Forslag til fartdæmpning (vejindsnævringer) på Skjoldagervej

 

Elektronisk stemmeseddel klik her…

Begrundelse for forslaget:

På grundejerforeningens ordinære generalforsamling d. 22. august 2020 tilkendegav et betydeligt antal af de fremmødte medlemmer, at der ønskes etableret en 40 km zone i hele Vellerup Sommerby.

For at kunne etablere 40 km zone kræves det af vejmyndigheden, at der etableres vejindsnævringer på vejen. Kommunen vil ikke finansiere en sådan udgift, men da ny lovgivning tillader grundejerforeninger at investere i vejanlæg på kommunalt ejede veje, vil en 40 km zone kun kunne realiseres, såfremt grundejerforeningen betaler udgiften til 3-4 vejindsnævringer til en pris på ca. kr. 10.000,- pr. stk. excl. moms. Udgiften kan finansieres via vejkontoen uden ekstraopkrævninger fra medlemskredsen.

En gennemførelse af projektet forudsætter, at kommunen skriftligt tilkendegiver at kommunen – når vejindsnævringerne er etableret – vil opsætte den nødvendige skiltning med 40 km zonen alle steder, hvor skiltning er påkrævet.

For at kunne vedtage forslaget kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt vore medlemmer ønsker en fremtidig 40 km zone i hele Vellerup Sommerby, anbefales det at stemme ja til forslaget.

Send venligst hurtigst muligt – og seneste d. 1. oktober 2020 – dit svar til foreningens revisor, der vil forestå optælling og meddelelse af resultatet – Benyt vedlagte svarkuvert, (i næstkommende foreningsblad) den anførte mailadresse eller formularen på foreningens hjemmeside.

Du kan læse hele indkaldelsen vedr. urafstemningen her… 

På bestyrelsens vegne

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.


Elektronisk stemmeseddel klik her…

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!