God påske

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer,

 

Nu nærmer påsken sig, og det er ved denne lejlighed vi normalt lægger vinteren bag os og tager hul på forårets- og sommerens glæder.

 

I min indtil videre korte periode som formand, men også i de sidste 15 år, har jeg ofte været rundt omkring i Vellerup Sommerby, og mødt mange engagerede og aktive mennesker, der brænder for sommerbyen. Medlemmer som er hjælpsomme og træder til, når b. la. badebroen skal udsættes, campingpladsen ordnes, arrangerer loppemarkeder, affaldsindsamling og meget mere. Tak for det.

Med glæde kan jeg og bestyrelsen konstatere, hvor levende et foreningsliv der er rundt omkring i vores smukke område.

Det er glædeligt, at så mange bakker op om foreningens drift og aktiviteter, men også kedeligt at en minoritet forsøger, at spolere glæden og påskehyggen i grundejerforeningen ved deres utrættelige forsøg på at bringe andre i miskredit.

 

Fra foreningens side har vi allerede disse ting for øje, men vi har brug for medlemmernes indsats og forståelse til at gøre op med denne skadelige gruppe, som åbenbart har så svært ved at finde sig til rette under fællesskabets betingelser – lad os begrave stridsøksen og leve fredeligt sammen.

 

Senest i dag i medlemmernes postkasser, er der kommet skrivelser fra dem, som kalder sig oppositionen b l.a ved Lene Larsen, Tjørnevænget 20.

 

I denne forbindelse skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at oppositionen igen bringer forkerte oplysninger til medlemskredsen.

 

Der skrives b.la. at en fuldmagt til bestyrelsen hæmmer demokratiet og at der ikke kan indsamles fuldmagter til bestyrelsen.

Jf. foreningens vedtægter og praksis siden 2017 kan medlemmerne naturligvis modtage fuldmagter fra foreningens medlemmer. Det er netop medlemmerne, med deres stemmer, som afgør demokratiet i foreningen.

 

Der skrives endvidere, at foreningens bestyrelse de seneste år har brugt flere penge end budgetteret.  Hvordan kan den siddende bestyrelse have gjort dette når den kun har været valgt side november 2021? Igen et forsøg på at miskrediterer den siddende nyvalgte bestyrelse.

 

Den nuværende bestyrelse har naturligvis set på denne påstand, og kan konstaterer, at der på generalforsamlingerne er redegjort for, hvad pengene er anvendt til og at generalforsamlingen har godkendt dette. At oppositionen så frembringer godkendte regnskaber uden at fortælle årsagen til det må være et bevidst forsøg på at udstille foreningens bestyrelse, men også medlemmerne, som trods alt har godkendt regnskaberne.

 

Samlet egenkapital for samtlige forretningsområder er kr. 1.092.439,-

Og ikke som de beskriver.

 

Endvidere kan det konstateres, at en del af forklaringen på overskridelse af budgetterne de seneste år, b.la. skyldes oppositionens handlinger, hvilket naturligvis ikke har kunne være budgetteret. Bestyrelsen skrev til medlemskredsen tidligere, at oppositionen  har kostet foreningen 498.000,- de seneste 3 år.

Dette kan I læse mere om her…

 

At oppositionen nu forsøger at miskrediterer den tidligere bestyrelse og nu den siddende er ganske uhørt.

Hvis oppositionen havde accepteret demokratiet havde budgetterne b.la. ikke været overskredet.

 

En anden ting i fm. oppositionens seneste brev i medlemmernes postkasser er deres hjemmelavede fuldmagt.

 

I denne forbindelse henvises der til indkaldelsesmaterialet i det udsendte materiale.

Det er udelukkende den udsendte fra bestyrelsens adgangsbillet/fuldmagt med stregkode fra foreningen, som giver adgang til generalforsamlingen og udelukkende den, der kan anvendes som fuldmagt til et andet medlem. Herudover kan der gives fuldmagt til bestyrelsen på foreningens hjemmeside. Øvrige fuldmagter vil ved adgangskontrollen på generalforsamlingen blive afvist som beskrevet.

Vi har tidligere set forsøg på snyd / svindel med fuldmagter og det er b.la. på denne baggrund at foreningen har fået lavet et stregkodesystem, således der ikke kan snydes. Dette system virker som adgangskontrol ved indgangen til generalforsamlingen. Oppositionen vil fortælle, at det kan bestyrelsen ikke bestemme. Hertil skal det nævnes, at det kan bestyrelsen / foreningen godt idet vedtægterne ikke forhindrer dette.

 

Med jævne mellemrum er der røster fremme, der erklærer grundejerforeningen for håbløst ledet. Det har der været siden Grundejerforeningen opstart. Man kan ikke forvente, at samtlige 879 medlemmer er enige. Bestyrelsen kunne ønske sig, at de ville sætte sig bedre ind i forholdene. Så ville de indse, at foreningen er sprællevende og fuld af ideer og ønsker om fredelige tilstande.

 

Vi går som bekendt til generalforsamling d. 30. ds. og mit og bestyrelsens store ønske og forventningen er naturligvis, som altid: opbakning, saglighed og fællesskab, men først og fremmest fred og ro.

 

Generalforsamlingen i år er sat til at afslutte kl. 13:00, således den ikke skal vare hele dagen og at medlemmerne, som ikke “orker” at sidde en hel dag har mulighed for at deltage. Det er bestyrelsens opfordring at alle medlemmer giver fremmøde frem for at udstede fuldmagter.

Skulle du være forhindret i at deltage har du naturligvis mulighed for at give en fuldmagt til et andet medlem eller til bestyrelsen.

 

Fuldmagter til bestyrelsen kan afgives her…

 

Bestyrelsen og undertegnede vil derfor i anledning af påsken bringe en stor tak til alle, der er med til at sørge for, at vi har et så aktivt foreningsliv som vi har, og måske vise lidt overbærenhed med den gruppe, som vil bringe dette til ophør.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god påske, og forhåbentlig kan vi nyde vejret i vores haver og i naturen uden at skulle blive forstyret af oppositionen på vores matrikler.

 

Til sidst skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at et medlem på Skadevænget, som er blevet særdeles aktiv med b. la. med Niels Høgstrup har fremsendt et forsøg på fogedforbud til Retten i Hillerød mhb. på at der på generalforsamlingen ikke kan anvendes fuldmagter til bestyrelsen den 30. april 2022.

Dette er ikke en stævning af foreningen, hvilket nogen påstår.

I givet fald, at der skulle komme et fogedforbud mod at anvende fuldmagter til bestyrelsen den 30. april 2022 vil generalforsamlingen dermed blive aflyst og der vil blive indkaldt til en ny generalforsamling på et senere tidspunkt. (Endnu forøget omkostninger forbundet hermed og ikke budgetteret.)

Det pågældende medlem på Skadevænget har tidligere i fm. urafstemningen om de nye vedtægter i 2022 truet bestyrelsen med at stoppe urafstemningen med de nye vedtægter, og truet med retsager, hvis bestyrelsen ikke gjorde hvad han sagde. I denne forbindelse skal det nævnes, at bestyrelsen ikke lader sig true.

Sagen er sendt videre til foreningens advokat, som vil bistå foreningen med de omkostninger, der er forbundet hermed. Bemærk at heller ikke dette er budgetteret.

Bestyrelsen vil vende tilbage til foreningens medlemmer omkring dette når der er nyt i sagen.

 

På bestyrelsens vegne.

Henrik Kirkestrup
Foreningsformand

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!