Hunde i Vellerup Sommerby

Published by Vellerup Sommerby on

En henstilling til hundeejerene.

Desværre færdes der mange løse hunde rundt i Vellerup Sommerby, hvor hundelufteren går flere meter foran eller bagved hunden. Dette til gene for andre medlemmer.

I ordensreglementet i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby står:

Hunde må kun færdes på foreningens arealer såfremt disse føres i snor.

Påbudet gælder ikke på medlemmernes egne ejendomme.

Hundeefterladenskaber skal opsamles og medtages.

Ovennævnte er vedtaget på Grundejerforeningen Vellerup Sommerby`s ordinære generalforsamling. Du kan læse mere i Vellerup Sommerby Ordensreglement.”

Når så hunden er besørge, så sker det ofte, at hundens efterladenskaber ikke samles op, eller at de samles op i en pose og smides ind over hækken.

Husk at samle op, og smid evt. posen i en af de ca. 950 skraldespande som står rundt i sommerbyen. Dog kun i dem, hvor ejeren har sat nedennævnte klistermærke på.

Klistermærke kan hentes hos en af afdelingsformændene, hvis du ønsker at være hundeejerne behjælpelige.

Categories: Nyheder

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!