Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Elektronisk fuldmagt til den ordinære generalforsamling 22. august 2020 klik her…


Vi er en Grundejerforening for Vellerup Sommerby i Frederikssund Kommune.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, og virke for medlemmernes fælles interesser.

Som ejer kan du få adgang til en masse informationer på vores hjemmeside, og hjemmesiden opdateres løbende.

Der er praktiske informationer om f.eks. hvilke regler fællesskabet har besluttet, og som gælder for alle vore medlemmer. Her tænkes der specielt på foreningens– og vandværkets vedtægter og ordensreglementer.

Brug lidt tid på at læse hjemmesidens indhold – det kan forhåbentligt give dig indsigt, så du lettere kender muligheder, rettigheder og begrænsninger samt gensidige hensyn. Alt for mange misforståelser kan skabes ved manglende kendskab til de forskellige dokumenter, der er til rådighed, og som regulerer bestyrelsens adfærd. Ufravigelig lovgivning er naturligvis ikke til debat i en grundejerforening.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!