at ramme os (det tog sin tid), og vi er vist alle klar til mere udendørsliv og sol.

 

I skrivende stund skinner solen, varmegraderne stiger dag for dag og de smukke blomstrende forårstræer, det grønne græs, japanske kirsebær og de mange øvrige træsorter med videre pryder i den grad Vellerup Sommerby.

 

Badebroen er vedligeholdt og udsat af vores flittige brobisser med Marianne i spidsen, som dirigerer slagets gang ved verdens ende og afventer nu de første badende gæster.

 

Desværre er et brofag defekt, men det forventes, at vi får repareret skaden således børnebroen kommer ud i år.

En stor tak til alle de frivillige, som har været med til at vedligeholde og sætte badebroen ud i Isefjorden.

 

Til de mange, som fisker i Isefjorden skal vi venligst henstille til, at der ikke fiskes fra og omkring badebroen. En tabt fiskekrog er ikke rar, at få i foden.

I Vellerup Sommerby skal der være plads til alle.

 

Sommeren giver anledning til mange besøgende og især i medlemmernes sommerhuse, hvor der holdes festlige arrangementer inde som ude, med musik og glade mennesker.

 

Der skal naturligvis være plads til festlighederne, men også naboen og de omkringliggende sommerhuse. En opfordring herfra er, at vi skal tage hensyn til hinanden og samtidig skal der være plads til os alle. Skriv evt. en besked til de omkringliggende naboer dsl. hvis du holder havefest eller lign.

 

I Vellerup Sommerby afholdes der pinselørdag den 04. juni 2022 kl.  10:00 loppemarked på vandværksgrunden.

Loppemarkedet arrangeres af Charlotte og Annelise. En stor tak til jer begge for at ville arrangere loppemarkedet til gavn for mange.

 

Traditionen tro holder vi Sankt Hans i Vellerup Sommerby -en højtid, der bærer præg af en masse forskellige traditioner med hjemlig hygge i haverne og hvor vi mødes ved bålpladsen. Igen i år afholdes der Sankt Hans, men måske ikke helt som vi plejer. Vi har så længe jeg husker tilbage afholdt Sankt Hans på en lørdag, hvor flere medlemmer befinder sig i sommerhuset.

 

Som jeg tidligere har skrevet til medlemskredsen, må vi desværre nu kun afbrænde bål på selve Sankt Hans.

 

Sankt Hans afholdes derfor torsdag den 23. juni 2022 ved verdens ende.

De 2 lørdage forud for Sankt Hans har medlemmerne mulighed for, at komme af med deres grenaffald.

I kan læse mere om arrangementet i det kommende foreningsblad og på foreningens hjemmeside.

 

Det er også denne tid på året, hvor vi under normale omstændigheder har afholdt generalforsamling, og valgt eller genvalgt en bestyrelse. Som bestyrelsen i det udsendte materiale, på hjemmesiden og i kommende foreningsblad har beskrevet er generalforsamlingen udsat til den 03. september 2022. Generalforsamlingen er ikke aflyst, som rygtet lyder.

 

I forbindelse med den udsatte generalforsamling, er afdelingsformanden fra afdeling 6 udtrådt af bestyrelsen, idet han ikke ønskede genvalg.

I denne forbindelse varetager Flemming fra bestyrelsen afdeling 6’s interesser indtil vi har valgt et nyt bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen den 03. september 2022.

 

På vegne af bestyrelsen og medlemmerne vil jeg gerne takke Carsten for det store stykke arbejde, som han trods den korte valgperiode fik opnået.

Carsten har lovet at være bestyrelsen behjælpelig med campingprojektet, som Carsten har været en del af nu i 2 år.

 

I forbindelse med campingpladsen er vi i fuld gang med planlægning og kommunikation med Kystinspektoratet så vi kan få udført de opgaver, som er besluttet på generalforsamlingen i 2021.

 

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke de frivillige, som var med til at indsamle affald på affaldsindsamlingsdagen og til jer, som har været behjælpelige med at oliere alle vores borde og bænke i Vellerup Sommerby.

 

Slutteligt vil jeg på vegne af bestyrelsen ønske alle en rigtig god sommer om det bliver i Vellerup Sommerby eller, hvor sommeren måtte bringe jer hen.

 

! Medlemmerne er til enhver tid velkommen til at kontakte undertegnede på mail eller telefonisk, hvis I skulle have spørgsmål eller blot ønsker at få en snak om vores område.

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!