Hundeloven og snor – uddrag fra tidligere skrivelser m.v.

Published by Vellerup Sommerby on

Kære alle medlemmer og besøgende i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

I år 2020 og i særdeleshed i juleferien og op til nytår, har bestyrelsen modtaget utallige henvendelser om hunde, som færdes med fører, men uden snor i Vellerup Sommerby.

Her er ikke kun tale om foreningens medlemmer, men i særdeleshed også udefrakommende, som besøger vores område og natur og medbringer hunde. Det er altid dejligt at se og høre, at vores dejlige område er vel besøgt og alle er hjertens velkommen til, at benytte sig af Vellerup Sommerby’s skønne natur.

Som de fleste er bekendt med, findes der i Danmark en hundelov, men i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby findes der også et ordensreglement (6.4), som yderligere beskriver, at hunde skal føres i snor i hele Grundejerforeningens område. Der findes skiltning i sommerbyen, men der er desværre en del hundeejere, der ikke har i sinde at rette sig efter lovgivning, ordensregler eller skiltning. Mange ansvarsbevidste hundeejere gør et virkeligt godt stykke arbejde med deres hunde, og det er naturligvis synd for disse, at der generaliseres, når man generes af løse hunde.

Det er medlemmerne på en generalforsamling, som har ønsket at alle skal føres deres hund i snor. Dette ordensreglement gælder også medlemmernes gæster og øvrige besøgende i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

Når man tager hunden med på stranden, afhænger reglerne om snor af årstiden. I vinterhalvåret (oktober til og med marts) må din hund gerne løbe frit på stranden. I sommerhalvåret (april til og med september) skal hunden derimod være i snor.

Skilte i Vellerup Sommerby.

 

 

Overtrædelser af hundeloven kan anmeldes til politiet. En forenings bestyrelse eller medlemmer kan ikke gøre meget ved de genstridige hundeejere, der lader hånt om loven. Man kan anmelde til politiet ved at fotografere hunden og ejeren, men man skal kunne identificere ejeren ved at opgive dennes adresse eller bilens registreringsnummer, hvis der er tale om en kørende hundeejer.

 

Lad dette være en opfordring til alle hundeejere om at rette sig efter reglerne. I sommerbyens bestyrelse får vi hver uge henvendelser om generende hunde og en del går så langt som at lufte tanken om et forbud imod hundehold på generalforsamlingen.

 

Der kan skrives lange romaner om dette emne, men jeg vælger at stoppe her,

 

Godt nytår til alle fra formanden

 

Uddrag fra hundeloven:

Selvom en hund er velopdragen, må den ikke løbe frit alle steder. I byer og områder med bymæssig bebyggelse, hvor man færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, skal hunde nemlig, ifølge hundeloven, være i snor eller følge en person med fuldt herredømme over den. Snoren skal kunne gøres så kort, så hundeføreren kan holde hunden tæt ind til sig. Derudover kan der i hver enkelt kommune være regler for, at en hund ikke må gå uden snor.

Fuldt herredømme er ikke nærmere bestemt i loven, men betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr eller mennesker. Uanset om hunden må løbe frit eller skal holdes i snor, er det altid hundeførerens ansvar, at hunden ikke volder skade eller er til gene for sine omgivelser. Hvis hundens adfærd eksempelvis gør andre personer utrygge eller bange, bør den altid holdes i snor, uanset om det er tilladt for hunde at løbe frit i området. Desuden anses en hund ikke for at være under følgeskab, blot fordi den er under opsyn fra en bolig eller et forretningslokale.

Uden for byer som eksempelvis parker og skove, har man pligt til at holde sin hund til sig, så den ikke strejfer om, medmindre det er tilladt med fritløbende hunde, som det er i de mere end 200 etablerede hundeskove over hele landet. Du kan finde en oversigt over hundeskove på Naturstyrelsens hjemmeside.

Når man tager hunden med på stranden, afhænger reglerne om snor af årstiden. I vinterhalvåret (oktober til og med marts) må din hund gerne løbe frit på stranden. I sommerhalvåret (april til og med september) skal hunden derimod være i snor. Bemærk, at der er en del strande, hvor det er helt forbudt at medtage hund. Du bør derfor altid ligge mærke til skiltningen, inden du tager hunden med på stranden.

 

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!