Færdsel på fællesarealer

  • Færdsel med motordrevne køretøjer på grønne stier og områder er ikke tilladt.
  • Ridning på Foreningens grønne arealer er kun tilladt med Foreningens forudgående skriftlige tilladelse.
  • Teltslagning og henkastning af affald m.v. på fællesarealerne er forbudt.
  • Hunde må kun færdes på foreningens arealer såfremt disse føres i snor. Påbudet gælder ikke på medlemmernes egne ejendomme. Hundeefterladenskaber skal opsamles og medtages.

 

Ovennævnte er vedtaget på Grundejerforeningen Vellerup Sommerby`s ordinære generalforsamling. Du kan læse mere i Vellerup Sommerby Ordensreglement.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!