Indkaldelse til årets generalforsamling

Published by Vellerup Sommerby on

 

 

 

 

Kære medlemmer,

 

I disse dage indkaldes til årets ordinære generalforsamling, som i år afholdes den 28. august 2021, og vore medlemmer vil modtage et mere omfattende materiale end sædvanligt.

 

Bestyrelsen anbefaler at afvise forslag der ikke hører hjemme i foreningens vedtægter og ordensregler eller som ikke bør- eller kan administreres i foreningens regi.

 

Vi har i foreningen været udsat for konstante angreb fra en minoritetsgruppe som kalder sig ”en bevægelse” under navnet ”Tid til forandring”, der som eneste formål med deres virke er at få smidt bestyrelse og formand ud. Gruppen har på alle måder forsøgt at bibringe vore medlemmer det indtryk, at der foregår ting i foreningen, som ikke tåler dagens lys.

 

Med beskyldninger og usande påstande forsøges det at miskreditere bestyrelsen, men på medlemmernes forespørgsler til initiativtagerne fra ”bevægelsen” har ingen kunne fremlægge dokumentation for en eneste af deres påstande. Medlemmerne må naturligvis meget gerne have deres egne meninger, men det må være en absolut forudsætning, at der tales sandt, når repræsentanter for minoritetsgruppen vandrer fra dør til dør og gerne sætter foreningens omdømme til side i håbet om at kunne vinde sympati for deres slet skjulte mål.

 

Der har netop været afholdt et afdelingsmøde i afd. 2, hvor der angiveligt er konstateret sympati fra 75% af de fremmødte, jf. formandskandidaten Niels Høgstrup og Bjarne Skjoldager. Der er ikke oplyst, hvor mange af de 184 medlemmer, der var mødt op, men en oplysning fra de tilstedeværende angiver tallet 20 stemmeberettigede, og heraf var der maksimalt tilslutning fra halvdelen.

 

50-75 % af 20 udgør 10 -15 medlemmer ud af 184 mulige, hvilket næppe kan kaldes repræsentativt for afdelingen.

 

Det er intet under, at langt den største del af foreningens medlemmer har udtrykt, at de ikke kan udholde den negativitet, som minoritetsgruppen udstråler, og mange spørger om, hvordan det vil være muligt at blive fri for deres uønskede virke, og vende tilbage til de fredelige tilstande, der har hersket siden grundejerforeningens start, og indtil for ca. 6 år siden, da grundejerforeningen vandt en injuriesag mod et medlem af gruppen.

 

Det kan blive svært, men hvis foreningens medlemmer viser deres opbakning til bestyrelsen, vil bestyrelsen legalt kunne fortsætte med at undlade enhver kommunikation med gruppen, som kun tæller en lille håndfuld aktive medlemmer, når man ser bort fra alle dem i gruppen, der ingen tilknytning til Vellerup Sommerby har.

 

Foreningens medlemmer har mulighed for at møde op på generalforsamlingen og stille gruppen til regnskab for deres ufattelig mange postulater, der savner enhver dokumentation.

 

For de medlemmer, der ikke kan eller ønsker at deltage i generalforsamlingen, er der som sædvanlig mulighed for at give bestyrelsen deres fuldmagt, hvilket kan ske ved at underskrive fuldmagten, der fremsendes sammen med indkaldelsen eller ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen via hjemmesiden.

 

Bestyrelsen anbefaler kraftigt vore medlemmer at give fremmøde på generalforsamlingen og bakke op om bestyrelsen. Alternativt kan medlemmer benytte muligheden for at afgive fuldmagt til bestyrelsen, og dermed ignorere minoritetsgruppens råd om ikke at give bestyrelsen fuldmagter.

 

Eventuelle spørgsmål til denne skrivelse kan rettes til formanden på mail@velllerupsommerby.dk eller tlf.: 5380 9514

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Skrivelsen kan læses som pdf ved at klikke her….

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!