Indlæg til bladet

Er du medlem af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby kan du få bragt et indlæg i bladet.

 

Redaktionelle retningslinjer for foreningsbladet.

Har du forslag til en artikel? Kender du en, hvis perspektiv på Grundejerforeningen Vellerup Sommerby eller Vellerup Sommerby Vandværk kan have interesse for andre medlemmer og beboere i Vellerup Sommerby?

 

Tekniske retningslinjer

Tekniske retningslinjer for artikler til publicering i medlemsbladet for medlemmer:

 • Artiklen skal skrives i Word format, skrifttype ”Times New Roman” skriftstørrelse 11.
 • Artiklen skal skrives og leveres i A5 størrelse i spalteopstilling og må maksimalt fylde en A5 side. Svarende til ca. 330 ord. Skabelonen skal anvendes.
 • Kun foreningens medlemmer kan lave artikler i bladet. Annoncører henvises til at kontakte redaktøren på mail.
 • Fulde navn og adresse i Vellerup Sommerby på artiklens forfatter(e) skrives nederst i artiklen samt dato.
 • Der skal vedhæftes et billede af artiklens forfatter(e).
 • Yderligere billeder og illustrationer, der kan flankere artiklen, er mere end velkomne.
 • Anonyme indlæg optages ikke i medlemsbladet.
 • Nævnes andre medlemmer af foreningen, vil det omtalte medlem skulle have mulighed for at modtage og evt. komme med sine kommentarer inden indlægget udgives. Her gælder samme retningslinjer som beskrevet.
 • Artikler i foreningsbladet må ikke indeholde generalforsamlingsmateriale. Her henvises der til generalforsamlingen og denne deadline i henhold til vedtægtens bestemmelse.
 • Artikler skal være relevant, sandfærdigt og må ikke udstille andre medlemmer samt indeholde injurierende påstande.
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i artiklen efter aftale med forfatter(e).

 

Indlevering af artikler

 • Medlemsbladet udkommer 4 gange årligt.
 • Deadlines for indsendelse af artikler fra medlemskredsen er 01. februar, 01. maj, 01. august og 01. november.
 • Artiklerne skal sendes til mailadressen redaktoer@vellerupsommerby.dk. Kun artikler sendt til denne adresse vil blive bragt.
 • Artikler skal skrives som nævnt i de tekniske retningslinjer og skabelonen skal anvendes.

 

Hent skabelonen her…

 

Hilsen

Redaktionen

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!