Forslag på generalforsamlingen 2017

Published by Vellerup Sommerby on

Et medlem har forespurgt, hvorledes et forslag kan være kendt, inden dagsordenen udsendes.

Jeg har svaret således:

Når Jørgen Larsen kan fremsætte et forslag der – hvis det bliver vedtaget – vil medføre bortfald af de nævnte forslag, så skyldes det udelukkende at gruppen bag forslagene udsendte deres forslag til en stor del af medlemskredsen ultimo december 2016 via postkasserne.

Forslagene er af mange blevet videresendt, og jeg har selv modtaget dem i min postkasse. Ligeledes er skrivelsen, som kaldes ”Nyhedsbrev nr. 1” kommenteret i en stor del af medlemskredsen, og forståelsen for motiverne bag skrivelsen er ikke just positiv, efter de udmeldinger jeg er blevet præsenteret for.

Af skrivelsen fremgår det, at der på tidspunktet for udsendelsen var tale om 11 forskellige forslag, og flere er kommet til senere.

Forslagene var ledsaget af løfter om begæring af skriftlig afstemning for samtlige forslag – en procedure der vil tage måske 1 time pr forslag, afhængigt af hvor mange der kommer.

Jørgen Larsen har, på baggrund af de af ham således allerede kendte forslag, fremsat sit forslag d. 3. januar 2017 – længe før bestyrelsen modtog forslagene fra forslagsstillerne. Jørgen har samtidig med fremsendelsen af forslaget bedt bestyrelsen om at foretage den nødvendige redaktionelle tilpasning til de relevante punkter på dagsordenen, da han naturligvis ikke havde denne information i begyndelsen af januar.

Jeg har stor forståelse for dit spørgsmål, som jeg her har besvaret, og kan blot tilføje, at såfremt forslagene ikke havde været offentliggjort af forslagsstillerne selv, kunne Jørgens forslag naturligvis ikke være fremkommet.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

SOCIALICON
error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!