Formandens rubrik September 2020

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

Sommerperioden er for de flestes vedkommende nu overstået, og vi kan i år se tilbage på en meget usædvanlig dansk sommer med ekstrem varme men også en blanding af regn og tørke.

Sommeren har for mange af vores medlemmer indbudt til overvejelser om at afholde ferien under sydlige himmelstrøg, men det har Covid 19 sat en stopper for.

I sommerbyen har der været nok at tage fat på. Den sædvanlige vedligeholdelse af foreningens områder og – selvfølgelig – også de enkelte parceller. Hvad græsslåning angår har foreningen i år anvendt midler, som afspejler væksten af græs og andet.

Foreningen har i sidste nummer af bladet opfordret vores medlemmer til at sørge for nødvendig beskæring, fordi vores entreprenører ikke kan komme til, og at det derfor er nødvendigt med efterslåning med mindre materiel.

Det har været dejligt at se, hvor mange der har efterkommet denne opfordring, og vi håber, at de sidste snart følger trop.

Der er bragt en opfordring til at beskære mod fællesarealerne i Vellerup bladet.

 

Sommeren har igen betydet god udnyttelse af sommerbyen. Rigtig mange har gået lange ture i vores skønne område, og der har været tid til en god snak med mange grundejere.

Usædvanligt mange huse har i år været udlejet, og en del af disse lejere har igen henvendt sig til foreningen og forespurgt på ledige huse og grunde.

Foreningen er, som tidligere nævnt, nødt til at henvise disse potentielle kunder til de lokale ejendomsmæglere, fordi det ikke er muligt at føre en liste over ejendomme, som er sat til salg.

I de første 7 måneder af 2020 er der ejerskiftet 82 ejendomme, hvilket er noget over det normale. Det gennemsnitlige tal for hele året er ca. 70-80 ejerskifter. Foreningen vil gerne benytte lejligheden til at byde disse  nye medlemmer velkommen til Vellerup Sommerby, og minde om at foreningen gerne står til disposition med oplysninger og hjælp i alle relevante foreningsanliggender.

Jeg vil slutte med at ønske alle læserne en god eftersommer, og jeg håber at nogle måske
kan finde tid til at skrive lidt i foreningsbladet.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Formand

Categories: Formandens rubrik

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!