• Medlemmerne må ikke benytte deres ejendomme og de til disse hørende bestanddele, herunder rabatter, andel af vej indtil halv vejbredde mv. (herefter i fællesskab benævnt ”ejendom(me)(ne)”) til oplagsplads eller lignende, ligesom der på ejendommene ikke må henstilles kassable eller havarerede effekter. Ejendommene må endvidere ikke frembyde et ubehageligt skue eller være til gene for andre medlemmer eller deres ejendomme.

 

  • Under henstilling af effekter, der ikke må henstilles på ejendommene, hører uindregistrerede køretøjer. Endvidere må der ikke henstilles registrerede køretøjer, campingvogne og andre større eller skæmmende effekter, når henstillingen har karakter af opbevaring. Henstilling af campingvogne i forbindelse med klargøring og vedligeholdelse betragtes ikke som en henstilling i strid med nærværende ordensreglement, når henstillingen ikke overskrider 2 dage pr. påbegyndt måned.

 

  • Det påhviler medlemmerne at renholde deres ejendomme. Undtaget herfra er de arealer, der ligger på Birkebækvej og Skjoldagervej samt den store parkeringsplads.

 

  • På de til ejendommene hørende rabatter og andele af vej m.v. må ikke henstilles affaldsstativer, flaskecontainere, postkasser m.v. Disse effekter er medlemmerne forpligtede til at anbringe på medlemmernes egne ejendomme.

 

Ovennævnte er vedtaget på Grundejerforeningen Vellerup Sommerby`s ordinære generalforsamling. Du kan læse mere i Vellerup Sommerby Ordensreglement.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!