Indkaldelse til urafstemning

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer

 

Der indkaldes nu til urafstemning i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk i fm. valg til samtlige bestyrelsesposter (excl. suppleanter)

 

Materialet bliver i morgen den 15. oktober 2021 udsendt til alle foreningens medlemmer med Post Nord på de oplyste adresser, hvor foreningsbladet også sendes til. Du kan også allerede nu læse materialet her….

 

Kandidatlisten er allerede nu offentliggjort på foreningens hjemmeside, og bliver udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen fordelt på afdelinger.

 

Der kan foretages urafstemning på følgende måde:

– Via foreningens hjemmeside www.vellerupsommerby.dk

– Via fremsendelse af indscannet stemmeseddel til revisionen på urafstemning@vellerupsommerby.dk

– Via fremsendelse af modtaget stemmeseddel i svarkuverten

 

I udsendelsesmaterialet er der tildelt en kode på, hver stemmeseddel, hvis man ønsker at stemme via foreningens hjemmeside.

Alle stemmesedler sendes direkte til foreningens valgte revisor, som foretager optælling.

 

Skulle der være spørgsmål til urafstemningen bedes I tage kontakt til undertegnede på foreningsformand@vellerupsommerby.dk eller tlf.: 5380 9514.

 

På vegne af bestyrelsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 5380 9514

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!