Fra formanden

Published by Vellerup Sommerby on

Det vil snart være muligt at afholde den udskudte generalforsamling, og der vil blive indkaldt så snart reservationerne er på plads.

Jeg har altid givet udtryk for, at foreningen ikke drives fra Facebook, men alene via generalforsamlingerne, medlemsbladet, via hjemmesiden, via personlig kontakt og på mail. Mange artikler på Facebook hævdes at komme fra formanden, hvilket ikke er tilfældet. Formanden skriver alene artikler under sit eget navn på FB – hvis der overhovedet skrives noget.

Jeg må desværre konstatere, at den sædvanlige mindre håndfuld medlemmer til stadighed forsøger at overtale andre medlemmer til at finde sympati for deres besynderlige synspunkter, og det er de selvfølgelig i deres gode ret til.

Problemet i den forbindelse ligger i et væld af rundspredte usandheder, urigtige påstande og ganske misvisende konklusioner. Jeg skal blot nævne et par få eksempler på dette:

  • Har foreningen et bogholderi? Det vidste vi ikke.

Formandens kommentar: Det har foreningen haft i 50 år – eksternt.

  • Formanden bruger foreningens penge på private søgsmål.

Formandens kommentar: Ganske usandt – der er ikke brugt én foreningskrone på den aktuelle sag, der i øvrigt beskrives som afvist. Dette er ikke sandt, kun det af politiet foreslåede tilhold har de meldt, at de ikke vil gennemføre.

  • Foreningens administration er et lukket foretagende og drives bag lukkede porte.

Formandens kommentar: Ganske besynderlig udmelding. Alle får svar på forespørgsler, og jeg har i al beskedenhed afholdt åbent hus på vandværket hver måned i mere end 10 år. Ingen af dem, der beklager sig over manglende oplysninger, har nogensinde været til åbent hus.

  • Hvor er de anvendte 18 millioner kroner til vejrenoveringen blevet af?

Formandens kommentar: Der har aldrig eksisteret en udgiftspost i vejkontoens regnskaber. Kontrakten er nu 6 år gammel, og jeg skal for sidste gang oplyse de korrekte tal. Vedhæftet denne meddelelse er en opgørelse fra foreningens statsautoriserede revisor. Har ophavsmændene til disse forkerte oplysninger overhovedet forstand på at læse et regnskab, eller taler de imod bedre vidende?

Opgørelse kan hentes Afholdte omkostninger Vejkonto 2014-2019

Jeg er overbevist om, at den lille gruppe modstandere af det fungerende system undervurderer medlemmernes dømmekraft. Min anbefaling vil naturligvis være at ignorere den omtalte gruppes slet skjulte forsøg på at bibringe medlemmerne et helt forkert indtryk af foreningens drift og ledelse, og i denne omgang at undlade at indvælge de 2 ny-opstillede kandidater i afd. 2 og 4.

Jeg er som formand altid til rådighed for spørgsmål fra medlemskredsen – gerne telefonisk.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!