Forslag fra bestyrelse og fra medlemskredsen vedr. renovering af søen i Tjørnevænget, nord

Published by Vellerup Sommerby on

Som de fleste har set i Hornsherred Lokalavis har Grundejerforeningen Vellerup Sommerby fået dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af en sø på Tjørnevænget.

 

Artikel fra Hornsherred Lokalavis kan læses her…

 

Bestyrelsen blev kontaktet af en gruppe medlemmer fra Tjørnevænget, som ønskede at søen på Tjørnevænget bliver renoveres.

 

Foreningen afventer i skrivende stund dispensation fra kommunen til at lade arbejdet udføre på beskrevne betingelser. Beløbet til renoveringen andrager ca. kr. 100.000,-, som ikke er budgetteret.

 

Som følge af den opmærksomhed, der er på bestyrelsens dispositioner, som bl.a. drejer sig om forbrug af ikke budgetterede midler, har bestyrelsen fundet det rigtigst at lade dette tiltags gennemførelse afvente medlemmernes beslutning på førstkommende generalforsamling.

 

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø i Vellerup Sommerby kan læses her…

 

Med venlig hilsen

Pbv

Formanden

 

Categories: Nyheder

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!